Společnost Bosch bude od roku 2020 celosvětově CO2 neutrální

Vydáno 9.5.2019

Nejrychlejší dosažení CO2 neutrální pozice globálního průmyslového podniku.

 

– CO2 neutrální pozice společnosti Bosch je doposud bezprecedentní co do rozsahu a času.
– Investice do zařízení, budov, obnovitelné energie a zelené elektřiny.
– Přes jednu miliardu eur určeno pro energetickou účinnost.

 

Stuttgart/Renningen – Již od nadcházejícího roku bude společnost Bosch klimaticky zcela neutrální. Od roku 2020 již více než 400 závodů Bosch po celém světě – od vývoje, přes výrobu až po administrativní zařízení – za sebou nebude zanechávat žádnou uhlíkovou stopu. Bosch je tak prvním velkým průmyslovým podnikem, který tento ambiciózní cíl zrealizuje za zhruba jeden rok. „Přebíráme odpovědnost za ochranu klimatu, a proto jednáme právě teď,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH.

Pro rychlé dosažení CO2 neutrality nakoupí Bosch v blízké budoucnosti více zelené elektřiny a nevyhnutelné emise CO2 vyrovná pomocí kompenzačních opatření. Do roku 2030 bude společnost postupně zvyšovat podíl obnovitelné energie, a to jak v samozásobení, tak i při nákupu. Navíc bude Bosch investovat jednu miliardu eur do energetické efektivity svých závodů.

Až Bosch dosáhne klimatické neutrality, nebude již negativně ovlivňovat koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Společnost tak významně přispívá k Pařížské klimatické dohodě ratifikované v roce 2015. Ta vyžaduje omezení globálního oteplování na hodnotu výrazně pod dva stupně Celsia oproti předindustriálním hodnotám. „Každý musí přispět ke klimatickým opatřením,“ říká dále Denner.

 

Rychlé kroky k dřívějšímu dosažení uhlíkové nezávislosti 
Průmyslové podniky jako Bosch mohou významně přispět k úsilí o dosažení globální klimatické neutrality. Podle Mezinárodní agentury pro energii připadá přibližně 32 procent světových emisí oxidu uhličitého na průmysl. Aktuálně Bosch vypouští přibližně 3,3 milionu tun CO2 za rok. Společnost už od roku 2007 snížila emise CO2 v souvislosti s vlastní výrobou již téměř o 35 procent. „Nezačínáme od nuly. Naše dosavadní cíle ohledně relativního snížení emisí CO2 jsme pokaždé překročili. Teď přichází čas na absolutní cíle. Konečné odpočítávání může začít,“ vysvětluje Denner.

 

Zaměření na trvalé, obnovitelné zdroje energií
Od roku 2020 bude Bosch vyrovnávat zbylé, nevyhnutelné emise CO2 především nákupem zelené energie ze stávajících zařízení a účastí na programech kompenzace emisí uhlíku. Zde bude společnost investovat do environmentálních projektů podporujících sociální a ekologický rozvoj, certifikovaných podle přísných standardů. Do roku 2030 by měla kompenzační opatření postupně
klesat. Proto Bosch zesílí své investice do obnovitelné energie. Jedním z cílů je rozšíření vlastních fotovoltaických zařízení, jaké jsou například v indických závodech Nashik a Bidadi. Společnost očekává, že tímto krokem dosáhne desetinásobného zvýšení doposud instalované energické kapacity. Bosch bude také podepisovat dlouhodobé, exkluzivní smlouvy s novými větrnými a solárními
farmami po celém světě, které tak díky tomu mohou operovat ziskově a to i bez státní podpory. Denner pokračuje: „Prostřednictvím New Clean Power přispíváme k trvalé energetické změně bez dotací.“

 

Jedna miliarda eur na energetickou efektivitu – také s propojenými řešeními
Důležitým aspektem pro dosažení CO2 neutrality je energetická efektivita. Bosch bude v následujících deseti letech investovat jednu miliardu eur do energetické efektivity svých zařízení a budov. „Energetickou spotřebu a emise oxidu uhličitého chceme snížit absolutně, nejen relativně v souvislosti s tvorbou hodnot,“ zdůraznil Denner. Do roku 2030 mají být realizovány dodatečné úspory
energií ve výši 1,7 terawatthodiny za rok. To je více než jedna pětina aktuální roční spotřeby, což je srovnatelné se spotřebou proudu soukromých domácností v Kolíně nad Rýnem. Bosch vsází již léta na důsledný environmentální management. Jen v roce 2018 bylo realizováno přibližně 500 projektů ke zvýšení energetické efektivity, které snížily vlastní spotřebu o téměř 1,5 procenta.
Důležitým pohonem efektivity se mezitím stalo také propojení výroby. Ve více než 30 závodech po celém světě již Bosch využívá vlastní energetickou platformu z portfolia řešení Průmyslu 4.0. Tato platforma je softwarové řešení založené na cloudu, které dokáže sledovat a řídit spotřebu elektrického proudu každého jednotlivého stroje.

