Lite #15

Vydáno 2.10.2017 Lite

Nedá se nic dělat, musíte se stát ministrem. Dobrou zprávou je, že ministerstvo si můžete vybrat sami. Jaký bod Vašeho programu a v rámci jakého ministerstva by byl pro Vás nejdůležitější?

Roman Šmucler

prezident České stomatologické komory, majitel institutu estetické medicíny Asklepion

Z ministerstva státních nemocnic bych udělal ministerstvo zdraví. Pro pacienty musí být odměny za zdravý životní styl a tresty za nezdravý. Klíčová je totiž spolupráce pacientů. Možnost připlatit si za léčbu účinnější či méně bolestivou je základní právo člověka a hned bych ho realizoval. Zavedl bych přehledné ceny ošetření místo nepřehledné sítě známostí. A o nejchudší se staral mnohem lépe, ať se nám tu udrží sociální smír…

Mojmír Čapka

generální ředitel, BRISK Tábor a.s.

Asi bych přijal pozici ministra financí, ale můj program by byl pro celou vládu. Prioritně bych se zaměřil na vyrovnaný státní rozpočet, maximální omezení přerozdělovacích procesů včetně dotací a usiloval bych o přijetí eura. V případě vícerychlostní Evropy by pak bylo cílem udržet pozici České republiky v jejím jádru.

Petr Dufek

analytik finančních trhů ČSOB
 

Tak to by byla vize někde mezi psychodramatem a hororem s určitě ne dobrým koncem. Když pominu resort kultury, který je lákavý tím, že mu vůbec nerozumím, tak by šlo nejspíš o ministerstvo financí. Už třeba proto, že je z mého pohledu nejdůležitější, a když už být ministrem, tak samozřejmě tím nejdůležitějším. A s jakým cílem – to není až tak složité hledat, jako spíše prosadit. Tím hlavním by byla rozpočtová odpovědnost spočívající mj. v tom, aby při schvalování návrhů zákonů zasahujících do příjmů či výdajů musel předkladatel donést jasnou analýzu dopadů na rozpočet, respektive na ekonomiku. Samozřejmostí by měla být i povinnost doložit požadované zdroje, avšak nikoliv cestou zvyšování deficitu rozpočtu. Ušetřili bychom tak spoustu času a nakonec i peněz při občasných hrátkách s různými daňovými sazbami, výjimkami, úlitbami voličům apod., takže nakonec je to spíš sci-fi.

Milan Šlapák

ředitel projektu ATP, GE Aviation Czech

Každopádně ministerstvo průmyslu. Hlavním cílem by bylo nalezení shody napříč ministerstvy pro implementaci ‚minimum státu v podnikatelském prostředí‘. Jinými slovy více svobody, ale zároveň také zodpovědnost za svá rozhodnutí pro firmy, zjednodušení přístupu zahraničních pracovníků na pracovní trh, jednodušší a nižší daně, minimum byrokracie díky plné digitalizaci a automatizaci interakcí se státem.

Radek Strouhal

generální ředitel, TATRA TRUCKS a.s.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – navázání výplaty dávek sociální podpory v nezaměstnanosti na provádění veřejně prospěšných prací.

Petr Novák

ředitel a jednatel, Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Vybral bych si ministerstvo financí, kde bych se především snažil změnit státní rozpočet tak, aby byla Česká republika v době konjunktury v přebytku a v době stagnace v deficitu. Současné hospodaření postrádá dlouhodobou vizi. Deficity jsou totiž realizovány i v období několikaprocentního růstu, přitom do budoucna přijde další zvýšení mandatorních výdajů, především na důchody a platy ve státní sféře, protože populace stárne a byrokratický aparát neustále roste. Dnešní způsob hospodaření, založený na neustálém zadlužování za každé situace, je podle mě dlouhodobě neúnosný. V rozpočtu bych se soustředil na investice primárně do infrastruktury, vědy a do všech úrovní školství. Případné navyšování mezd ve státním sektoru bych podmínil růstem produktivity práce.

Jiří Chrást

ředitel, Akademie ČTK

V pondělí bych byl ministrem školství. Dopoledne (do hlavní přestávky) bych vzdělání zreformoval a nalil bych do něj hodně, ale opravdu hodně peněz. Aby z toho aspoň dnešní prvňáci něco měli. V úterý bych coby ministr životního prostředí na příštích tisíc let zakázal stavět ty obludné škatule, které hyzdí krajinu. Ve středu jsem ministr dopravy, povolávám svou asistentku zlatou rybku a pověřuji ji úkolem, aby aspoň do konce mého života zařídila opravu dálnice D1. Dost našponovaný deadline. Na čtvrtek a pátek bych si jako ministr turismu napsal služební cestu do Tichomoří, abych měl klid a nemusel doma poslouchat ty kecy, že to nejde.

Daniel Zabek

výkonný ředitel, Printo, spol. s r. o.

Když myslíte teda. Do počtu jako myslíte teda? Tak, jestli jako myslíte, že v zájmu celku, snad. Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jinej. (František Koudelka, STS Chvojkovice-Brod) 
Pokud bych však měl prospět dobré věci, stal bych se ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, abych zvrátil trend učení z tabletu a jiných elektronických zařízení. Jednak je vědecky potvrzeno, že učit se z papíru je pro mozek lepší (používá při tom simultánně více cest najednou; vnímá tištěné písmo jako fyzické předměty, a proto si je pamatuje lépe, když je drží v ruce; otáčení stránek člení text do hmatatelných částí, což mozku usnadňuje jeho zpracování apod.), a jednak je to výhodnější pro nás tiskaře.

Marek Čížek

výkonný ředitel, Faurecia Exhaust Systems s.r.o.

Bez velkého přemýšlení bych si vybral ministerstvo pro místní rozvoj. Zde bych se zaměřil na problematiku regionu, kde je nízká nezaměstnanost, a regionu s vysokou nezaměstnaností, kde si osobně myslím, že je ještě hodně co dohánět. Česká republika je montážním závodem Evropy, to platí zejména v automobilovém průmyslu. Máme řadu šikovných lidí, kteří mají co nabídnout v oblasti inovace, zlepšování, přesto u nás nevznikají vývojová a testovací centra tak jako jinde ve světě. Nemyslím si, že je to z důvodu ceny pracovní síly, i když nejsme již tou low cost country jako dříve. V rámci svého ministerstva a své nové role ministra pro místní rozvoj, Karla se jistě nebude zlobit, že ji takto fušuji do její práce, bych svoje působení zaměřil na vytvoření infrastruktury v lokalitách s vyšší nezaměstnaností tak, aby se tyto lokality staly zajímavými pro budoucí investory. Nemusí se jednat jen o rozvoj průmyslu, Česká republika byla, je a jistě i bude dobrý hospodář v oblasti zemědělství, potravinářství a dalších odvětví. Kde vidím velký potenciál, je podpora tzv. start-up programů. Když pro toto vytvoříme dobré podmínky, tak není důvod, aby každý, kdo o práci bude mít zájem, ji měl, a tím celý region a v konečném důsledku celá Česká republika neustále zlepšovala svoji životní úroveň.

Peter Köhler

CEO, Leo Express pro střední a východní Evropu

Zvolil bych ministerstvo dopravy. Nejdůležitější body by pro mě byly:
– Svobodná a dlouhodobě udržitelná doprava.
– Ministerstvo, které „nepodniká“ v dopravě, ale pouze koordinuje a zpřístupňuje dopravní trh soukromníkům, případně si objednává jejich služby.
– Podpora českých dopravních start-upů a jejich růstu v Evropě – namísto podbízení se mezinárodním korporacím.
– Modernizace a elektrifikace železniční sítě. Zlepšeni infrastruktury do Liberce, Kladna, Karlových Varů, na Zlínsko a v Praze (v současnosti katastrofální).
– Otevřená data v dopravě. Zpřístupnění datového rozhraní na vývoj mobilní aplikace pro integrované jízdné a zpřístupnění všech dat, na která se vztahují veřejné objednávky.
– Přizpůsobení se moderním trendům (sdílená ekonomika, sdílení vozidel přes SmileCar, door2door přeprava). V současnosti je legislativa zastaralá či zcela chybějící.
– Pro mýtné ve spolupráci s českými vývojáři vytvořit mobilní aplikaci, která pokryje osobní i nákladní silniční dopravu. Úplná digitalizace a zpoplatnění podle skutečného využití silnic. Současné systémy a tendry jsou zastaralé.
– Nediskriminační přístup k dopravcům. Méně plošných dotací, více se zaměřit na kvalitu a výkon.
– Ukazatele výkonnosti ministra: rostoucí počet a kvalita osobokilometrů ve veřejné dopravě, průměrná rychlost dopravy, snížení veřejných výdajů, snížení/zkrácení výluk/oprav dopravní infrastruktury. Ne počet přestřižených pásek a tiskových konferencí.

Alena Burešová

 ředitelka pro průmysl a ICT, CEEC Research s.r.o.

