Budoucnost v průmyslu patří integračním platformám a práci s daty

Vydáno 19.11.2020

Zažili jste již, že jste potřebovali informace o stavu vašich zařízení, anebo jste je potřebovali
spravovat vzdáleně? U technologií údržby bazénů, klimatizací nebo osvětlení je již v dnešní
době možné vše ovládat pomocí režimů chytrých domácností, kterých trh nabízí nespočet.
Co ale dělat v případě, kdy vlastníte nebo provozujete výrobní závod, developerský projekt,
nebo průmyslovou budovu?

Mnoho firem má kolem sebe celou řadu stávajících autonomních systémů, které nelze
ovládat centrálně, nelze je s jinými systémy vzájemně provázat, automatizovat, či je snadno
rozšířit o chytré senzory a řídící prvky, které jsou dnes běžnou součástí technologií Průmysl 4.0.
V tomto článku vám vysvětlíme, jak i tyto „nechytré“ systémy integrovat do jedné
platformy, vytěžit z nich potřebná data, včas se dozvědět o jejich anomálním chování
a nefunkčnosti – třeba i vzdáleně.

Pokud zastáváte názor, že je to zatím nemožné, nebo je toto řešení velmi nákladné, rádi vás
vyvedeme z omylu. Díky existenci otevřených integračních platforem takové východisko již
naštěstí existuje a je dostupné pro každého. Vložené náklady se vám navíc díky usnadnění
a optimalizaci procesů rychle vrátí.

Integrační platformy najdou využití v každém odvětví. Vyvinutá platforma AXIOM, která je
dnes ve spolupráci společností Axians a Omexom u zákazníků nasazována, slouží primárně
k tomu, aby byl každý schopen propojit zdánlivě nepropojitelné či nepřipojitelné zařízení a systémy, které jsou kolem nás.

Právě integrací a získáním správných dat z těchto systémů, lze provoz těchto systémů dále
optimalizovat, řídit a tím integrační platformu využít pro zefektivnění nejen samotné výroby,
ale třeba i dosáhnout úspor na energiích či zmodernizovat náš dožívající systém. Napojit na
platformu se dá tedy jak aktuálně používaný systém (například vzduchotechnika, kotel,
elektroměr, dieselagregát, starší výrobní stroj..), tak i moderní novější systém, který je
například MES/SCADA systém výroby, jednotlivé výrobní stroje, obnovitelné zdroje energií
nebo třeba kamerové vstupní systémy včetně všech moderních IoT prvků. Vše funguje na
bázi komunikačního rozhraní, ke kterému je možné přidávat jakékoliv zařízení.

Použití platformy v praxi

Pojďme se na integrační platformu podívat z pohledu bežného dne ve výrobním podniku. Při
základní obchůzce průmyslové stavby se vám díky aplikaci na mobilu nebo tabletu online
promítá, které dveře jsou zamčené či odemčené, kde zůstalo svítit světlo, který ze strojů
momentálně nepracuje a který naopak stále a v jaké míře vyrábí proti stanovenému
výrobnímu plánu Systém je vám rovněž schopen poskytovat kompletní monitoring výrobního
cyklu HACPP. Případně také uvidíte, zda některé z vybavení nesignalizuje již velké
opotřebení a není třeba kontaktovat servis. Veškeré tyto údaje je možné přijímat i jako
varování formou sms zprávy nebo rovnou automatizovaným odstavením daného zařízení
z provozu. Uvedené drobné pomůcky běžného života mohou v konečném důsledku ušetřit
jak čas a práci lidí, tak spolehlivě snižovat vynaložené náklady na běžný provoz libovolné
budovy. Tím, že se firma s touto technologií seznámí, naučí se ji používat a následně ji také
do detailů využívat získá v podstatě neomezený přístup ke všem svým zařízením a zaměstnancům prakticky v reálném čase.

Zářným příkladem je implementace a používání platformy AXIOM ve společnosti zaměřené
na strojní výrobu rozdělenou do několika přidružených hal v jednom areálu, která ve své
výrobě využívá nejen vyspělé technologie. U zákazníka bylo nainstalováno více než 300 senzorů pro monitoring a přes 500 komponent je systémem přímo řízeno.
Díky této technologii se podniku podařilo lépe hospodařit s energiemi a roční úspory činily
37% z celkového množství. To se podařilo díky odstranění penalizací za překročení
1/4hodinové maxima elektrické energie i při snížení smluvního odběru elektrické energie
zavedením autonomního zónového řízení vytápění, a řízení osvětlení podle směn a přítomnosti na pracovišti. Návratnost investice je tak ve dvou letech. Co víc, systém na
základě nově nastavené automatizace procesů, již nepotřebuje tolik manuální obsluhy a díky
tomu ušetří další provozní náklady. Automatizace zároveň napomohla k odstranění problémů
s neoprávněnými a neefektivními zásahy pracovníků do jednotlivých dílčích systémů, Dále
se podařilo odhalit neefektivní plánování a využívání kapacit výrobních strojů, zamezit
plýtvání energií či zbytečnému opotřebení. Jednotlivé měření nákladů výroby poskytlo
přesné vstupy do kalkulačních modelů cenotvorby a řízení společnosti.
Každá průmyslová budova a podnik má však svá vlastní specifika, která je potřeba poznat a respektovat. Platforma AXIOM je výjimečná v tom, že je schopna se navázat na jakékoliv
systémy, které jsou v konkrétní budově již zavedené a zároveň je schopna přímo
implementovat veškerá nová zařízení, která pomohou s komunikací mezi vlastníkem a budovou.

V dnešní době, kdy je třeba optimalizovat a šetřit veškeré výdaje, činí náklady na spotřebu
energií v průmyslové oblasti značnou část výdajů každé společnosti. Jistě, existuje mnoho
měřičů spotřeb energií či integrační platforem, ale již velmi málo způsobů, jak vytěžená data
pomocí uměle inteligence transformovat zpět, tedy veškeré integrované systémy i optimálně
řídit. Platforma AXIOM tyto schopnosti má a díky nim může adekvátně vyhodnocovat či
reagovat na jakékoliv případné změny výroby a zároveň efektivně hospodařit.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

Rozdíl mezi sci-fi a realitou bývá jen několik jednotek až desítek let

Rozdíl mezi sci-fi a realitou bývá jen několik jednotek až desítek let

Vydáno 17.2.2021

Superpočítače pomáhají s koronavirem, termojadernou fúzí, předpovědí počasí a klimatických změn, plánováním chirurgických zákroků nebo optimalizací výrobních procesů v průmyslu. „Srdcem a zároveň mozkem továrny budoucnosti bude superpočítač, který bude zpracovávat a analyzovat data ze všech kamer a senzorů a řídit chod celé továrny včetně vyhodnocování poruch a nutnosti údržby jednotlivých zařízení,“ říká profesor Tomáš […]

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ JE UŽIVATEL

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ JE UŽIVATEL

Vydáno 10.2.2021

Kybernetická bezpečnost je v průmyslu stále důležitějším aspektem, a to zejména v době, kdy firmy usilují o vyšší stupeň automatizace, robotizace nebo digitalizace. „Důležitým parametrem a limitem bezpečnosti v průmyslu je provozuschopnost a obnovitelnost zařízení,“ upozorňuje Jiří Kasner, předseda představenstva společnosti COLSYS – AUTOMATIK, a.s. Přibližně deset let se mluví o průmyslu 4.0? Nakolik se […]

Digitální transformace jako předpoklad budoucího úspěchu

Digitální transformace jako předpoklad budoucího úspěchu

Vydáno 19.1.2021

Digitální transformace je pojem, který se dnes skloňuje ve všech pádech. Jaké hodnoty přináší výrobním firmám a jaký je stav českého průmyslu z hlediska digitální transformace? Zeptali jsme se Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA, generálního ředitele Siemens Česká republika, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Skupina Siemens Česká republika je součástí […]

Moderní mobilita je tady!

Moderní mobilita je tady!

Vydáno 19.11.2020

Rozhovor s Jarmilou Plachou Před časem se v některých studiích uvádělo, že automobilkám budou postupně klesat zisky z prodeje samotných aut a na významu bude nabývat profit v podobě služeb spojených s užíváním vozu. Nakolik se tato představa naplňuje? V automobilovém průmyslu jsme svědky postupného trendu, který je patrný i v jiných odvětvích – a to směřování od samotného produktu ke službě, kterou platím […]

Zobrazit Více