PLM a čtyři strategie pro digitalizaci podniku

Vydáno 25.5.2020

V podnicích se mění požadavky na kvalitu, obsah a rychlost tvorby dat o výrobku. Stále častěji se setkáváme s poptávkou po přístupu k digitálním informacím, a to i v místech, kde se dříve pracovalo spíše jen s papírovou dokumentací. Zajištění dostupnosti digitálních informací vyžaduje velmi úzkou spolupráci a koordinaci se všemi odděleními podílejícími se na návrhu, výrobě, servisu výrobku a na dodávkách náhradních dílů. Zpřístupnění všech potřebných dat v rámci podniku je úkol pro dobře nasazený PLM systém.

 

Co je PLM?

PLM (Product Lifecycle Management), je označení pro systém určený ke spravování digitálních informací o výrobku a k řízení celého životního cyklu výrobku od prvního ideového návrhu, přes konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci. PLM slouží k organizaci vše-oborových dat a umožňuje všem týmům v podniku přístup a používání digitálních informací o výrobku, které potřebují pro svou práci.
Úspěšná digitalizace podniku je závislá na tom, jak dobře je PLM systém implementován a jak dobře propojí různé tvůrce a zdroje dat. Správně provedená digitalizace podporuje plnění cílů podniku – zvýšení výnosů, snížení nákladů a rychlejší uvedení kvalitnějších výrobků na trh.

 

1. Strategické podnikové systémy

Pro digitalizaci podniku je klíčové správné využití hlavních podnikových systémů, které spravují a řídí podniková data v jedné doméně. Za hlavní podnikové systémy se dnes označují software typu CRM (řízení obchodu a vztahů se zákazníky), ERP (řízení zdrojů, v Čechách většinou i řízení výroby a ekonomiky podniku) a PLM (řízení všech činností kolem výrobku). Dobře implementované a propojené CRM, ERP a PLM systémy využívají podniková data pro specifické účely uvnitř i napříč odděleními. Pro většinu výrobců začíná digitalizace podniku v konstrukčním oddělení, kde používají 3D CAD modely výrobků. Tyto 3D modely – data jsou uchovávána v PLM – zahrnují digitální mechanickou, elektrickou, hydraulickou (atd.) a softwarovou definici výrobku. Přístup k těmto informacím řídí PLM, stejně jako jejich distribuci (pro posouzení, schválení, změnu apod.) a vizualizaci v jednotlivých částech podniku. PLM je zdrojem základních informací o výrobku – konstrukčního kusovníku (BOM) pro další systémy, které tento kusovník obohacují o další informace důležité pro plánování, výrobu, montáž a dodávky náhradních dílů.

 

2. Podnikové digitální vlákno

Digitální vlákno (Digital Thread) je relativně nový pojem spojený s iniciativami Průmyslu 4.0. Představuje „prováděcí směrnici“ pro digitalizaci podniku. Je to nový přístup zaměřený na odblokování dat, jejich efektivní opakované využívání, sdílení a doplněný o nové analytické a rozhodovací schopnosti. Digitální vlákno zajišťuje řízené sdílení dat mezi tvůrci a spotřebiteli. Ve výsledku vzniká jediná sada vzájemně souvisejících dat vznikajících v podnikových procesech a podporujících digitální datovou kontinuitu. Digitální vlákno vytváří virtuální platformu pro spolupráci, která zkracuje čas na přípravu výrobních dat, odstraňuje manuální předávání dat, zlepšuje asociativitu a sledovatelnost dat. Základem pro fungující digitální vlákno je dobře naimplementovaný PLM systém, který umožní bezproblémové rozšiřování digitálního vlákna v podniku.

 

3. Digitální dvojče

Vytváření digitálních modelů, které reprezentují fyzické výrobky v terénu a spolehlivý přenos dat z fyzického výrobku na jeho digitální protějšek, jsou klíčové pro realizaci digitálních dvojčat.
Digitální dvojče se chová identicky s chováním fyzického výrobku na základě sesbíraných dat z provozu fyzického zařízení. Vše probíhá v reálném čase na virtuálním 3D výrobku v CAD. Digitální dvojčata představují novou generaci nástrojů pro urychlení inovací. Díky lepší znalosti chování reálných výrobků za provozu lze např. provádět preciznější optimalizaci komponent nebo odhalit zdroje nežádoucích stavů – poruch, jako jsou například rezonance nebo deformace.
Digitální dvojče je relativně složitý organismus. Z jedné strany do něj vstupují CAD data a vazby mezi nimi, z druhé strany data ze senzorů. Pokud tedy chceme mít fungující digitální dvojčata, potřebujeme fungující PLM systém. Bez PLM je téměř nemožné uřídit všechny změny a varianty, které vznikají jako evoluce a optimalizace již existujících zařízení na základě sledování chování reálného výrobku.

 

4. Rozšíření digitalizace

Společnosti musí pod tlakem konkurenčního prostředí modernizovat své informační systémy. Sledování provozu systému, sdílení dat a jejich zabezpečení jsou rozhodujícími faktory pro dosažení nejvyšší hodnoty a výkonu, zejména pro celofiremní projekty. Současné PLM systémy umožňují jak nasazení ve společnosti (na vlastním serveru v podniku), tak cloudová řešení nebo hybridní systém kombinující vlastní a cloudový přístup. Mezi atributy pro optimální digitální infrastrukturu patří moderní, škálovatelná a výkonná architektura s možností aktualizací pro poskytování služeb vlastní organizaci a zákazníkům.

 

Úspěšná digitalizace podniku začíná správným PLM systémem

Úspěšná digitalizace podniku závisí na tom, jak dobře jsou tyto čtyři strategie sladěny a jak podporují dosahování strategických cílů společnosti. PLM je páteřní systém pro uchování, správu a řízení dat o výrobku a stejně tak pro řízení činností (procesů), které nad výrobkem probíhají. Nasazení výkonného PLM, IoT a vizualizace dat v prostředí AR (Augmented Reality) je jednoznačně cesta k úspěšné digitalizaci podniků.

Přínosy PLM jsou dalekosáhlé a ze zkušeností zákazníků víme, že správně implementované PLM systémy umožní nejenom lépe splnit požadavky zákazníků a cíle společnosti, ale také vytvořit robustní základ pro digitální vlákno, které poskytuje potřebné informace ve firemních procesech.

 

www.aveng.cz

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

Rozdíl mezi sci-fi a realitou bývá jen několik jednotek až desítek let

Rozdíl mezi sci-fi a realitou bývá jen několik jednotek až desítek let

Vydáno 17.2.2021

Superpočítače pomáhají s koronavirem, termojadernou fúzí, předpovědí počasí a klimatických změn, plánováním chirurgických zákroků nebo optimalizací výrobních procesů v průmyslu. „Srdcem a zároveň mozkem továrny budoucnosti bude superpočítač, který bude zpracovávat a analyzovat data ze všech kamer a senzorů a řídit chod celé továrny včetně vyhodnocování poruch a nutnosti údržby jednotlivých zařízení,“ říká profesor Tomáš […]

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ JE UŽIVATEL

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ JE UŽIVATEL

Vydáno 10.2.2021

Kybernetická bezpečnost je v průmyslu stále důležitějším aspektem, a to zejména v době, kdy firmy usilují o vyšší stupeň automatizace, robotizace nebo digitalizace. „Důležitým parametrem a limitem bezpečnosti v průmyslu je provozuschopnost a obnovitelnost zařízení,“ upozorňuje Jiří Kasner, předseda představenstva společnosti COLSYS – AUTOMATIK, a.s. Přibližně deset let se mluví o průmyslu 4.0? Nakolik se […]

Digitální transformace jako předpoklad budoucího úspěchu

Digitální transformace jako předpoklad budoucího úspěchu

Vydáno 19.1.2021

Digitální transformace je pojem, který se dnes skloňuje ve všech pádech. Jaké hodnoty přináší výrobním firmám a jaký je stav českého průmyslu z hlediska digitální transformace? Zeptali jsme se Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA, generálního ředitele Siemens Česká republika, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Skupina Siemens Česká republika je součástí […]

Moderní mobilita je tady!

Moderní mobilita je tady!

Vydáno 19.11.2020

Rozhovor s Jarmilou Plachou Před časem se v některých studiích uvádělo, že automobilkám budou postupně klesat zisky z prodeje samotných aut a na významu bude nabývat profit v podobě služeb spojených s užíváním vozu. Nakolik se tato představa naplňuje? V automobilovém průmyslu jsme svědky postupného trendu, který je patrný i v jiných odvětvích – a to směřování od samotného produktu ke službě, kterou platím […]

Zobrazit Více