BOSCH MĚNÍ SVĚT

Vydáno 22.10.2018

Konektivita je více než jen technologie. Je to součást našeho života. Zlepšuje mobilitu, umožňuje vznik měst budoucnosti a činí svět kolem nás chytřejším, účinnějším a bezpečnějším. Bosch pracuje na propojování světa v každé sféře – žádná jiná společnost nenabízí tolik řešení konektivity. Bosch IoT Suite otevírá možnosti, o kterých se nikomu dříve ani nesnilo. V evropské studii prestižní nezávislé agentury PAC byla v letošním roce společnost Bosch Software Innovations vyhodnocena jako „best in class“ v oblasti domén IoT platforem.

 

„Bosch je jednou z mála společností, které poskytují komplexní řešení z jedné ruky. To nám dává značnou konkurenční výhodu v příležitostech, které nabízí internet věcí (IoT). Propojená řešení zlepšují kvalitu života lidí, šetří přírodní zdroje či zvyšují bezpečnost. Zasahují do všech sfér od nejrůznějších odvětví průmyslu přes domácnosti, zdravotnictví až po zemědělství,“ říká generální ředitel Bosch Group pro Českou republiku a Slovensko Milan Šlachta. Bosch plánuje, že od roku 2020 budou mít všechny nové elektronické výrobky značky Bosch schopnost napojení na internet.

Na vývoji Bosch IoT Suite začali pracovat inženýři před deseti lety. Tato platforma se skládá z různých služeb a softwarových balíčků umístěných v datovém úložišti (cloudu), ke kterému má přístup každý. Firma Bosch a její zákazníci mají v tomto prostředí možnost vybudovat širokou škálu řešení a projektů. Cílem je umožnit rychlý, snadný a bezpečný rozvoj udržitelných aplikací v IoT.

Díky vývoji Bosch IoT Suite lze predikovat, jak bude vypadat mobilita, chytrá domácnost, konektivita komerčních prostor či oblast bezpečnosti v budoucnu, zjednoduší vytváření sdílené ekonomiky. Jaká bude například doprava zítřka? „Bude bez emisí, bez nehod či stresu. Trendem je také sdílená mobilita plně integrovaná do města. Chceme udržovat mobilitu lidí a současně zvyšovat kvalitu ovzduší. Bosch proto významně investuje jak do vývoje technologií pro elektromobilitu, tak i do zdokonalování spalovacího motoru. Zároveň pracujeme na řešeních automatizované jízdy bez řidiče,“ uvedl Milan Šlachta.

Vůz budoucnosti tak bude vyzbrojen aktualizovanými daty, bude si umět najít volné parkovací místo, řidič nebude potřebovat analogový klíč, díky prediktivní diagnostice bude moct předvídat poruchy a řešit je s předstihem, což sníží náklady na servis a údržbu. Automatizovaná jízda pak vyloučí chyby, které způsobuje lidský faktor, a má další potenciální přínosy – dává hendikepovaným lidem nebo senio­rům  šanci být mobilnější.

Platforma Bosch IoT Suite má uplatnění například i v logistice. Poskytuje procesní data a zprůhledňuje dodavatelský řetězec zboží. „Malá krabička o ploše asi deseti centimetrů čtverečních s integrovanými senzory monitoruje přepravu citlivého zboží, měří během přepravy teplotu, vlhkost, náklon a otřesy. Naměřené hodnoty jsou následně zobrazeny v aplikaci pro chytrý telefon nebo tablet a zdokumentovány. Při překročení mezních hodnot  vyšle aplikace varování a potenciálně poškozené zboží je tak možné zajistit včas a dokonce i určit osobu, která je za poškození zodpovědná,“ popsal další možnosti generální ředitel.

Software se značkou Bosch využívá také více než milion chytrých domácností. Umožňuje ovládat osvětlení, topení, okna a žaluzie a také snímače teploty i pohybu. Postará se o automatizaci domácnosti, zvýší její bezpečnost, zajistí správu energií a tím pádem i úspornější chod.

V zemědělském sektoru Bosch IoT Suite pomáhá monitorovat růst plodin a zabraňovat chorobám, producentům dokáže zajistit v jejich každodenním životě technickou podporu. „Uplatnění má i ve stavebnictví. Naše nabídka v oblasti inteligentních budov zahrnuje monitorování osvětlení a výtahů, správu prostor a sledování kvality ovzduší. Díky sbírání dat je možné efektivnějším způsobem sledovat a provozovat komerční budovy,“ vysvětlil Milan Šlachta.

Nedílnou součástí dnešní výroby, včetně analýzy dat, kvality procesů a vzdálené údržby je Průmysl 4.0. Řešení Bosch IoT Suite je využíváno v řadě projektů průmyslového internetu (průmyslový IoT) k zajištění bezpečnosti a optimalizace výroby a logistických procesů.

„Z těchto příkladů je jasné, že jde o platformu ‚best in class‘ mezi řešeními, která jsou nyní na trhu. Slouží  všem lidem a firmám, které chtějí propojovat různé senzory a zařízení a následně pak aktivně využívat takto získaná data,“ dodal Milan Šlachta.

 

 

Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group v České republice a na Slovensku, říká:

 

PROPOJUJEME VŠE, OD ROBOTŮ PO POLE S CHŘESTEM

 

Bosch IoT Suite je technologie pro propojený svět. Tato platforma nabízí v datovém úložišti soubor nástrojů, které umožňují rychlý, snadný a bezpečný rozvoj udržitelných aplikací v internetu věcí. Mezi její nejdůležitější výhody patří důvěryhodnost, bezpečnost, pružnost a otevřenost. Umožňuje neustálý vývoj, zjednodušuje propojování, šetří čas i náklady. „Propojujeme vše od polí s chřestem až po svařovací roboty, od vjezdových bran chytrých domácností až po nákladní vlaky, od výtahů až po dobíjecí stanice,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Svět průmyslu Milan Šlachta.

 

Vaše společnost již uvedla na trh širokou řadu produktů a řešení pro propojený svět. Můžete zmínit ty nejdůležitější z nich?

Začněme s mobilitou a její budoucností. Obecně jsou služby mobility pro propojená vozidla rychle se rozvíjející byznys. Podle agentury Gartner bude do roku 2020 propojeno celosvětově kolem 250 milionů vozidel – vzniká tak potenciál pro nové digitální produkty. Bosch nabízí širokou škálu služeb pro vozidla, která pomáhají řidičům najít volné místo k dobití jejich elektroautomobilu nebo k zaparkování. Mezi další služby patří varování řidiče před jízdou v protisměru a automatická aktivace tísňového volání po nehodě.

 

Kde se můžeme setkat s řešením Bosch IoT Suite mimo sféru mobility?

Dalším trhem, ve kterém aktivně umožňujeme inovativní řešení založená na naší IoT platformě, je Průmysl 4.0. Uživatelům usnadňuje připojení strojů, dálkové monitorování zařízení a komplexní analýzu výrobních dat.

Z oblasti IoT řešení pro budovy mohu uvést německého poskytovatele telekomunikačních služeb Deutsche Telekom, který využívá řešení Bosch IoT Suite pro platformu chytrých domácností Qivicon a svůj systém Speedport Smart. Geze, jeden z předních světových vývojářů a výrobců stavebních systémů pro dveřní, okenní a bezpečnostní technologie, vy­užívá správu zařízení a bran Bosch IoT pro svůj systém automatizace budov.

V oblasti zemědělství jsme již připojili pole s chřestem, stanoviště se včelími úly, kombajny a jahodová pole. The Yield je australská start-upová společnost v oblasti IoT, která poskytuje řešení v oblasti mikroklimatického snímání pro zemědělství a akvakulturu. „Internet of oysters“ využívá služby Bosch IoT Suite, pomáhá chovatelům ústřic optimalizovat jejich prostředí pro zdravý růst.

 

Zmínil jste, že díky vašim řešením zmizí jedno velké trauma pro řidiče, což je hledání parkovacího místa. Jak by mělo vypadat parkování bez potíží?

Ideálně by řidič neměl ztrácet ani vteřinu hledáním parkovacího místa. Ve velkých aglomeracích se jedná až o třicet procent z celkového dopravního zatížení. Bosch nabízí různá řešení, jak pro propojené, tak i automatizované parkování.

Propojené parkování je třeba řešit na úrovni městských částí. Dá se využít například dat ze senzorů projíždějících automobilů, které jsou schopné rozpoznat volná parkovací místa. Data přenesou v reálném čase na digitální mapu a ta umožní ostatním řidičům volné místo využít. Když se tato IoT služba zkombinuje s daty z parkovacích domů a odstavných parkovišť, získá řidič úplný přehled o aktuálních možnostech parkování a městská část má možnost adekvátně reagovat.

Automatizované parkování od firmy Bosch je ještě o krok dále a zjednodušuje samotnou akci. Řidič opustí své vozidlo u vjezdu do parkovacího domu a odešle odpovídající pokyn z aplikace v chytrém telefonu. Auto pak v podstatě navede sama budova na prázdné místo a bez pomoci řidiče zaparkuje. Technologie, díky které se automatizované parkování stává skutečností, je chytrá infrastruktura parkovacích domů, která je propojená s dnes již vlastně existujícím palubním softwarem vozidla. Toto řešení je v současnosti k vidění v budově muzea Mercedes-Benz v německém Stuttgartu.

 

Když mluvíme o mobilitě, určitě je důležitým prvkem i sdílená ekonomika. Může vaše technologie přispět i do této oblasti?

Zajímavou aplikací pro evropská města je například řešení pro sdílení elektrických skútrů Coup. Systém už je funkční v Berlíně, Paříži a nově i v Madridu. Doufáme, že by se Coup v budoucnu mohl objevit třeba i v Praze. Uživatel by pak měl větší škálu možností individuální dopravy. Pomocí aplikace Coup si uživatelé bez problémů vyhledají nejbližší elektroskútr, rezervují si jej a mohou hned vyrazit do ulic. Přihlášení a validace nového uživatele včetně kontroly řidičského oprávnění je elektronická a velice jednoduchá. Je to snadno využitelná alternativa k městské hromadné dopravě, soukromým automobilům nebo taxislužbě.

 

Propojuje Bosch i nákladní vozidla?

Samozřejmě. Poskytujeme technologický základ pro cloudové služby, jako je prediktivní diagnostika a bezdrátové aktualizace softwaru. Platforma má dvě hlavní složky – základní softwarový modul, což je zabezpečené komunikační rozhraní mezi vozidlem, cloudem a službami, zatímco modul ke správě dat umožňuje výrobcům nákladních vozidel nebo správcům vozového parku organizovat údaje o vozidle, analyzovat je a průběžně aktualizovat software vozidla. V současné době spravujeme software již u více než tří milionů vozidel.

 

Dokáže vaše technologie zabránit útoku na propojená vozidla?

Ano, platforma zahrnuje i zabezpečení propojených vozidel. Systém IDPS detekce a prevence proti vniknutí (IDPS = Intrusion Detection and Prevention System), vyvinutý naší dceřinou společností Bosch Escrypt, využívá dedikovaný bezpečnostní software k rozpoznání a analýze potenciálních útoků na propojená vozidla. Umožňuje rychle přijmout účinná protiopatření k ochraně jednotlivých vozidel nebo celého vozového parku.

 

Uplatní se vaše platforma i v prediktivní diagnostice?

Jak už jsem zmínil, využíváme naši aplikaci pro prediktivní diagnostiku například u nákladních vozidel. Prostoje vozidla z důvodu poruchy jsou neplánované a zejména v případě nákladních vozidel to má často za následek významné ekonomické škody. Prediktivní diagnostika od firmy Bosch registruje a vyhodnocuje stavy komponent a systémů vozidla a nepřetržitě je odesílá do cloudu. Na základě těchto údajů je možné poruchy často předvídat, a řešit je tak předem. To snižuje náklady na údržbu a servis nákladních vozidel a nižší počet poruch zvyšuje míru jejich dostupnosti.

Společnou telematickou platformu, kterou mohou správci vozového parku využívat k monitorování technického stavu vozidel, vyvinula společnost Bosch ve spolupráci se společnostmi Daimler Trucks a FleetBoard. Toto průkopnické řešení v oblasti IoT pro těžká nákladní vozidla od firmy Bosch získalo ocenění CES 2018 Innovation Award v kategorii tech for a better world – technologie pro lepší zítřek.

 

Je pravda, že uživatelé vašeho řešení mohou doslova „zahodit“ klíče?

Pro uživatele aplikace Perfectly Keyless jsou klasické klíče od vozidel opravdu minulostí. Aplikace klíče od vozidla digitalizuje, zpřístupňuje je kdekoliv a kdykoliv. Tyto klíče mají více funkcí než jejich analogoví předchůdci, není možné je ztratit nebo ukrást a hlavně už je nikdy nebude nutné hledat. Důvodem je jejich bezpečné a pro každého uživatele jedinečné uložení v aplikaci chytrého telefonu Perfectly Keyless. Tento koncept může nabídnout vlastníkům soukromých vozidel větší pohodlí, ale opravdovou hvězdou bude pro vozové parky s více řidiči. Už žádné předávání klíčů, správci vozových parků a poskytovatelé logistiky jednoduše použijí pro přístup řidičů k vozidlům aplikaci.

 

Co ještě může řidičům ulehčit život?

Důležitým pojmem v této sféře je elektronický horizont, který bude s každou jízdou chytřejší. Tato služba vychází z map s vysokým rozlišením s topografickými údaji pro plánovanou trasu. Ma­nagement motoru a převodovky následně tyto údaje zohlední při volbě nejefektivnější možné strategie řízení, což vede i ke snížení spotřeby. Elektronický horizont je již k dispozici několik let, avšak nyní jej Bosch vylepšuje. V budoucnu bude funkce určovat, zda informace uložené v mapě souhlasí se skutečnými podmínkami na silnici. Pokud například kamera vozidla detekuje značku omezení rychlosti na třicet kilometrů v hodině, avšak v mapě je uvedena padesátikilometrová rychlost, navigační systém nákladního vozidla se naučí novou rychlost. V budoucnu bude tato informace sdílena s ostatními nákladními automobily prostřednictvím cloudu. Chytrý elektronický horizont je připraven k uvedení na trh počátkem roku 2019.

 

Zmínil jste, že díky platformě Bosch bude nejen na silnicích bezpečněji. Co všechno vaše nejnovější technologie dokážou v této oblasti?

Je to zase celý komplex řešení a produktů. Například v kritických situacích bude řidič varován prostřednictvím komunikace vehicle-to-x (vehicle-to-everything) v rozhraní mezi vozidlem a okolím. Upozorní na dopravní zácpu vedoucí až za horizont nebo na auto přijíždějící ze skryté boční cesty. Když vozidla komunikují mezi sebou a se svým okolím, vysílají varování před podobnými kritickými situacemi, jízda je tak bezpečnější a méně stresující. Nová řídicí jednotka CCU pro konektivitu (CCU = Connectivity Control Unit) od firmy Bosch je palubní jednotka, která řídí komunikaci vehicle-to-x mezi vozidlem a okolím. Systém CCU vehicle-to-x je kompatibilní se všemi stávajícími standardy v oblasti komunikace, jako je wi-fi, LTE nebo DSRC, a je možné ho použít kdekoliv na světě.

 

Co se týče bezpečnosti, míříte i mimo sféru mobility?

Využívání sdílených dat se netýká samozřejmě jen mobility. Máme například řešení pro včasné varování před hrozícími povodněmi díky digitálnímu monitorování hladin řek, jezer, přehrad v blízkosti měst v reálném čase. Dosud byly hladiny řek měřeny pouze pomocí mechanických prostředků. Mohlo tak trvat až několik hodin, než byla data k dispozici třetím stranám. Bosch v současné době testuje svůj systém monitorování v pilotním projektu na řece Neckar v Ludwigsburgu v Německu. Ultrazvukové sondy a kamery zde sledují změny hladiny vody a rychlost průtoku. Tato data jsou odesílána do Bosch IoT cloudu. Při překročení kritických prahových hodnot jsou ohroženým obcím, obyvatelům a vlastníkům firem s předstihem přes SMS odesílána varovná upozornění. Díky tomu mají dostatek času na to, aby mohli zabránit škodám nebo snížit jejich riziko. O toto řešení již projevila zájem řada záplavových oblastí v Indii a Jižní Americe.

 

Lze také třeba propojit komerční budovy?

Asi vás již nepřekvapí pozitivní odpověď. Ano, umíme sbírat a analyzovat data z technologií a senzorů budov a efektivně je využívat. Základem pro vývoj řešení byl i zde Bosch IoT Suite.  Naše platforma  nabízí možnosti pro efektivní správu budov, například opět díky prediktivní údržbě, tentokrát technologií budovy. Poskytuje také informace o využití místností a pracovního prostoru. To umožňuje například zaměstnancům v kancelářích s flexibilními pracovišti najít rychle další volný prostor nebo nastavit optimální výkonnost úklidových služeb. Prostřednictvím detekce přítomnosti osob a lokalizace vybavení pomáhá systém optimalizovat procesy v rámci budovy.

 

Váš software je využíván i v domácnostech, kolik jich je připojeno k vaší platformě? A co jim tento krok přinese?

Připojili jsme již více než jeden milion domácností a budov. Díky naší IoT platformě mohou dodavatelé řešení chytrých domácností a výrobci stavebních technologií nabízet nové obchodní modely založené na konektivitě, které poskytují řešení v oblasti automatizace domácností a budov, zabezpečení a energetického managementu a úspor.

 

Kolik zařízení a strojů je v současné době propojeno díky Bosch IoT Suite?

V roce 2017 prodal Bosch na 38 milionů výrobků s podporou připojení k internetu, což je zhruba o čtyřicet procent více než v roce 2016. Z toho je patrný dynamický trend vývoje internetu věcí. Zároveň jsme největším výrobcem MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) senzorů na světě, zaměstnáváme více než pětadvacet tisíc softwarových inženýrů, z nichž se jich více než čtyři tisíce zabývá vývojem řešení pro internet věcí. Bosch IoT v současnosti propojuje uživatele a podnikové systémy s více než 6,2 mi­lionu senzorů, zařízení a strojů.

 

Je na tyto nové systémy připravena legislativa? Nepředstavoval nový zákon EU o ochraně osobních údajů zjednodušení vašeho přístupu?

GDPR určitě není záležitost, která má za úkol zjednodušit prostředí práce s daty, ale je součástí tvorby každého řešení IoT. Soulad s GDPR je ale spíše věcí poskytovatele než platformy jako takové.

Bosch IoT Suite garantuje bezpečnost zpracovávaných dat. Ostatní právní předpisy a jejich  případná novelizace, kterých se tato otázka pravděpodobně týká v největší míře, mohou být důležité téma na řešení. Zvláště v oblasti mobility je dnes technologie rychlejší než legislativa.

 

V prosinci loňského roku Bosch Group koupila značné množství žetonů IOTA. Jaký byl záměr tohoto kroku?

Bosch je v pravidelném kontaktu s řadou společností, které vyvíjejí technologie blockchain a související kryptotechnologie, včetně neziskové nadace IOTA. Z pohledu firmy Bosch je součástí architektury IOTA několik zajímavých základních technologií. Nicméně i tak jde pouze o jeden z přístupů, který ověřujeme, vyhodnocujeme a testujeme z hlediska vhodnosti. Naším cílem je potom definovat, jaké mechanismy nastavit, aby byl internet věcí bezpečný a důvěryhodný. Tyto mechanismy zahrnují jednoduché, nákladově efektivní a bezpečné platební transakce mezi stroji.

 

Soňa Singerová, foto: Luděk Krušinský

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

JSME PŘIPRAVENÍ NA JÍZDU BEZ STROJVŮDCE

JSME PŘIPRAVENÍ NA JÍZDU BEZ STROJVŮDCE

Vydáno 19.11.2018

Škoda Vagonka patří k největším výrobcům vlakových souprav ve střední Evropě. Vozy jsou vybaveny nejmodernější dostupnou technikou a jsou již prakticky připraveny na jízdu bez strojvůdce. „Na železnici je přechod k autonomnímu řízení určitě menším krokem než v automobilovém průmyslu,“ říká Martin Bednarz, generální ředitel společnosti.

BOSCH MĚNÍ SVĚT

BOSCH MĚNÍ SVĚT

Vydáno 22.10.2018

„Bosch je jednou z mála společností, které poskytují komplexní řešení z jedné ruky. To nám dává značnou konkurenční výhodu v příležitostech, které nabízí internet věcí. Propojená řešení zlepšují kvalitu života lidí, šetří přírodní zdroje či zvyšují bezpečnost. Zasahují do všech sfér od nejrůznějších odvětví průmyslu přes domácnosti, zdravotnictví až po zemědělství,“ říká Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group pro Českou republiku a Slovensko.

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

Vydáno 26.10.2018

Společnost Zodiac Galleys Europe bude instalovat spací moduly do nákladních letounů A330. Airbus doufá, že souhlas úřadů pro leteckou přepravu získá do roku 2020. „Naše firma už má velmi pozitivní zpětnou vazbu od několika leteckých společností,“ uvedl Philippe Gilles Michel, generální ředitel společnosti.

NOVÝ LETOUN JE BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PRO CESTUJÍCÍ

NOVÝ LETOUN JE BEZPEČNÝ A POHODLNÝ PRO CESTUJÍCÍ

Vydáno 11.10.2018

Letoun L 410 pro 19 cestujících a dvoučlennou posádku – to je ten nejznámější a nosný produkt společnosti Aircraft Industries. „Inovovaný model L 410 NG splňuje požadavky na ekonomiku provozu, samozřejmě také všechna bezpečnostní kritéria a poskytuje komfort cestujícím,“ říká Ilona Plšková, generální ředitelka společnosti.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

METESS jde s dobou, sází na tepelné nýtování

METESS jde s dobou, sází na tepelné nýtování

Vydáno 14.12.2018 Komerční sdělení

Ultrazvukové svařování a tradiční šroubování přestávají hrát prim. V případě spojování plastových a kovových dílů se dostává do popředí tepelné nýtování, které je čistější a rychlejší alternativou ke svým předchůdcům. Vědí to i ve společnosti METESS s.r.o., která ve svém portfoliu nabízí nýtovací stroj s otočným stolem pro nýtování drobných dílů ve velkých sériích.

SNEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE DOSTAT TATRU DO VESMÍRU

SNEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE JE DOSTAT TATRU DO VESMÍRU

Vydáno 10.12.2018

„Mým snem je, aby se podvozky Tatra dostaly do vesmíru. Toho bych se opravdu chtěl dožít,“ říká generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti TATRA TRUCKS a.s. Radek Strouhal.

DÍKY AKVIZICÍM JSME OPRAVDU SVĚTOVÝM HRÁČEM

DÍKY AKVIZICÍM JSME OPRAVDU SVĚTOVÝM HRÁČEM

Vydáno 5.12.2018

„Mou myšlenkou bylo spojit se s firmami, které dodávají špičkové technologie, mají silné technické zázemí a také tyto instalace ověřily v provozu a mají kvalitní reference,“ popisuje záměry akviziční strategie David Dostál, generální ředitel společnosti Papcel a.s.

TOS VARNSDORF – silný zaměstnavatel s více než stoletou tradicí a vlastní střední průmyslovou školou

TOS VARNSDORF – silný zaměstnavatel s více než stoletou tradicí a vlastní střední průmyslovou školou

Vydáno 28.11.2018 Komerční sdělení

TOS VARNSDORF, tradiční výrobce obráběcích strojů vlastněný výhradně českým kapitálem, je největší strojírenskou firmou v děčínském okresu a jednou z nejsilnějších v Ústeckém kraji. Svým zaměstnancům společnost nabízí celou řadu benefitů a situaci s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se rozhodla vyřešit založením vlastní střední průmyslové školy, která v areálu firmy velmi úspěšně funguje již druhým rokem.

NAŠE PRODUKTY ZLEPŠUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE PRODUKTY ZLEPŠUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vydáno 12.11.2018

Společnost Mann + Hummel je světovým lídrem na trhu v oblasti filtrace. „Největším odběratelem je odvětví automotive, kde jsme jedničkou na trhu s filtrací. V oboru filtrace se můžeme pyšnit nejen tisícovkou vývojářů, ale také třemi tisícovkami patentů,“ říká Rostislav Khýr, generální ředitel společnosti.

MŮJ PRVNÍ MAZAK FUNGUJE DODNES

MŮJ PRVNÍ MAZAK FUNGUJE DODNES

Vydáno 5.11.2018 Komerční sdělení

„Ke značce YAMAZAKI MAZAK jsem získal vztah už v osmdesátých letech minulého století nákupem prvního stroje. Postupem času mne zaujal zejména přístup firmy Mazak a výborná spolupráce. Měl jsem možnost navštívit výrobní závody v Japonsku i v Anglii, seznámil jsem se s majitelem společnosti panem Yamazakim, který již bohužel není mezi námi. Byli jsme obchodní přátelé. Mazak je pro nás zásadní,“ říká Pavel Sobotka, ředitel české společnosti Frentech Aerospace s.r.o.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem