Moderní mobilita je tady!

Vydáno 19.11.2020 5Ganytimecar4waycovid-19hoppygojarmila plachákialiftagolyftmobilitamodern mobilitynetscribeškoda auto digilabuberwaymo

Rozhovor s Jarmilou Plachou

Před časem se v některých studiích uvádělo, že automobilkám budou postupně klesat zisky z prodeje samotných aut a na významu bude nabývat profit v podobě služeb spojených s užíváním vozu. Nakolik se tato představa naplňuje?

V automobilovém průmyslu jsme svědky postupného trendu, který je patrný i v jiných odvětvích – a to směřování od samotného produktu ke službě, kterou platím tak, jak ji využívám. V praxi to znamená, že uživatel si buď může koupit jeden produkt a ten vlastnit po celou dobu jeho životnosti, nebo si koupit službu, kterou může platit podle toho, jak ji využívá. Jako jednoduchý příklad může sloužit telekomunikační odvětví: před dvaceti lety byl trend koupit si telefon a pak teprve vybírat tarif, dnes je běžné, že ke konkrétní službě na určité časové období (např. kombinace hlasových služeb a balíku dat) dostanu telefon za symbolickou cenu, pakliže podepíšu smlouvu na určité časové období. Tento trend přichází v některých odvětvích rychleji, v některých postupně. V Automotive vidíme již nyní v některých zemích rostoucí trend směřující např. k předplatnému za služby mobility třeba ve formě business modelu, který umožní různé typy předplatného vozu, nad rámec standardní nabídky leasingu.

Co si lze vlastně v současnosti představit pod pojmem služby moderní mobility? Jaké technologie mohou řidiči nebo pasažéři využívat?

Spolu s příchodem služeb multimodální mobility dochází k významné transformaci tradičního automobilového průmyslu a na trh přichází hráči původně z jiných oborů, jako jsou např. informační technologie, e-commerce, logistiky a další. To znamená, že vznikají nové služby mobility, jejichž základem jsou technologie, které konkurují jak standardní veřejné dopravě, tak i základnímu principu vlastnit dopravní prostředek, ať už se jedná o osobní automobil, kolo, koloběžku či skútr. S rozvojem nových technologií a jejich snadnou dostupností, jsou v dnešní době potřeba daleko menší investice pro rozjezd nového projektu mobility. Proto také jsme v této oblasti svědky toho, že na globálním trhu neustále vznikají nové technologické startupy.

Cílem je v rámci multimodální mobility najít takové nové ekonomické modely, které zároveň naplní potřeby zákazníků, kteří se chtějí přesouvat z bodu A do bodu B a to kdykoliv a dle svých vlastních preferencí (např. v závislosti na limitovaném času, počasí, finanční situaci, vzdálenosti, atd.) a zároveň umožní danou novou službu monetizovat. V současné době je na globálním trhu velké množství poskytovatelů nových služeb v oblasti sdílené ekonomiky, ať už se jedná o sdílené vozy (carsharing), kola, koloběžky či skútry. Spolu s tím zažívají růst i další technologické firmy a jejich řešení pro rychlejší logistiku doručování zboží či jídla, případně služby, které nabízí kombinaci přepravy lidí a zboží. Osobně si myslím, že následující měsíce (a možná i roky) poznamenané korona krizí, přinesou na globálním trhu konsolidaci počtu poskytovatelů služeb nové mobility a přežijí jen ti nejsilnější – ti, kteří budou buď jednička nebo dvojka na trhu, nebo nabídnou uživatelům unikátní hodnotu, za kterou bude uživatel ochoten buď platit, nebo bude ochoten sdílet data. Data jsou a budou nová ropa ekonomiky, a to nejen té sdílené.

 

Jedním z trendů je carsharing. Jaký vývoj v této oblasti vidí Škoda Auto a co brání dalšímu rozvoji tohoto segmentu?

Carsharing zažívá celosvětově významný růst a na mnoha trzích si již své zákazníky dávno našel. Na druhou stranu, na globálním trhu je velmi málo provozovatelů této služby, kteří jsou již nyní profitabilní a tudíž se jedná o střednědobou až dlouhodobou investici. Sdílení vozů je globální trend, který roste. V České republice je také vidět např. u našeho projektu HoppyGo (peer-t‌o‑peer carsharing, tj. platforma pro sdílení soukromých vozů uživatelů mezi sebou) meziroční růst okolo 66 procent. Nicméně u nás je stále vlastní vůz považován u velké části populace za nutnost a částečně i za společenský status. Mladší generace má dnes ale hlavně ve velkých městech opačný pohled a mnoho potřeb umí řešit sdílením. Na trhu tedy vidíme pozitivní sentiment pro růst carsharingu, ale je potřeba vždy zvážit, za jakých okolností a na jakém konkrétním trhu může daný projekt růst a být profitabilní. Důležité je rovněž nabídnout pro uživatele přidanou hodnotu, proč by měl právě tento sdílený vůz využít – např. u projektu HoppyGo hraje velkou roli možnost půjčit si krátkodobě auto od jiného majitele dle toho, jaký plánuji program na víkend či jakou aktuální potřebu mobility chci uspokojit. Platforma HoppyGo je flexibilní a plně pojištěná, dává uživatelům možnost půjčit si různá auta pro různé příležitosti – např. pokud plánuji jet s kamarády na víkend na hory, určitě uvítám auto typu KODIAQ 4×4, naopak na cestu po městě si rád vyzkouším nové elektrické CITIGOe iV.

Carsharing je pro některé řidiče nepřijatelný, protože vlastnictví vozu stále považují za znak společenského statusu. Mění se tento pohled u mladší generace řidičů?

Mladší generace řidičů, se oproti té starší chová odlišně. Na jedné straně preferuje sdílení vozů před jeho vlastněním a to hlavně z ekonomických důvodů. Zároveň vítá možnost si díky sdílení půjčit jiný typ vozu pro unikátní příležitosti, například pro stěhování, dovolenou a tím pádem být flexibilní. Pro mladší generaci je také velmi důležité téma udržitelné a čisté mobility. Mladší generace má ke sdílené ekonomice pozitivnější vztah, než lidé ve středním věku.

Jaké jsou další byznys modely Mobility on Demand?

Počet byznys modelů MOD je vždy ovlivněn poptávkou zákazníků. Takže bude existovat tolik modelů, po kolika bude na trhu poptávka. MOD se dá přeložit jako „Mobilita na přání“, takže pokud si zákazník dnes přeje objednat si vůz/taxi, stačí jen kliknout v aplikaci. Pokud si zákazníci budou přát mít na kratší dobu nový elektromobil, pak bude jistě existovat model, který jim ho nabídne. Stejně tak již dnes fungují modely, kdy si například na měsíční bázi pro potřeby své mobility pronajmete třeba skútr nebo kolo. Nové modely MOD tak synergicky doplňují standardní modely vlastnictví vozu.

Nedávno jste představili novou aplikaci BeRider. Co svým uživatelům nabízí nového?

To hlavní, co lze uvést jako nejdůležitější u nové mobilní aplikace
BeRider, kterou jsme představili v červnu letošního roku, je její rychlost a stabilita. Funguje na všech zařízeních a je plně nativní. Veškeré funkce tedy již uživatel ovládá přímo v aplikaci a není odváděn do webového rozhraní. Obsahuje novou a přehlednou mapu a také nový způsob, jak mohou uživatelé reportovat nedostatky. Nejvíce si vážíme toho, že aplikaci velmi pozitivně hodnotí sami uživatelé a od jejího spuštění jsme získali několik tisíc hodnocení s průměrem 4,9 z pěti možných.

Rozvíjí se síť dobíjecích míst dostatečně rychle?

Pokud jde o úlohu ŠKODA AUTO DigiLab, náš cíl je hledat a přinášet inovativní technologie a řešení, které mohou rozvoj infrastruktury dále podpořit. Naší snahou je na globálním trhu najít inovativní a nová řešení, rychle je otestovat a uvést do praktického využití. Jako jeden z příkladů lze uvést kinetické úložiště energie, které jsme do ČR přivezli jako první, ve spolupráci s izraelským startupem Chakratec. Nyní jej v kooperaci s PRE testujeme v reálném provozu. Chakratec umožnuje rychlodobíjení elektromobilů i v místech, kde k tomu distribuční síť neposkytuje dostatečný výkon.

O budoucí mobilitě se často hovoří v souvislosti s konceptem smart city. Znamená to spíše budování nové „chytré“ infrastruktury, nebo využívání té současné „chytřeji“?

Na problematiku smart city, tj. chytrých měst, je třeba se podívat z jiné perspektivy – nejde jen o samotné technologie, ale především o procesy fungování města. Technologie umožní lepší sběr dat, ovládání funkcí města, vyšší bezpečnost a pohodlí občanů. Pro úspěch projektů v této oblasti je velmi důležitá úzká spolupráce mezi městy a komerčním sektorem a dalšími stakeholdery, a to nejen při přípravě celkové koncepce chytrého města, ale rovněž při financování projektů, jejich testování a zavádění do praxe. Důležité je rovněž sbírat správná data, umět je vyhodnotit a na tom úspěšně stavět další modely spolupráce.
Naším společným cílem v oblasti smart city by mělo být zlepšení života ve městech pro obyvatele i návštěvníky a zjednodušení agendy úřadů. ŠKODA AUTO DigiLab se podílí na přípravě chytrých řešení v oblasti mobility a dopravní obslužnosti, kde již velmi úzce spolupracujeme s hl.m. Prahou a dalšími městy i subjekty a společně testujeme a zavádíme do praxe inovativní služby a produkty.

Dokážeme v současnosti smysluplně využít data, která produkují nejen samotné vozy, ale také související infrastruktura? Jak mohou pomoci v řešení dopravy?

Data jsou nová ropa globální ekonomiky. V současné době jsme teprve na počátku tzv. doby datové, která plně rozvine potenciál, jakmile bude vyřešena stávající legislativní omezení, týkající se sdílení datových sad, či důraz na anonymizovaná data a restrikce spojené s GDPR. Data a jejich využití, to je jedna z našich strategických dlouhodobých priorit – např. již nyní pracujeme s partnerem z Izraele, společností Anagog na tom, jak připravit funkční model prediktivního parkování, tzn. že řidič má dopředu informaci o tom, zda v cílovém místě budou volná parkovací místa až tam přijede.

Jakou roli v mobilitě budoucnosti sehraje umělá inteligence?

Umělá inteligence hraje a bude hrát v mobilitě budoucnosti velkou roli, protože dokáže zpracovávat velké objemy dat, se kterými zvládne pracovat nejen rychleji, ale i v takovém množství, které by člověk za normálních okolností nebyl schopen pojmout. Ale není to jen o zpracování dat, důležitý benefit je predikce do budoucna na základě dat a jejich analýzy. A tato skutečnost hraje důležitou roli při plánování služeb mobility, včetně základní dopravní obslužnosti ve městě. Umělá inteligence bude hrát velkou roli nejen pro řízení dopravy jako takové, ale i při uspokojování konkrétních individuálních potřeb mobility pro jednotlivce – učí se, které služby mobility daný člověk preferuje,učí se jeho vzorce chování proto, aby mu pak nabídla individuální řešení mobility na míru. V praxi si to představte tak, že si stáhnete např. naši multimodální aplikaci citymove, která vám nabídne nejlepší řešení právě pro vás na základě toho, jaká dopravní spojení často vyhledáváte a jakým druhem dopravních prostředků se pohybujete (tj. zdali jezdíte na sdíleném skútru, vlastním autem či městskou veřejnou dopravou).
Tématu umělé inteligence se věnujeme dlouhodobě a právě proto spolupracujeme s izraelskou firmou Anagog, jejíž řešení testujeme pro naše služby mobility s cílem přinést individuální a na míru šité řešení pro konkrétního uživatele našich aplikací.

V praxi si to představte tak, že si stáhnete např. naši multimodální aplikaci Citymove, která vám nabídne nejlepší řešení právě pro vás na základě toho, jaká dopravní spojení často vyhledáváte a jakým druhem dopravních prostředků se pohybujete (tj. zdali jezdíte na sdíleném skútru, vlastním autem či městskou veřejnou dopravou).

Tématu umělé inteligence se věnujeme dlouhodobě a právě proto spolupracujeme s izraelskou firmou Anagog, jejíž řešení testujeme pro naše služby mobility s cílem přinést individuální a na míru šité řešení pro konkrétního uživatele našich aplikací.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

Vydáno 24.6.2022

P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin v Evropě. Na primární položky produkce, novinky a úskalí spojená s energetickou krizí a konfliktem na Ukrajině jsme se zeptali Ing. Jiřího Kyncla, generálního ředitele společnosti.     Vaší vizí jsou stále lepší výrobky a služby pro Vaše zákazníky. Můžete nám […]

Profesionálně od podlahy až po střechu

Profesionálně od podlahy až po střechu

Vydáno 24.6.2022

Polyuretanová, tedy PUR pěna je jedním z nejlehčích a nejlepších izolantů. Způsob, jakým se pěna aplikuje, řeší spoustu kritických detailů, se kterými se řemeslníci potýkají u jiných izolantů, které musí opracovat, tvarovat, spojovat či lepit. Jaké typy střech se PUR pěnou izolují? K čemu se PUR pěna používá ve filmovém a zábavním průmyslu? Jak přispívá […]

Tradiční dodavatel v netradiční době

Tradiční dodavatel v netradiční době

Vydáno 24.6.2022

Společnost Doosan Škoda Power s.r.o., výrobce parních turbín a souvisejících energetických zařízení, má za sebou dlouhou a úspěšnou historii 118 let a více než 650 dodaných strojů o souhrnném výkonu 130 GW po celém světě. Štepán Šmida, který ve společnosti působí na pozici Business Development Manager, na Dnech teplárenství a energetiky mluvil o možnostech, které […]

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

Vydáno 23.6.2022

Naše produkty vyrábíme ze surovin, které si bereme z přírody. Přetváříme je do přírodního stavebního materiálu, ze kterého umožňujeme našim zákazníkům stavět zdravé a udržitelné bydlení. Naše společnost je vedena snahou vracet přírodě, když si z ní něco bereme, a proto jsme v letošním roce zintenzivnili práci na projektech, které jsou spojené s ochranou a […]

Zobrazit Více