ROBOTY NÁS PŘIPRAVUJÍ O MÍSTA, ALE TAKÉ POMÁHAJÍ

Vydáno 22.10.2019 robotizace

Nahradí roboty převážnou část lidské práce? Pokud ano, kdy k tomu dojde? A bude mít trend robotizace dopad i na pozice mimo průmyslový sektor? To jsou otázky, na které hledají již řadu let odpovědi odborníci po celém světě a krátce nad nimi uvažují i respondenti v této rubrice.

 

Jako u každé rozsáhlé problematiky, i v případě nahrazování zaměstnanců roboty vystupují do popředí dva názorové proudy s protikladnými názory.

Jedna část – ta spíše pesimistická – tvrdí, že nám nasazování strojů nejen do výroby ubližuje a že o práci přijdou (a přicházejí) jak dělníci vykonávající základní manuální práce, tak například administrativní pracovníci nebo lidé zaměstnaní v logistických společnostech. Navíc je fakt, že den ode dne dokonalejší technologie umělé inteligence ohrožuje i takové pozice, u kterých by to čekal málokdo. Ostatně i text, který právě čtete, by aspoň částečně zvládl, byť s řadou nedostatků, napsat dobře vycvičený systém. Co to znamená? O místo se musí obávat i lidé, jež ke své práci používají více hlavu než ruce. Pesimistům se tak není třeba divit.

Optimističtější pohled ale říká, že roboti sice část pracovních pozic úplně zruší, ale ve spoustě případů člověku naopak pomohou ke zdokonalení výsledného produktu. V továrnách je dnes běžnou praxí, že roboty kolaborují (odtud pojem kolaborativní robot) s člověkem a podávají mu doslova pomocnou ruku. Pozitivní úvahy o úloze robotů na poli práce doložil například německý vědec Terry Gregory, který ve svém výzkumu došel k závěru, že díky automatizaci vzniklo v Evropě během 20. století jeden a půl milionu pracovních míst. Což by znamenalo, že nás roboty o místa neokrádají, ale naopak přinášejí nové příležitosti. Jak to tak bývá, pravda je někde uprostřed a situace se stát od státu liší.

 

ČEŠI ROBOTIZUJÍ NADPRŮMĚRNĚ

Na první příčce automatizace ve výrobním sektoru stojí, nikterak překvapivě, Jižní Korea. Asijský stát je s 631 roboty na 10 tisíc zaměstnanců (údaje vycházející ze studie HSBC Bank) jasným tahounem, ne však jedinou zemí, kde by lidská práce ustupovala ve větší míře do pozadí. I Česká republika patří k světovému nadprůměru, na 10 tisíc zaměstnanců u nás připadne 101 robotů.

Podrobnější statistiky nicméně ukazují, že to nestačí a růst by měl být, vzhledem k nedostatku pracovních sil v některých oborech, o dost rychlejší. „V současné době čelíme úbytku pracovní populace a zároveň nízkým investicím do automatizace, což zapříčiní, že se jednotlivé státy octnou v situaci, kdy bude jejich produkce klesat. A to České republice s předpokládaným poklesem počtu obyvatel na 10,5 milionu v roce 2030 hrozí," uvedl na začátku tohoto roku generální ředitel HSBC Bank Česká republika Richard Keery. Česko v robotizaci zaostává třeba za Slovenskem, jehož míra automatizace se pohybuje kolem 150 robotů na 10 tisíc zaměstnanců. Podle Pavla Bezuckého ze společnosti Universal Robots to dokonce vypadá, že už je u našich sousedů robotizováno téměř vše, co se s využitím klasických průmyslových robotů robotizovat dalo. Že roboty Slovákům nejsou cizí, dokazují i výroky zástupců tamních firem pro Svět průmyslu. „Situace je taková, že dnes ve výrobě používáme více automatizovaných strojů než většina společností v Jižní Koreji. Firemní oddělení automatizace a robotizace u mě má otevřený účet, s rozumem může investovat prakticky bez omezení,“ prozradil v nedávném rozhovoru Artur Gevorkyan, majitel slovenské společnosti Gevorkyan.

Jisté je, že robotů bude postupem času přibývat. Jestli však z dlouhodobého hlediska člověku spíše uškodí, nebo mu přijdou k duhu, záleží na tržní situaci v jednotlivých zemích a také na ochotě lidí s roboty spolupracovat.

 

 

 

KDY ZAČNE PRÁCE ROBOTŮ V ČESKÝCH PRŮMYSLOVÝCH FIRMÁCH DEFINITIVNĚ PŘEVAŽOVAT NAD LIDSKOU?

 

Lukáš Kovanda

Hlavní ekonom, Czech Fund

ROK 2035

Rychlost procesu robotizace se bude lišit v jednotlivých odvětvích průmyslu, docela jiná pak bude třeba v oblasti robotizace služeb. Profesí, jež lze zcela robotizovat, je poměrně málo. Řadu profesí lze ovšem robotizovat z větší či menší části. Očekávám tedy evoluční vývoj. Lidem bude robot brát práci jen postupně, pozvolna a evolučně. Roboty ale současně člověka nahradí, jen pokud to bude pro firmu levnější řešení. Levnější výroba pak umožní, že spotřebitel zakoupením levnějšího produktu ušetří a bude si moci pořídit díky úspoře ještě něco dalšího, co by si nebýt robotizace již nekoupil. Takže vzroste spotřebitelova poptávka po zboží či službách, třeba i těch, které produkují lidé z masa a kostí. Robot některým lidem práci vezme, ale levnější výrobou ji zase přidá, byť v jiném segmentu. Očekávám, že kolem roku 2035 bude opravdu podstatná část českého průmyslu, ale třeba i zemědělství robotizována, ovšem nebude kvůli tomu nijak dramaticky vysoká míra nezaměstnanosti.

 

Martin Fišer

Výkonný ředitel, Turck

ROK 2035

V současnosti se setkáváme s požadavky zákazníků na zvyšování úrovně automatizace a robotizace zejména v důsledku situace na pracovním trhu. Robotizace je dnes úspěšně implementována na různých operacích, které se často opakují a v určitých sektorech průmyslu, například automotive, je robotizace na velmi vysoké úrovni. Pokud budeme uvažovat, kdy robotizace převáží nad lidskou silou a nahradí více a více manuálních úkonů, je nutné tyto aplikace posuzovat jako celek včetně nezbytných předpokladů. Problém není vlastní integrace robotů, ale související schopnosti přídavných zařízení a nástrojů sloužících pro zajištění správných postupů a následné kontroly výrobních postupů, které v případě lidské síly probíhají v mozku automaticky. Těmto úkonům mohou pomoci sofistikované kontrolní systémy s využitím nových technologií. Odhaduji, že situace v roce 2035 bude zcela odlišná od současného stavu.

 

Pavel Sobotka

Ředitel, Frentech Aerospace

ROK 2027

Záleží na tom, jaká bude struktura českého průmyslu za několik roků. Pokud bude i nadále převládat velkosériová výroba pro automotive, tak ta je již hodně robotizovaná. A také dodavatelé dokázali, nebo brzy dokážou tento typ produkce z velké části plně automatizovat, což bude možné v i v jiných typech sériových výrob. V českých podmínkách by mohla práce robotů nad tou lidskou převažovat přibližně za 8 až 10 roků. Pokud by ale masová výroba nadále ustupovala té s vysokou přidanou hodnotou, tak by roboty mohly začít dominovat asi za dvojnásobek času, tedy za 15 let. Může se však stát, že robotizovaná výroba vůbec převládat nebude.  V Japonsku jsem viděl v provozu tzv. chytrou továrnu, která byla orientována na malosériovou a kusovou výrobu, a vždy se jednalo o výrobu opakovanou. To si může dovolit jen firma, která částečně ovládá trh, a proto se jí taková investice vyplatí.

 

Tomáš Vondrák

Ředitel závodu v Brandýse nad Labem, Continental Automotive Czech Republic

 

Specifickou časovou osu či definitivní milník si za český průmysl nedovolím odhadnout, nicméně očekávám kontinuální intenzivní aplikaci robotů v českých průmyslových podnicích za účelem nahrazovaní lidských činností s nízkou přidanou hodnotou a vytváření nových pozic s vyšší přidanou hodnotou pro naše zaměstnance. V této souvislosti se bavíme o transformaci kompetenčních profilů zaměstnanců a vyšších nárocích na jejich vzdělávání a trvalý rozvoj. U nás v Continentalu se prioritně zaměřujeme na implementaci kolaborativních robotů (tzv. kobotů), kteří operují společně s výrobními zaměstnanci na linkách předmontáží a konečných montáží, podílejících se na kompletaci a testování finálních produktů.

 

Lukáš Křivanec

Headhunter, Reed

 

Je tolik proměnných, které tuto problematiku ovlivňují, že si netroufnu na otázku plně odpovědět. Nelze generalizovat všechna odvětví v průmyslu. Od kandidátů z oblasti robotiky slýchávám, že například ve fabrikách Automotive OEM jako je Škoda Auto či Hyundai již nyní robotická práce převažuje nad tou lidskou. Obavy z technologické nezaměstnanosti lidstvo zažilo již několikrát v historii, ale vždy se dokázalo přizpůsobit. Dokonce to mělo pozitivní efekt. Pokaždé se vytvořila taková pracovní místa, která byla pro lidi bezpečnější, a ještě k tomu lépe placená.

 

Radim Černý

Ředitel závodu v Rychvaldu, Varroc Lighting Systems

ROK 2039

V současné době má Česko 101 robotů na 10 tisíc zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, takže cesta k převaze robotů bude ještě dlouhá. Je otázkou, jestli některé činnosti lze vůbec roboty nahradit. Na druhou stranu tuzemské firmy díky snižující se populaci v produktivním věku a tlakům na zvyšování produktivity a efektivity budou muset více a více investovat do automatizace a robotizace, a tím zvyšovat poměr robotů k lidské práci.

 

Marek Čížek

FES&P manažer pro východní Evropu, Faurecia Clean Mobility

ROK 2028

České průmyslové firmy jsou stále vice a vice montovnou několika dílců do celkového finálního výrobku. Řada činností je již plně robotizována, když to vezmu ze svého pohledu, tak například proces svařování už byl z velké části přebrán roboty. Na druhou stranu definitivní převahu robotizované činnosti nad lidskou očekávám v českých průmyslových firmách nejdříve ve střednědobém horizontu pěti až deseti let. Jestliže se podíváme na vývoj personální politiky v našich firmách, tak to je a bude impulz k zavádění robotizace. Již dnes existují činnosti, kde robotizace přebírá lidskou činnost a plně ji přebere nejpozději do roku 2023 – například interní logistiku s využitím AGV. Poté tu však máme činnosti jako je obsluha robotů a zakládání dílců s různými variantami do robotizovaných pracovišť, kde se plná robotizace v příštích pěti letech nevyplatí. Zde bude tento trend nastupovat postupně dle vývoje mzdové politiky společností.

 

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

NENASKOČÍME-LI NA PALUBU, LOĎ PŘÍLEŽITOSTÍ ODPLUJE JINAM

NENASKOČÍME-LI NA PALUBU, LOĎ PŘÍLEŽITOSTÍ ODPLUJE JINAM

Vydáno 20.1.2020

„Pokud srovnáme plány rozvoje obnovitelných zdrojů pro produkci elektřiny v zemích V4, pak má Česko jednoznačně nejmenší ambice,“ říká v rozsáhlém rozhovoru pro Svět průmyslu Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Rozpovídal se také o cílech organizace, jejích dosavadních úspěších, ale také o osvětě veřejnosti, jaderných elektrárnách a stavu tuzemské energetiky.

KAŽDÝ NEMŮŽE ŽÍT A PODNIKAT V PRAZE

KAŽDÝ NEMŮŽE ŽÍT A PODNIKAT V PRAZE

Vydáno 10.1.2020

Příběh společnosti Alcaplast, výrobce sanitární techniky, kterou na jižní Moravě vybudovali Radka Prokopová s manželem Františkem Fabičovicem, vypadá pohádkově. Lídr oboru ve střední a východní Evropě si ale musel náročnou cestu na vrchol vyšlapat. „Náš segment je velice konkurenční, na trhu se potkáváme se světovými značkami a výrobci, proto musíme mít výrobky dotažené do posledního detailu,“ říká v rozhovoru výkonná ředitelka Alcaplastu.

BĚHEM KRIZE LIDÉ POTŘEBUJÍ VÍŘIVKY NEJVÍC

BĚHEM KRIZE LIDÉ POTŘEBUJÍ VÍŘIVKY NEJVÍC

Vydáno 8.1.2020

Až pojedete na prodloužený víkend do hotelového wellness a usednete tam do horké vířivky, je dost možné, že vám bude pohodlí zajišťovat výrobek od české firmy USSPA. Ta je totiž v oboru spa lídrem na českém trhu a velké jméno má i v rámci Evropy. „Při všech činnostech myslíme na nejpodstatnější věc: vířivky jsou pro zákazníkův užitek, jeho relaxaci a radost, to stojí na prvním místě,“ říká Kateřina Kadlecová.

POHYB VLASTNÍCH KAMIONŮ SLEDUJEME ONLINE

POHYB VLASTNÍCH KAMIONŮ SLEDUJEME ONLINE

Vydáno 6.1.2020

„Nejsem plnohodnotný kamioňák ani technický typ,“ říká o sobě Martina Šmídlová, která se téměř dvě dekády významně podílí na chodu společnosti Šmídl působící v kamionové přepravě. Největší problém oboru vidí především v nedostatku řidičů, budoucnost autonomních náklaďáků na silnicích je však podle ní stále vzdálená.

Zobrazit Více