Lite #15

Vydáno 2.10.2017 Lite

Nedá se nic dělat, musíte se stát ministrem. Dobrou zprávou je, že ministerstvo si můžete vybrat sami. Jaký bod Vašeho programu a v rámci jakého ministerstva by byl pro Vás nejdůležitější?

Roman Šmucler

prezident České stomatologické komory, majitel institutu estetické medicíny Asklepion

Z ministerstva státních nemocnic bych udělal ministerstvo zdraví. Pro pacienty musí být odměny za zdravý životní styl a tresty za nezdravý. Klíčová je totiž spolupráce pacientů. Možnost připlatit si za léčbu účinnější či méně bolestivou je základní právo člověka a hned bych ho realizoval. Zavedl bych přehledné ceny ošetření místo nepřehledné sítě známostí. A o nejchudší se staral mnohem lépe, ať se nám tu udrží sociální smír…

Mojmír Čapka

generální ředitel, BRISK Tábor a.s.

Asi bych přijal pozici ministra financí, ale můj program by byl pro celou vládu. Prioritně bych se zaměřil na vyrovnaný státní rozpočet, maximální omezení přerozdělovacích procesů včetně dotací a usiloval bych o přijetí eura. V případě vícerychlostní Evropy by pak bylo cílem udržet pozici České republiky v jejím jádru.

Petr Dufek

analytik finančních trhů ČSOB
 

Tak to by byla vize někde mezi psychodramatem a hororem s určitě ne dobrým koncem. Když pominu resort kultury, který je lákavý tím, že mu vůbec nerozumím, tak by šlo nejspíš o ministerstvo financí. Už třeba proto, že je z mého pohledu nejdůležitější, a když už být ministrem, tak samozřejmě tím nejdůležitějším. A s jakým cílem – to není až tak složité hledat, jako spíše prosadit. Tím hlavním by byla rozpočtová odpovědnost spočívající mj. v tom, aby při schvalování návrhů zákonů zasahujících do příjmů či výdajů musel předkladatel donést jasnou analýzu dopadů na rozpočet, respektive na ekonomiku. Samozřejmostí by měla být i povinnost doložit požadované zdroje, avšak nikoliv cestou zvyšování deficitu rozpočtu. Ušetřili bychom tak spoustu času a nakonec i peněz při občasných hrátkách s různými daňovými sazbami, výjimkami, úlitbami voličům apod., takže nakonec je to spíš sci-fi.

Milan Šlapák

ředitel projektu ATP, GE Aviation Czech

Každopádně ministerstvo průmyslu. Hlavním cílem by bylo nalezení shody napříč ministerstvy pro implementaci ‚minimum státu v podnikatelském prostředí‘. Jinými slovy více svobody, ale zároveň také zodpovědnost za svá rozhodnutí pro firmy, zjednodušení přístupu zahraničních pracovníků na pracovní trh, jednodušší a nižší daně, minimum byrokracie díky plné digitalizaci a automatizaci interakcí se státem.

Radek Strouhal

generální ředitel, TATRA TRUCKS a.s.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – navázání výplaty dávek sociální podpory v nezaměstnanosti na provádění veřejně prospěšných prací.

Petr Novák

ředitel a jednatel, Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Vybral bych si ministerstvo financí, kde bych se především snažil změnit státní rozpočet tak, aby byla Česká republika v době konjunktury v přebytku a v době stagnace v deficitu. Současné hospodaření postrádá dlouhodobou vizi. Deficity jsou totiž realizovány i v období několikaprocentního růstu, přitom do budoucna přijde další zvýšení mandatorních výdajů, především na důchody a platy ve státní sféře, protože populace stárne a byrokratický aparát neustále roste. Dnešní způsob hospodaření, založený na neustálém zadlužování za každé situace, je podle mě dlouhodobě neúnosný. V rozpočtu bych se soustředil na investice primárně do infrastruktury, vědy a do všech úrovní školství. Případné navyšování mezd ve státním sektoru bych podmínil růstem produktivity práce.

Jiří Chrást

ředitel, Akademie ČTK

V pondělí bych byl ministrem školství. Dopoledne (do hlavní přestávky) bych vzdělání zreformoval a nalil bych do něj hodně, ale opravdu hodně peněz. Aby z toho aspoň dnešní prvňáci něco měli. V úterý bych coby ministr životního prostředí na příštích tisíc let zakázal stavět ty obludné škatule, které hyzdí krajinu. Ve středu jsem ministr dopravy, povolávám svou asistentku zlatou rybku a pověřuji ji úkolem, aby aspoň do konce mého života zařídila opravu dálnice D1. Dost našponovaný deadline. Na čtvrtek a pátek bych si jako ministr turismu napsal služební cestu do Tichomoří, abych měl klid a nemusel doma poslouchat ty kecy, že to nejde.

Daniel Zabek

výkonný ředitel, Printo, spol. s r. o.

Když myslíte teda. Do počtu jako myslíte teda? Tak, jestli jako myslíte, že v zájmu celku, snad. Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jinej. (František Koudelka, STS Chvojkovice-Brod) 
Pokud bych však měl prospět dobré věci, stal bych se ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, abych zvrátil trend učení z tabletu a jiných elektronických zařízení. Jednak je vědecky potvrzeno, že učit se z papíru je pro mozek lepší (používá při tom simultánně více cest najednou; vnímá tištěné písmo jako fyzické předměty, a proto si je pamatuje lépe, když je drží v ruce; otáčení stránek člení text do hmatatelných částí, což mozku usnadňuje jeho zpracování apod.), a jednak je to výhodnější pro nás tiskaře.

Marek Čížek

výkonný ředitel, Faurecia Exhaust Systems s.r.o.

Bez velkého přemýšlení bych si vybral ministerstvo pro místní rozvoj. Zde bych se zaměřil na problematiku regionu, kde je nízká nezaměstnanost, a regionu s vysokou nezaměstnaností, kde si osobně myslím, že je ještě hodně co dohánět. Česká republika je montážním závodem Evropy, to platí zejména v automobilovém průmyslu. Máme řadu šikovných lidí, kteří mají co nabídnout v oblasti inovace, zlepšování, přesto u nás nevznikají vývojová a testovací centra tak jako jinde ve světě. Nemyslím si, že je to z důvodu ceny pracovní síly, i když nejsme již tou low cost country jako dříve. V rámci svého ministerstva a své nové role ministra pro místní rozvoj, Karla se jistě nebude zlobit, že ji takto fušuji do její práce, bych svoje působení zaměřil na vytvoření infrastruktury v lokalitách s vyšší nezaměstnaností tak, aby se tyto lokality staly zajímavými pro budoucí investory. Nemusí se jednat jen o rozvoj průmyslu, Česká republika byla, je a jistě i bude dobrý hospodář v oblasti zemědělství, potravinářství a dalších odvětví. Kde vidím velký potenciál, je podpora tzv. start-up programů. Když pro toto vytvoříme dobré podmínky, tak není důvod, aby každý, kdo o práci bude mít zájem, ji měl, a tím celý region a v konečném důsledku celá Česká republika neustále zlepšovala svoji životní úroveň.

Peter Köhler

CEO, Leo Express pro střední a východní Evropu

Zvolil bych ministerstvo dopravy. Nejdůležitější body by pro mě byly:
– Svobodná a dlouhodobě udržitelná doprava.
– Ministerstvo, které „nepodniká“ v dopravě, ale pouze koordinuje a zpřístupňuje dopravní trh soukromníkům, případně si objednává jejich služby.
– Podpora českých dopravních start-upů a jejich růstu v Evropě – namísto podbízení se mezinárodním korporacím.
– Modernizace a elektrifikace železniční sítě. Zlepšeni infrastruktury do Liberce, Kladna, Karlových Varů, na Zlínsko a v Praze (v současnosti katastrofální).
– Otevřená data v dopravě. Zpřístupnění datového rozhraní na vývoj mobilní aplikace pro integrované jízdné a zpřístupnění všech dat, na která se vztahují veřejné objednávky.
– Přizpůsobení se moderním trendům (sdílená ekonomika, sdílení vozidel přes SmileCar, door2door přeprava). V současnosti je legislativa zastaralá či zcela chybějící.
– Pro mýtné ve spolupráci s českými vývojáři vytvořit mobilní aplikaci, která pokryje osobní i nákladní silniční dopravu. Úplná digitalizace a zpoplatnění podle skutečného využití silnic. Současné systémy a tendry jsou zastaralé.
– Nediskriminační přístup k dopravcům. Méně plošných dotací, více se zaměřit na kvalitu a výkon.
– Ukazatele výkonnosti ministra: rostoucí počet a kvalita osobokilometrů ve veřejné dopravě, průměrná rychlost dopravy, snížení veřejných výdajů, snížení/zkrácení výluk/oprav dopravní infrastruktury. Ne počet přestřižených pásek a tiskových konferencí.

Alena Burešová

 ředitelka pro průmysl a ICT, CEEC Research s.r.o.

Vybrala bych si MŠMT. Snažila bych se pozorně naslouchat reálným a budoucím potřebám průmyslu dle jednotlivých krajů, a obklopila bych se schopnými lidmi, kteří by žádoucí změny byli schopni uvést do praxe. Zásadní by pro mě byla podpora technických věd, a to na všech stupních vzdělání, tedy už od mateřských škol – probouzet už v dětech schopnost a touhu tvořit praktické, užitečné a smysluplné věci. V rámci celé společnosti pak obrátit opět pozitivní pozornost k technice. Pro rodiče zdůraznit její perspektivu do budoucna a pro studenty vrátit hodnoty tradičním směrem – sexy a mužné je přeci umět sestrojit a/nebo ovládat náročný stroj, a ne posedávat v kavárně s pečlivě vypěstovaným plnovousem a filozofovat…

Tomáš Hron

finanční ředitel ve skupině TART

Ačkoliv rituální sebevražda by byla si příjemnější, rozhodl jsem se přijmout pozici na ministerstvu školství. Produktem školství musí být vzdělání (znalosti, dovednosti, výchova). Domnívám se, že v současné době však školám jde o to, aby si udržely žáky/studenty, a tak ustupují ve svých požadavcích. Rodiče se domnívají, že pokud jejich dítě má špatnou známku, pak je to vždy vina učitele či školy, a psychologové to podporují, když tvrdí, že děti by neměly být přetěžovány (rozuměj ‚neměly by mít žádné domácí úkoly‘). Bez drilu se člověk nenaučí ani malou násobilku, ani vyjmenovaná slova. A jak to, že na personálních pohovorech více než 50 procent vysokoškoláků selže, když se jich zeptám, kolik je 1,5 procenta z 500 milionů? Proto bych se snažil zvýšit kvalitu. To lze, jen pokud se měří. Tedy to bude znamenat zavedení povinných osnov a následně srovnávacích testů (třeba na konci každého ročníku základní i střední školy). Bylo by tak možné i odměňovat učitele podle jejich výsledků, nejen podle obliby. A vzdělání není jen o škole, ale i o přípravě doma. Rodiče by měli být hnáni k odpovědnosti, pokud nespolupracují se školou a nesnaží se o to, abych jejich děti chodily do školy připravené (samozřejmě v rámci individuálních možností). Domnívám se, že jde o trestný čin ohrožování výchovy mládeže. Nechť rozum a odpovědnost k budoucnosti zvítězí nad hloupostí a pohodlností!

Luděk Drnec

obchodní ředitel pro ČR a Střední Evropu, DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Myslím, že Česku zásadně chybí ministerstvo pro administrativní záležitosti; je až s podivem že ho ještě nemáme… Takže bych ho s dovolením založil a klíčovým bodem programu by bylo najít českou verzi Sira Humphreyho Applebyho. Kandidátů bude jistě dost.“

Jako bonus jedna ze zásadních scén:
Yes Minister: Open Government (#1.1, 1980)

[Jim Hacker is being introduced to his new position as Minister]James Hacker: Who else is in this department?
Sir Humphrey Appleby: Well briefly, sir, I am the Permanent Under Secretary of State, known as the Permanent Secretary. Woolley here is your Principal Private Secretary, I too have a Principal Private Secretary and he is the Principal Private Secretary to the Permanent Secretary. Directly responsible to me are ten Deputy Secretaries, eighty-seven Under Secretaries and two hunddred and nineteen Assistant Secretaries. Directly responsible to the Principal Private Secretaries are plain Private Secretaries, and the Prime Minister will be appointing two Parliamentary Under-Secretaries and you will be appointing your own Parliamentary Private Secretary.
James Hacker: Do they all type?
Sir Humphrey Appleby: None of us can type, Minister. Mrs. McKay types. She’s the secretary.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

SLEDUJEME NOVÉ TRENDY A UČÍME S NIMI PRACOVAT OBCE I FIRMY

SLEDUJEME NOVÉ TRENDY A UČÍME S NIMI PRACOVAT OBCE I FIRMY

Vydáno 7.6.2019

„Doba jde rychle kupředu a nutí nás stále hledat technologie, které budou přínosem pro naše klienty. Hledáme nadšence, kteří se dívají do budoucna, vysvětlujeme jim, v čem jim můžeme pomoct, učíme majitele firem i třeba starosty obcí novinky používat a zařazovat do konceptu smart city,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

KARTA UŽ NENÍ JEN O PLACENÍ, VÍ TOHO O NÁS MNOHEM VÍC

KARTA UŽ NENÍ JEN O PLACENÍ, VÍ TOHO O NÁS MNOHEM VÍC

Vydáno 4.6.2019

Bezhotovostní platba je dnes již zcela rutinní záležitostí, stačí přiložit a je hotovo. Karta však už zdaleka není jen platebním prostředkem, slouží k identifikaci, může suplovat průkaz, klíč, stravenku, jízdenku či vstupenku na kulturní akci. „Těch projektů je skutečně celá škála a jdou napříč odvětvími od školství přes dopravu až po oblast identifikace,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel společnosti Mastercard Europe.

SMART CITY, TO JE POHODLNÝ ŽIVOT V ČISTÉM MĚSTĚ

SMART CITY, TO JE POHODLNÝ ŽIVOT V ČISTÉM MĚSTĚ

Vydáno 13.5.2019

„Smart city totiž není o tom, že si starosta řekne, že teď budeme chytré město. V první fázi je důležité najít strategického partnera a na rozvoji obce směrem ke smart city pracovat dlouhodobě a strategicky. Toto je velmi důležité a často zásadně podceňované,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu Jan Zápotočný, člen představenstva společnosti E.ON Energie.

DEVELOPER JE TEN, KDO TVOŘÍ MĚSTO

DEVELOPER JE TEN, KDO TVOŘÍ MĚSTO

Vydáno 29.4.2019

Město staví developeři. I naše metropole rostla především díky soukromému kapitálu. Tak vznikly nejen oblíbené čtvrti, jako jsou Vinohrady nebo Ořechovka, ale třeba i současná Waltrovka či Florentinum, které nesou značku Penta. „Zodpovědnost za to, jak Praha vypadá, je velká, jsme si toho vědomi a snažíme se podle toho chovat,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu Petr Palička, výkonný ředitel pro Českou republiku ve společnosti Penta Real Estate.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

DÍKY DÁLKOVÝM ODEČTŮM MÁ ODBĚRATEL KONTROLU NAD SPOTŘEBOU VODY

DÍKY DÁLKOVÝM ODEČTŮM MÁ ODBĚRATEL KONTROLU NAD SPOTŘEBOU VODY

Vydáno 12.6.2019

Chytré technologie dnes pronikají do většiny průmyslových oborů, vodárenství není výjimkou. Své o tom vědí ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., kde jdou inovacím dlouhodobě naproti. „Smart technologie přináší komfort jak provozovateli, tak i zákazníkům. Jsme díky nim schopní snáze předcházet haváriím či poruchám,“ říká generální ředitel firmy Ludvík Nesnídal.

SPOLEČNĚ STAVÍME DOMY SE ZELENOU ENERGIÍ

SPOLEČNĚ STAVÍME DOMY SE ZELENOU ENERGIÍ

Vydáno 27.5.2019 Komerční sdělení

Jsou důkazem, že spolupráce dvou firem může fungovat hladce. Jedni zařídí stavbu domu, druzí jej opatří fotovoltaikou. Výsledek? Zákazník dostane moderní bydlení na klíč, které je z velké části nezávislé na elektřině z uhelných a jaderných elektráren. Jednatel firmy S-Power Energies Jaroslav Šuvarský a obchodní ředitel společnosti Bidli Roman Weiser o tom mluvili v rozhovoru pro Svět průmyslu.

VODA JE SOCIÁLNÍ KOMODITA A TAK K NÍ MUSÍME I PŘISTUPOVAT

VODA JE SOCIÁLNÍ KOMODITA A TAK K NÍ MUSÍME I PŘISTUPOVAT

Vydáno 20.5.2019

Pražské vodovody a kanalizace využívají vlastní špičkový systém komplexního managementu vodárenské infrastruktury. „Systém je neustále dostupný, zaměstnanci jsou tak v reálném čase informováni o provozních událostech a data ze systému slouží k vyhodnocení a dalšímu zdokonalení poskytovaných služeb,“ popsal generální ředitel PVK Petr Mrkos unikátní systém SWiM, který patří k těm nejlepším v Evropě.

TĚŽÍME ZE ZKUŠENOSTÍ V OBORU

TĚŽÍME ZE ZKUŠENOSTÍ V OBORU

Vydáno 10.5.2019 Komerční sdělení

Provádí vodoinstalační a topenářské práce, rozvody plynu, ale také odstraňují usazeniny z technologických zařízení. Přerovská firma G R N, s.r.o., patří ve svém oboru ke zkušeným hráčům, přestože vznikla až na počátku třetího tisíciletí. „Mezi našimi klienty jsou státní organizace jako Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo zemědělství,“ prozradil Rudolf Gerža.

Společnost Bosch bude od roku 2020 celosvětově CO2 neutrální

Společnost Bosch bude od roku 2020 celosvětově CO2 neutrální

Vydáno 9.5.2019

Již od nadcházejícího roku bude společnost Bosch klimaticky zcela neutrální. Od roku 2020 již více než 400 závodů Bosch po celém světě za sebou nebude zanechávat žádnou uhlíkovou stopu. Bosch je tak prvním velkým průmyslovým podnikem, který tento ambiciózní cíl zrealizuje za zhruba jeden rok. „Přebíráme odpovědnost za ochranu klimatu, a proto jednáme právě teď,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH.

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

Vydáno 7.5.2019

„Těším se na tu dobu, kdy budu vědět, že tramvaj mi přijede za minutu a další spoj na ni perfektně naváže a neujede mi, že si v aplikaci budu moct předplatit kupon na jízdné,“ říká Petr Witowski, generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem