KOLEJOVÁ VOZIDLA: ELEKTRICKÉ A HYBRIDNÍ POHONY OVLIVŇUJÍ CELÝ OBOR

Vydáno 14.11.2017

Výroba kolejových vozidel a jejich rekonstrukce a modernizace tvoří v České republice jeden z významných strojírenských oborů. V Česku se vyrábějí všechny typy kolejových vozidel, tramvaje, trolejbusy i soupravy metra. Velká část z nich v podobě kompletních produktů nebo subdodávek směřuje na export.

 

Výrobci především kolejových dopravních prostředků vloni souhrnně zaznamenali skromný nárůst produkce. Podle Českého statistického úřadu stála v pozadí tohoto vývoje slabší tuzemská poptávka, ale svou roli sehrál také silný rok 2015. Tuzemská železniční výstava Czech Raildays s více než 180 vystavovateli nebo loňský, samozřejmě podstatně větší, Innotrans v Berlíně jasně ukazují, že o železniční osobní i nákladu dopravu je velký zájem. Navzdory pokračující automobilizaci populace neustále roste také objem realizované osobní železniční přepravy. S tím jde pochopitelně ruku v ruce poptávka po kolejových vozidlech a technologiích, které s vlaky, tramvajemi nebo metrem souvisejí. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří mezi tradiční dodavatele kolejové techniky, směřuje velká část vyrobené produkce na export – ať už jako finální produkt, nebo subdodávka.

Velkou výzvou pro dodavatele jsou „nové“ iniciativy v rámci budování evropské železniční infrastruktury. Jedná se například o jednotný evropský vlakový zabezpečovač ETCS (European Train Control System). Národní implementační plán ERTMS počítá s tím, že technikou ETCS budou vybavovány vozidla i tratě. V rámci České republiky nás čeká také přechod způsobu napájení drah na jednotný systém 25 kV.

Co se naopak v současnosti zdá velmi vzdálené, je budování opravdu vysokorychlostních tratí. A to i s přihlédnutím k tomu, že se toto téma stalo zčásti aktuál¬ním pro volby do Poslanecké sněmovny. České firmy ale už dodávají pro některé zahraniční projekty, a mohou tedy pracovat na vývoji techniky a technologií, které snad jednou v rámci vysokorychlostní železnice zakusíme i v České republice. Vysokorychlostní železnice společně s automatizací by měly přinést vyšší přepravní výkony v osobní i nákladní dopravě.

 


„Příležitost pro železniční dopravu a pro opravce kolejových vozidel je zejména v příměstské dopravě v oblastech velkých aglomerací a s tím související nasazení zejména elektrických jednotek, v blízké budoucnosti i hybridních jednotek (např. bateriových).
Další oblastí v technice kolejových vozidel jsou čím dál více sofistikovanější systémy, které umí dát provozovateli na vědomí s předstihem stav svých nejdůležitějších funkčních celků na vozidle tak, že může být přesně predikováno dopředu, jaký opravárenský zásah bude v nejbližší době potřeba, aby provozovatel kolejových vozidel byl na uvedené připraven a mohl efektivně plánovat opravárenskou činnost.“

Roman Kott, předseda představenstva společnosti DPOV


 

Baterie jako zdroj dalšího růstu

 

Technologie se vyvíjejí velmi rychle a železnice nemůže zůstat stranou. Je mimochodem zajímavé sledovat, jak se jednotlivé dopravní obory vzájemně inspirují. Zatímco například s akumulátory je automotive vepředu, v oblasti bezobslužných systémů zase vedou spíše kolejová vozidla, resp. bezobslužné metro. „Na rozdíl od baterek tyto velmi sofistikované automatizované řídicí systémy s vysokými bezpečnostními standardy již reálně v současnosti náš obor mění. My s nimi máme zkušenosti například z výroby kompletních elektrických pohonů pro ,lehké metro‘ bez obsluhy pro třetí největší jihokorejské město Inčchon,“ říká Tomáš Ignačák, předseda představenstva společnosti Škoda Transportation.

Do oblasti kolejových vozidel se v současné době dostávají čím dál více sofistikovanější systémy. „Umí dát provozovateli na vědomí s předstihem stav svých nejdůležitějších funkčních celků na vozidle tak, že může být přesně predikováno, jaký opravárenský zásah bude v nejbližší době potřeba, aby provozovatel kolejových vozidel byl na uvedené připraven a mohl efektivně plánovat opravárenskou činnost,“ popisuje jeden z trendů v oboru Roman Kott, předseda představenstva společnosti DPOV.

Těsně před volbami jsme mohli v Česku pozorovat „umělý“ politický spor o těžbu lithia. To, že může sehrát významnou roli v otázce „nové mobility“ osobních vozů, se všeobecně nezpochybňuje. Akumulátory – samozřejmě jiné technologie – ale začínají hrát důležitou roli i v oblasti kolejové dopravy. „Stále více zákazníků vyžaduje, aby například tramvaje nebo trolejbusy dokázaly jezdit i na úsecích, kde není trolejové vedení,“ říká Tomáš Ignačák. Aby se tento záměr podařilo realizovat, jsou pochopitelně potřeba vysoce kapacitní akumulátory elektrické energie. „Pokud se v budoucnosti podaří ještě výrazným způsobem zvýšit jejich kapacitu, prodloužit životnost, zároveň snížit hmotnost a cenu, pak právě trakční baterie zásadně ovlivní náš obor,“ dodává Tomáš Ignačák. Tento technologický trend potvrzuje i Roman Kott a zasazuje jej do kontextu přepravních potřeb: „Příležitostí pro železniční dopravu je zejména příměstská doprava v oblastech velkých aglomerací a s tím související nasazení zejména elektrických jednotek, v blízké budoucnosti i hybridních jednotek tak, aby jednotka mohla obsluhovat některá ramena například na bateriový provoz. Baterie poté budou dobíjeny v provozu pod trolejí.“

Před několika měsíci proběhla médii zpráva s fotografií silničního tahače, který získává elektřinu z trolejového vedení. Je možné, že půjde o slepou uličku, nicméně to naznačuje, že pro některé výrobce v sektoru kolejových vozidel se může do budoucna rozšířit aplikační pole pro jejich produkci. V tomto konkrétním případě sběrače pro trolejové vedení a senzoriku dodala firma Siemens, která jinak patří mezi tradiční výrobce kolejových vozidel.

 


„Dlouhotrvající důvěra firmy MRCE v naší společnost dokládá, že máme v portfoliu lokomotivy, které více než uspokojují požadavky evropské železniční dopravy. Flotila střídavých, stejnosměrných a vícesystémových vozidel umožňuje nyní MRCE nabídnout železničním dopravcům všechny typy elektrických lokomotiv Siemens Vectron.“

Jochen Eickholt, CEO divize Mobility Siemens


 

Zajímavých zakázek přibývá

 

Společnosti, které se zaměřují na dodávky kolejových vozidel nebo dílčích komponent pro tento obor, se snaží svou produkci uplatnit zejména na českém a slovenském trhu. „Stále je pro nás klíčový tuzemský trh,“ říká například předseda představenstva společnosti Ekova Electric Tomáš Pittermann. Ale i jeho firma se rozhlíží po evropských zemích v blízkém okolí. Mnohé společnosti obnovují vazby v zemích někdejšího východního bloku. Je zde na co navazovat a řadě firem se zde opravdu podařilo získat významné kontrakty.

I když proniknout na západoevropské trhy je vlivem často oficiálně nepřiznané ochranářské politiky podstatně obtížnější, už i zde české firmy (resp. firmy s výrobou na území ČR) zaznamenávají úspěchy v tendrech. V posledních letech se tak dařilo například Škodovce, která získala průlomovou zakázku pro Deutsche Bahn na dodávky vlakových souprav nebo na tramvaje.

Příležitosti pro dodavatele kolejových vozidel nebo technologií pro ně se nabízejí také na sever od České republiky. Dodavatele pro zajímavý projekt například aktuálně hledají ve Švédsku ve snaze zabezpečit mobilitu zvyšujícího se počtu obyvatel velkých měst a příměstských oblastí a přepravu nákladů. Tamní parlament přijal národní plán rozvoje dopravní infrastruktury pro období 2014–2025, který počítá s více než půl bilionu švédských korun. Tyto finanční prostředky směřují na modernizace, investice a údržbu infrastruktury, ale také do nákupu nových vlaků, lokomotiv, vagonů či tramvají. Dodavatelské příležitosti se tu podle Ministerstva zahraničních věcí otvírají i pro české firmy vyrábějící kolejová vozidla.

 

Ani zrnko písku

 

Zajímavou referencí z poslední doby se může pochlubit firma IFE, která se zaměřuje na konstrukci a výrobu dveřních systémů pro kolejová vozidla, jichž ve svém modřickém závodě vyrobí ročně přes 25 tisíc. V rámci projektu Haramain Train se podílí na dodávce, kterou lze pracovně označit jako „vlak pro krále“. Jde totiž o vysokorychlostní vlak pro zcela novou trať v Saúdské Arábii, který bude jezdit mezi svatými městy Mekkou a Medinou. Po pouštní železnici bude uhánět rychlostí až 320 km/h. Po elektrifikované trati s dvěma kolejemi bude jezdit 36 vlakových souprav osazených dveřmi a nástupními systémy od IFE. A jeden z těchto vlaků bude přímo určen i pro rodinu saúdského krále, která s doprovodem čítá až 30 osob. Podle zpráv z IFE nebylo ani tak obtížné navrhnout a vyrobit dveře, které by odolávaly tak vysokým rychlostem, ale největší problém představovalo zrnko, konkrétně zrnko písku. Písek se nesmí dostat dovnitř a nesmí poškodit sklo a dveřní lak. Otevření trati se má uskutečnit v prosinci letošního roku.

Škoda Transportation si v posledních měsících – řečeno sportovním žargonem – připsala body zejména na trhu s tramvajemi. Firma zvítězila v tendru na dodávku moderních tramvají ForCity pro dopravní podnik německého města Chemnitz a rovněž získala kontrakt na dodávku bateriových vozidel pro turecké město Eskişehir. „Před několika dny navíc naše finská dceřiná firma Transtech získala zakázku na dodání až 46 nových moderních vozidel pro finské město Tampere. Mimochodem jen Transtech dokázal za loňský a letošní rok ve Finsku získat kontrakty za zhruba 10 miliard korun,“ pochlubil se Tomáš Ignačák. Velice úspěšná je také dceřiná společnost Škoda Electric, která dodává trolejbusy do mnoha zemí světa a nově se zabývá také vývojem a výrobou ekologických elektrobusů.

 


„Jednoduše řečeno, naší strategií je zvyšování tržního podílu na západních trzích. Zajímavým teritoriem je také Asie, kde slaví úspěchy především naše tramvaje, ty už jezdí například v Turecku nebo Číně.“

Tomáš Ignačák, předseda představenstva Škoda Transportation


 

Navýšení výroby v České Lípě

 

Dobré časy prožívají také v českolipské továrně společnosti Bombardier, která rozšiřuje výrobu železničních vozidel. Francouzské státní dráhy SNCF totiž uplatnily opci na nákup více než 50 jednotek Bombardier Spacium a 40 dvoupodlažních souprav Bombardier Omneo. Společně s Alstomem má Bombardier vyrábět také jednotky pařížského metra RER. Základní stavba těchto vozů se bude připravovat také v České Lípě. Tyto objednávky závod plně vytíží na několik let dopředu.

Zajímavé zakázky letos začala reali¬zovat i společnost DPOV. V oblasti elektrických jednotek vyhrála tendr společnosti ZSSK na vyvazovací opravu elektrické jednotky řady 671 a letos také zahájili opravu motorových jednotek PESA. Od poloviny letošního roku rovněž revitalizují interiéry Pendolin. „DPOV se postupně profiluje na opravy v segmentu osobních vagonů a dále na opravy elektrických a motorových jednotek – jedná se o opravy a modernizace. Modernizujeme osobní vozy pro ČD, včetně korporátních nátěrů,“ uvedl Roman Kott a dodal: „Modernizace obsahuje zejména dosazení nových centrálních zdrojů napájení, moderních klimatizací, uzavřených okruhů WC, informačních systémů, řídicích systémů, rozvaděčů a kabeláží.“

 

Modernizované tramvaje pro Tallinn

 

Dvě velké zakázky získala aktuálně společnost Ekova Electric. „Jde o modernizace tramvají Tatra KT6 pro estonské město Tallinn a opravu tramvajových souprav Sirio,“ potvrdil předseda představenstva Tomáš Pittermann. Tramvajová souprava Sirio je nízkopodlažní tramvaj, vyrobená italským výrobcem vlaků Ansaldo Breda a provozovaná dopravním podnikem v Göteborgu ve Švédsku. „Jedná se o dlouhodobé projekty, zejména oprava tramvajových souprav Sirio bude probíhat až do roku 2021,“ uvedl Tomáš Pittermann.

Úspěchy se svými interoperabilními lokomotivami Vectron (byly mj. vloni k vidění na Innotransu) slaví na evropské úrovni Siemens. Leasingová společnost MRCE totiž od něj objednala dalších 30 kusů. Deset z nich bude dodáno ve vícesystémové variantě (MS) a budou jezdit v přeshraniční dopravě po Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Nizozemsku. Tato úprava lokomotivy bude doplněna o jednotný evropský vlakový zabezpečovač ETCS. Dvacet strojů ve stejnosměrné verzi (DC) směřuje na italské koleje. Termín zahájení dodávek se předpokládá hned po Novém roce. MRCE a Siemens uzavřely tuto smlouvu s možností opce na dalších 20 lokomotiv.

 


„Podle našeho názoru se dopravní technologie budou vyvíjet směrem k čisté mobilitě. Poukazují na to současné ekologické trendy, kdy například v západní Evropě dnes již běžně vznikají takzvané zelené zóny.“

Tomáš Pittermann, předseda představenstva Ekova Electric


 

Hrozbu změnit v příležitost

 

Příležitosti a hrozby v segmentu kolejových vozidel vidí samozřejmě každý ze své perspektivy. Firmy, kterým se ekonomicky daří, jsou úspěšné v tendrech, pracují na inovacích, a i díky tomu dokážou přitáhnout další vzdělané lidi s vizí, se dívají do budoucna optimisticky. „Pro náš segment kolejových vozidel se nabízejí spíše příležitosti než hrozby. Všechny výrobky Škody Transportation jsou na elektrickou trakci, tedy určené k moderní a ekologicky šetrné dopravě, po které je ve světě stále větší poptávka,“ říká Tomáš Ignačák. Tratě se v České republice i v zahraničí postupně elektrifikují a jak již bylo řečeno, hledají se možnosti další mobility tam, kde schází trolejové vedení.

V oblasti oprav a modernizací DPOV vnímá jako možnou hrozbu redukci objemu železniční dopravy zejména v regio¬nech. Proto se v interiérech vozidel dělá vše pro to, aby cestující měl motivaci jet vlakem a aby ve vlaku bylo základní technické vybavení nejen pro práci, ale i pro zábavu či odpočinek. „Všechny tyto aspekty plníme v rámci našich modernizací nebo revitalizací, ať už to jsou Pendolina nebo osobní vozy – DPOV je pro ČD vybavuje minibary, dětskými koutky, wi-fi či zásuvkami. A to nejen ve vozidlech, které jsou provozovány na hlavních tratích, ale postupně i na tratích regionálních,“ vysvětluje Roman Kott. S tímto vývojem souhlasí i Tomáš Pitter¬mann: „Jako zásadní trend vnímáme dovybavování starších tramvajových souprav klimatizačními jednotkami v salonech cestujících a wi-fi připojením pro zvýšení celkového komfortu přepravovaných osob.“

Společnosti s výrazným přesahem na zahraniční trhy vidí příležitosti a hrozby z globální perspektivy. Například firma Bonatrans, která se zaměřuje na výrobu železničních dvojkolí (dodává je např. pro vysokorychlostní soupravy ICE v Německu nebo TGV ve Francii), eviduje, že na jejich soukolí jezdí vlaky v 70 zemích. A právě k vývoji na globálním trhu v tomto segmentu firma ve své aktuální výroční zprávě uvádí: „V roce 2016 došlo ve srovnání s rokem 2015 k poklesu prodeje opracovaných kol, který byl zčásti kompenzován prodejem kol surových. Pokles byl primárně způsoben ochlazením poptávky na mimoevropských trzích (USA a Čína).“ Na evropských trzích pak firma čelila cenovému boji vyvolanému východoevropskou konkurencí z bývalého SNS.

Právě vývoj na evropském trhu kolejových vozidel a souvisejícího vybavení bude do budoucna klíčový pro úspěch oboru. A bude velmi záležet na tom, jaký investiční apetit projeví jednotlivé země, národní a soukromí dopravci nebo velká

 

Josef Kubr

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

JSME PŘIPRAVENÍ NA JÍZDU BEZ STROJVŮDCE

JSME PŘIPRAVENÍ NA JÍZDU BEZ STROJVŮDCE

Vydáno 19.11.2018

Škoda Vagonka patří k největším výrobcům vlakových souprav ve střední Evropě. Vozy jsou vybaveny nejmodernější dostupnou technikou a jsou již prakticky připraveny na jízdu bez strojvůdce. „Na železnici je přechod k autonomnímu řízení určitě menším krokem než v automobilovém průmyslu,“ říká Martin Bednarz, generální ředitel společnosti.

BOSCH MĚNÍ SVĚT

BOSCH MĚNÍ SVĚT

Vydáno 22.10.2018

„Bosch je jednou z mála společností, které poskytují komplexní řešení z jedné ruky. To nám dává značnou konkurenční výhodu v příležitostech, které nabízí internet věcí. Propojená řešení zlepšují kvalitu života lidí, šetří přírodní zdroje či zvyšují bezpečnost. Zasahují do všech sfér od nejrůznějších odvětví průmyslu přes domácnosti, zdravotnictví až po zemědělství,“ říká Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group pro Českou republiku a Slovensko.

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

Vydáno 26.10.2018

Společnost Zodiac Galleys Europe bude instalovat spací moduly do nákladních letounů A330. Airbus doufá, že souhlas úřadů pro leteckou přepravu získá do roku 2020. „Naše firma už má velmi pozitivní zpětnou vazbu od několika leteckých společností,“ uvedl Philippe Gilles Michel, generální ředitel společnosti.

NOVÝ LETOUN JE BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PRO CESTUJÍCÍ

NOVÝ LETOUN JE BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PRO CESTUJÍCÍ

Vydáno 11.10.2018

Letoun L 410 pro 19 cestujících a dvoučlennou posádku – to je ten nejznámější a nosný produkt společnosti Aircraft Industries. „Inovovaný model L 410 NG splňuje požadavky na ekonomiku provozu, samozřejmě také všechna bezpečnostní kritéria a poskytuje komfort cestujícím,“ říká Ilona Plšková, generální ředitelka společnosti.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

METESS jde s dobou, sází na tepelné nýtování

METESS jde s dobou, sází na tepelné nýtování

Vydáno 14.12.2018 Komerční sdělení

Ultrazvukové svařování a tradiční šroubování přestávají hrát prim. V případě spojování plastových a kovových dílů se dostává do popředí tepelné nýtování, které je čistější a rychlejší alternativou ke svým předchůdcům. Vědí to i ve společnosti METESS s.r.o., která ve svém portfoliu nabízí nýtovací stroj s otočným stolem pro nýtování drobných dílů ve velkých sériích.

SNEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE DOSTAT TATRU DO VESMÍRU

SNEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE DOSTAT TATRU DO VESMÍRU

Vydáno 10.12.2018

„Mým snem je, aby se podvozky Tatra dostaly do vesmíru. Toho bych se opravdu chtěl dožít,“ říká generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s. Radek Strouhal.

DÍKY AKVIZICÍM JSME OPRAVDU SVĚTOVÝM HRÁČEM

DÍKY AKVIZICÍM JSME OPRAVDU SVĚTOVÝM HRÁČEM

Vydáno 5.12.2018

„Mou myšlenkou bylo spojit se s firmami, které dodávají špičkové technologie, mají silné technické zázemí a také tyto instalace ověřily v provozu a mají kvalitní reference,“ popisuje záměry akviziční strategie David Dostál, generální ředitel společnosti Papcel a.s.

TOS VARNSDORF – silný zaměstnavatel s více než stoletou tradicí a vlastní střední průmyslovou školou

TOS VARNSDORF – silný zaměstnavatel s více než stoletou tradicí a vlastní střední průmyslovou školou

Vydáno 28.11.2018 Komerční sdělení

TOS VARNSDORF, tradiční výrobce obráběcích strojů vlastněný výhradně českým kapitálem, je největší strojírenskou firmou v děčínském okresu a jednou z nejsilnějších v Ústeckém kraji. Svým zaměstnancům společnost nabízí celou řadu benefitů a situaci s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se rozhodla vyřešit založením vlastní střední průmyslové školy, která v areálu firmy velmi úspěšně funguje již druhým rokem.

NAŠE PRODUKTY ZLEPŠUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE PRODUKTY ZLEPŠUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vydáno 12.11.2018

Společnost Mann + Hummel je světovým lídrem na trhu v oblasti filtrace. „Největším odběratelem je odvětví automotive, kde jsme jedničkou na trhu s filtrací. V oboru filtrace se můžeme pyšnit nejen tisícovkou vývojářů, ale také třemi tisícovkami patentů,“ říká Rostislav Khýr, generální ředitel společnosti.

MŮJ PRVNÍ MAZAK FUNGUJE DODNES

MŮJ PRVNÍ MAZAK FUNGUJE DODNES

Vydáno 5.11.2018 Komerční sdělení

„Ke značce YAMAZAKI MAZAK jsem získal vztah už v osmdesátých letech minulého století nákupem prvního stroje. Postupem času mne zaujal zejména přístup firmy Mazak a výborná spolupráce. Měl jsem možnost navštívit výrobní závody v Japonsku i v Anglii, seznámil jsem se s majitelem společnosti panem Yamazakim, který již bohužel není mezi námi. Byli jsme obchodní přátelé. Mazak je pro nás zásadní,“ říká Pavel Sobotka, ředitel české společnosti Frentech Aerospace s.r.o.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem