TŘI ÚSPĚŠNĚ ZAVEDENÉ AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE V ČR OD ZLÍN ROBOTICS

Vydáno 18.3.2019 Komerční sdělení

Společnost ZLÍN ROBOTICS se od svého začátku zaměřuje na pokročilou průmyslovou robotizaci za použití těch nejmodernějších dostupných technologií. Od uvedení jejich prvního robotického pracoviště, s využitím 4-osého SCARA robota značky EPSON, do provozu uplynulo více než 8 let. Ještě dnes tento robot spolehlivě pracuje v 3 směnném provozu a precizně montuje v pěti sekundách výrobek složený ze tří dílů.

 

Za tu dobu jich do průmyslových provozů integrovali již více než 40. Robotům dávají tu nejsložitější a nejvíce monotónní práci, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a produktivitu. Jde například o různé montáže drobných elektronických komponent, tvarování vývodů elektronických součástek, montáže složitých konektorů, obsluhu ICT testerů, letování na DPS, zalévání 2K pryskyřicemi, obsluhu mikroodporových svařovacích karuselů, kamerovou kontrolu kvality, ultrazvukové svařování, nanášení lepidla či obsluhu CNC strojů.

Zkusíme se nyní blíže podívat na některé z jejich úspěšných projektů robotizace z oblastí přesné montáže (za pomoci kamerou naváděného SCARA robotu), stoprocentní kontroly kvality (za pomoci robotické buňky s kamerovým systémem) a aplikace kolaborativního robotu pro nanášení 2K lepidla na velké plastové díly pro kapoty.

 

ROBOT SE ZRAKEM = UNIVERZÁLNÍ PRACOVNÍK, KTERÝ VÝROBEK NAJDE, SMONTUJE A ZKONTROLUJE

Tým specialistů společnosti Zlín Robotics v tomto projektu řešil nelehký úkol. Zákazník požadoval vývoj robotické buňky zasazené do stávající výrobní linky, která by během 4 sekund dokázala osadit členitý plastový díl ostřiženou a natvarovanou elektronickou vývodovou součástkou THT, která však bohužel z důvodu variability výrobku existovala v několika typech. Ačkoliv Zlín Robotics dodává svým zákazníkům i složité vibrační kruhové podavače, jejich využití z důvodu velké variability výrobku a omezeného prostoru nebylo možné. Optimálním řešením se ukázalo použití rychlého a přesného SCARA robotu Epson vybaveného kamerovým systémem stejné značky, pásovým dopravníkem a multifunkčním chapadlem pro manipulaci a tvarování elektronické součástky. Jedině tento koncept byl v daném prostoru dostatečně univerzální a dokázal zpracovat všechny typy součástek. Robot si sám součástky najde na dopravníku, přesně uchopí, ve svém chapadle okamžitě natvaruje a zamontuje do plastového dílu.

 

KONTROLNÍ ROBOT SE ZRAKEM = SEN KAŽDÉHO KVALITÁŘE

Znají to výrobní podniky z každého průmyslu. Kvalita se sice musí především vyrábět, ale je potřeba ji také kontrolovat a o této kontrole uchovat záznam. Co do univerzálnosti lidské oko konkurenci v kamerách stále nemá. Co se však týká přesnosti a opakovatelnosti, lze jej v průmyslových kontrolních operacích nahradit vyspělým kamerovým systémem. Zkontrolovat stoprocentně kvalitu složitého elektromechanického dílu, zkontrolovat celistvost plastového dílu, přítomnost součástek, přesné pozice dílů, zkontrolovat popis, to vše z různých stran a vše v taktu čtyř sekund? Ano, i s takovými úkoly mají ve Zlín Robotics bohaté zkušenosti. Nejčastěji v takových strojích používají SCARA robot, případně přesný šestiosý robot pro manipulaci s výrobkem a výkonné kamerové systémy od firmy Keyence, které mohou být osazeny až čtyřmi kamerami a sofistikovanou optikou s osvětlením. Robot manipuluje s výrobkem před kamerami, které dokážou během krátké doby vyhodnotit desítky nastavených parametrů, měření a kontrol.

 

APLIKAČNÍ PISTOLE NA 2K LEPIDLO V RUCE MOBILNÍHO KOLABORATIVNÍHO ROBOTU

Ve většině průmyslových odvětví je tento trend již dlouhá léta zřetelný. Rozšiřující se produktové portfolio, vysoký stupeň kastomizace a s tím spojené zmenšování výrobní dávky daného typu. Použití jednoúčelových strojů a mnohdy i klasických průmyslových robotů je technicky nebo i ekonomicky nemožné. Pro všechny tyto aplikace se nyní široce zavádějí tzv. kolaborativní roboty. Paradoxně možnost spolupráce s člověkem je dnes jen zlomkem jejich výhod. Nejvíce si u nich firmy cení velké univerzálnosti, flexibility, velmi jednoduchého nastavení bez nutnosti programování, výrazně rychlejší uvedení do provozu v porovnání s klasickými roboty a také množství pokročilých a inteligentních funkcí, které byly doposud s klasickými roboty extrémně složité a drahé. Kolaborativními roboty se ve Zlín Robotics zabývají již několik let a mohou porovnávat mnoho značek, s kterými získali zkušenosti. Nejprogresivnějším kolaborativním robotem je v současné době Techman Robot, který již několik let boduje jak u malých firem a živnostníků, tak i u nadnárodních korporací se svou vysokou uživatelskou přívětivostí, zabudovaným chytrým kamerovým systémem a množstvím unikátních schopností.

To byl také jeden z důvodů, proč byl robot Techman Robot TM12 vybrán jako nejlepší pro nanášení lepidla na kapoty a velké plastové díly stavebních strojů a traktorů. Z důvodu vysoké variability a malé sériovosti této branže byla klasická automatizace ekonomicky nenávratná. Jako řešení se ukázalo až použití kolaborativního robotu, který pracovníci společnosti Zlín Robotics umístili na univerzální mobilní stojan (UMS). Těžká aplikační pistole na dvousložkové lepidlo, kterou doposud držel pracovník, byla bez úprav předána robotu do unikátní ruky. Použití stojanu UMS umožnilo robot během pár minut převézt a spustit na druhém pracovišti, což výrazně zvýšilo jeho využitelnost a univerzálnost. Robot si sám díky svému kamerovému systému během pár sekund zkalibruje rovinu nového vozíku s přípravkem a výrobkem, sám si přečte QR kód, čárový kód a pozná, o který výrobek se jedná, než začne lepidlo dávkovat na přesně definovaná místa. Zvyšuje se tím kvalita výrobku, protože je lepidlo vždy tam, kde má být, a také se šetří množství lepidla, jelikož robot dávkuje lepidlo vždy stejně. Veškerá data o výrobě se přitom posílají do nadřazeného MES systému, vizualizačních panelů a smart hodinek obsluhy. Pracovník nadále zajištuje již pouze logistiku dílů a navazující montážní operace. O průběhu práce robotu, případně jeho technických problémech jsou pracovníci informováni prostřednictvím smart hodinek, které dále zvyšují efektivitu celého pracoviště.

Zdají se vám takové aplikace robotů jako ze sci-fi filmu? Kontaktujte Zlín Robotics a přijeďte se o nich sami přesvědčit.

Více referencí najdete na www.zlinrobotics.cz