POHYB VLASTNÍCH KAMIONŮ SLEDUJEME ONLINE

Vydáno 6.1.2020 automotive

Rozhovor s Martinou Šmídlovou,
obchodní a personální ředitelkou společnosti Šmídl s.r.o.

 

„Nejsem plnohodnotný kamioňák ani technický typ,“ říká o sobě Martina Šmídlová, která se téměř dvě dekády významně podílí na chodu společnosti Šmídl působící v kamionové přepravě. Největší problém oboru vidí především v nedostatku řidičů, budoucnost autonomních náklaďáků na silnicích je však podle ní stále vzdálená.

 

Původně jste chtěla být veterinářka, navíc jste pracovala pro farmaceutickou společnost. Jak se to stalo, že nakonec pracujete v logistické firmě svého otce?

Když se firma zakládala, bylo mi 20 let a s velkým očekáváním skvělé budoucnosti veterinářky jsem studovala ve druhém ročníku veterinární vysoké školy v Brně. O prázdninách jsem fungovala jako závoznice a později dokonce ve firmě mého otce fakturovala. Po ukončení studia jsem nejprve odjela do Velké Británie naučit se anglicky, později jsem nastoupila k americké farmaceutické společnosti a 7 turbulentních let trávila propagováním léků, cestováním po světě a budováním svého prvního obydlí v Praze. Stihla jsem se vdát, dostavět dům, zasadit nejeden strom, a nakonec i porodit syna. Na mateřské dovolené jsem se začala cítit nevytížená již třetí měsíc, a proto mi přišel jako dobrý nápad po zbytek mateřské vypomáhat otci v jeho firmě. A už jsem tam nějak „uvízla“.

 

Nějaký čas jste strávila ve Velké Británii. Pokud můžete soudit, v čem je podle vás tamní podnikání jiné než české?

Podnikatelské prostředí nemohu hodnotit, protože jsem tam byla hned po studiích, a to už je přece jen pár let. Navíc jsem v Británii nepodnikala, ale pracovala jako au-pair a uklízečka. Každopádně si pamatuji, že už v té době tam byl obrovský zájem o schopné lidi, kteří byli manuálně zruční. Zkrátka v Anglii již tenkrát platilo, že řemeslo má zlaté dno, zatímco k nám se tento trend dostal až se zpožděním.

 

Co všechno dnes máte na pozici obchodní a personální ředitelky Šmídlu na starost?

Mám na starost rozvoj vztahů se současnými zákazníky, uzavírání nových zakázek, řízení obchodních aktivit firmy a monitoring spokojenosti našich klientů. Jsem zodpovědná za personální politiku celého holdingu, včetně náboru, vzdělávání, motivace, ale i interní komunikace. Marketing včetně HR marketingu patří mezi mé nejoblíbenější pracovní činnosti.

Šmídl pokrývá rozsah služeb v oblasti vnitrostátního i mezinárodního transportu, logistiky či skladování zboží.

 

Logistických a dopravních firem je však na trhu celá řada. Co vám dává konkurenční výhodu, v čem jste jedineční?

Nabízíme skutečně komplexní logistický fullservis a pro všechny naše služby jsou společným jmenovatelem prozákaznický přístup, flexibilita a maximální profesionalita. Máme silné zázemí vlastních vozidel, skladů, dispečerů, řidičů a dalších pracovníků, což našim zákazníkům dává jistotu stability. V neposlední řadě také dodržujeme nastavené dohody a termíny, což v našem oboru není zdaleka samozřejmostí.

Jaké služby Šmídl poskytoval při svém vzniku v roce 1990? Předpokládám, že nebyl tak komplexní jako dnes.

Otec začínal v podstatě jako dopravce s jednou Avií a kanceláří v kuchyni rodinného domu. Naše firma tak vyrostla prakticky z ničeho, postupně organicky, později i akvizicí konkurenčních firem. S růstem co do počtu zaměstnanců a obratu přicházel i růst spektra nabízených služeb. Zlomový byl z mého pohledu rok 2003, kdy jsme zvítězili ve výběrovém řízení pro tehdejší Karosu (nyní Iveco Czech Republic) a stali se přes noc nejen dopravcem v rámci velmi široké spolupráce.

 

Vyvíjí se nejen trh s dopravou a logistikou, ale také používané technologie. V čem z technologického hlediska vnímáte největší posun při práci společnosti Šmídl?

Už od raných začátků podnikání jsme kladli důraz na moderní vozidla. Pověst logistické firmy s nejmladším a nejmodernějším vozovým parkem nás provází doteď. Snažíme se udržovat průměrné stáří vozidel pod 3 roky a s tím, jak výrobci své vozy postupně modernizují, se k nám dostávají i moderní technologie. Kabiny kamionů dnes nabízí komfort, který předčí většinu osobních vozů, dále obsahují moderní navigace a hlavně velmi užitečné bezpečnostní systémy. To vše práci řidiče usnadňuje. Právě v bezpečnosti na silnicích vidím asi největší posun v oboru. Dále je to sledování a vyhodnocování jízdy kamionů pomocí telematiky, díky ní sledujeme spoustu technických parametrů i jízdní styl řidiče a jsme pak schopni ovlivňovat provozní náklady, zejména spotřebu nafty. Velkou inovací bylo zavedení elektronické stazky, která odbourala zdlouhavé papírování a zpožděný přenos potřebných dat do firmy. Nyní máme informace k dispozici on-line. A v neposlední řadě technologie proměnily i komunikaci, dnes už není řidič na cestách sám, má kdykoliv k dispozici dispečera, technika, může být ve spojení se svou rodinou. Telefon už není jediným komunikačním zdrojem.

 

Internet věcí, blockchain, umělá inteligence, koncept digitálního dvojčete nebo robotizace skladů. To všechno jsou trendy a inovativní technologie dnešní logistiky. Které z nich už fungují i u vás ve firmě? A které z nich budou podle vás určovat budoucnost oboru?

Z našeho pohledu dodavatele skladovacích služeb se tyto moderní technologie u nás příliš neprosazují. Je to dáno délkou standardního kontraktu, který se většinou uzavírá na 2 až 5 let. My ani zákazníci v tomto případě nejsme ochotni platit za technologické nadstandardy. Samozřejmě máme moderní warehouse management systém, novou manipulační techniku s indukčním řízením, pracujeme s čárovými kódy a podobně. Zkrátka držíme potřebný standard ve skladování. Inovace, které zmiňujete, znám spíše ze skladů výrobních firem, které je zřizují s vidinou dlouhodobého využití, neboť přesně ví, jaké jsou jejich budoucí potřeby a technologii skladu tomu přizpůsobí.

 

V souvislosti s umělou inteligencí se ve světě mluví o autonomních autech, potažmo autonomních nákladních vozech, které by převážely zboží na dlouhé vzdálenosti bez přítomnosti řidiče. Myslíte, že tohle je blízká budoucnost?

Pokud je to budoucnost, tak určitě ne blízká. Na silnici (na rozdíl od železnice nebo letecké dopravy) dochází stále často k nečekaným situacím, které vyžadují rychlou reakci a také schopnost improvizovat. Tam jsou řidiči stále nepostradatelní, protože umí své reakce přizpůsobit adekvátní situaci, rozhodovat se, předvídat a také trochu myslet za ostatní řidiče. V tom mají pořád obrovský náskok před počítačem, který funguje na základě naprogramovaných algoritmů. Nejde přitom jen o samotnou jízdu po silnici, ale i nakládku, vykládku, péči o vozidlo a podobně. A to vůbec nezmiňuji stav silnic v České republice. Určitě ráda bych vyřešila situaci s nedostatkem řidičů na trhu právě těmito vozidly, ale zatím je to spíše science fiction.

 

O zakázky Šmídlu se stará více než 400 zaměstnanců. Jak ale oba víme, lidí je na trhu práce dlouhodobě nedostatek. Nahradili jste aspoň část lidské práce roboty, například ve skladech?

Díky používané technice a novým technologiím není ve skladech potřeba tolik lidí, jak by se mohlo zdát a daří se nám tyto pozice více méně obsazovat. Roboty ve skladech nevyužíváme z důvodu výše zmíněných. Nejvíce nás trápí nedostatek řidičů, který je dlouhodobý a týká se celého trhu. Navíc nic nenaznačuje, že by se situace měla lepšit. Povolání řidiče ztratilo prestiž a lesk, snažíme se s tím bojovat, ale někdy mám pocit, že jsme v tom trochu osamoceni. Kde se snažíme ušetřit lidskou sílu, je oblast administrativní, kde právě díky elektronické stazce a telematice získáváme a zpracováváme data s menším počtem pracovníků, což je důležité také z hlediska prevence chybovosti při ručním zadávání.

 

Ještě bych se zastavil u internetu věcí. Nabízíte už dnes konkrétní služby využívající IoT? Například inteligentní senzory sledující stav zásilky online. A podobných zařízení vzniká mnohem víc.

Využíváme moderní telematické řešení, které přineslo do našeho oboru takovou malou revoluci. V praxi to funguje tak, že nesledujeme jednotlivé zásilky, ale vlastní kamiony při přepravě. Jejich pohyb vidíme online a máme tak přehled o časování a termínech. Je to pro nás důležité jednak z pohledu sledování toku zboží, ale také v systému vidíme i potřebná data z jízdy: rychlost, jízdní styl řidiče, spotřebu, zda se kamion neodchýlil z trasy a podobně. Díky tomu jsme schopni podrobně sledovat náklady, což je pro přežití v naší branži klíčové. Silniční doprava je nízkomaržový byznys, a pokud dobře nesledujete veškeré náklady, lehce se dostanete do ztráty.

 

Kolik peněz vlastně investujete do inovací? Cítíte určitý tlak a nutnost investovat za každou cenu, aby vám takzvaně neujel vlak?

Investujeme hlavně do moderního vozového parku a IT technologií (například nový ERP systém). Je pravda, že díky nízkoemisním vozidlům ušetříme například za mýto, ale zvyšujeme tím i prestiž našich řidičů, což je pro nás jako zaměstnavatele konkurenční výhoda.

V neposlední řadě chceme podnikat ekologicky, a jakkoliv to v oboru silniční dopravy může vypadat jako protimluv, tak se snažíme dělat maximum pro to, abychom prostřednictvím investic do inovací minimalizovali náš dopad na životní prostředí. Začíná to moderními kamiony a končí instalací úsporného osvětlení nebo vzděláváním zaměstnanců v oblasti šetření energií. Letos jsme investovali do nových vozidel více než 230 milionů Kč.

 

Šmídl zařídil školící centrum pro řidiče kamionů. Věnujete se i vzdělávání zaměstnanců na jiných pozicích, aby například uměli používat nové technologie, o nichž už byla řeč?

Určitě dbáme na to, aby zaměstnanci byli proškoleni v používání technologií, které využívají ve své práci. Využíváme jak školení ze stran dodavatelů, tak našich interních školitelů. Bez řádného proškolení se nová technologie může stát spíše přítěží než zjednodušením práce.

 

V roce 2008 jste vystavěli logistické centrum ve Vysokém Mýtě, proč právě tam, když sídlíte v Žamberku?

Vysoké Mýto má přeci jen výhodnější polohu v centru České republiky, která se ještě umocní po dokončení dálnice D35. Navíc zde máme významného a současně největšího zákazníka: českého výrobce autobusů Iveco, kterému zajišťujeme celou řadu logistických služeb. A když se ohlédneme do historie, tak právě zde proběhla naše první akvizice – ČSAD Vysoké Mýto. A také nezastírám, že získání Iveca (dříve Karosy) byl jeden z obchodních cílů společnosti Šmídl, proto i cílené založení pobočky v této lokalitě.

 

Mohla byste ještě upřesnit, čeho se vaše spolupráce se společností Iveco týká?

Pro Iveco zajišťujeme od dovozu materiálu do výroby, přes vnitrozávodovou přepravu, skladování, celní služby nebo rozvoz již hotových autobusů a distribuci náhradních dílů k jejich zákazníkům.

 

V čem vidíte největší problém současné kamionové dopravy?

V nedostatku řidičů, jak už jsem naznačila. Přesněji řečeno ve ztrátě prestiže povolání řidiče kamionů, která je způsobena mimo jiné i negativními zprávami v médiích a kritikou ze všech stran. Dále je nezájem o toto povolání způsoben i nárůstem povinností, požadavků a omezení nejen v České republice. Vzniklou situaci nepomáhá řešit ani růst platového ohodnocení, který považuji za nadprůměrný. Dále nás negativně ovlivňuje levná konkurence z východu, hlavně u mezinárodní kamionové přepravy. Dodržujeme veškerou legislativu spojenou s našim podnikáním, a tím se stáváme nekonkurenceschopní ve srovnání s těmi nepoctivými.

 

Co vás dlouhých 17 let ve Šmídlu naučilo?

Pokud jde o obchod, tak hlavně to, že není rozdíl v tom, co prodáváte, ale zda tomu věříte a zda vaši zákazníci věří vám. Před nástupem do firmy jsem nabízela farmaceutika, nyní logistické služby, ale tento princip platí stále. Obchod mě baví, je to trochu hra, vždy máte šanci vyhrát, záleží jen na vás a vaší strategii. Ohledně personalistiky jsem se toho musela hodně doučit za pochodu, protože jsem po příchodu do firmy neměla patřičné vzdělání ani zkušenosti v oboru. Začínala jsem tedy s náborem řidičů a průběžně absolvovala nejrůznější školení a kurzy, abych se zdokonalila. Měla jsem i trochu štěstí, že v době mých začátků byla spousta věcí snazších než dnes, kdy na trhu práce chybí velké množství lidí. I proto je pro mě práce s lidmi pořád výzvou – pokud nemáte motivované a loajální zaměstnance, tak v podnikání neuspějete. Nejsem plnohodnotný kamioňák ani technický typ, pouze vlastním řidičské oprávnění typu C, také certifikát oprávněného zmocněnce v dopravě. Ale jsem empatická a nemám problém komunikovat s lidmi, což v oboru dopravy není k zahození.

 

 

Martin Schwarz

 

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

Vydáno 24.6.2022

P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin v Evropě. Na primární položky produkce, novinky a úskalí spojená s energetickou krizí a konfliktem na Ukrajině jsme se zeptali Ing. Jiřího Kyncla, generálního ředitele společnosti.     Vaší vizí jsou stále lepší výrobky a služby pro Vaše zákazníky. Můžete nám […]

Profesionálně od podlahy až po střechu

Profesionálně od podlahy až po střechu

Vydáno 24.6.2022

Polyuretanová, tedy PUR pěna je jedním z nejlehčích a nejlepších izolantů. Způsob, jakým se pěna aplikuje, řeší spoustu kritických detailů, se kterými se řemeslníci potýkají u jiných izolantů, které musí opracovat, tvarovat, spojovat či lepit. Jaké typy střech se PUR pěnou izolují? K čemu se PUR pěna používá ve filmovém a zábavním průmyslu? Jak přispívá […]

Tradiční dodavatel v netradiční době

Tradiční dodavatel v netradiční době

Vydáno 24.6.2022

Společnost Doosan Škoda Power s.r.o., výrobce parních turbín a souvisejících energetických zařízení, má za sebou dlouhou a úspěšnou historii 118 let a více než 650 dodaných strojů o souhrnném výkonu 130 GW po celém světě. Štepán Šmida, který ve společnosti působí na pozici Business Development Manager, na Dnech teplárenství a energetiky mluvil o možnostech, které […]

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

Vydáno 23.6.2022

Naše produkty vyrábíme ze surovin, které si bereme z přírody. Přetváříme je do přírodního stavebního materiálu, ze kterého umožňujeme našim zákazníkům stavět zdravé a udržitelné bydlení. Naše společnost je vedena snahou vracet přírodě, když si z ní něco bereme, a proto jsme v letošním roce zintenzivnili práci na projektech, které jsou spojené s ochranou a […]

Zobrazit Více