Dobré správy pre export

Vydáno 17.5.2017

Predstihové ukazovatele z najdôležitejších exportných trhov pre stredoeurópsky priemysel prinášajú čoraz optimistickejšie nádeje.

 

Ešte v úvode tohto roka sa kopili obavy z toho, že vývoj hospodárskeho rastu eurozóny môže v tomto roku zaťažovať väčšie než zvyčajné množstvo negatívnych rizík či neistoty.

Druhý štvrťrok však prináša z najdôležitejších exportných trhov čoraz viac lastovičiek optimistických signálov, ktoré ak by sa splnili, predznačujú lepší než očakávaný vývoj na exportných trhoch a tie sú pre priemysel strednej Európy najdôležitejšie.

Májový výsledok indexu investorskej dôvery Sentix o viac než dva body predčil medián očakávaní ekonómov. Tretí najsilnejší medzimesačný nárast pomohol katapultovať barometer investorskej dôvery voči vyhliadkam v eurozóne na najsilnejšiu úroveň od júla 2007.

Pripomeňme, že index investorskej dôvery Sentix sa v ostatných rokoch ukázal byť veľmi užitočným predstihovým ukazovateľom neskoršieho smerovania rastu reálneho HDP v eurozóne.

Rekordná dôvera investorov

Na najsilnejšej úrovni od júla 2011 sa ocitol aj výsledok obdobného barometra investorskej dôvery od nemeckého inštitútu ZEW. Ešte v predchádzajúcich dvoch mesiacoch boli pritom investori relatívne váhaví voči hodnoteniu súčasnej situácie v nemeckej ekonomike.

Zlepšenie v ostatnom mesiaci nezaznamenalo len hodnotenie súčasnej situácie, ale aj výsledok prieskumu inštitútu ZEW na tému budúcich vyhliadok ekonomickej lokomotívy eurozóny a dominantného exportného partnera stredoeurópskeho priemyslu.

Na dôvažok, šiesty po sebe nasledujúci päťročný rekord a najsilnejšiu úroveň od júla 2011 prinieslo aj hodnotenie aktuálnej hospodárskej situácie, ktoré na základe prieskumu na vzorke 7 000 nemeckých firiem zostavuje mníchovský inštitút IFO.

Tento predstihový ukazovateľ je o čosi skeptickejší voči téme budúcich očakávaní, no táto zložka prieskumu prinášala váhavejšie výsledky aj v predchádzajúcich mesiacoch, kedy nakoniec nemecký podnikatelia neskôr potvrdili, že ich situácia sa zlepšila.

Aj napriek váhavému výsledku v časti budúcich očakávaní sa však v ostatnom mesiaci celkový index nemeckej podnikateľskej dôvery vyšvihol na najlepšiu úroveň za ostatných takmer šesť rokov.

Užitočný barometer

Pre pripomenutie, predstihové ukazovatele podnikateľskej a investorskej dôvery sa považujú za užitočný barometer ďalšieho hospodárskeho smerovania v nasledujúcich dvoch až troch štvrťrokoch.

Hoci ide o takzvané mäkké štatistiky monitorujúce názory firiem v teréne, v ostatných mesiacoch sú potvrdené aj niektorými tvrdými štatistikami. Šesťmesačný priemer medziročného rastu nových priemyselných objednávok v Nemecku v ostatnom mesiaci prevýšil štvorpercentnú úroveň a pohybuje sa tak na najsilnejšej úrovni za ostatné tri roky.

Nehľadiac na zmiernenie niektorých notoricky známych geopolitických rizík sa tak vyhliadky pre stredoeurópsky exportný priemysel v tomto roku javia v relatívne dobrom svetle.

 

Vladimír Vaňo
hlavní ekonom skupiny Sberbank Europe AG ve Vídni