 

Ochrana klimatu se vyplácí společensky – i ekonomicky
Nákupem ekologického proudu, kompenzačními výkony k CO2 a zásobením obnovitelnými energiemi vzniknou podniku do roku 2030 dodatečné náklady ve výši jedné miliardy eur. Ve stejném období bude Bosch investovat jednu miliardu eur do zvyšování vlastní energetické efektivity. Zvyšující se energetická efektivita přinese pro Bosch úspory ve výši přibližně jedné miliardy eur. Tím se sníží náklady společnosti na CO2 neutralitu do roku 2030 z přibližně dvou miliard na jednu miliardu eur. „Ochrana klimatu je proveditelná a s nezbytnými důsledky rychle realizovatelná,“ zdůraznil Denner. „Naše investice nevyužíváme jen my v Bosch, představují užitek pro celé lidstvo.“

Výběr příkladných projektů Bosch

Závod Feuerbach – energetická efektivita, díky lidem i strojům
V německém Feuerbachu se nachází nejstarší závod Bosch na světě. Od svého založení v roce 1909 je Feuerbach průběžně a důsledně modernizován a přispívá k energetické efektivitě celé společnosti. Díky školením ve svém „Energieerlebniswelt“, takzvaném energetickém zážitkovém světě, se místní tým zaměřuje na monitorování energie a zvyšování povědomí mezi zaměstnanci.
Prostřednictvím úspěšných projektů, jako jsou například rekuperace tepla, automatizované místností, řízené vypíná a sanace hal, dokázal tento závod ve srovnání s rokem 2007 snížit svoji energetickou potřebu o více než 50 procent a své emise CO2 – relativně k vlastní výrobě – o 47 procent.

 

Homburg – využívání dat, šetření energií
Energeticky efektivní, samoučící závod – německý závod Bosch Homburg v Sársku se této vizi přibližuje stále víc a víc. Tento závod tak ve dvou uplynulých letech ušetřil přibližně 5 000 tun oxidu uhličitého, od roku 2007 je to dokonce více než 23 000 tun CO2 . Tento přístup spojuje maximální transparentnost s technickou inovací. Pomocí přibližně 10 000 měřicích bodů se údaje ze
zařízení shromažďují na vlastní platformě energetického managementu Bosch. Zaměstnanci tak mohou sledovat spotřebu každého jednotlivého stroje a řídit je tak, aby optimalizovali spotřebu. Mezi technická řešení se řadí regulace větrání hal podle potřeby, využití odpadního tepla z různých zpracovatelských procesů a v neposlední řadě také řízené vypínání zařízení.

 

Zelené střechy, fotovoltaické systémy a uhlíková neutralita v Renningenu
Od ledna 2019 se stal závod Bosch v Renningenu CO2 neutrální. Využívání zemního plynu pro topný systém se kompletně vyrovnává pomocí kompenzačních opatření. Potřeba proudu je pokrytá nákupem zelené elektřiny. Celkem 460 nainstalovaných fotovoltaických modulů na střechách kampusových budov navíc vyrábí elektřinu pro vlastní potřebu závodu. Kompletní zelené střechy výzkumného kampusu přináší výhodu pro regulaci teploty v budovách: v podzemní cisterně o objemu přibližně 3 600 m 3 se shromažďuje prosakující dešťová voda, která se využívá pro chladicí věže klimatizace. Zelené plochy střech navíc chrání za svitu slunce před přímým slunečním zářením a přílišným ohříváním střech. Tato kombinace ušetří 20 až 30 procent energie při klimatizování budov. Závod má navíc k dispozici vlastní úpravnu vody. Bosch tak ušetří celkem asi 20 000 m³ pitné vody za rok.

 

Intenzivní topný systém Rodez
Zmenšit svoji uhlíkovou stopu – s tímto cílem začal tým v závodě Rodez ve Francii plánovat již v roce 2009. Závod má nyní topnou stanici na biomasu, která je v provozu od roku 2013. V tomto zařízení se spalují dřevěné štěpky, které závod odebírá od místního lesnického závodu s certifikátem udržitelnosti.
Energii, která takto vzniká, využívá Rodez na výrobu teplé vody a procesního tepla. Využíváním zařízení na dřevěné štěpky pokryje závod průměrně 90 procent své potřeby vytápění. Ročně se spotřebuje přibližně 6 600 tun dřevěných štěpků. Při spalování této biomasy se uvolní pouze takové množství CO2 , které stromy předtím odebraly z atmosféry. Závod snižuje své emise přibližně o 600 tun za rok.

 

Závody Bidadi a Nashik, Indie – úspora CO2 vlastními silami
Bosch India prosazuje CO2 neutralitu využitím lokálně dostupných přírodních zdrojů energie. Povzbuzeni ideou, že bude možné zásobovat závod po celý den kompletně z obnovitelných zdrojů, začal tým v závodě Nashik v roce 2015 s instalováním prvních fotovoltaických zařízení. Mezitím již vytváří 50 000 solárních panelů na střechách, parkovištích a volných plochách přibližně
20 procent roční energetické potřeby závodu. Od roku 2015 závod snížil své emise CO2 přibližně o 23 000 tun a ušetřil asi 25 000 megawatthodin energie. To odpovídá energetické potřebě asi 23 500 indických domácností. Také pro čištění modulů vyvinuli experti ze společnosti Bosch řešení šetrné k životnímu prostředí: voda se několikrát recykluje a ekologicky čistí.
Asi o 1 100 kilometrů jižněji sází závod Bidadi rovněž na solární energii. Závod je v zásobování soběstačný přibližně z 30 procent. Fotovoltaická zařízení nabízejí kromě výroby energie ještě další užitek: vytvářejí optimální podmínky pro pěstování zeleniny a bylinek a zajišťují tak zásobování podnikové kantýny.
Kromě slunce využívá tento závod také déšť: dešťová voda se cíleně odvádí do malého jezírka na podporu zásobování místního obyvatelstva vodou.

 

Bosch v Mexiku – obnovitelné zdroje jako hlavní zdroj energie
Mexiko změnilo svou energetickou politiku. Mexická energetická reforma vyzývá zemi, aby do roku 2024 vyprodukovala z nefosilních paliv 35 procent své celkové elektrické energie. Zeměpisná poloha a klimatické podmínky s mnoha hodinami slunečního svitu a oblastmi bohatými na vítr, jakož i proaktivní podpora ze strany politiků a podniků nabízejí dobrý základ. Bosch je součástí tohoto hnutí a nastavuje laťku vysoko: přes 80 procent spotřeby proudu všech závodů Bosch v Mexiku bude pokryto výhradně odběrem energie z větrného parku „Dominica“ ve spolkovém státě San Luis Potosí. Přechodem na převážně obnovitelné zdroje energie dokázal Bosch Mexiko v roce 2018 ušetřit 56 000 tun CO2.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

TVOŘÍME POHODLNOU BEZPEČNOST

TVOŘÍME POHODLNOU BEZPEČNOST

Vydáno 17.6.2019

Začalo to jednoduchými žertíky nudících se studentů. V současné době patří kyberzločin k těm nejnebezpečnějším, co může být. „Podle analýz FBI jde o organizovanou činnost, která svou rozsáhlostí bývá přirovnávána k pašování drog nebo k obchodování s bílým masem,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu budoucí generální ředitel společnosti Avast Software s.r.o. Ondřej Vlček.

SLEDUJEME NOVÉ TRENDY A UČÍME S NIMI PRACOVAT OBCE I FIRMY

SLEDUJEME NOVÉ TRENDY A UČÍME S NIMI PRACOVAT OBCE I FIRMY

Vydáno 7.6.2019

„Doba jde rychle kupředu a nutí nás stále hledat technologie, které budou přínosem pro naše klienty. Hledáme nadšence, kteří se dívají do budoucna, vysvětlujeme jim, v čem jim můžeme pomoct, učíme majitele firem i třeba starosty obcí novinky používat a zařazovat do konceptu smart city,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

KARTA UŽ NENÍ JEN O PLACENÍ, VÍ TOHO O NÁS MNOHEM VÍC

KARTA UŽ NENÍ JEN O PLACENÍ, VÍ TOHO O NÁS MNOHEM VÍC

Vydáno 4.6.2019

Bezhotovostní platba je dnes již zcela rutinní záležitostí, stačí přiložit a je hotovo. Karta však už zdaleka není jen platebním prostředkem, slouží k identifikaci, může suplovat průkaz, klíč, stravenku, jízdenku či vstupenku na kulturní akci. „Těch projektů je skutečně celá škála a jdou napříč odvětvími od školství přes dopravu až po oblast identifikace,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel společnosti Mastercard Europe.

SMART CITY, TO JE POHODLNÝ ŽIVOT V ČISTÉM MĚSTĚ

SMART CITY, TO JE POHODLNÝ ŽIVOT V ČISTÉM MĚSTĚ

Vydáno 13.5.2019

„Smart city totiž není o tom, že si starosta řekne, že teď budeme chytré město. V první fázi je důležité najít strategického partnera a na rozvoji obce směrem ke smart city pracovat dlouhodobě a strategicky. Toto je velmi důležité a často zásadně podceňované,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu Jan Zápotočný, člen představenstva společnosti E.ON Energie.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

ŠKODA AUTO DLÁŽDÍ CESTU K TOVÁRNĚ 4.0

ŠKODA AUTO DLÁŽDÍ CESTU K TOVÁRNĚ 4.0

Vydáno 28.6.2019

Montážní linka je digitálně řízena, v některých částech podniku pracuje více robotů než lidí, materiál rozvážejí autonomní vozíky, k dosažení vyšší kvality napomáhá akustická a pachová laboratoř či unikátní vodní komora, díly na montážní linky putují z robotizovaného skladu, zaměstnanci se vzdělávají v moderním tréninkovém centru.

JSME LÍDREM NA TRHU BEZPEČNÝCH SKARTACÍ

JSME LÍDREM NA TRHU BEZPEČNÝCH SKARTACÍ

Vydáno 25.6.2019

„Jedním z hlavních cílů firmy Reisswolf je nabídnout zákazníkům bezpečnou likvidaci všech nosičů dat, jejich uložení, správu a případně digitalizaci v jednotném bezpečnostním standardu po celém světě. O kvalitě poskytovaných služeb svědčí i získané certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu,“ říká Vlastimil Balín, ředitel společnosti REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.

ROBOT JE JEN JEDEN Z NÁSTROJŮ AUTOMATIZACE

ROBOT JE JEN JEDEN Z NÁSTROJŮ AUTOMATIZACE

Vydáno 20.6.2019

„Jsme zcela soběstačná firma, dokážeme obsáhnout vše od prvotního konceptu přes konstrukční práce, výrobu dílů či svařenců, jejich nalakování až po finální montáž a zprovoznění u nás a instalaci u zákazníka včetně garančního záručního servisu. V podstatě na všechno máme vlastní oddělení, což představuje pro naše zákazníky vysoký standard,“ říká Martin Kouřil, ředitel společnosti Montana.

DÍKY DÁLKOVÝM ODEČTŮM MÁ ODBĚRATEL KONTROLU NAD SPOTŘEBOU VODY

DÍKY DÁLKOVÝM ODEČTŮM MÁ ODBĚRATEL KONTROLU NAD SPOTŘEBOU VODY

Vydáno 12.6.2019

Chytré technologie dnes pronikají do většiny průmyslových oborů, vodárenství není výjimkou. Své o tom vědí ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., kde jdou inovacím dlouhodobě naproti. „Smart technologie přináší komfort jak provozovateli, tak i zákazníkům. Jsme díky nim schopní snáze předcházet haváriím či poruchám,“ říká generální ředitel firmy Ludvík Nesnídal.

SPOLEČNĚ STAVÍME DOMY SE ZELENOU ENERGIÍ

SPOLEČNĚ STAVÍME DOMY SE ZELENOU ENERGIÍ

Vydáno 27.5.2019 Komerční sdělení

Jsou důkazem, že spolupráce dvou firem může fungovat hladce. Jedni zařídí stavbu domu, druzí jej opatří fotovoltaikou. Výsledek? Zákazník dostane moderní bydlení na klíč, které je z velké části nezávislé na elektřině z uhelných a jaderných elektráren. Jednatel firmy S-Power Energies Jaroslav Šuvarský a obchodní ředitel společnosti Bidli Roman Weiser o tom mluvili v rozhovoru pro Svět průmyslu.

VODA JE SOCIÁLNÍ KOMODITA A TAK K NÍ MUSÍME I PŘISTUPOVAT

VODA JE SOCIÁLNÍ KOMODITA A TAK K NÍ MUSÍME I PŘISTUPOVAT

Vydáno 20.5.2019

Pražské vodovody a kanalizace využívají vlastní špičkový systém komplexního managementu vodárenské infrastruktury. „Systém je neustále dostupný, zaměstnanci jsou tak v reálném čase informováni o provozních událostech a data ze systému slouží k vyhodnocení a dalšímu zdokonalení poskytovaných služeb,“ popsal generální ředitel PVK Petr Mrkos unikátní systém SWiM, který patří k těm nejlepším v Evropě.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem