KAUZA: SMART CITY

Vydáno 14.6.2019 kauza

ZAVÁDĚNÍ KONCEPTU SMART CITY MÁ STÁLE SVÉ LIMITY

Václav Kožený, manažer odpovědný za smart city ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), člen grémia ministryně pro místní rozvoj pro koncept smart cities

 

 

V posledních několika letech je smart city neboli chytré město velmi skloňovaným pojmem, stále častěji se v médiích i ve veřejném prostoru diskutuje o městech budoucnosti. Jak se tedy může normální současné město nebo vesnice proměnit ve smart city? V čem tkví podstata chytrého města?

V případě smart city se jedná zejména o nabídku kvalitnějších služeb pro občany, které jsou podpořeny inovativními technologiemi. Přestože z pohledu běžného obyvatele může jít o revoluční služby, z pohledu technologií se jedná spíše o evoluci. Díky nim je totiž možné postupně zkvalitňovat služby napříč všemi oblastmi života ve městě. Nejedná se jen o oblast dopravy, odpadového hospodářství nebo energetiky, kde jsou výsledky nejvíce viditelné. Nové technologie nacházejí uplatnění také například ve vodním hospodářství, sociálních službách nebo turistice.

Proč se tedy v případě těchto nových řešení bavíme o chytrosti, a ne pouze o jejich další verzi? Klíčem k chytrosti jsou informace, na základě kterých můžeme činit efektivnější rozhodnutí. Proto jsou srdcem chytrých řešení data, z nichž lze odvozovat informace o stavu města a jím nabízených služeb. Nové technologie nám dokážou zprostředkovat data, která dříve nešlo žádným způsobem získat nebo je nebylo možné získávat dostatečně často. Dnes je situace daleko lepší, protože v některých případech je možné data obdržet dokonce v reálném čase. Efektivní rozhodování bývá často podpořeno pokročilou analýzou a základní stavební jednotkou takové analýzy je možnost kombinace existujících a nových dat. Důležitým souvisejícím konceptem je otevírání a sdílení dat, které umožňují zapojení širší veřejnosti, a podporují tak vznik inovativních řešení.

Přestože zavádění konceptu smart city za poslední roky velmi pokročilo a dnes má svou koncepci nebo strategii téměř každé větší město, stále ještě narážíme na limity, které brání jeho masovějšímu rozšíření. Ačkoli se technologie vyvíjejí velmi rychle, v některých oblastech je zjevné, že současné možnosti ještě stále zaostávají za očekáváním. V jiných směrech se naopak nenaplnily počáteční optimistické prognózy a hledají se jiná řešení.

Přesto je technologie jako taková dnes pravděpodobně tím nejmenším problémem. V mnoha případech může být limitující zejména finanční stránka, protože ne všechny projekty smart city jsou orientovány na úspory, mnohdy jde o zkvalitnění služeb, které něco stojí. Další významné omezení představuje stále ještě nedostatečné povědomí o tom, co koncept smart city skutečně znamená, jaká praktická řešení může městu přinést a jak dokáže zkvalitnit život jeho občanům. A nesmíme zapomínat na významnou komplikaci v podobě (zejména při práci s daty) legislativy nebo běžících historických smluvních vztahů. V některých případech mohou tyto vztahy znemožňovat efektivní využití existujících datových sad.

S postupem času budou výše uvedené problémy postupně nacházet řešení a nové technologie dostanou možnost lépe proniknout do všech měst a obcí. Osobně věřím, že je pouze otázkou času, než budou nejen všechna města, ale i obce alespoň z části smart.

 

Plusy vývoje smart city v Česku

+  zavádění inovativních technologií pro občany

+  zkvalitnění života ve městech

+  využití smart city pro hospodářství, turistiku a další sektory

 

Minusy vývoje smart city v Česku

–   finanční limity měst a obcí

–   nedostatečné povědomí o konceptu smart city

–   legislativní překážky

 

 

JE PODLE VÁS REÁLNÉ UDĚLAT SMART CITY Z KAŽDÉHO MĚSTA ČI OBCE V ČESKU

 

Jakub Slavík

Nezávislý obchodní konzultant, odborník na smart city

 