Vybrala bych si MŠMT. Snažila bych se pozorně naslouchat reálným a budoucím potřebám průmyslu dle jednotlivých krajů, a obklopila bych se schopnými lidmi, kteří by žádoucí změny byli schopni uvést do praxe. Zásadní by pro mě byla podpora technických věd, a to na všech stupních vzdělání, tedy už od mateřských škol – probouzet už v dětech schopnost a touhu tvořit praktické, užitečné a smysluplné věci. V rámci celé společnosti pak obrátit opět pozitivní pozornost k technice. Pro rodiče zdůraznit její perspektivu do budoucna a pro studenty vrátit hodnoty tradičním směrem – sexy a mužné je přeci umět sestrojit a/nebo ovládat náročný stroj, a ne posedávat v kavárně s pečlivě vypěstovaným plnovousem a filozofovat…

Tomáš Hron

finanční ředitel ve skupině TART

Ačkoliv rituální sebevražda by byla si příjemnější, rozhodl jsem se přijmout pozici na ministerstvu školství. Produktem školství musí být vzdělání (znalosti, dovednosti, výchova). Domnívám se, že v současné době však školám jde o to, aby si udržely žáky/studenty, a tak ustupují ve svých požadavcích. Rodiče se domnívají, že pokud jejich dítě má špatnou známku, pak je to vždy vina učitele či školy, a psychologové to podporují, když tvrdí, že děti by neměly být přetěžovány (rozuměj ‚neměly by mít žádné domácí úkoly‘). Bez drilu se člověk nenaučí ani malou násobilku, ani vyjmenovaná slova. A jak to, že na personálních pohovorech více než 50 procent vysokoškoláků selže, když se jich zeptám, kolik je 1,5 procenta z 500 milionů? Proto bych se snažil zvýšit kvalitu. To lze, jen pokud se měří. Tedy to bude znamenat zavedení povinných osnov a následně srovnávacích testů (třeba na konci každého ročníku základní i střední školy). Bylo by tak možné i odměňovat učitele podle jejich výsledků, nejen podle obliby. A vzdělání není jen o škole, ale i o přípravě doma. Rodiče by měli být hnáni k odpovědnosti, pokud nespolupracují se školou a nesnaží se o to, abych jejich děti chodily do školy připravené (samozřejmě v rámci individuálních možností). Domnívám se, že jde o trestný čin ohrožování výchovy mládeže. Nechť rozum a odpovědnost k budoucnosti zvítězí nad hloupostí a pohodlností!

Luděk Drnec

obchodní ředitel pro ČR a Střední Evropu, DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Myslím, že Česku zásadně chybí ministerstvo pro administrativní záležitosti; je až s podivem že ho ještě nemáme… Takže bych ho s dovolením založil a klíčovým bodem programu by bylo najít českou verzi Sira Humphreyho Applebyho. Kandidátů bude jistě dost.“

Jako bonus jedna ze zásadních scén:
Yes Minister: Open Government (#1.1, 1980)

[Jim Hacker is being introduced to his new position as Minister]James Hacker: Who else is in this department?
Sir Humphrey Appleby: Well briefly, sir, I am the Permanent Under Secretary of State, known as the Permanent Secretary. Woolley here is your Principal Private Secretary, I too have a Principal Private Secretary and he is the Principal Private Secretary to the Permanent Secretary. Directly responsible to me are ten Deputy Secretaries, eighty-seven Under Secretaries and two hunddred and nineteen Assistant Secretaries. Directly responsible to the Principal Private Secretaries are plain Private Secretaries, and the Prime Minister will be appointing two Parliamentary Under-Secretaries and you will be appointing your own Parliamentary Private Secretary.
James Hacker: Do they all type?
Sir Humphrey Appleby: None of us can type, Minister. Mrs. McKay types. She’s the secretary.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

JSME PŘIPRAVENÍ NA JÍZDU BEZ STROJVŮDCE

JSME PŘIPRAVENÍ NA JÍZDU BEZ STROJVŮDCE

Vydáno 19.11.2018

Škoda Vagonka patří k největším výrobcům vlakových souprav ve střední Evropě. Vozy jsou vybaveny nejmodernější dostupnou technikou a jsou již prakticky připraveny na jízdu bez strojvůdce. „Na železnici je přechod k autonomnímu řízení určitě menším krokem než v automobilovém průmyslu,“ říká Martin Bednarz, generální ředitel společnosti.

BOSCH MĚNÍ SVĚT

BOSCH MĚNÍ SVĚT

Vydáno 22.10.2018

„Bosch je jednou z mála společností, které poskytují komplexní řešení z jedné ruky. To nám dává značnou konkurenční výhodu v příležitostech, které nabízí internet věcí. Propojená řešení zlepšují kvalitu života lidí, šetří přírodní zdroje či zvyšují bezpečnost. Zasahují do všech sfér od nejrůznějších odvětví průmyslu přes domácnosti, zdravotnictví až po zemědělství,“ říká Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group pro Českou republiku a Slovensko.

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

Vydáno 26.10.2018

Společnost Zodiac Galleys Europe bude instalovat spací moduly do nákladních letounů A330. Airbus doufá, že souhlas úřadů pro leteckou přepravu získá do roku 2020. „Naše firma už má velmi pozitivní zpětnou vazbu od několika leteckých společností,“ uvedl Philippe Gilles Michel, generální ředitel společnosti.

NOVÝ LETOUN JE BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PRO CESTUJÍCÍ

NOVÝ LETOUN JE BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PRO CESTUJÍCÍ

Vydáno 11.10.2018

Letoun L 410 pro 19 cestujících a dvoučlennou posádku – to je ten nejznámější a nosný produkt společnosti Aircraft Industries. „Inovovaný model L 410 NG splňuje požadavky na ekonomiku provozu, samozřejmě také všechna bezpečnostní kritéria a poskytuje komfort cestujícím,“ říká Ilona Plšková, generální ředitelka společnosti.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

METESS jde s dobou, sází na tepelné nýtování

METESS jde s dobou, sází na tepelné nýtování

Vydáno 14.12.2018 Komerční sdělení

Ultrazvukové svařování a tradiční šroubování přestávají hrát prim. V případě spojování plastových a kovových dílů se dostává do popředí tepelné nýtování, které je čistější a rychlejší alternativou ke svým předchůdcům. Vědí to i ve společnosti METESS s.r.o., která ve svém portfoliu nabízí nýtovací stroj s otočným stolem pro nýtování drobných dílů ve velkých sériích.

SNEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE DOSTAT TATRU DO VESMÍRU

SNEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE DOSTAT TATRU DO VESMÍRU

Vydáno 10.12.2018

„Mým snem je, aby se podvozky Tatra dostaly do vesmíru. Toho bych se opravdu chtěl dožít,“ říká generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s. Radek Strouhal.

DÍKY AKVIZICÍM JSME OPRAVDU SVĚTOVÝM HRÁČEM

DÍKY AKVIZICÍM JSME OPRAVDU SVĚTOVÝM HRÁČEM

Vydáno 5.12.2018

„Mou myšlenkou bylo spojit se s firmami, které dodávají špičkové technologie, mají silné technické zázemí a také tyto instalace ověřily v provozu a mají kvalitní reference,“ popisuje záměry akviziční strategie David Dostál, generální ředitel společnosti Papcel a.s.

TOS VARNSDORF – silný zaměstnavatel s více než stoletou tradicí a vlastní střední průmyslovou školou

TOS VARNSDORF – silný zaměstnavatel s více než stoletou tradicí a vlastní střední průmyslovou školou

Vydáno 28.11.2018 Komerční sdělení

TOS VARNSDORF, tradiční výrobce obráběcích strojů vlastněný výhradně českým kapitálem, je největší strojírenskou firmou v děčínském okresu a jednou z nejsilnějších v Ústeckém kraji. Svým zaměstnancům společnost nabízí celou řadu benefitů a situaci s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se rozhodla vyřešit založením vlastní střední průmyslové školy, která v areálu firmy velmi úspěšně funguje již druhým rokem.

NAŠE PRODUKTY ZLEPŠUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE PRODUKTY ZLEPŠUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vydáno 12.11.2018

Společnost Mann + Hummel je světovým lídrem na trhu v oblasti filtrace. „Největším odběratelem je odvětví automotive, kde jsme jedničkou na trhu s filtrací. V oboru filtrace se můžeme pyšnit nejen tisícovkou vývojářů, ale také třemi tisícovkami patentů,“ říká Rostislav Khýr, generální ředitel společnosti.

MŮJ PRVNÍ MAZAK FUNGUJE DODNES

MŮJ PRVNÍ MAZAK FUNGUJE DODNES

Vydáno 5.11.2018 Komerční sdělení

„Ke značce YAMAZAKI MAZAK jsem získal vztah už v osmdesátých letech minulého století nákupem prvního stroje. Postupem času mne zaujal zejména přístup firmy Mazak a výborná spolupráce. Měl jsem možnost navštívit výrobní závody v Japonsku i v Anglii, seznámil jsem se s majitelem společnosti panem Yamazakim, který již bohužel není mezi námi. Byli jsme obchodní přátelé. Mazak je pro nás zásadní,“ říká Pavel Sobotka, ředitel české společnosti Frentech Aerospace s.r.o.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem