PLM a čtyři strategie pro digitalizaci podniku

Vydáno 25.5.2020

V podnicích se mění požadavky na kvalitu, obsah a rychlost tvorby dat o výrobku. Stále častěji se setkáváme s poptávkou po přístupu k digitálním informacím, a to i v místech, kde se dříve pracovalo spíše jen s papírovou dokumentací. Zajištění dostupnosti digitálních informací vyžaduje velmi úzkou spolupráci a koordinaci se všemi odděleními podílejícími se na návrhu, výrobě, servisu výrobku a na dodávkách náhradních dílů. Zpřístupnění všech potřebných dat v rámci podniku je úkol pro dobře nasazený PLM systém.

 

Co je PLM?

PLM (Product Lifecycle Management), je označení pro systém určený ke spravování digitálních informací o výrobku a k řízení celého životního cyklu výrobku od prvního ideového návrhu, přes konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci. PLM slouží k organizaci vše-oborových dat a umožňuje všem týmům v podniku přístup a používání digitálních informací o výrobku, které potřebují pro svou práci.
Úspěšná digitalizace podniku je závislá na tom, jak dobře je PLM systém implementován a jak dobře propojí různé tvůrce a zdroje dat. Správně provedená digitalizace podporuje plnění cílů podniku – zvýšení výnosů, snížení nákladů a rychlejší uvedení kvalitnějších výrobků na trh.

 

1. Strategické podnikové systémy

Pro digitalizaci podniku je klíčové správné využití hlavních podnikových systémů, které spravují a řídí podniková data v jedné doméně. Za hlavní podnikové systémy se dnes označují software typu CRM (řízení obchodu a vztahů se zákazníky), ERP (řízení zdrojů, v Čechách většinou i řízení výroby a ekonomiky podniku) a PLM (řízení všech činností kolem výrobku). Dobře implementované a propojené CRM, ERP a PLM systémy využívají podniková data pro specifické účely uvnitř i napříč odděleními. Pro většinu výrobců začíná digitalizace podniku v konstrukčním oddělení, kde používají 3D CAD modely výrobků. Tyto 3D modely – data jsou uchovávána v PLM – zahrnují digitální mechanickou, elektrickou, hydraulickou (atd.) a softwarovou definici výrobku. Přístup k těmto informacím řídí PLM, stejně jako jejich distribuci (pro posouzení, schválení, změnu apod.) a vizualizaci v jednotlivých částech podniku. PLM je zdrojem základních informací o výrobku – konstrukčního kusovníku (BOM) pro další systémy, které tento kusovník obohacují o další informace důležité pro plánování, výrobu, montáž a dodávky náhradních dílů.

 

2. Podnikové digitální vlákno

Digitální vlákno (Digital Thread) je relativně nový pojem spojený s iniciativami Průmyslu 4.0. Představuje „prováděcí směrnici“ pro digitalizaci podniku. Je to nový přístup zaměřený na odblokování dat, jejich efektivní opakované využívání, sdílení a doplněný o nové analytické a rozhodovací schopnosti. Digitální vlákno zajišťuje řízené sdílení dat mezi tvůrci a spotřebiteli. Ve výsledku vzniká jediná sada vzájemně souvisejících dat vznikajících v podnikových procesech a podporujících digitální datovou kontinuitu. Digitální vlákno vytváří virtuální platformu pro spolupráci, která zkracuje čas na přípravu výrobních dat, odstraňuje manuální předávání dat, zlepšuje asociativitu a sledovatelnost dat. Základem pro fungující digitální vlákno je dobře naimplementovaný PLM systém, který umožní bezproblémové rozšiřování digitálního vlákna v podniku.

 

3. Digitální dvojče

Vytváření digitálních modelů, které reprezentují fyzické výrobky v terénu a spolehlivý přenos dat z fyzického výrobku na jeho digitální protějšek, jsou klíčové pro realizaci digitálních dvojčat.
Digitální dvojče se chová identicky s chováním fyzického výrobku na základě sesbíraných dat z provozu fyzického zařízení. Vše probíhá v reálném čase na virtuálním 3D výrobku v CAD. Digitální dvojčata představují novou generaci nástrojů pro urychlení inovací. Díky lepší znalosti chování reálných výrobků za provozu lze např. provádět preciznější optimalizaci komponent nebo odhalit zdroje nežádoucích stavů – poruch, jako jsou například rezonance nebo deformace.
Digitální dvojče je relativně složitý organismus. Z jedné strany do něj vstupují CAD data a vazby mezi nimi, z druhé strany data ze senzorů. Pokud tedy chceme mít fungující digitální dvojčata, potřebujeme fungující PLM systém. Bez PLM je téměř nemožné uřídit všechny změny a varianty, které vznikají jako evoluce a optimalizace již existujících zařízení na základě sledování chování reálného výrobku.

 

4. Rozšíření digitalizace

Společnosti musí pod tlakem konkurenčního prostředí modernizovat své informační systémy. Sledování provozu systému, sdílení dat a jejich zabezpečení jsou rozhodujícími faktory pro dosažení nejvyšší hodnoty a výkonu, zejména pro celofiremní projekty. Současné PLM systémy umožňují jak nasazení ve společnosti (na vlastním serveru v podniku), tak cloudová řešení nebo hybridní systém kombinující vlastní a cloudový přístup. Mezi atributy pro optimální digitální infrastrukturu patří moderní, škálovatelná a výkonná architektura s možností aktualizací pro poskytování služeb vlastní organizaci a zákazníkům.

 

Úspěšná digitalizace podniku začíná správným PLM systémem

Úspěšná digitalizace podniku závisí na tom, jak dobře jsou tyto čtyři strategie sladěny a jak podporují dosahování strategických cílů společnosti. PLM je páteřní systém pro uchování, správu a řízení dat o výrobku a stejně tak pro řízení činností (procesů), které nad výrobkem probíhají. Nasazení výkonného PLM, IoT a vizualizace dat v prostředí AR (Augmented Reality) je jednoznačně cesta k úspěšné digitalizaci podniků.

Přínosy PLM jsou dalekosáhlé a ze zkušeností zákazníků víme, že správně implementované PLM systémy umožní nejenom lépe splnit požadavky zákazníků a cíle společnosti, ale také vytvořit robustní základ pro digitální vlákno, které poskytuje potřebné informace ve firemních procesech.

 

www.aveng.cz

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

Deset let prototypování automatizační firmy budoucnosti

Deset let prototypování automatizační firmy budoucnosti

Vydáno 15.12.2021

ICE Industrial Services letos slaví desetileté výročí své existence. Firma projekty realizuje ve třiceti zemích světa a spolupracuje s globálními společnostmi. Nyní přináší automatizaci i do stavebnictví.  „Lidé nejsou stroje a automatizace je jediná cesta, jak je přestat ničit těžkou prací,“ říká zakladatel a ředitel žďárské společnosti Tomáš Vránek.  Vy jste poměrně mladý člověk, který […]

Ekologická varianta zámkové dlažby

Ekologická varianta zámkové dlažby

Vydáno 15.12.2021

Společnost Semmelrock Stein + Design dlažby s.r.o. nabízí svým zákazníkům volnost a prostor ve své realizaci. V letošním roce se integrovala do společnosti Wienerberger a představila novinku ekologické zámkové dlažby. Zeptali jsme se Petra Magdy, jednatele společnosti. Vy nabízíte široké spektrum produktů. Můžete je představit? Okolí našich domovů je v dnešní době vnímáno mnohem více jako […]

Tisk 3D plastů dobývá průmysl

Tisk 3D plastů dobývá průmysl

Vydáno 16.11.2021

Plastový 3D tisk patří mezi ty technologie Průmyslu 4.0, kterým se v minulosti nedostávalo tolik pozornosti. V současné době však prudce dohání tempo a nachází své nezastupitelné místo v průmyslu. Tuto pozici si nevydobyl náhodou – dokazují to i příklady jeho využití z výroby ŠKODA AUTO. Jaké je hlavní využití 3D tisku plastů ve výrobních podnicích? Kam směřuje jeho […]

Magnety jsou pojítkem, prodáváme efektivitu

Magnety jsou pojítkem, prodáváme efektivitu

Vydáno 8.11.2021

Společnost WALMAG MAGNETICS s.r.o. bude letos slavit, a to hned dvakrát. ,,Finanční rok sice skončil, ale už teď máme zásoby objednávek na rekordních číslech a stále přibývají. Budeme tedy pokračovat v tom, co děláme,” říká Filip Šejba, spolumajitel společnosti.  Můžete nám představit vaše produkty, případně o které je v současnosti největší zájem? Již více než 30 […]

Zobrazit Více