PŘESNÉ PISTOLE I PŘESNÉ STROJÍRENSTVÍ

Vydáno 2.11.2017

Zbrojovka není jen pro zbrojení. Několik úhlů pohledu divize, která dodává důležité strojírenské komponenty pro automotive, energetiku, ale i pro letecký průmysl, nám umožnil Jaroslav Hruška, ředitel společnosti Česká zbrojovka a.s., CZ-AUTO.

 

Když se řekne Česká zbrojovka, představí si česká veřejnost tradiční světoznámou firmu vyrábějící špičkové ruční zbraně – můžete nám prosím představit divizi CZ-AUTO?

Česká zbrojovka je významná česká strojírenská společnost. Známá je především jako výrobce ručních palných zbraní, které exportuje do 90 zemí světa.

Významnou součástí výrobního programu České zbrojovky jsou ale také dodávky pro automobilový a letecký průmysl, které jsou realizovány pod značkou CZ-AUTO.

V oblasti automotive působí CZ-AUTO od roku 1999. V současné době patříme mezi dva největší producenty speciálních hliníkových komponentů do klimatizačních systémů osobních a nákladních automobilů (tzv. fitinků) v Evropě. Loni jsme vyrobili přes 30 milionů těchto výrobků. Denně jsme schopni vyprodukovat zhruba 100 tisíc těchto kusů.

 

PISTOLE, KLIMATIZACE A LETECKÉ MOTORY

 

V oblasti leteckého průmyslu se specializujeme na výrobu leteckých komponentů a sestav. Před více než 40 lety začala Česká zbrojovka vyrábět převodovky pro letecký turbovrtulový motor Walter M601, v současné době se prostřednictvím CZ-AUTO zaměřujeme na výrobu dvou sestav – skříně pohonů a reduktory otáček pro turbovrtulový motor GE H80, včetně generálních oprav uvedených sestav.

Naším třetím výrobním pilířem je výroba ozubených kol a hřídelí; zde se zaměřujeme hlavně na čelní ozubená kola s vnějším přímým a šikmým ozubením, dále ozubené hřídele a pastorky. Speciál­ním druhem výroby jsou pak ozubená kola do převodovek leteckých motorů. Z hlediska náročnosti výroby patří z této oblasti mezi naše nejzajímavější produkty torzní hřídele a kola s vnitřním ozubením. V případě torzní hřídele jde o jednu z hlavních součástí leteckého motoru. Je velmi náročná na výrobu a použité technologie. Výsledný produkt prochází v naší výrobě postupně soustružením, obrážením, odvalovacím frézováním, tepelným zpracováním a povrchovou úpravou (broušení, mědění). Při výrobě torzní hřídele jsou kladeny velké nároky na přesnost, obvodové házení a povrchovou kvalitu opracování. S tímto jsou spojeny také vysoká náročnost na kontrolu povrchu, kvalitu vstupního materiálu a jeho tepelné zpracování, pevnost, přesnost. Další naší výrobní specialitou je korunové kolo s vnitřním ozubením, které se používá v reduktoru leteckého motoru. Produkt je z hlediska výroby náročný zejména kvůli vysoké přesnosti broušení ozubení.

Považujete stav společnosti za stabilizovaný?

V poslední době nedošlo k žádným zásadnějším změnám anebo turbulentním situacím, což je určitě dobře. CZ-AUTO kontinuálně roste je úspěšné v získávání nových zakázek a má optimálně vytížené své výrobní kapacity. To je samozřejmě důležité pro další rozvoj a pro realizaci dalších technologických investic do rozšiřování výroby a zvyšování produktivity. Samozřejmě máme vize a záměry, ale ty si z pochopitelných důvodů necháme prozatím pro sebe.

Pravidelně každým rokem investujeme v řádech desítek milionů korun, přičemž drtivá většina prostředků jde nejčastěji do nových vysoce produktivních technologií.

Jaká je skladba vašich zákazníků?

Více jak 60 procent naší výroby míří na export. Velká část z toho putuje do evropských zemí, zejména Německa, Maďarska, Rumunska anebo Francie, stále více se nám ale daří na severoamerickém trhu.

V sektoru automotive působíme jako tier 2 dodavatel. Mezi naše klíčové zákazníky patří společnosti specializující se na výrobu a kompletaci klimatizačních systémů. Napřímo žádné automobilce své produkty nedodáváme.

V našich zbývajících výrobních programech patří mezi naše klienty společnosti, které se pohybují převážně v leteckém a energetickém průmyslu, kde jsou naše produkty součástí složitých strojních zařízení, jako jsou reduktory, převodové skříně, motory. Nicméně dodáváme ale také do celé řady jiných průmyslových odvětví. Například naše ozubená kola jsou součástí různých převodovek navijáků, převodovek pro speciální průmyslové aplikace, najdete je také v různých dopravnících, převodech motocyklů, čerpadlech, kompresorech, lisech apod.

 

BEZ NAŠICH OZUBENÝCH KOL SE NEJEZDÍ, NEČERPÁ, NELISUJE, NELÉTÁ

 

Z oblasti leteckého průmyslu je známá naše dlouhodobá spolupráce se společností GE Aviation. Ta v podstatě probíhá již přes 40 let, protože Česká zbrojovka byla původním dodavatelem převodovek pro motor M601, který se primárně používal v letadlech L 410. Poté co GE převzalo společnost Walter, došlo k výraznému rozšíření spolupráce mezi GE a Českou zbrojovkou. V současnosti dodáváme pro GE speciální letecké převodovky (reduktor otáček, skříň pohonu), které jsou dále implementovány do turbovrtulových motorů řady H80. Zároveň pro GE zabezpečujeme generální opravy obou těchto motorů (M601 a H80). Aktuálně pracujeme na vývoji a přípravě výroby převodovky pro motor H80 určený pro akrobatická letadla.

Kam směřují hlavní inovační síly?

Primárně se snažíme sledovat trendy v našem klíčovém výrobním programu, a to ve výrobě fitinků. Zde je u dodavatelů patrný stále větší tlak na cenu a následně na schopnost rychle a operativně reagovat na jejich požadavky. Stále více proto každým rokem posilujeme naše výrobní kapacity, zaměřujeme se zejména na vysoce produktivní technologie, které jsou plně automatizované a maximálně efektivní. Pravidelně rozšiřujeme a modernizujeme také náš ostatní výrobní program, který je zaměřený na dokončovací procesy, jako jsou povrchové úpravy, tepelné zpracování, průmyslové čištění apod.

Jste spokojeni s vývojem hospodářských výsledků?

Tržby CZ-AUTO činily v roce 2016 cca 500 milionů korun. Podíl na tržbách celé České zbrojovky byl tehdy okolo 15 procent. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o více než 10 procent.

Přibližně 70 procent z našich celkových tržeb tvoří dodávky pro automobilový průmysl. Tyto díly jsou dodávány zejména zákazníkům v Evropě (70 procent), v Severní Americe (25 procent) a zbývajících pět procent zákazníkům v Asii.

 

DÍKY TECHNOLOGII ROSTEME V SEVERNÍ AMERICE

 

V posledním roce jsme posílili především v dodávkách fitinků do Severní Ameriky. Je to pro nás velmi zajímavý a perspektivní trh. Působíme zde již několik let a daří se nám zde především díky pravidelné modernizaci našeho technologického zázemí, která nám umožňuje konkurovat jak americkým, tak čínským dodavatelům. Dodáváme zde do výrobních závodů ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. V posledních třech letech jsme sem vyexpedovali přes 12 milionů fitinků.

Ostatních 30 procent tržeb generujeme díky dodávkám do oblasti leteckého průmyslu a energetiky. Jedná se především o výrobu převodovek pro turbovrtulové letecké motory a ozubená kola pro výrobce energetických zařízení i jiných strojů.

Jaké jsou aktuální plány?

Klíčovým trhem je pro nás aktuálně evropský trh, kde se chceme ještě více etablovat zejména v sektoru automotive. Velký potenciál ale vidíme v severoamerickém trhu, kde bychom chtěli v následujících letech postupně růst a posilovat o zhruba pět až deset procent ročně.

Pro výrobce klimatizačních systémů, kterým dodáváme naše fitinky, jsou zejména USA perspektivním trhem. Američtí spotřebitelé u automobilů tradičně kladou velký důraz na komfortní výbavu. Výsledkem toho je skutečnost, že v současné době je klimatizace součástí základní výbavy fakticky každého nového osobního nebo užitkového vozidla vyrobeného ve Spojených státech. Automobily vybavené klimatizací také standardně vyžadují půjčovny a taxislužby, kam každoročně zamíří významná část automobilové produkce. Odhaduje se, že velikost automobilového trhu HVAC ve Spojených státech je přibližně 2,5 miliardy dolarů, což představuje asi 20 procent světové produkce. Přibližně 60 procent trhu připadá na systémy HVAC osobních vozidel, očekává se však, že trh pro lehká užitková vozidla dále v budoucnu poroste. Zatímco u osobních automobilů jsou v současnosti trendem automatické klimatizace s více zónami s odlišným nastavením teploty, u lehkých užitkových vozidel stále existují případy, kdy klimatizace není součástí standardní výbavy. Právě v segmentu lehkých užitkových vozidel se očekává stabilní růst. Klesat bude s nejvyšší pravděpodobností podíl manuálních klimatizací.

Posílit chceme také ve výrobě ozubených kol, kde v následujících letech plánujeme poměrně masivní investici v řádech několika desítek milionů korun do nových výrobních technologií.

 

PRESTIŽNÍ VÝZVOU JE GIGANTICKÝ PROJEKT NEJMODERNĚJŠÍHO LETECKÉHO TURBOMOTORU

 

Co vnímá CZ-AUTO jako zásadní příležitost?

Asi aktuálně největší výzvou je pro nás rozšíření spolupráce se GE Aviation, které plánuje z Česka udělat jednoho z nejvýznamnějších leteckých výrobců v Evropě. Do několika let tu hodlá vyrábět 400 až 600 turbovrtulových motorů ročně, do roku 2022 plánuje vystavět největší leteckou továrnu svého druhu na světě. Nedávno v Praze pořádalo dodavatelský summit, kam jsme mimo jiné byli pozváni i my. Hlavním tématem, které se zde řešilo, byly dodávky komponent pro nový motor ATP. My jsme v rámci potenciálního kontraktu připraveni nabídnout dodávky jednotlivých dílů, ale především dodávky podsestav. Naším cílem je také spolupodílet se i na vývoji nového motoru a jeho dalších modifikací. Zároveň máme informace, že GE hodlá nabídnout českým leteckým dodavatelům také spolupráci na výrobě jiných leteckých motorů v USA přes GE Honda a další své firmy. I toto případné rozšíření vzájemné spolupráce by pro nás bylo velmi zajímavé, zvlášť na americkém trhu, kde jsme poměrně velmi aktivní v automobilovém průmyslu.

Spatřujete v podnikání výrazné problémy nebo hrozby, jako je například celostátní nedostatek odborných zaměstnanců?

Hrozeb v podnikání je samozřejmě celá řada a zpravidla se objevují náhle a nečekaně. Jsme výhradně exportní výrobce, negativní vliv na nás může mít jakákoli krize ekonomického nebo i politického charakteru. Klíčový je pro nás vývoj prodeje automobilů v globálním pohledu. Jakýkoli nenadálý propad se promítne i do naší výroby.

V dlouhodobějším pohledu se pak může stát hrozbou také aktuálně stále více citelný problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků zejména na odborných pozicích.

 

ZAMĚSTNANECKÝM LÁKADLEM JSOU ATRAKTIVNÍ OBORY I FINANČNÍ ZDRAVÍ FIRMY

 

Patříme mezi největší zaměstnavatele ve Zlínském kraji, jsme stabilní společnost pohybující se v atraktivních oborech (zbrojařský, automobilový, letecký průmysl), v rámci výroby, zejména ve zbrojařské a letecké části, disponujeme poměrně jedinečným know-how, které je pro většinu našich zaměstnanců a uchazečů o práci u nás velkou výzvou a lákadlem. Firma je finančně zdravá, dlouhodobě rosteme. To jsou naše klíčové konkurenční výhody v rámci zaměstnanecké politiky.

České strojírenství jako celek obecně roste, ale zároveň začíná už pomalu narážet na strop. Jedním z důvodů, proč se tak děje, je bohužel i nedostatek kvalitních zaměstnanců zejména odborných strojírenských profesí. Firmy by rády rostly dál, nemají zase až tak problém získávat nové zakázky, problémem ale je, že je nemají jak pokrýt, resp. jim chybí lidské zdroje. V CZ-AUTO se nejvíce potýkáme s nedostatkem operátorů CNC a technologů.

Kromě celé řady zaměstnaneckých benefitů (viz níže) se k tomuto problému snažíme přistupovat velmi aktivně. Spolupracujeme proto například se Střední školou – centrem odborné přípravy technické (COPT) v Uherském Brodě, kde společně hledáme možnosti propojení teoretické a praktické přípravy potenciál­ních zaměstnanců vyučených v oboru. Studenti tak realizují odborné praxe přímo v našich výrobních provozech, poskytujeme škole možnost v rámci výuky využívat některá naše nepotřebná měřidla, stroje, zařízení apod. Se zástupci vedení Střední školy – COPT jsme nedávno projednali možnosti úprav učebních osnov v oblastech, které jsou dnes nedílnou součástí moderních výrob. Studenti tak budou seznamováni se základními metodikami průmyslového inženýrství, jako je 5S či OEE, vizualizace pracovišť a rovněž s principy týmové spolupráce apod. Tím nejdůležitějším z této spolupráce je ale samozřejmě nábor absolventů. Jenom v letošním roce projevilo zájem k nám nastoupit zhruba 50 studentů.

Formou různých školení, rekvalifikací a kurzů se snažíme, aby naši zaměstnanci rostli po odborné a profesní stránce. Máme poměrně široký program různých finančních i nefinančních podpor.

V březnu jsme otevřeli přímo v areálu naší společnosti vlastní polikliniku, která bude poskytovat služby pro naše zaměstnance, výhledově také pro jejich rodinné příslušníky a seniory z řad našich bývalých zaměstnanců. V nově zrekonstruované budově chceme postupně rozšiřovat lékařský dům podle přání našich zaměstnanců. Chceme jim ho v podstatě ušít na míru na základě jejich požadavků. Ak­tuálně zde nabízíme masáže, fyzioterapeutickou léčbu a zubní ordinaci. Následovat budou brzy další lékařské a zdravotnické specializace.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

JSME PŘIPRAVENÍ NA JÍZDU BEZ STROJVŮDCE

JSME PŘIPRAVENÍ NA JÍZDU BEZ STROJVŮDCE

Vydáno 19.11.2018

Škoda Vagonka patří k největším výrobcům vlakových souprav ve střední Evropě. Vozy jsou vybaveny nejmodernější dostupnou technikou a jsou již prakticky připraveny na jízdu bez strojvůdce. „Na železnici je přechod k autonomnímu řízení určitě menším krokem než v automobilovém průmyslu,“ říká Martin Bednarz, generální ředitel společnosti.

BOSCH MĚNÍ SVĚT

BOSCH MĚNÍ SVĚT

Vydáno 22.10.2018

„Bosch je jednou z mála společností, které poskytují komplexní řešení z jedné ruky. To nám dává značnou konkurenční výhodu v příležitostech, které nabízí internet věcí. Propojená řešení zlepšují kvalitu života lidí, šetří přírodní zdroje či zvyšují bezpečnost. Zasahují do všech sfér od nejrůznějších odvětví průmyslu přes domácnosti, zdravotnictví až po zemědělství,“ říká Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group pro Českou republiku a Slovensko.

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

Vydáno 26.10.2018

Společnost Zodiac Galleys Europe bude instalovat spací moduly do nákladních letounů A330. Airbus doufá, že souhlas úřadů pro leteckou přepravu získá do roku 2020. „Naše firma už má velmi pozitivní zpětnou vazbu od několika leteckých společností,“ uvedl Philippe Gilles Michel, generální ředitel společnosti.

NOVÝ LETOUN JE BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PRO CESTUJÍCÍ

NOVÝ LETOUN JE BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PRO CESTUJÍCÍ

Vydáno 11.10.2018

Letoun L 410 pro 19 cestujících a dvoučlennou posádku – to je ten nejznámější a nosný produkt společnosti Aircraft Industries. „Inovovaný model L 410 NG splňuje požadavky na ekonomiku provozu, samozřejmě také všechna bezpečnostní kritéria a poskytuje komfort cestujícím,“ říká Ilona Plšková, generální ředitelka společnosti.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

METESS jde s dobou, sází na tepelné nýtování

METESS jde s dobou, sází na tepelné nýtování

Vydáno 14.12.2018 Komerční sdělení

Ultrazvukové svařování a tradiční šroubování přestávají hrát prim. V případě spojování plastových a kovových dílů se dostává do popředí tepelné nýtování, které je čistější a rychlejší alternativou ke svým předchůdcům. Vědí to i ve společnosti METESS s.r.o., která ve svém portfoliu nabízí nýtovací stroj s otočným stolem pro nýtování drobných dílů ve velkých sériích.

SNEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE DOSTAT TATRU DO VESMÍRU

SNEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE DOSTAT TATRU DO VESMÍRU

Vydáno 10.12.2018

„Mým snem je, aby se podvozky Tatra dostaly do vesmíru. Toho bych se opravdu chtěl dožít,“ říká generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s. Radek Strouhal.

DÍKY AKVIZICÍM JSME OPRAVDU SVĚTOVÝM HRÁČEM

DÍKY AKVIZICÍM JSME OPRAVDU SVĚTOVÝM HRÁČEM

Vydáno 5.12.2018

„Mou myšlenkou bylo spojit se s firmami, které dodávají špičkové technologie, mají silné technické zázemí a také tyto instalace ověřily v provozu a mají kvalitní reference,“ popisuje záměry akviziční strategie David Dostál, generální ředitel společnosti Papcel a.s.

TOS VARNSDORF – silný zaměstnavatel s více než stoletou tradicí a vlastní střední průmyslovou školou

TOS VARNSDORF – silný zaměstnavatel s více než stoletou tradicí a vlastní střední průmyslovou školou

Vydáno 28.11.2018 Komerční sdělení

TOS VARNSDORF, tradiční výrobce obráběcích strojů vlastněný výhradně českým kapitálem, je největší strojírenskou firmou v děčínském okresu a jednou z nejsilnějších v Ústeckém kraji. Svým zaměstnancům společnost nabízí celou řadu benefitů a situaci s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se rozhodla vyřešit založením vlastní střední průmyslové školy, která v areálu firmy velmi úspěšně funguje již druhým rokem.

NAŠE PRODUKTY ZLEPŠUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE PRODUKTY ZLEPŠUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vydáno 12.11.2018

Společnost Mann + Hummel je světovým lídrem na trhu v oblasti filtrace. „Největším odběratelem je odvětví automotive, kde jsme jedničkou na trhu s filtrací. V oboru filtrace se můžeme pyšnit nejen tisícovkou vývojářů, ale také třemi tisícovkami patentů,“ říká Rostislav Khýr, generální ředitel společnosti.

MŮJ PRVNÍ MAZAK FUNGUJE DODNES

MŮJ PRVNÍ MAZAK FUNGUJE DODNES

Vydáno 5.11.2018 Komerční sdělení

„Ke značce YAMAZAKI MAZAK jsem získal vztah už v osmdesátých letech minulého století nákupem prvního stroje. Postupem času mne zaujal zejména přístup firmy Mazak a výborná spolupráce. Měl jsem možnost navštívit výrobní závody v Japonsku i v Anglii, seznámil jsem se s majitelem společnosti panem Yamazakim, který již bohužel není mezi námi. Byli jsme obchodní přátelé. Mazak je pro nás zásadní,“ říká Pavel Sobotka, ředitel české společnosti Frentech Aerospace s.r.o.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem