NEJSME JEN VÝROBCI, PRODUKT CELÝ VYMYSLÍME A DODÁME

Vydáno 6.8.2018

Pro společnost EGE, spol. s r.o., to bylo strategické rozhodnutí. Vedení nechtělo zůstat pouze v pozici výrobní firmy. Proto rozšířila své podnikatelské aktivity o projekční a montážní činnosti. „I díky tomuto kroku dodáváme zhášecí tlumivky, zapouzdřené vodiče a ocelové konstrukce do celého světa,“ říká Roman Rybecký, výkonný ředitel společnosti EGE, spol. s r.o.

 

Historie vaší společnosti se začala psát v roce 1948. Z původní výrobní dílny pro potřebu Jihočeských elektráren vznikla společnost EGE, která se pevně usadila na světových trzích. Co byly ty zásadní události, které dovedly společnost až sem? Jak se změnil výrobní program?

Pro vývoj naší společnosti byly zásadní tři mezníky. V roce 1948 jsme začali s výrobou ocelových konstrukcí a příhradových stožárů, v roce 1953 odstartovala výroba zhášecích tlumivek a od roku 1971 vyrábíme generátorové vývody elektráren. To jsou naše zásadní byznysy, na kterých stavíme dodnes.

Důležitým momentem v dalším vývoji bylo rozhodnutí nezůstat v pozici pouze výrobní firmy, subdodavatele na konci řetězce. Proto jsme rozšířili své podnikatelské aktivity o projekční a montážní činnosti. V současnosti ke všem našim výrobkům, které dodáváme prakticky do celého světa, zajišťujeme vlastní vývoj, návrh, projektovou činnost, montáž a servis. Pro podporu svých obchodních aktivit v zahraničí máme své distributory, obchodní zástupce a v Rusku a Německu jsme zřídili své dceřiné společnosti.

S ocelovými konstrukcemi pro přenos vysokého napětí se setkal asi každý. Jaké procento republiky je pokryto vašimi stožáry?

Devadesát tři procent ze všech stožárových konstrukcí napěťových hladin 110 až 400 kV, které jsou v současné době na území České republiky instalovány, bylo dodáno firmou EGE, spol. s r.o. Jen pro upřesnění, naše společnost je schopna zabezpečit dodávky ocelových konstrukcí pro energetický průmysl od projektu přes výrobu až po stavební realizaci.

Kromě ocelových konstrukcí také vyvíjíte a vyrábíte tlumivky a zapouzdřené vodiče. Můžete nám laikům vysvětlit, k čemu se používají?

Zhášecí tlumivka se používá k zvýšení spolehlivosti dodávek energie ke spotřebiteli, což se projevuje snížením počtu a délky vypnutí elektrické energie. Také se používá k zajištění bezpečnosti pro lidi a zvířata vyskytující se v blízkosti místa případného zemního spojení, například pokud drát spadne na zem, a ke snížení rizika vzniku požáru v takovém místě. Se zemní poruchou lze totiž síť provozovat až do nalezení poruchy, čímž se minimalizují ztráty vzniklé nedodáním elektrické energie, přerušením výroby a podobně. Provoz se zemní poruchou trvá zpravidla několik desítek minut až několik hodin.

Zapouzdřené vodiče se používají k přenosu elektrického výkonu z generátoru do hlavního transformátoru ve všech typech elektrárenských bloků, od vodních až po jaderné. Jejich konstrukční uspořádání vytváří podmínky pro maximální provozní spolehlivost a bezpečnost.

Jaké velké zakázky jste v poslední době uskutečnili?

Ze všech zakázek bych vybral tu, kterou jsme úspěšně dokončili v roce 2017. Jednalo se o největší a termínově nejrychlejší objednávku zapouzdřených vodičů na světě. Šlo o nový páteřní systém energetické sítě s názvem EGYPT, která obnášela 36 elektrárenských bloků s dodávkou zapouzdřených vodičů za 36 měsíců. Byl to opravdu krátký termín pro takové množství bloků.

Musím ale podotknout, že pro nás je důležitá každá zakázka bez ohledu na velikost. Vždy prokazujeme, že jsme spolehlivý a flexibilní partner pro naše zákazníky, máme komplexní řešení od technické přípravy až po poprodejní servis, vlastníme know-how, design a engineering, máme více než 65 let zkušeností v energetice a úspěšně exportujeme do celého světa.

Které země jsou pro vás klíčové z hlediska trhů?

Jak jsem říkal, obchodujeme po celém světě, a jelikož je naše portfolio výrobků různorodé, jsou i naše klíčové trhy různorodé. Výroba ocelových konstrukcí a příhradových stožárů je zaměřená na tuzemský trh a trhy sousedních států – jde o velké konstrukce a v tomto případě je důležitá také otázka transportních nákladů.

Výroba zhášecích tlumivek míří především do Německa, Polska, Finska a samozřejmě do tuzemska. Pořadí nejvýznamnějších trhů není stabilní, v horizontu několika let se mírně mění, avšak velké a bohaté země, jako je Německo, zůstávají v popředí stále.

V oblasti generátorových vývodů elektráren jsou pro nás zásadní trhy zemí se stále se rozvíjející spotřebou elektrické energie, což je například Arabský poloostrov a Afrika. Patříme mezi spolehlivé partnery v oblasti zapouzdřených vodičů, proto se na nás naši zákazníci sami obracejí.

Podle ekologů je pro nás nejčistší ta energie, která se vyrobí mimo Českou republiku. Máme být dovozcem, nebo spíš vývozcem energie? Která va­rianta je pro naši zemi lepší?

Domnívám se, že z pohledu České republiky je optimální varianta pokrýt většinu spotřeby elektrické energie z vlastních zdrojů, tedy být výrobcem a snížit tím riziko energetického nedostatku a závislosti na minimum. Tato pozice nám zároveň umožní udržení nezávislosti a samostatnost při přijímání strategických rozhodnutí pro oblast energetiky a zaměstnávání českých firem například v rámci výstavby či modernizace elektrárenských bloků. To zvyšuje a udržuje znalosti našich firem, což by mělo dále vést k jejich schopnosti konkurovat na globálním energetickém trhu.

Ovlivňuje vaši produkci příklon k čistým energiím?

Je možno říci, že důsledky příklonu k čistým energiím v některých sortimentech pociťujeme více, a v některých méně či vůbec. Například v zapouzdřených vodičích zaznamenáváme klesající trend výstavby nových klasických zdrojů, ale na straně druhé stoupá podíl menších záložních a kompenzačních zdrojů.

V případě příhradových stožárů či zhášecích tlumivek tento trend nepociťujeme. Poptávku po zhášecích tlumivkách zásadně ovlivňují stoupající nároky na spolehlivost dodávek elektrické energie spotřebitelům a bezpečnost zejména osob při zemním spojení v distribuční síti vysokého napětí. Jedním z opatření pro splnění těchto požadavků je zvyšování podílu kabelových vedení na úkor venkovních vedení, což směřuje v současném systému distribučních síti vysokého napětí k posilování výkonů zhášecích tlumivek.

V posledních letech scházejí na trhu práce šikovní řemeslníci a technicky vzdělaní pracovníci. Pociťujete tento nedostatek pracovních sil i vy? Ovlivňuje to chod společnosti?

Řadíme se k úspěšným společnostem, díky tomu jsme vyhledávaným zaměstnavatelem. Proto jsme stále schopni zajišťovat doplnění či rozšíření našeho týmu o kvalitní řemeslníky i technické pracovníky. Je však pravdou, že doba výběru pracovníků potřebné kvality se nám prodloužila.

Systém českého školství je nastaven tak, že učňovské školy sbírají jen drobky, o tradiční řemesla není zájem. Kde se stala chyba? Mají zaměstnavatelé šanci tento trend změnit? 

Domnívám se, že v současné době mladí lidé často vyhodnocují, že řemeslo je méně prestižní a že pokračování na střední či vysoké škole bude pro jejich budoucnost lepší. Z pohledu nastupující automatizace a robotizace dává uvedený trend smysl, ale z pohledu reálného uplatnění vidíme, že kvalitní řemeslník se stává vyhledávaným cílem všech společností. To znamená, že prestiž i mzdové ohodnocení roste spolu s jistotou trvalé práce. Zaměstnavatelé, tedy i my se dnes snažíme vysvětlovat žákům základních škol a jejich rodičům, že řemeslo a technické vzdělání je perspektivní. To je jedna z možností, jak měnit tento trend. Další možností, kterou také využíváme, je příprava, školení a rozvíjení vlastních pracovníků.

Přijímáte k vám na praxi učně i středoškoláky. Je to podle vás způsob, jak si zajistit nové posily? Vyplácí se vám tento přístup, vracejí se k vám žáci, kteří ve společnosti nabírali první zkušenosti?

Praxe a odborný výcvik přímo v naší firmě, to je další z cest, jak si zajistit kvalifikované pracovníky. Vybrané studenty či učně během praxe v naší firmě rozvíjíme a po skončení studia jim nabízíme práci v naší společnosti. Toto je přirozená cesta, jak doplňovat náš tým.

Hledáte elektrikáře, strojníky, zámečníky, svářeče či konstruktéry. Na co lákáte nové posily? Jak se u vás mají vaši zaměstnanci?

Společnost EGE, spol. s r.o., patří v rámci regionu mezi nejstabilnější a velmi perspektivní zaměstnavatele. Našim lidem nabízíme odpovídající výdělky, možnost profesního růstu a stabilitu zaměstnání, což je základ, na kterém stavíme.

Mezi zaměstnanecké benefity patří například pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování v závodní jídelně, měsíční a roční bonusy, penzijní připojištění, jazykové a profesní vzdělávání a pobyt ve firemním rekreačním středisku.

Je to vlastně takový koloběh. Úspěch společnosti umožňuje její další rozvoj, můžeme tak investovat do strojního zařízení, vybavení, budov a zaměstnanců. Tím posilujeme naši konkurenceschopnost, zlepšujeme pozici na trhu a zároveň i spokojenost zaměstnanců.

Vaše společnost realizuje množství zakázek i v zahraničí. Mají šanci se vaši pracovníci podívat do zajímavých zemí?

Dnes obchodujeme téměř po celém světě, s tím souvisí i možnost našich pracovníků vycestovat prakticky na všechny kontinenty. Naši zaměstnanci jsou vysíláni na krátkodobé i dlouhodobé pracovní pobyty, kde mohou uplatnit zkušenosti a znalosti budované a předávané v naší společnosti. Působili třeba i v tak zajímavých destinacích, jako je Indie, Izrael, Nový Zéland, Austrálie či USA.

Jaké jsou vize vaší společnosti pro nejbližší budoucnost?

Naší vizí je pokračovat a rozvíjet to, co bylo nastartováno a co vede ke spokojenosti zákazníka. To znamená být spolehlivým a flexibilním partnerem našim zákazníkům a nabízet jim komplexní služby od vývoje, návrhu přes projektovou činnost a montáž až po servis. Důležité je udržet si konkurenceschopnost a vhodně doplňovat portfolio výrobků, které můžeme nabídnout našim klientům.

 

Soňa Singerová

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

TVOŘÍME POHODLNOU BEZPEČNOST

TVOŘÍME POHODLNOU BEZPEČNOST

Vydáno 17.6.2019

Začalo to jednoduchými žertíky nudících se studentů. V současné době patří kyberzločin k těm nejnebezpečnějším, co může být. „Podle analýz FBI jde o organizovanou činnost, která svou rozsáhlostí bývá přirovnávána k pašování drog nebo k obchodování s bílým masem,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu budoucí generální ředitel společnosti Avast Software s.r.o. Ondřej Vlček.

SLEDUJEME NOVÉ TRENDY A UČÍME S NIMI PRACOVAT OBCE I FIRMY

SLEDUJEME NOVÉ TRENDY A UČÍME S NIMI PRACOVAT OBCE I FIRMY

Vydáno 7.6.2019

„Doba jde rychle kupředu a nutí nás stále hledat technologie, které budou přínosem pro naše klienty. Hledáme nadšence, kteří se dívají do budoucna, vysvětlujeme jim, v čem jim můžeme pomoct, učíme majitele firem i třeba starosty obcí novinky používat a zařazovat do konceptu smart city,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

KARTA UŽ NENÍ JEN O PLACENÍ, VÍ TOHO O NÁS MNOHEM VÍC

KARTA UŽ NENÍ JEN O PLACENÍ, VÍ TOHO O NÁS MNOHEM VÍC

Vydáno 4.6.2019

Bezhotovostní platba je dnes již zcela rutinní záležitostí, stačí přiložit a je hotovo. Karta však už zdaleka není jen platebním prostředkem, slouží k identifikaci, může suplovat průkaz, klíč, stravenku, jízdenku či vstupenku na kulturní akci. „Těch projektů je skutečně celá škála a jdou napříč odvětvími od školství přes dopravu až po oblast identifikace,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel společnosti Mastercard Europe.

SMART CITY, TO JE POHODLNÝ ŽIVOT V ČISTÉM MĚSTĚ

SMART CITY, TO JE POHODLNÝ ŽIVOT V ČISTÉM MĚSTĚ

Vydáno 13.5.2019

„Smart city totiž není o tom, že si starosta řekne, že teď budeme chytré město. V první fázi je důležité najít strategického partnera a na rozvoji obce směrem ke smart city pracovat dlouhodobě a strategicky. Toto je velmi důležité a často zásadně podceňované,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu Jan Zápotočný, člen představenstva společnosti E.ON Energie.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

ŠKODA AUTO DLÁŽDÍ CESTU K TOVÁRNĚ 4.0

ŠKODA AUTO DLÁŽDÍ CESTU K TOVÁRNĚ 4.0

Vydáno 28.6.2019

Montážní linka je digitálně řízena, v některých částech podniku pracuje více robotů než lidí, materiál rozvážejí autonomní vozíky, k dosažení vyšší kvality napomáhá akustická a pachová laboratoř či unikátní vodní komora, díly na montážní linky putují z robotizovaného skladu, zaměstnanci se vzdělávají v moderním tréninkovém centru.

JSME LÍDREM NA TRHU BEZPEČNÝCH SKARTACÍ

JSME LÍDREM NA TRHU BEZPEČNÝCH SKARTACÍ

Vydáno 25.6.2019

„Jedním z hlavních cílů firmy Reisswolf je nabídnout zákazníkům bezpečnou likvidaci všech nosičů dat, jejich uložení, správu a případně digitalizaci v jednotném bezpečnostním standardu po celém světě. O kvalitě poskytovaných služeb svědčí i získané certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu,“ říká Vlastimil Balín, ředitel společnosti REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.

ROBOT JE JEN JEDEN Z NÁSTROJŮ AUTOMATIZACE

ROBOT JE JEN JEDEN Z NÁSTROJŮ AUTOMATIZACE

Vydáno 20.6.2019

„Jsme zcela soběstačná firma, dokážeme obsáhnout vše od prvotního konceptu přes konstrukční práce, výrobu dílů či svařenců, jejich nalakování až po finální montáž a zprovoznění u nás a instalaci u zákazníka včetně garančního záručního servisu. V podstatě na všechno máme vlastní oddělení, což představuje pro naše zákazníky vysoký standard,“ říká Martin Kouřil, ředitel společnosti Montana.

DÍKY DÁLKOVÝM ODEČTŮM MÁ ODBĚRATEL KONTROLU NAD SPOTŘEBOU VODY

DÍKY DÁLKOVÝM ODEČTŮM MÁ ODBĚRATEL KONTROLU NAD SPOTŘEBOU VODY

Vydáno 12.6.2019

Chytré technologie dnes pronikají do většiny průmyslových oborů, vodárenství není výjimkou. Své o tom vědí ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., kde jdou inovacím dlouhodobě naproti. „Smart technologie přináší komfort jak provozovateli, tak i zákazníkům. Jsme díky nim schopní snáze předcházet haváriím či poruchám,“ říká generální ředitel firmy Ludvík Nesnídal.

SPOLEČNĚ STAVÍME DOMY SE ZELENOU ENERGIÍ

SPOLEČNĚ STAVÍME DOMY SE ZELENOU ENERGIÍ

Vydáno 27.5.2019 Komerční sdělení

Jsou důkazem, že spolupráce dvou firem může fungovat hladce. Jedni zařídí stavbu domu, druzí jej opatří fotovoltaikou. Výsledek? Zákazník dostane moderní bydlení na klíč, které je z velké části nezávislé na elektřině z uhelných a jaderných elektráren. Jednatel firmy S-Power Energies Jaroslav Šuvarský a obchodní ředitel společnosti Bidli Roman Weiser o tom mluvili v rozhovoru pro Svět průmyslu.

VODA JE SOCIÁLNÍ KOMODITA A TAK K NÍ MUSÍME I PŘISTUPOVAT

VODA JE SOCIÁLNÍ KOMODITA A TAK K NÍ MUSÍME I PŘISTUPOVAT

Vydáno 20.5.2019

Pražské vodovody a kanalizace využívají vlastní špičkový systém komplexního managementu vodárenské infrastruktury. „Systém je neustále dostupný, zaměstnanci jsou tak v reálném čase informováni o provozních událostech a data ze systému slouží k vyhodnocení a dalšímu zdokonalení poskytovaných služeb,“ popsal generální ředitel PVK Petr Mrkos unikátní systém SWiM, který patří k těm nejlepším v Evropě.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem