PŘESNÉ PISTOLE I PŘESNÉ STROJÍRENSTVÍ

Vydáno 2.11.2017

Zbrojovka není jen pro zbrojení. Několik úhlů pohledu divize, která dodává důležité strojírenské komponenty pro automotive, energetiku, ale i pro letecký průmysl, nám umožnil Jaroslav Hruška, ředitel společnosti Česká zbrojovka a.s., CZ-AUTO.

 

Když se řekne Česká zbrojovka, představí si česká veřejnost tradiční světoznámou firmu vyrábějící špičkové ruční zbraně – můžete nám prosím představit divizi CZ-AUTO?

Česká zbrojovka je významná česká strojírenská společnost. Známá je především jako výrobce ručních palných zbraní, které exportuje do 90 zemí světa.

Významnou součástí výrobního programu České zbrojovky jsou ale také dodávky pro automobilový a letecký průmysl, které jsou realizovány pod značkou CZ-AUTO.

V oblasti automotive působí CZ-AUTO od roku 1999. V současné době patříme mezi dva největší producenty speciálních hliníkových komponentů do klimatizačních systémů osobních a nákladních automobilů (tzv. fitinků) v Evropě. Loni jsme vyrobili přes 30 milionů těchto výrobků. Denně jsme schopni vyprodukovat zhruba 100 tisíc těchto kusů.

 

PISTOLE, KLIMATIZACE A LETECKÉ MOTORY

 

V oblasti leteckého průmyslu se specializujeme na výrobu leteckých komponentů a sestav. Před více než 40 lety začala Česká zbrojovka vyrábět převodovky pro letecký turbovrtulový motor Walter M601, v současné době se prostřednictvím CZ-AUTO zaměřujeme na výrobu dvou sestav – skříně pohonů a reduktory otáček pro turbovrtulový motor GE H80, včetně generálních oprav uvedených sestav.

Naším třetím výrobním pilířem je výroba ozubených kol a hřídelí; zde se zaměřujeme hlavně na čelní ozubená kola s vnějším přímým a šikmým ozubením, dále ozubené hřídele a pastorky. Speciál­ním druhem výroby jsou pak ozubená kola do převodovek leteckých motorů. Z hlediska náročnosti výroby patří z této oblasti mezi naše nejzajímavější produkty torzní hřídele a kola s vnitřním ozubením. V případě torzní hřídele jde o jednu z hlavních součástí leteckého motoru. Je velmi náročná na výrobu a použité technologie. Výsledný produkt prochází v naší výrobě postupně soustružením, obrážením, odvalovacím frézováním, tepelným zpracováním a povrchovou úpravou (broušení, mědění). Při výrobě torzní hřídele jsou kladeny velké nároky na přesnost, obvodové házení a povrchovou kvalitu opracování. S tímto jsou spojeny také vysoká náročnost na kontrolu povrchu, kvalitu vstupního materiálu a jeho tepelné zpracování, pevnost, přesnost. Další naší výrobní specialitou je korunové kolo s vnitřním ozubením, které se používá v reduktoru leteckého motoru. Produkt je z hlediska výroby náročný zejména kvůli vysoké přesnosti broušení ozubení.

Považujete stav společnosti za stabilizovaný?

V poslední době nedošlo k žádným zásadnějším změnám anebo turbulentním situacím, což je určitě dobře. CZ-AUTO kontinuálně roste je úspěšné v získávání nových zakázek a má optimálně vytížené své výrobní kapacity. To je samozřejmě důležité pro další rozvoj a pro realizaci dalších technologických investic do rozšiřování výroby a zvyšování produktivity. Samozřejmě máme vize a záměry, ale ty si z pochopitelných důvodů necháme prozatím pro sebe.

Pravidelně každým rokem investujeme v řádech desítek milionů korun, přičemž drtivá většina prostředků jde nejčastěji do nových vysoce produktivních technologií.

Jaká je skladba vašich zákazníků?

Více jak 60 procent naší výroby míří na export. Velká část z toho putuje do evropských zemí, zejména Německa, Maďarska, Rumunska anebo Francie, stále více se nám ale daří na severoamerickém trhu.

V sektoru automotive působíme jako tier 2 dodavatel. Mezi naše klíčové zákazníky patří společnosti specializující se na výrobu a kompletaci klimatizačních systémů. Napřímo žádné automobilce své produkty nedodáváme.

V našich zbývajících výrobních programech patří mezi naše klienty společnosti, které se pohybují převážně v leteckém a energetickém průmyslu, kde jsou naše produkty součástí složitých strojních zařízení, jako jsou reduktory, převodové skříně, motory. Nicméně dodáváme ale také do celé řady jiných průmyslových odvětví. Například naše ozubená kola jsou součástí různých převodovek navijáků, převodovek pro speciální průmyslové aplikace, najdete je také v různých dopravnících, převodech motocyklů, čerpadlech, kompresorech, lisech apod.

 

BEZ NAŠICH OZUBENÝCH KOL SE NEJEZDÍ, NEČERPÁ, NELISUJE, NELÉTÁ

 

Z oblasti leteckého průmyslu je známá naše dlouhodobá spolupráce se společností GE Aviation. Ta v podstatě probíhá již přes 40 let, protože Česká zbrojovka byla původním dodavatelem převodovek pro motor M601, který se primárně používal v letadlech L 410. Poté co GE převzalo společnost Walter, došlo k výraznému rozšíření spolupráce mezi GE a Českou zbrojovkou. V současnosti dodáváme pro GE speciální letecké převodovky (reduktor otáček, skříň pohonu), které jsou dále implementovány do turbovrtulových motorů řady H80. Zároveň pro GE zabezpečujeme generální opravy obou těchto motorů (M601 a H80). Aktuálně pracujeme na vývoji a přípravě výroby převodovky pro motor H80 určený pro akrobatická letadla.

Kam směřují hlavní inovační síly?

Primárně se snažíme sledovat trendy v našem klíčovém výrobním programu, a to ve výrobě fitinků. Zde je u dodavatelů patrný stále větší tlak na cenu a následně na schopnost rychle a operativně reagovat na jejich požadavky. Stále více proto každým rokem posilujeme naše výrobní kapacity, zaměřujeme se zejména na vysoce produktivní technologie, které jsou plně automatizované a maximálně efektivní. Pravidelně rozšiřujeme a modernizujeme také náš ostatní výrobní program, který je zaměřený na dokončovací procesy, jako jsou povrchové úpravy, tepelné zpracování, průmyslové čištění apod.

Jste spokojeni s vývojem hospodářských výsledků?

Tržby CZ-AUTO činily v roce 2016 cca 500 milionů korun. Podíl na tržbách celé České zbrojovky byl tehdy okolo 15 procent. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o více než 10 procent.

Přibližně 70 procent z našich celkových tržeb tvoří dodávky pro automobilový průmysl. Tyto díly jsou dodávány zejména zákazníkům v Evropě (70 procent), v Severní Americe (25 procent) a zbývajících pět procent zákazníkům v Asii.

 

DÍKY TECHNOLOGII ROSTEME V SEVERNÍ AMERICE

 

V posledním roce jsme posílili především v dodávkách fitinků do Severní Ameriky. Je to pro nás velmi zajímavý a perspektivní trh. Působíme zde již několik let a daří se nám zde především díky pravidelné modernizaci našeho technologického zázemí, která nám umožňuje konkurovat jak americkým, tak čínským dodavatelům. Dodáváme zde do výrobních závodů ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. V posledních třech letech jsme sem vyexpedovali přes 12 milionů fitinků.

Ostatních 30 procent tržeb generujeme díky dodávkám do oblasti leteckého průmyslu a energetiky. Jedná se především o výrobu převodovek pro turbovrtulové letecké motory a ozubená kola pro výrobce energetických zařízení i jiných strojů.

Jaké jsou aktuální plány?

Klíčovým trhem je pro nás aktuálně evropský trh, kde se chceme ještě více etablovat zejména v sektoru automotive. Velký potenciál ale vidíme v severoamerickém trhu, kde bychom chtěli v následujících letech postupně růst a posilovat o zhruba pět až deset procent ročně.

Pro výrobce klimatizačních systémů, kterým dodáváme naše fitinky, jsou zejména USA perspektivním trhem. Američtí spotřebitelé u automobilů tradičně kladou velký důraz na komfortní výbavu. Výsledkem toho je skutečnost, že v současné době je klimatizace součástí základní výbavy fakticky každého nového osobního nebo užitkového vozidla vyrobeného ve Spojených státech. Automobily vybavené klimatizací také standardně vyžadují půjčovny a taxislužby, kam každoročně zamíří významná část automobilové produkce. Odhaduje se, že velikost automobilového trhu HVAC ve Spojených státech je přibližně 2,5 miliardy dolarů, což představuje asi 20 procent světové produkce. Přibližně 60 procent trhu připadá na systémy HVAC osobních vozidel, očekává se však, že trh pro lehká užitková vozidla dále v budoucnu poroste. Zatímco u osobních automobilů jsou v současnosti trendem automatické klimatizace s více zónami s odlišným nastavením teploty, u lehkých užitkových vozidel stále existují případy, kdy klimatizace není součástí standardní výbavy. Právě v segmentu lehkých užitkových vozidel se očekává stabilní růst. Klesat bude s nejvyšší pravděpodobností podíl manuálních klimatizací.

Posílit chceme také ve výrobě ozubených kol, kde v následujících letech plánujeme poměrně masivní investici v řádech několika desítek milionů korun do nových výrobních technologií.

 

PRESTIŽNÍ VÝZVOU JE GIGANTICKÝ PROJEKT NEJMODERNĚJŠÍHO LETECKÉHO TURBOMOTORU

 

Co vnímá CZ-AUTO jako zásadní příležitost?

Asi aktuálně největší výzvou je pro nás rozšíření spolupráce se GE Aviation, které plánuje z Česka udělat jednoho z nejvýznamnějších leteckých výrobců v Evropě. Do několika let tu hodlá vyrábět 400 až 600 turbovrtulových motorů ročně, do roku 2022 plánuje vystavět největší leteckou továrnu svého druhu na světě. Nedávno v Praze pořádalo dodavatelský summit, kam jsme mimo jiné byli pozváni i my. Hlavním tématem, které se zde řešilo, byly dodávky komponent pro nový motor ATP. My jsme v rámci potenciálního kontraktu připraveni nabídnout dodávky jednotlivých dílů, ale především dodávky podsestav. Naším cílem je také spolupodílet se i na vývoji nového motoru a jeho dalších modifikací. Zároveň máme informace, že GE hodlá nabídnout českým leteckým dodavatelům také spolupráci na výrobě jiných leteckých motorů v USA přes GE Honda a další své firmy. I toto případné rozšíření vzájemné spolupráce by pro nás bylo velmi zajímavé, zvlášť na americkém trhu, kde jsme poměrně velmi aktivní v automobilovém průmyslu.

Spatřujete v podnikání výrazné problémy nebo hrozby, jako je například celostátní nedostatek odborných zaměstnanců?

Hrozeb v podnikání je samozřejmě celá řada a zpravidla se objevují náhle a nečekaně. Jsme výhradně exportní výrobce, negativní vliv na nás může mít jakákoli krize ekonomického nebo i politického charakteru. Klíčový je pro nás vývoj prodeje automobilů v globálním pohledu. Jakýkoli nenadálý propad se promítne i do naší výroby.

V dlouhodobějším pohledu se pak může stát hrozbou také aktuálně stále více citelný problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků zejména na odborných pozicích.

 

ZAMĚSTNANECKÝM LÁKADLEM JSOU ATRAKTIVNÍ OBORY I FINANČNÍ ZDRAVÍ FIRMY

 

Patříme mezi největší zaměstnavatele ve Zlínském kraji, jsme stabilní společnost pohybující se v atraktivních oborech (zbrojařský, automobilový, letecký průmysl), v rámci výroby, zejména ve zbrojařské a letecké části, disponujeme poměrně jedinečným know-how, které je pro většinu našich zaměstnanců a uchazečů o práci u nás velkou výzvou a lákadlem. Firma je finančně zdravá, dlouhodobě rosteme. To jsou naše klíčové konkurenční výhody v rámci zaměstnanecké politiky.

České strojírenství jako celek obecně roste, ale zároveň začíná už pomalu narážet na strop. Jedním z důvodů, proč se tak děje, je bohužel i nedostatek kvalitních zaměstnanců zejména odborných strojírenských profesí. Firmy by rády rostly dál, nemají zase až tak problém získávat nové zakázky, problémem ale je, že je nemají jak pokrýt, resp. jim chybí lidské zdroje. V CZ-AUTO se nejvíce potýkáme s nedostatkem operátorů CNC a technologů.

Kromě celé řady zaměstnaneckých benefitů (viz níže) se k tomuto problému snažíme přistupovat velmi aktivně. Spolupracujeme proto například se Střední školou – centrem odborné přípravy technické (COPT) v Uherském Brodě, kde společně hledáme možnosti propojení teoretické a praktické přípravy potenciál­ních zaměstnanců vyučených v oboru. Studenti tak realizují odborné praxe přímo v našich výrobních provozech, poskytujeme škole možnost v rámci výuky využívat některá naše nepotřebná měřidla, stroje, zařízení apod. Se zástupci vedení Střední školy – COPT jsme nedávno projednali možnosti úprav učebních osnov v oblastech, které jsou dnes nedílnou součástí moderních výrob. Studenti tak budou seznamováni se základními metodikami průmyslového inženýrství, jako je 5S či OEE, vizualizace pracovišť a rovněž s principy týmové spolupráce apod. Tím nejdůležitějším z této spolupráce je ale samozřejmě nábor absolventů. Jenom v letošním roce projevilo zájem k nám nastoupit zhruba 50 studentů.

Formou různých školení, rekvalifikací a kurzů se snažíme, aby naši zaměstnanci rostli po odborné a profesní stránce. Máme poměrně široký program různých finančních i nefinančních podpor.

V březnu jsme otevřeli přímo v areálu naší společnosti vlastní polikliniku, která bude poskytovat služby pro naše zaměstnance, výhledově také pro jejich rodinné příslušníky a seniory z řad našich bývalých zaměstnanců. V nově zrekonstruované budově chceme postupně rozšiřovat lékařský dům podle přání našich zaměstnanců. Chceme jim ho v podstatě ušít na míru na základě jejich požadavků. Ak­tuálně zde nabízíme masáže, fyzioterapeutickou léčbu a zubní ordinaci. Následovat budou brzy další lékařské a zdravotnické specializace.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

IDEÁLNÍ OBAL JE TEN, KTERÝ NEJLÉPE CHRÁNÍ A STOJÍ NEJMÉNĚ

IDEÁLNÍ OBAL JE TEN, KTERÝ NEJLÉPE CHRÁNÍ A STOJÍ NEJMÉNĚ

Vydáno 22.6.2018

Jaké vlastnosti musí mít obal, ve kterém se přepravují díly pro automobilový průmysl? Na otázky Světa průmyslu odpovídal Michal Hort, generální ředitel společnosti TART, s.r.o., lídra na trhu s obaly v České republice. Oblast automotive zastupoval Marek Čížek, FES&P manažer pro východní Evropu společnosti Faurecia Clean Mobility.

ELEKTŘINA JE KRVÍ NAŠÍ ZEMĚ

ELEKTŘINA JE KRVÍ NAŠÍ ZEMĚ

Vydáno 13.4.2018

Energie je veličina, která popisuje schopnost hmoty konat práci. A právě kolem energie, blackoutu, jádra a obnovitelných zdrojů se točil rozhovor s Václavem Bartuškou. „Energetika je krásné odvětví a mám ji rád, ale nepřeceňujme ji,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Svět průmyslu.

BŮH, můj PARŤÁK

BŮH, můj PARŤÁK

Vydáno 16.3.2018

Kdyby nepřišel listopad 1989, mohla Česká republika ztratit osobnost, která boří hranice podnikání. Nejen unikátností svých projektů, ale především čestným a rovným přístupem. „Je pro mne nemyslitelné obchodovat se zkorumpovanými politiky. Nechci se zpronevěřit vlastním křesťanským zásadám, “ říká Radim Passer, zakladatel a generální ředitel PASSERINVEST GROUP, a.s., v jehož životě hraje významnou roli víra.

The Invincibles

The Invincibles

Vydáno 13.2.2018

Podpis kolaborativní smlouvy mezi FS ČVUT a GE Aviation přináší výzvy, které se naskytnou možná jednou za sto let a umožní vrátit Českou republiku tam, kam historicky patří – mezi světové hráče, kteří určují trendy v konstrukci letadel a leteckých motorů.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

ŽIADEN STROM NERASTIE DO NEBA

ŽIADEN STROM NERASTIE DO NEBA

Vydáno 25.6.2018

Predstihový ukazovateľ aktivity v priemysle eurozóny za máj klesol na najnižšiu úroveň za ostatných 15 mesiacov. Bol to už piaty po sebe nasledujúci mesiac oslabenia tohto mäkkého ukazovateľa, hoci treba dodať, že po vlaňajších decembrových rekordoch.

KDYŽ SE ZAVÁDÍ GDPR, LÉTAJÍ TŘÍSKY…

KDYŽ SE ZAVÁDÍ GDPR, LÉTAJÍ TŘÍSKY…

Vydáno 19.6.2018

Přítomnost na sociálních sítích a vůbec v on-line světě lidé neplatí přímo penězi, ale svým soukromím a svým nitrem, o jejichž zpeněžení se pak už postarají jiní. Tohle je klíčový zdroj pohádkového bohatnutí firem jako Facebook, Google či Apple. Nyní budou mít kvůli GDPR bohatnutí těžší. Politici si totiž uvědomili, že jim korporace berou vliv a moc. Jak se říká, když se kácí les, létají třísky. Že ty třísky zasáhnou drobné podnikatele a malé obce, to je v zápase obrů – europolitiků a korporací – bohužel druhořadé.

NIKDO NEDOKÁŽE LAKOVAT JAKO ROBOT

NIKDO NEDOKÁŽE LAKOVAT JAKO ROBOT

Vydáno 15.6.2018

Lakování je věda a požadavky na lakované komponenty stále rostou. „Například kvalita povrchových úprav od dodavatelů dílů pro automobily je mnohdy vyšší než u laku samotného vozu,“ říká Josef Kocián, ředitel společnosti Galatek, která dodává lakovací centra.

VLASTNÍ LOKOMOTIVA? TO BYL PŘIROZENÝ VÝVOJ

VLASTNÍ LOKOMOTIVA? TO BYL PŘIROZENÝ VÝVOJ

Vydáno 8.6.2018

„Co se zakázek týče, těch máme zhruba na pět let dopředu. Kvůli nedostatku pracovních sil jsme nuceni některé zakázky posouvat, nebo dokonce odmítat,“ říká Jaroslav Plhák, obchodní ředitel společnosti CZ LOKO, a.s.

NANOTECHNOLOGIE MÁ NA ŽELEZNICI BUDOUCNOST

NANOTECHNOLOGIE MÁ NA ŽELEZNICI BUDOUCNOST

Vydáno 1.6.2018

„Podařilo se nám jako prvním v Evropě nanotechnologie použít při výrobě u výsypného vozu Falns 87, který jsme s úspěchem prezentovali na veletrhu InnoTrans 2017 v Mnichově. Jsme přesvědčeni, že využívání nanotechnologií a ušlechtilých materiálů má budoucnost, ale před námi je ještě dlouhá cesta,“ říká Petr Vlček, generální ředitel společnosti Legios Loco a.s.

TRAMVAJE SE VRACEJÍ NA VÝSLUNÍ

TRAMVAJE SE VRACEJÍ NA VÝSLUNÍ

Vydáno 29.5.2018

Nízkopodlažní vozidla, bezkontaktní placení v městské hromadné dopravě, bezdrátové připojení k internetu v tramvajích i metru. To jsou základní inovace, kterými chce Dopravní podnik hl. m. Prahy přitáhnout pozornost cestující veřejnosti. Intenzivně se chceme věnovat také oblasti elektromobility, říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem