NEJSME JEN VÝROBCI, PRODUKT CELÝ VYMYSLÍME A DODÁME

Vydáno 6.8.2018

Pro společnost EGE, spol. s r.o., to bylo strategické rozhodnutí. Vedení nechtělo zůstat pouze v pozici výrobní firmy. Proto rozšířila své podnikatelské aktivity o projekční a montážní činnosti. „I díky tomuto kroku dodáváme zhášecí tlumivky, zapouzdřené vodiče a ocelové konstrukce do celého světa,“ říká Roman Rybecký, výkonný ředitel společnosti EGE, spol. s r.o.

 

Historie vaší společnosti se začala psát v roce 1948. Z původní výrobní dílny pro potřebu Jihočeských elektráren vznikla společnost EGE, která se pevně usadila na světových trzích. Co byly ty zásadní události, které dovedly společnost až sem? Jak se změnil výrobní program?

Pro vývoj naší společnosti byly zásadní tři mezníky. V roce 1948 jsme začali s výrobou ocelových konstrukcí a příhradových stožárů, v roce 1953 odstartovala výroba zhášecích tlumivek a od roku 1971 vyrábíme generátorové vývody elektráren. To jsou naše zásadní byznysy, na kterých stavíme dodnes.

Důležitým momentem v dalším vývoji bylo rozhodnutí nezůstat v pozici pouze výrobní firmy, subdodavatele na konci řetězce. Proto jsme rozšířili své podnikatelské aktivity o projekční a montážní činnosti. V současnosti ke všem našim výrobkům, které dodáváme prakticky do celého světa, zajišťujeme vlastní vývoj, návrh, projektovou činnost, montáž a servis. Pro podporu svých obchodních aktivit v zahraničí máme své distributory, obchodní zástupce a v Rusku a Německu jsme zřídili své dceřiné společnosti.

S ocelovými konstrukcemi pro přenos vysokého napětí se setkal asi každý. Jaké procento republiky je pokryto vašimi stožáry?

Devadesát tři procent ze všech stožárových konstrukcí napěťových hladin 110 až 400 kV, které jsou v současné době na území České republiky instalovány, bylo dodáno firmou EGE, spol. s r.o. Jen pro upřesnění, naše společnost je schopna zabezpečit dodávky ocelových konstrukcí pro energetický průmysl od projektu přes výrobu až po stavební realizaci.

Kromě ocelových konstrukcí také vyvíjíte a vyrábíte tlumivky a zapouzdřené vodiče. Můžete nám laikům vysvětlit, k čemu se používají?

Zhášecí tlumivka se používá k zvýšení spolehlivosti dodávek energie ke spotřebiteli, což se projevuje snížením počtu a délky vypnutí elektrické energie. Také se používá k zajištění bezpečnosti pro lidi a zvířata vyskytující se v blízkosti místa případného zemního spojení, například pokud drát spadne na zem, a ke snížení rizika vzniku požáru v takovém místě. Se zemní poruchou lze totiž síť provozovat až do nalezení poruchy, čímž se minimalizují ztráty vzniklé nedodáním elektrické energie, přerušením výroby a podobně. Provoz se zemní poruchou trvá zpravidla několik desítek minut až několik hodin.

Zapouzdřené vodiče se používají k přenosu elektrického výkonu z generátoru do hlavního transformátoru ve všech typech elektrárenských bloků, od vodních až po jaderné. Jejich konstrukční uspořádání vytváří podmínky pro maximální provozní spolehlivost a bezpečnost.

Jaké velké zakázky jste v poslední době uskutečnili?

Ze všech zakázek bych vybral tu, kterou jsme úspěšně dokončili v roce 2017. Jednalo se o největší a termínově nejrychlejší objednávku zapouzdřených vodičů na světě. Šlo o nový páteřní systém energetické sítě s názvem EGYPT, která obnášela 36 elektrárenských bloků s dodávkou zapouzdřených vodičů za 36 měsíců. Byl to opravdu krátký termín pro takové množství bloků.

Musím ale podotknout, že pro nás je důležitá každá zakázka bez ohledu na velikost. Vždy prokazujeme, že jsme spolehlivý a flexibilní partner pro naše zákazníky, máme komplexní řešení od technické přípravy až po poprodejní servis, vlastníme know-how, design a engineering, máme více než 65 let zkušeností v energetice a úspěšně exportujeme do celého světa.

Které země jsou pro vás klíčové z hlediska trhů?

Jak jsem říkal, obchodujeme po celém světě, a jelikož je naše portfolio výrobků různorodé, jsou i naše klíčové trhy různorodé. Výroba ocelových konstrukcí a příhradových stožárů je zaměřená na tuzemský trh a trhy sousedních států – jde o velké konstrukce a v tomto případě je důležitá také otázka transportních nákladů.

Výroba zhášecích tlumivek míří především do Německa, Polska, Finska a samozřejmě do tuzemska. Pořadí nejvýznamnějších trhů není stabilní, v horizontu několika let se mírně mění, avšak velké a bohaté země, jako je Německo, zůstávají v popředí stále.

V oblasti generátorových vývodů elektráren jsou pro nás zásadní trhy zemí se stále se rozvíjející spotřebou elektrické energie, což je například Arabský poloostrov a Afrika. Patříme mezi spolehlivé partnery v oblasti zapouzdřených vodičů, proto se na nás naši zákazníci sami obracejí.

Podle ekologů je pro nás nejčistší ta energie, která se vyrobí mimo Českou republiku. Máme být dovozcem, nebo spíš vývozcem energie? Která va­rianta je pro naši zemi lepší?

Domnívám se, že z pohledu České republiky je optimální varianta pokrýt většinu spotřeby elektrické energie z vlastních zdrojů, tedy být výrobcem a snížit tím riziko energetického nedostatku a závislosti na minimum. Tato pozice nám zároveň umožní udržení nezávislosti a samostatnost při přijímání strategických rozhodnutí pro oblast energetiky a zaměstnávání českých firem například v rámci výstavby či modernizace elektrárenských bloků. To zvyšuje a udržuje znalosti našich firem, což by mělo dále vést k jejich schopnosti konkurovat na globálním energetickém trhu.

Ovlivňuje vaši produkci příklon k čistým energiím?

Je možno říci, že důsledky příklonu k čistým energiím v některých sortimentech pociťujeme více, a v některých méně či vůbec. Například v zapouzdřených vodičích zaznamenáváme klesající trend výstavby nových klasických zdrojů, ale na straně druhé stoupá podíl menších záložních a kompenzačních zdrojů.

V případě příhradových stožárů či zhášecích tlumivek tento trend nepociťujeme. Poptávku po zhášecích tlumivkách zásadně ovlivňují stoupající nároky na spolehlivost dodávek elektrické energie spotřebitelům a bezpečnost zejména osob při zemním spojení v distribuční síti vysokého napětí. Jedním z opatření pro splnění těchto požadavků je zvyšování podílu kabelových vedení na úkor venkovních vedení, což směřuje v současném systému distribučních síti vysokého napětí k posilování výkonů zhášecích tlumivek.

V posledních letech scházejí na trhu práce šikovní řemeslníci a technicky vzdělaní pracovníci. Pociťujete tento nedostatek pracovních sil i vy? Ovlivňuje to chod společnosti?

Řadíme se k úspěšným společnostem, díky tomu jsme vyhledávaným zaměstnavatelem. Proto jsme stále schopni zajišťovat doplnění či rozšíření našeho týmu o kvalitní řemeslníky i technické pracovníky. Je však pravdou, že doba výběru pracovníků potřebné kvality se nám prodloužila.

Systém českého školství je nastaven tak, že učňovské školy sbírají jen drobky, o tradiční řemesla není zájem. Kde se stala chyba? Mají zaměstnavatelé šanci tento trend změnit? 

Domnívám se, že v současné době mladí lidé často vyhodnocují, že řemeslo je méně prestižní a že pokračování na střední či vysoké škole bude pro jejich budoucnost lepší. Z pohledu nastupující automatizace a robotizace dává uvedený trend smysl, ale z pohledu reálného uplatnění vidíme, že kvalitní řemeslník se stává vyhledávaným cílem všech společností. To znamená, že prestiž i mzdové ohodnocení roste spolu s jistotou trvalé práce. Zaměstnavatelé, tedy i my se dnes snažíme vysvětlovat žákům základních škol a jejich rodičům, že řemeslo a technické vzdělání je perspektivní. To je jedna z možností, jak měnit tento trend. Další možností, kterou také využíváme, je příprava, školení a rozvíjení vlastních pracovníků.

Přijímáte k vám na praxi učně i středoškoláky. Je to podle vás způsob, jak si zajistit nové posily? Vyplácí se vám tento přístup, vracejí se k vám žáci, kteří ve společnosti nabírali první zkušenosti?

Praxe a odborný výcvik přímo v naší firmě, to je další z cest, jak si zajistit kvalifikované pracovníky. Vybrané studenty či učně během praxe v naší firmě rozvíjíme a po skončení studia jim nabízíme práci v naší společnosti. Toto je přirozená cesta, jak doplňovat náš tým.

Hledáte elektrikáře, strojníky, zámečníky, svářeče či konstruktéry. Na co lákáte nové posily? Jak se u vás mají vaši zaměstnanci?

Společnost EGE, spol. s r.o., patří v rámci regionu mezi nejstabilnější a velmi perspektivní zaměstnavatele. Našim lidem nabízíme odpovídající výdělky, možnost profesního růstu a stabilitu zaměstnání, což je základ, na kterém stavíme.

Mezi zaměstnanecké benefity patří například pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování v závodní jídelně, měsíční a roční bonusy, penzijní připojištění, jazykové a profesní vzdělávání a pobyt ve firemním rekreačním středisku.

Je to vlastně takový koloběh. Úspěch společnosti umožňuje její další rozvoj, můžeme tak investovat do strojního zařízení, vybavení, budov a zaměstnanců. Tím posilujeme naši konkurenceschopnost, zlepšujeme pozici na trhu a zároveň i spokojenost zaměstnanců.

Vaše společnost realizuje množství zakázek i v zahraničí. Mají šanci se vaši pracovníci podívat do zajímavých zemí?

Dnes obchodujeme téměř po celém světě, s tím souvisí i možnost našich pracovníků vycestovat prakticky na všechny kontinenty. Naši zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i dlouhodobé pracovní pobyty, kde mohou uplatnit zkušenosti a znalosti budované a předávané v naší společnosti. Působili třeba i v tak zajímavých destinacích, jako je Indie, Izrael, Nový Zéland, Austrálie či USA.

Jaké jsou vize vaší společnosti pro nejbližší budoucnost?

Naší vizí je pokračovat a rozvíjet to, co bylo nastartováno a co vede ke spokojenosti zákazníka. To znamená být spolehlivým a flexibilním partnerem našim zákazníkům a nabízet jim komplexní služby od vývoje, návrhu přes projektovou činnost a montáž až po servis. Důležité je udržet si konkurenceschopnost a vhodně doplňovat portfolio výrobků, které můžeme nabídnout našim klientům.

 

Soňa Singerová

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

VIRTUÁLNÍ DVOJČE NÁS PŘIPRAVUJE NA BUDOUCNOST

VIRTUÁLNÍ DVOJČE NÁS PŘIPRAVUJE NA BUDOUCNOST

Vydáno 29.3.2019

„Nemusíte už čekat na to, co vám ukáže reálný model či prototyp. Funkci výrobku, linky nebo výrobního procesu si vyzkoušíte na počítači na digitálním dvojčeti a v reálu už vás nic nepřekvapí,“ říká Milan Šlachta, generální ředitel společnosti Bosch v České a Slovenské republice.

POHLED DO BUDOUCNOSTI JE UŽ DNES VELMI ZAJÍMAVÝ

POHLED DO BUDOUCNOSTI JE UŽ DNES VELMI ZAJÍMAVÝ

Vydáno 25.3.2019

Nastává éra digitálních dvojčat. „Tyto virtuální modely reálných systémů pomáhají lépe porozumět, jak funguje proces výroby nebo obchodní modely, a vedou k tomu, aby byly jejich reálné protějšky ve fyzickém světě funkční a provozuschopné. Digitální dvojče také umožňuje včasnou reakci na změny podmínek na trhu, monitoring zařízení i předvídání jejich výpadků,“ uvedla generální ředitelka společnosti IBM v České republice a na Slovensku Zuzana Kocmaníková.

TVOŘÍME VĚCI, KTERÉ NÁS NEPŘESTÁVAJÍ FASCINOVAT

TVOŘÍME VĚCI, KTERÉ NÁS NEPŘESTÁVAJÍ FASCINOVAT

Vydáno 15.3.2019

Otevírá bránu do ideální budoucnosti, upozorní na možná rizika a dokáže připravit vše na míru dle našeho zadání a našich potřeb. To je digitální dvojče. „Moderní softwarové nástroje dokážou vytvořit komplexní obraz výrobku, umí dokonce vygenerovat i jeho optimální tvar. Umístí materiál pouze tam, kde je skutečně potřeba, a vznikne tak organický design podobný tomu, co vytvořila příroda,“ říká generální ředitel společnosti Siemens Eduard Palíšek.

NĚKTERÉ AUTOMOBILKY NEMUSÍ RYCHLÉ TEMPO PŘEŽÍT

NĚKTERÉ AUTOMOBILKY NEMUSÍ RYCHLÉ TEMPO PŘEŽÍT

Vydáno 18.2.2019

Tempo, kterým se pohybuje automobilový průmysl, je zběsilé. Mohou za to nejen nové technologie, ale i snahy o snižování emisní zátěže a přechod k alternativním pohonům. „Měli bychom zpomalit. Rychlému tempu se začínají bránit i některé automobilky, tvrdí, že ho nemusí přežít, protože investice do změn jsou ukrutné,“ říká Miroslav Dvořák, generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. a viceprezident AutoSAP.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

EXPORTNÍ CENA OCENÍ ÚSPĚCHY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ DO ZEMÍ SEVERNÍ EVROPY A POBALTÍ

EXPORTNÍ CENA OCENÍ ÚSPĚCHY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ DO ZEMÍ SEVERNÍ EVROPY A POBALTÍ

Vydáno 17.4.2019

Česká mincovna, 17. dubna 2019 – Již 22. ročník soutěže Exportní cena DHL pod záštitou agentury CzechTrade, která vyzdvihuje úspěšné české vývozce, startuje. Nově vyhlásí vítěze v kategorii Exportér E-commerce. Tradičně si pak vítězové převezmou ceny v kategoriích Malá společnost, Středně velká společnost, Exportér teritoria a ceny CzechTrade – Nejúspěšnější klient a Exportní příběh roku.

OD ZÁKLADŮ JSME VYVINULI KOMERČNĚ ÚSPĚŠNÝ IoT PŘEVODNÍK

OD ZÁKLADŮ JSME VYVINULI KOMERČNĚ ÚSPĚŠNÝ IoT PŘEVODNÍK

Vydáno 1.4.2019 Komerční sdělení

Jak vypadá ztělesnění nejmodernějších technologií? Zeptejte se v Acrios Systems. Mladá společnost soustředí pozornost na vývoj hardwarových i softwarových produktů, ale především ví, jak správně na čím dál oblíbenější internet věcí (IoT). „Náš IoT převodník je možné využít všude, kde je žádoucí automatizovat odečty různých veličin formou bezdrátového přenosu,“ prozradil jednatel firmy Radim Malinowski.

CHCEME POMOCT K NEZÁVISLOSTI NA FOSILNÍCH PALIVECH A JÁDRU

CHCEME POMOCT K NEZÁVISLOSTI NA FOSILNÍCH PALIVECH A JÁDRU

Vydáno 25.3.2019 Komerční sdělení

„Někdo fotovoltaiku pořizuje jako investici s dobrou návratností, pro někoho je klíčové získat vlastní zdroj a nezávislost. A někdo v tom vidí pojistku na důchod,“ říká jednatel a zakladatel firmy Jaroslav Šuvarský.

TŘI ÚSPĚŠNĚ ZAVEDENÉ AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE V ČR OD ZLÍN ROBOTICS

TŘI ÚSPĚŠNĚ ZAVEDENÉ AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE V ČR OD ZLÍN ROBOTICS

Vydáno 18.3.2019 Komerční sdělení

Společnost ZLÍN ROBOTICS se od svého začátku zaměřuje na pokročilou průmyslovou robotizaci za použití těch nejmodernějších dostupných technologií. Od uvedení jejich prvního robotického pracoviště, s využitím 4-osého SCARA robota značky EPSON, do provozu uplynulo více než 8 let. Ještě dnes tento robot spolehlivě pracuje v 3 směnném provozu a precizně montuje v pěti sekundách výrobek složený ze tří dílů.

SVÉ PRODUKTY SLEDUJÍ ON-LINE PO CELÉM SVĚTĚ

SVÉ PRODUKTY SLEDUJÍ ON-LINE PO CELÉM SVĚTĚ

Vydáno 14.3.2019

Plzeňská společnost Doosan Škoda Power patří k významným výrobcům parních turbín ve světě. První její parní turbína nese letopočet 1904. Od počátku se jí podařilo udržet rychlé tempo celosvětového rozvoje v oblasti energetiky a na této pozici setrvává i díky investicím do digitalizace a automatizace. „Naše produkty můžeme sledovat on-line po celém světě,“ říká Jan Růžička, ředitel pro firemní strategii.

ČESKO SPOUŠTÍ NEBÝVALOU AKTIVITU

ČESKO SPOUŠTÍ NEBÝVALOU AKTIVITU

Vydáno 12.3.2019

Česká republika míří mezi technologické lídry. Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) nedávno schválila jeden z nejodvážnějších projektů poslední generace. „Inovační strategie 'Czech Republic: The Country For The Future' vytyčuje nové vládní priority, které by nás měly do roku 2030 posunout mezi inovační lídry Evropy,“ uvedl Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků a místopředseda Rady vlády pro vývoj, výzkum a inovace.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem