DOPRAVNÍKY ZVYŠUJÍ EFEKTIVITU A PODPORUJÍ AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

Vydáno 27.3.2020 digitalizace

Kategorie dopravníkové techniky je velmi široká a zahrnuje celou škálu systémů určených pro rozmanité obory a typ transportovaného zboží nebo materiálu. Pomocí dopravníků se přepravuje suchý materiál bez obalu, kusové zboží v obalech, případně celé manipulační jednotky.

Dopravníky stojí u zrodu masové průmyslové výroby. Zásadním způsobem zefektivnily přepravu materiálu a zboží. Navzdory tomu, že ve výrobách přibývá manipulační a dopravní techniky nejrůznějšího druhu, dopravníky si udržují pořád svou pozici. V některých oborech se jejich nasazení ještě zintenzivňuje.

Podle zprávy s názvem „Trh dopravních pásů: Trendy globálního průmyslu, podíl, velikost, růst, příležitost a prognóza 2019–2024“ (Imarc Group) dosáhl v roce 2018 globální trh dopravníků hodnoty více než 5,68 miliard amerických dolarů. Podle stejného zdroje by hodnota trhu do roku 2024 měla činit téměř sedmi miliard amerických dolarů.

 

DOPRAVNÍKY PRO ROZLIČNÉ APLIKACE

Různé typy dopravníků se nasazují ve vazbě ke konkrétnímu použití. V mnoha případech však nepřichází volba na pouze jeden typ. Dopravníkové systémy ve výrobách často kombinují několik typů dopravních segmentů – v závislosti na potřebě konkrétního pohybu nebo charakteru přepravovaných předmětů.

Jedním z nejfrekventovanějších typů dopravníků představuje válečkové řešení. Válečky jsou nahusto osazeny v pevném rámu a tím tvoří souvislou dráhu. Takové dopravníky se používají pro kusovou přepravu předmětů a mohou být poháněné nebo nepoháněné. „V případě nepoháněných dopravníků se zboží pohybuje díky gravitační síle nebo manuálním posunem. Jsou vhodné především pro přepravu kartonových krabic, plastových přepravek, dřevěných palet… Konstrukce dopravníků a použitých válečků závisí zejména na rozměrech a hmotnosti dopravovaného materiálu,“ uvádí například společnost Logsys.

Pásový dopravník využívá gumového pásu, případně pásu z PVC. Podporu zajišťují válečky nebo kluzná plocha. Pásová zařízení se instalují například v distribučních centrech e-shopů, v obchodních centrech nebo při montáži v sériové výrobě. Zařízení jsou vhodné při přepravě tvarově rozmanitých předmětů, které se navíc většinou dopravují za vyšších rychlostí a překonávají výškové rozdíly. Pásové dopravníky mohou mít rozmanitá provedení. Například společnost Ates zmiňuje teleskopický pásový dopravník, pásovou přesuvnu či mobilní nakladač, který využívá přesun pomocí pásu.

Jistou obdobu pásových zařízení představuje modulární řešení. „Jednotlivé modelové řady se označují podle velikosti článků a v každé řadě jsou zastoupeny pásy zavřené (bez otvorů) i otevřené (s otvory) pro široké spektrum použití. Standardními materiály jsou polypropylen (PP), polyetylen (PE) a polyacetal (POM),“ informuje společnost Rollcontech. K dispozici však bývá podstatně širší materiálové i barevné provedení pásů. Modulární pásy jsou konstruované pro přepravu lehkých předmětů, ale na trhu jsou i takové, které umožňují transfer těžkých nákladů včetně palet. Výhodou těchto dopravníků je prodyšnost jednotlivých pásů, díky čemuž lze provádět operace jako chlazení nebo odkapávání.

Dalším frekventovaným typem jsou paletové dopravníky. Tento typ počítá s poměrně vysokými nosnostmi palet do přibližně 1500 kilogramů. „Možnosti, které naše dopravníková technika pro palety nabízí, jsou vhodné pro euro palety, palety DIN pro průmysl a chemii, ohradové palety (gitterboxy), palety CHEP, poloviční palety a speciální palety až do jednotkové hmotnosti 1500 kg. Kromě toho je možné s malými úpravami dopravovat také jiné přepravní jednotky,“ zmiňuje například společnost SSI Schäfer Systems International.

Mezi používané druhy dopravníků se řadí rovněž kladičkové. Bývají zpravidla cenově nákladnější oproti válečkové variantě, na druhou stranu poskytují vyšší úroveň flexibility z hlediska trajektorie, délky nebo náklonu. Využít je lze při přepravě kusového zboží a lepenkových krabic zpravidla bez pohonu. „Zboží je přepravováno manuálně nebo v případě skloněného dopravníku samospádem díky gravitaci. Dopravníky jsou vhodné pro zhotovení buď přímých nebo zatáčkovitých dopravních tratí, a to spádových i rovinných,“ informuje například společnost Feifer – kovovýroba. Tento typ bývá osazen plastovými nebo ocelovými kladičkami a válečky.

V průmyslu nacházejí uplatnění i řetězové typy. „Akumulační řetězový dopravník s kladičkovým řetězem umožňuje zastavení přepravovaného materiálu na paletě (nebo technologické podložce) v požadované pozici a jeho akumulaci. Jsou základním typem dopravníků pro montážní linky,“ popisuje společnost T M T Chrudim. Pomocí řetězových dopravníků se přesunují větší předměty jako plastové, kovové či dřevěné palety a boxy. Do dopravníků bývají integrovány válečkové dopravníky, které slouží jako takzvané přesuvny.

 

VE VÍRU INOVACÍ

Jedním z témat, která se točí kolem dopravníkové techniky, souvisí s pohony. Dopravní systémy jsou sice efektivnější v porovnání s přepravou například pomocí manipulační techniky, na druhou stranu spotřebovávají poměrně velké množství energie. A tak se logicky hledají řešení pro redukci nákladů. Ideální řešení je pochopitelně to gravitační, v mnoha případech však nestačí, a proto přicházejí na řadu elektropohony.

V této souvislosti začíná nahrazovat klasický motor s převodovkou bubnový pohon. Podle dodavatelů má vyšší účinnost převodu elektrické energie na kinetickou. „Mluvíme zde o výkonu větším až o 22 %. Oproti klasické převodovce je významná i celková úspora prostoru. Dochází ke snížení hlučnosti, instalační proces je jednodušší a důležitým faktorem je nenáročná údržba. Díky prostorovému řešení bude bezpečnější celé pracoviště,“ konstatuje na svém blogu společnost JVM metal. Na stejném webu jsou ve stručnosti shrnuty výhody a nevýhody obou řešení: „Elektromotor disponuje nižší hmotností. Jde o konstrukčně jednodušší řešení pro výrobu, přijatelnou cenovou dostupnost a rychlejší pracovní výkon. Menší nevýhodou přítomnosti elektromotoru je napojení a umístění na konstrukci. Elektrobuben šetří prostor kolem celkové konstrukce. Dva povrchy určují tření mezi pásem a motorem. Povrch máme drážkovaný nebo hladký. Při použití dochází k menšímu kroutícímu momentu. Omezení je v podobě zatížení pásu, nižší rychlost a horší chlazení.“

Dopravníky se v poslední době kombinují s automatickou technikou, která obsluhuje návoz nebo odebírání zboží. Před dopravníky ve výrobě nebo v logistice také stále častěji vidíme zdviže, roboty pro paletizaci nebo depaletizaci, vážicí systémy nebo automaty pro ovinování a páskování.

Pohyb materiálu nebo zboží vyžaduje v rámci výroby nebo logistiky důkladnější monitoring. Většina zboží nese určité identifikační znaky, a proto jsou i dopravníkové systémy osazovány laserovými čtečkami nebo kamerami. Zákazník si dnes může také určit, zda potřebuje řízení rychlosti, koncových dorazů nebo bočního vedení. V potravinářských i plastikářských provozech se instalují například tunelové detektory kovu, jež včas upozorní, pokud by ve finálním produktu zůstala kovová částice.

Častou součástí dopravníkových systémů jsou váhy. Neslouží pouze ke kontrole hmotnosti objednaného a dodaného zboží. Pokud systém předchází například automatický zakladač, je třeba před samotným zaskladněním znát hmotnost palety nebo plastové bedny ve vztahu k nosnosti příslušeného místa v regálu a celkové nosnosti skladovacího systému.

Dopravníkové systémy v logistických hubech, například na letištích, kde se automaticky překládají zásilky, zahrnují často i rentgeny nebo jednotky magnetické rezonance. Během několika málo vteřin proskenují zásilku na zbraně, výbušniny nebo další problematický obsah.

 

DO DOPRAVNÍKŮ INVESTUJÍ ENERGETICI I VÝROBCI AUTOMOBILŮ

Dopravníky dnes tvoří součást celé výrobní nebo logistické infrastruktury podniku. Lze je programovat, provázat s ostatními informačními systémy nebo je osadit senzory, jež působí v rámci internetu věcí. Poslední zmiňovanou možnost lze doložit na příkladu Skupiny ČEZ. Ta na konci letošního ledna uzavřela partnerství na zavádění chytrých IoT technologií se společností Sigfox Česká republika. Spolupráce zahrnuje mnoho různých segmentů energetické společnosti a celková výše investice se pohybuje v řádu vyšších milionů korun. Pro účely tohoto článku je zajímavé, že do infrastruktury IoT byly zahrnuty i pásové dopravníky. „Preventivní funkci plní také inteligentní zařízení monitorující hladký chod pásových dopravníků v Prunéřově, která vyšlou upozornění v momentě, kdy detekují nestandardní chování jednotlivých válečků či dalších komponentů dopravníků,“ uvedla skupina ve své tiskové zprávě.

Dalším příkladem nasazení dopravníků v praxi může posloužit Škoda Auto, která pokračuje v optimalizaci výrobních a logistických procesů, kdy nasazuje nové technologie z oblasti Průmyslu 4.0. U systému „BinPicking System“, zavedeného v roce 2019, jsou díly potřebné ve svařovně plně automaticky odebírány z palet a vkládány právě na dopravníky pomocí 3D kamerového systému. Škoda Auto v posledních dvou letech investovala také do dvou velkých automatických zakladačů malých dílů (AKL) ve výrobě v Kvasinách a v Mladé Boleslavi. I tento sklad má přijímací a vydávací zónu řešenu za pomoci dopravníku. Sklad disponuje automatickým příjmem zboží pomocí robotů a kamery s automatickým výdejem zboží s roboty, zdvižnými plošinami a posunovači. Robot pak překládá boxy z dopravníku do vozíku zcela automaticky, bez zásahu člověka.

Největší česká automobilka vloni otevřela také novou lakovnu v Mladé Boleslavi, která umožní lakování téměř 170 000 karosérií ročně. K nejmodernějším technickým zařízením lakovny patří například plně automatický dopravníkový systém pro jednotlivé karoserie během přípravy a aplikace základního laku. Tento systém umožňuje zvolit procesní parametry individuálně pro každý vůz. Běžné lakovací linky neumožňují provést taková nastavení na míru, a to z důvodu dopravy karosérií na řetězových dopravníkových pásech.

Do dopravníků v poslední době investovala i balíkářská firma PPL. V loňském roce společnost rozšířila počet válečkových, pásových a teleskopických dopravníků, které zajíždějí do nákladového prostoru distribučních vozů, a tím zrychlují proces zpracování balíků.

 

DIGITALIZACE NA OBZORU

Dopravníkové systémy jsou pro průmysl nebo logistiku neocenitelnými pomocníky. Firmy s nimi mají zkušenosti dlouhé desítky let, v poslední době však přicházejí další vylepšení. Inovace se rekrutují zejména z oblasti digitalizace, kdy dopravníky dokážou s přesností na vteřiny reagovat na tok materiálu nebo zboží. Zároveň jsou díky zařízení IoT propojovány s IT a řízením výroby. Dopravníkové systémy také více kooperují s automatizovaným nebo robotizovaným vybavením výroby nebo skladů. A zdaleka neposlední trend v oblasti dopravníkové techniky představuje bezpečnost zaměstnanců.

 

Josef Kubr

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

Vydáno 24.6.2022

P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin v Evropě. Na primární položky produkce, novinky a úskalí spojená s energetickou krizí a konfliktem na Ukrajině jsme se zeptali Ing. Jiřího Kyncla, generálního ředitele společnosti.     Vaší vizí jsou stále lepší výrobky a služby pro Vaše zákazníky. Můžete nám […]

Profesionálně od podlahy až po střechu

Profesionálně od podlahy až po střechu

Vydáno 24.6.2022

Polyuretanová, tedy PUR pěna je jedním z nejlehčích a nejlepších izolantů. Způsob, jakým se pěna aplikuje, řeší spoustu kritických detailů, se kterými se řemeslníci potýkají u jiných izolantů, které musí opracovat, tvarovat, spojovat či lepit. Jaké typy střech se PUR pěnou izolují? K čemu se PUR pěna používá ve filmovém a zábavním průmyslu? Jak přispívá […]

Tradiční dodavatel v netradiční době

Tradiční dodavatel v netradiční době

Vydáno 24.6.2022

Společnost Doosan Škoda Power s.r.o., výrobce parních turbín a souvisejících energetických zařízení, má za sebou dlouhou a úspěšnou historii 118 let a více než 650 dodaných strojů o souhrnném výkonu 130 GW po celém světě. Štepán Šmida, který ve společnosti působí na pozici Business Development Manager, na Dnech teplárenství a energetiky mluvil o možnostech, které […]

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

Vydáno 23.6.2022

Naše produkty vyrábíme ze surovin, které si bereme z přírody. Přetváříme je do přírodního stavebního materiálu, ze kterého umožňujeme našim zákazníkům stavět zdravé a udržitelné bydlení. Naše společnost je vedena snahou vracet přírodě, když si z ní něco bereme, a proto jsme v letošním roce zintenzivnili práci na projektech, které jsou spojené s ochranou a […]

Zobrazit Více