TOP 20 energetických společností – 2. část

Vydáno 13.10.2020 ČEPROČEPSE.OnMOLOTESEV.EN ENERGYVEOLIA ENERGIE

E.ON
Holding E.ON patří mezi přední světové energetické hráče. Společnost vznikla fúzí německých energetických firem VIAG a VEBA a věnuje se zejména prodeji elektřiny (výroba, distribuce) a zemního plynu. Působí v mnoha evropských zemích, v Česku podniká prostřednictvím společností E.ON Energie, E.ON Česká republika, E.ON Distribuce a E.ON Telco. E.ON Energie obchoduje s elektrickou energií a plynem na českém trhu. Mezi další činnosti patří výroba elektrické a tepelné energie v České republice. E.ON distribuce má na starosti provozování elektrické distribuční soustavy v jižních Čechách a na jižní Moravě a plynové distribuční soustavy na jihu Čech. E.ON Telco provozuje datovou infrastrukturu pro interní potřeby skupiny i pro externí zákazníky.

ČEPRO
Akciová společnost Čepro zabezpečuje zejména přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Má na starosti také zásoby státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil. Firma vznikla k 1. lednu 1994 privatizací někdejšího bývalého státního podniku Benzina – původně jako České produktovody a ropovody. V loňském roce firma zaměstnávala více než 780 zaměstnanců, vykázala provozní výnosy 53,9 miliardy korun a dosáhla zisku před zdaněním ve výši 1,26 miliardy korun.

MOL
Skupina MOL je maďarská ropná a plynárenská společnost, která působí ve více než 40 zemích světa. Provozuje čtyři rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, Chorvatsku a na Slovensku. Celosvětově zaměstnává 28000 lidí. MOL má také vlastní síť více než 1900 čerpacích stanic ve 12 zemích střední a jihovýchodní Evropy. Akcie Skupiny MOL se obchodují na burze v Budapešti, Varšavě a v Lucembursku. Do mezinárodní skupiny náleží rovněž MOL Česká republika. S 304 čerpacími stanicemi je MOL druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. První MOL čerpací stanice v České republice byla otevřena 5. května 2015 v Praze na Barrandově. V oblasti velkoobchodu patří MOL k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv.

OTE
Společnost vznikla v dubnu 2001 jako akciová společnost, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je český stát. Výkon akcionářských práv provádí ministerstvo průmyslu a obchodu. Od roku 2002 OTE hraje v energetickém sektoru roli při zúčtování a finančním vypořádání odchylek, tedy rozdílů mezi sjednaným a skutečně odebraným nebo vyrobeným množstvím elektřiny účastníku trhu s elektřinou. A dále organizuje krátkodobý trh s elektřinou. Posledních deset let zajišťuje obdobné aktivity v plynárenství. OTE provozuje informační systém, jehož prostřednictvím jsou mimo jiné realizovány obchodní platformy krátkodobého trhu s elektřinou a plynem, trhu s nevyužitou flexibilitou, vyhodnocení a vypořádání odchylek, systém výplaty podpory podporovaným zdrojům energie a systém pro vydávání záruk původu. V roce 2019 firma realizovala výnosy ve výši 83,1 miliardy korun výsledek hospodaření před zdaněním činil 95, 2 milionu korun.

SEV.EN ENERGY
Energetická skupina se zaměřuje na konvenční způsob výroby elektrické energie. Skupina zahrnuje širokou škálu činností – od těžby a výroby hnědého uhlí v Evropě, přes výrobu elektrické energie a tepla až po obchodování s komoditami na celoevropské úrovni. Skupina je s 12 procentním podílem třetím největším výrobcem elektřiny v Česku a zaměstnává 725 lidí v oblasti výroby elektřiny a tepla v ČR. Skupina provozuje elektrárnu ve Chvaleticích, teplárnu v Kladně či teplárnu ve Zlíně. Dále má poloviční podíl ve třech plynových elektrárnách ve Velké Británii a minoritní zastoupení ve dvou australských elektrárnách. Vedle samotné výroby elektřiny a tepla. Sev. En Energy obchoduje s komoditami a nebo staví elektrárenské provozy.

ČEPS
Akciová společnost působí v Česku jako exkluzivní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem. ČEPS provozuje 43 rozvoden se 77 transformátorů, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3780 km a 220 kV o délce 1737 km. ČEPS poskytuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (takzvané systémové služby). Společnost se také zabývá přeshraničními přenosy pro export,import a tranzit elektřiny.

VEOLIA ENERGIE
Společnost Veolia Energie ČR je českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu. Na produkci elektřiny a tepla se podílí téměř 2000 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. V loňském roce firma prodala 3523 GWH elektřiny, 13920 TJ tepla a 201314 GJ chladu. Instalovaný tepelný výkon společnosti dosahoval 3477 MWt a instalovaný elektrický výkon 408 MWe. V roce 2019 firma zaměstnávala 2226 pracovníků.

 

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

Apple a udržitelnost

Apple a udržitelnost

Vydáno 21.4.2021

Jak se dostat do Apple týmu v Kalifornii? Rozhovor s Honzou Dvorským nejen o jeho cestě vývojáře, ale také o ekologické udržitelnosti společnosti a problematice samotné. Společnost Apple zná jistě každý. Mohl byste nám stručně popsat, jak se tak mladý člověk jako vy dostal až do týmu v Kalifornii? Po vysoké škole na ČVUT v Praze jsem […]

Rozdíl mezi sci-fi a realitou bývá jen několik jednotek až desítek let

Rozdíl mezi sci-fi a realitou bývá jen několik jednotek až desítek let

Vydáno 17.2.2021

Superpočítače pomáhají s koronavirem, termojadernou fúzí, předpovědí počasí a klimatických změn, plánováním chirurgických zákroků nebo optimalizací výrobních procesů v průmyslu. „Srdcem a zároveň mozkem továrny budoucnosti bude superpočítač, který bude zpracovávat a analyzovat data ze všech kamer a senzorů a řídit chod celé továrny včetně vyhodnocování poruch a nutnosti údržby jednotlivých zařízení,“ říká profesor Tomáš […]

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ JE UŽIVATEL

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ JE UŽIVATEL

Vydáno 10.2.2021

Kybernetická bezpečnost je v průmyslu stále důležitějším aspektem, a to zejména v době, kdy firmy usilují o vyšší stupeň automatizace, robotizace nebo digitalizace. „Důležitým parametrem a limitem bezpečnosti v průmyslu je provozuschopnost a obnovitelnost zařízení,“ upozorňuje Jiří Kasner, předseda představenstva společnosti COLSYS – AUTOMATIK, a.s. Přibližně deset let se mluví o průmyslu 4.0? Nakolik se […]

Digitální transformace jako předpoklad budoucího úspěchu

Digitální transformace jako předpoklad budoucího úspěchu

Vydáno 19.1.2021

Digitální transformace je pojem, který se dnes skloňuje ve všech pádech. Jaké hodnoty přináší výrobním firmám a jaký je stav českého průmyslu z hlediska digitální transformace? Zeptali jsme se Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA, generálního ředitele Siemens Česká republika, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Skupina Siemens Česká republika je součástí […]

Zobrazit Více