Technickou infrastrukturu smart city tvoří moderní technologie zahrnující oblast inteligentní mobility, inteligentní energetiky a služeb a informačních a komunikačních technologií. Tyto technologie nejsou cílem samy pro sebe, nýbrž prostředkem k tomu, aby město bylo místem příjemným k životu, protože jen tak může ekonomicky prosperovat. Stejným dílem přispívá městu jako příjemnému místu k životu i jeho zelená infrastruktura. Aby byla prosperita dlouhodobě udržitelná, musí být udržitelná i ekologicky – technologie a způsob jejich používání tedy musí být přátelské k životnímu prostředí. Z toho plyne, že každé město nebo obec má šanci stát se smart. Měřit to procenty a pravděpodobností nedává příliš smysl, to je trochu jiná úloha.

Stanislav Gálik

Výkonný ředitel, Aures Laboratories

ANO: 55%
NE: 45%

Širší zapojení technologií pro efektivnější fungování měst a větší komfort obyvatel je bezpochyby pozitivní trend, kterým se může inspirovat opravdu každé město a obec v Česku. Investice do inovací jsou základem pokroku a podobné iniciativy by jednoznačně měly být podporovány z veřejných rozpočtů. Do jaké míry a kdy toho bude stát schopen, je samozřejmě ten největší otazník. Každá obec také musí zvlášť zvážit, která část konceptu smart city bude stát za investici. Pro obyvatele menší obce tak může mít větší význam inteligentní stmívání veřejného osvětlení, zatímco větší města spíše budou usilovat o komplexní systémy, které zefektivní chod města, přinesou úspory a ulehčí občanům.

 

Cyril Klepek

Senior innovation designer, Direct People

ANO: 50%
NE: 50%

Ano i ne. Chytré město je obecně město, které lépe využívá své zdroje, ať už to je energie, parkovací místa, odpady, dešťovka, anebo čas a bezpečí jeho obyvatel. V určitých oblastech, jako je například energetika či efektivnější nakládání s odpady, se tedy využití principů smart city rozhodně nabízí u mnoha municipalit. U celé řady jiných aplikací chytrého města se ale efektivita projeví až nad určitý počet obyvatel (chceme-li dat) a pak se s ohledem na vstupní náklady bavíme pouze o Praze, případně několika dalších městech.

Václav Pávek

Vedoucí týmu smart cities, Gordic

ANO: 100%

Ano, je to realita a nevyhnutelná budoucnost. Už z podstaty většiny definic smart city jde o přirozenou evoluci, stejně jako tomu bylo před pár desítkami let v případě počítačů. Lidé často říkají, že o smart city se hodně mluví, ale nikde není nic vidět, což není pravda. Existuje veliké množství konkrétních realizací, i když zatím v dílčích oblastech. To, že nejsou vidět, je dobrá zpráva, protože tyto technologie mají sloužit nenápadně na pozadí, nekřičet a neotravovat. Můžeme se bavit o konceptech smart Czech, smart regions, smart cities, ale i smart administration nebo blízkém eGovernmentu, všechny mají společného jmenovatele, a sice moderní technologie pomáhající ve výsledku lidem, podnikatelům a životnímu prostředí. Je však podstatné zaměřit se na kvalitní studie proveditelnosti s dopady jednotlivých implementací i na kybernetickou bezpečnost se zaměřením na obranu proti kyberzločinu a proti zneužití v podobě velkých bratrů. A stejně tak na uživatelskou přívětivost, aby nové technologie zvládly všechny vrstvy obyvatel včetně dětí nebo handicapovaných spoluobčanů. Pro smart city platí to samé jako pro oheň: je to dobrý sluha, ale zlý pán.

Lukáš Kovanda

Hlavní ekonom, Czech Fund

ANO: 10%
NE: 90%

Příkladem smart city v Česku je prý Písek. Nevím, neumím to posoudit. Moc často tam nepobývám. Zato vím, že mezi smart city se nemůže počítat Praha, ač ji za chytré město někteří označují. Co je smart na metropoli, kde v naprosté většině tras metra nelze zachytit mobilní signál a i možnost práce s wi-fi je zde omezená? Tomu by se v takovém Singapuru vysmáli. Když vidím, jak ztuha se ve smart city přetváří Praha, jsem značně skeptický k tomu, že by každé město mělo být chytré. To se v jakkoli dohledné době nejspíše nestane.

Jiří Stich

Specialista na smart koncepty, Grant Help Advisory

ANO: 100%

Odpověď na tuto otázku závisí na tom, co si kdo představuje pod pojmem smart city. Když se budu držet základní definice, že smart city je koncept, jak za využití inovativních postupů a technologií zlepšit kvalitu života občanů, jsem přesvědčen, že se to skutečně může týkat všech měst a obcí v Česku. Podmínkou je ovšem koordinovaný a koncepční přístup, do kterého jsou zapojeny všechny úrovně veřejné správy, centrální, krajská a místní. Prostě vzájemně kompatibilní a propojené smart koncepty. Například nedává smysl, aby měla každá obec svou digitální platformu, ale musí mít možnost se zapojit do vzájemně výhodného sdílení dat a informací se svým okolím, s krajem a dalšími subjekty. Takže odpověď na otázku je kladná, jen nevím, jak dlouho to bude trvat.

Václav Kožený

Manažer pro smart city, PwC

ANO: 85%
NE: 15%

Koncept smart cities je založen na moderních technologiích, které budou postupně pronikat do našich měst. V delším časovém úseku se různá chytrá řešení objeví ve většině měst a obcí, i kdyby to mělo být pouze v důsledku náhrady zastaralých řešení na konci jejich životnosti.

Ján Masaryk

IoT specialista, Makers

ANO: 90%
NE: 10%

Odpoveď je závislá na zhode o pojme smart city. V prípade, ak sa zhodneme, že smart city je vhodné využitie technológií IoT pre zlepšenie efektivity, zlepšenie života obyvateľov a zabezpečenie nových príjmov pre rôzne úrovne štátnej správy, tak určite áno. Ide o to, že by sme sa nemali orientovať len na mestá, ale aj na kraje, obce alebo akékoľvek regionálne jednotky, pre ktoré to má zmysel. Následne zistíme, že by sme mali vedieť identifikovať vhodné prípady použitia smart city pre všetkých, pričom niektoré subjekty budú dáta zbierať, niektoré možno primárne používať. Ako príklad môže poslúžiť doprava, kde sú informácie prepojené cez rôzne úrovne štátnej správy, ako aj ich zber a použitie. Tých 10 percent je pre extrémne malé obce alebo samoty.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

TOP Rozhovory

SLEDUJEME NOVÉ TRENDY A UČÍME S NIMI PRACOVAT OBCE I FIRMY

SLEDUJEME NOVÉ TRENDY A UČÍME S NIMI PRACOVAT OBCE I FIRMY

Vydáno 7.6.2019

„Doba jde rychle kupředu a nutí nás stále hledat technologie, které budou přínosem pro naše klienty. Hledáme nadšence, kteří se dívají do budoucna, vysvětlujeme jim, v čem jim můžeme pomoct, učíme majitele firem i třeba starosty obcí novinky používat a zařazovat do konceptu smart city,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

KARTA UŽ NENÍ JEN O PLACENÍ, VÍ TOHO O NÁS MNOHEM VÍC

KARTA UŽ NENÍ JEN O PLACENÍ, VÍ TOHO O NÁS MNOHEM VÍC

Vydáno 4.6.2019

Bezhotovostní platba je dnes již zcela rutinní záležitostí, stačí přiložit a je hotovo. Karta však už zdaleka není jen platebním prostředkem, slouží k identifikaci, může suplovat průkaz, klíč, stravenku, jízdenku či vstupenku na kulturní akci. „Těch projektů je skutečně celá škála a jdou napříč odvětvími od školství přes dopravu až po oblast identifikace,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel společnosti Mastercard Europe.

SMART CITY, TO JE POHODLNÝ ŽIVOT V ČISTÉM MĚSTĚ

SMART CITY, TO JE POHODLNÝ ŽIVOT V ČISTÉM MĚSTĚ

Vydáno 13.5.2019

„Smart city totiž není o tom, že si starosta řekne, že teď budeme chytré město. V první fázi je důležité najít strategického partnera a na rozvoji obce směrem ke smart city pracovat dlouhodobě a strategicky. Toto je velmi důležité a často zásadně podceňované,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu Jan Zápotočný, člen představenstva společnosti E.ON Energie.

DEVELOPER JE TEN, KDO TVOŘÍ MĚSTO

DEVELOPER JE TEN, KDO TVOŘÍ MĚSTO

Vydáno 29.4.2019

Město staví developeři. I naše metropole rostla především díky soukromému kapitálu. Tak vznikly nejen oblíbené čtvrti, jako jsou Vinohrady nebo Ořechovka, ale třeba i současná Waltrovka či Florentinum, které nesou značku Penta. „Zodpovědnost za to, jak Praha vypadá, je velká, jsme si toho vědomi a snažíme se podle toho chovat,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu Petr Palička, výkonný ředitel pro Českou republiku ve společnosti Penta Real Estate.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

DÍKY DÁLKOVÝM ODEČTŮM MÁ ODBĚRATEL KONTROLU NAD SPOTŘEBOU VODY

DÍKY DÁLKOVÝM ODEČTŮM MÁ ODBĚRATEL KONTROLU NAD SPOTŘEBOU VODY

Vydáno 12.6.2019

Chytré technologie dnes pronikají do většiny průmyslových oborů, vodárenství není výjimkou. Své o tom vědí ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., kde jdou inovacím dlouhodobě naproti. „Smart technologie přináší komfort jak provozovateli, tak i zákazníkům. Jsme díky nim schopní snáze předcházet haváriím či poruchám,“ říká generální ředitel firmy Ludvík Nesnídal.

SPOLEČNĚ STAVÍME DOMY SE ZELENOU ENERGIÍ

SPOLEČNĚ STAVÍME DOMY SE ZELENOU ENERGIÍ

Vydáno 27.5.2019 Komerční sdělení

Jsou důkazem, že spolupráce dvou firem může fungovat hladce. Jedni zařídí stavbu domu, druzí jej opatří fotovoltaikou. Výsledek? Zákazník dostane moderní bydlení na klíč, které je z velké části nezávislé na elektřině z uhelných a jaderných elektráren. Jednatel firmy S-Power Energies Jaroslav Šuvarský a obchodní ředitel společnosti Bidli Roman Weiser o tom mluvili v rozhovoru pro Svět průmyslu.

VODA JE SOCIÁLNÍ KOMODITA A TAK K NÍ MUSÍME I PŘISTUPOVAT

VODA JE SOCIÁLNÍ KOMODITA A TAK K NÍ MUSÍME I PŘISTUPOVAT

Vydáno 20.5.2019

Pražské vodovody a kanalizace využívají vlastní špičkový systém komplexního managementu vodárenské infrastruktury. „Systém je neustále dostupný, zaměstnanci jsou tak v reálném čase informováni o provozních událostech a data ze systému slouží k vyhodnocení a dalšímu zdokonalení poskytovaných služeb,“ popsal generální ředitel PVK Petr Mrkos unikátní systém SWiM, který patří k těm nejlepším v Evropě.

TĚŽÍME ZE ZKUŠENOSTÍ V OBORU

TĚŽÍME ZE ZKUŠENOSTÍ V OBORU

Vydáno 10.5.2019 Komerční sdělení

Provádí vodoinstalační a topenářské práce, rozvody plynu, ale také odstraňují usazeniny z technologických zařízení. Přerovská firma G R N, s.r.o., patří ve svém oboru ke zkušeným hráčům, přestože vznikla až na počátku třetího tisíciletí. „Mezi našimi klienty jsou státní organizace jako Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo zemědělství,“ prozradil Rudolf Gerža.

Společnost Bosch bude od roku 2020 celosvětově CO2 neutrální

Společnost Bosch bude od roku 2020 celosvětově CO2 neutrální

Vydáno 9.5.2019

Již od nadcházejícího roku bude společnost Bosch klimaticky zcela neutrální. Od roku 2020 již více než 400 závodů Bosch po celém světě za sebou nebude zanechávat žádnou uhlíkovou stopu. Bosch je tak prvním velkým průmyslovým podnikem, který tento ambiciózní cíl zrealizuje za zhruba jeden rok. „Přebíráme odpovědnost za ochranu klimatu, a proto jednáme právě teď,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH.

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

Vydáno 7.5.2019

„Těším se na tu dobu, kdy budu vědět, že tramvaj mi přijede za minutu a další spoj na ni perfektně naváže a neujede mi, že si v aplikaci budu moct předplatit kupon na jízdné,“ říká Petr Witowski, generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem