Nasazení IoT řešení v průmyslových areálech přináší měřitelné úspory i větší komfort

Vydáno 2.2.2021 hubinternet of thingsIoTiotorsara hub

Průmyslové parky a areály mají jedno společné – obvykle sdružují několik nájemců s různorodým typem podnikání. Nicméně ať už jde o provozovatele skladových prostor, výrobní závody či kancelářské objekty, tak jedno mají společné. Všichni se snaží maximálně snížit provozní náklady a naopak zvýšit kvalitu prostředí, ve kterém fungují. V obou případech jim může pomoci internet věcí neboli IoT. Pojďme si jedno takové praktické nasazení od společnosti iotor a.s. představit.

Průmyslový park Harfa (PPH) najdeme v Praze 9, nedaleko křižovatky Harfa. Jedná se o areál ve kterém se nacházejí kanceláře celé řady firem, skladové prostory, obchodní jednotky, ubytovací a stravovací zařízení a také zde narazíme na firmy zabývající se drobnou výrobou. V rámci kontinuální modernizace areálu padlo v minulém roce rozhodnutí o využití prvků IoT a jejich nabídnutí jednotlivým nájemcům. Jedním z nich je také společnost OKIN FACILITY, která nabízí služby facility managementu a současně jde i o naši sesterskou společnost. Bylo tedy logické, že jsme s implementací prvků IoT začali právě zde.

Mnoho cílů a jedno společné řešení

O tom, že internet věcí přináší mnoho výhod není třeba vést dlouhé diskuze. Jedna z nich je ale z našeho pohledu zásadní a bohužel překvapivě často i poněkud přehlížená. Jde o možnost efektivní integrace. Proto dnes už sice velmi často narazíme na nasazení jednotlivých čidel a senzorů, které na principu IoT pracují, ale současně jde také v mnoha případech o typicky solitérní řešení, která nejsou zastřešena kvalitní aplikací. Řešením, schopným data nejen centrálně shromažďovat, ale také průběžně vyhodnocovat a především nabízet možnosti rychlé reakce na vzniklé události. A právě na tento zásadní prvek v celém řetězci jsme se už na počátku zaměřili my. Vyvinuli jsme prostředí SARA.hub, umožňující nejen zobrazení klíčových parametrů či analýzu trendů, ale především nabízí velmi užitečnou možnost nastavení scénářů reakcí na různé situace. Je tedy možné včas upozornit na nesprávné hodnoty prostředí, ale také spustit návazné procesy. Těmi může být třeba automatická aktivace ventilace v případě překročení nastaveného limitu CO2 a návazně vyžádání úklidu jednací místnosti, protože tam zjevně bylo jednání. Podobně jsou nastaveny i další scénáře reagující na změny teplot, vlhkosti, CO2, těkavých látek (VOC), nízkého stavu osvětlení či zvýšeného hluku. Vedle těchto parametrů jsou v prostředí monitorovány i některé specifické veličiny, jako například koncentrace radonu, jehož potenciálně zvýšená koncentrace ve starších budovách, může být také jedním z prvků ovlivňující zdraví pracovníků. Sledování těchto a souvisejících parametrů je zásadní především v případě kancelářských prostor, ovšem tím možnosti využití IoT zdaleka nekončí.

Ochrana technologických místností a zajištění správného prostředí pro skladování

V areálu PPH narazíme také na celou řadu technologií, jakými jsou například kotelna, vzduchotechnika nebo serverovny. Rychlé a jednoduché osazení prostor IoT senzory a nastavení příslušných scénářů pomáhá tyto technologie chránit a předcházet tak škodám jak na vlastním zařízení, tak způsobených jejich výpadkem (nefunkční topení či vzduchotechnika, nedostupné IT aplikace včetně možné ztráty dat a další). Neinvazivní bateriová čidla sledují teploty, vlhkost, záplavu či vibrace a dokáží detekovat zvýšenou teplotu v prostoru, nadlimitní teplotu zařízení či jeho zvýšené vibrace, zaplavení prostoru (únik kapaliny z potrubí či třeba klimatizace), potenciální riziko požáru či nefunkční klimatizaci.  jakémkoliv takovém případě je pak řešení SARA.hub dokáže reagovat spuštěním příslušného procesu – notifikací odpovědné osoby, zadání úkolu údržbě na kontrolu prostoru a technologie v příslušné aplikaci ServiceDesk, či odstavení příslušné technologie.

Stejně důležité je i monitorování skladových prostor, ve kterých jsou soustředěny produkty nebo zboží náchylné na teplotu i vlhkost. A určitě se nebavíme jen o potravinách nebo třeba lécích, které jsou z hlediska citlivosti na nežádoucí změnu prostředí extrémně citlivé. Na jednom ze skladů v rámci PPH jsme proto nasadili jednoduchá IoT čidla zaznamenávající teplotu a vlhkost a následně je napojili do prostředí SARA.hub. To nám velmi rychle umožnilo zajištění dohledu nad aktuálním stavem, dokladování historie průběhu teplot a především nastavení správné reakce na překročení limitů. A to jak ve formě prostého zaslání informace odpovědné osobě prostřednictvím sms či emailu, tak i okamžitým zadáním úkolu konkrétnu pracovníkovi údržby a sledování jeho vyřešení.

Efektivní údržba i úklid a zařízení plně pod kontrolou

Řízení požadavků na údržbu a úklid je typickým požadavkem patrně každého průmyslového areálu. Na PPH tomu není jinak a oba tyto okruhy činností byly několik let zajišťovány a řízeny interním ServiceDeskem společnosti OKIN FACILITY, která si jej pro tyto účely sama vyvinula, a který je z pohledu jeho uživatelů velmi intuitivní. Přesto jsme se rozhodli i tento proces ještě více zjednodušit. Například v situacích, ve kterých je nutné reagovat velmi rychle a je proto žádoucí co nejvíce zkrátit proces založení požadavku. Areál jsme proto osadili jednoduchými IoT tlačítky, pomocí kterých mohou nájemci pouhým stisknutím tlačítka přivolat údržbu či úklid na základě místa a určení. Ihned po nahlášení je prostřednictvím řešení SARA.hub informován příslušný pracovník a současně je tento požadavek zadán i do aplikace ServiceDesk, kde je pak monitorováno jeho vyřízení a následně je zahrnut do výkazu provedených aktivit.

Dalším krokem pro zlepšení efektivity údržby bylo osazení vybraných zařízení (výrobních strojů, manipulační techniky atd.) teplotními, vibračními a polohovými IoT senzory. Díky datům, která jejich prostřednictvím sbíráme, může SARA.hub nejen identifikovat, zda jsou využívána ve správnou dobu a@nbsp;správným uživatelem na správném místě (například u sdíleného nakladače), ale v případě nestandardních či postupně se měnících hodnot je možné detekovat potenciální problém zařízení a včas reagovat formou kontroly a údržby.

Automatizované odečty šetří nejen lidské zdroje

Samostatnou kapitolou je sledování spotřeby energií a také ochrana proti jejím únikům či zneužití. V areálu PPH je dodávka energií (elektřina, voda, plyn a teplo) zajišťována centrálně a náklady jsou pak rozúčtovány jednotlivým nájemcům v měsíčních intervalech. Dosavadní ruční sběr stavů z desítek elektroměrů a mnoha dalších měřidel nemohl být ze své podstaty příliš efektivní, takže se přímo nabízelo uvažovat o inovaci tohoto postupu. Elektroměry byly osazeny senzory pro vzdálený odečet na bázi IoT technologií, vodoměry a kalorimetry byly již dříve napojeny do místního systému Měření a Regulace, což celý proces nasazení IoT prvků zjednodušilo. Data ze všech těchto vstupů jsou centrálně shromažďována v řešení SARA.hub a každý uživatel (včetně jednotlivých nájemců) má k dispozici přehled o aktuální spotřebě, její historii a vývoji. To vše v definovaných intervalech měření a včetně automatického vyúčtování, které zcela eliminuje případné chyby. Dalším benefitem je možnost neustálé optimalizace spotřeby, například pomocí správného vypínání a zapínání spotřebičů, omezení zbytného provozu, optimalizace nastavení vytápění díky kombinaci informací o spotřebě a teplotním chování příslušného prostoru. K dispozici jsou také takzvané ochranné scénáře, které detekují případné nestandardní odběry vody či elektřiny a pomáhají tak zamezit ztrátám v případě prasklého potrubí, nezavřeného kohoutku nebo třeba nesprávně fungujícího zařízení. Dokáží také zamezit neoprávněnému odběru v prostorách konkrétního nájemce, nebo ve společných či nepronajatých prostorách.
To vše v konečném důsledku šetří nejen náklady, ale také životní prostředí a zdroje.

Nasazení prvků IoT může být velmi rychlé a úsporné

Máme zkušenost, že většímu nasazení internetu věcí v průmyslových areálech často brání obava z nutnosti učinit mnoho komplikovaných kroků při současném vynaložení značných finančních nákladů. Tak to ale opravdu nemusí být vždy. V případě nasazení SARA.hub v areálu Průmyslového parku Harfa bylo vlastní technické nasazení rychlé a jednoduché. Potřebné senzory byly na příslušná místa (v kancelářích, skladech a technických místnostech) instalovány pouhým přilepením oboustrannou lepicí páskou a senzory pro odečty elektrické energie a vody byly napojeny na signální výstup elektroměrů a vodoměrů. Nebylo tedy třeba žádný z nich měnit. Současně nebylo potřeba žádné ze senzorů ani připojovat ke zdroji elektrické energie či do místní počítačové sítě. Všechny prvky totiž běží na baterie a využívají vlastních IoT přenosových sítí. Pro sběr některých dalších parametrů, především  z oblasti topení a vzduchotechniky, jsme navíc využili již existující systém pro Měření a Regulaci (tzv. MaRku). V dalším kroku jsme tedy již jen nastavili plány, fotky, umístění senzorů a vytvořili tím takzvané digitální dvojče prostředí a vytvořili pro něj příslušné scénáře reakcí. Na úplný závěr proběhlo rychlé napojení na systém pro evidenci a řešení požadavků údržby, tedy stávající ServiceDesk. V konečném součtu byl celý proces nasazení prvků IoT včetně spuštění prostředí SARA.hub realizován během několika málo dnů.

 

Pokud máte zájem, rádi vám řešení osobně či online představíme ve větším detailu.

Dalibor Lukeš
Ředitel společnosti iotor a.s.
www.iotor.cz

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

Deset let prototypování automatizační firmy budoucnosti

Deset let prototypování automatizační firmy budoucnosti

Vydáno 15.12.2021

ICE Industrial Services letos slaví desetileté výročí své existence. Firma projekty realizuje ve třiceti zemích světa a spolupracuje s globálními společnostmi. Nyní přináší automatizaci i do stavebnictví.  „Lidé nejsou stroje a automatizace je jediná cesta, jak je přestat ničit těžkou prací,“ říká zakladatel a ředitel žďárské společnosti Tomáš Vránek.  Vy jste poměrně mladý člověk, který […]

Ekologická varianta zámkové dlažby

Ekologická varianta zámkové dlažby

Vydáno 15.12.2021

Společnost Semmelrock Stein + Design dlažby s.r.o. nabízí svým zákazníkům volnost a prostor ve své realizaci. V letošním roce se integrovala do společnosti Wienerberger a představila novinku ekologické zámkové dlažby. Zeptali jsme se Petra Magdy, jednatele společnosti. Vy nabízíte široké spektrum produktů. Můžete je představit? Okolí našich domovů je v dnešní době vnímáno mnohem více jako […]

Tisk 3D plastů dobývá průmysl

Tisk 3D plastů dobývá průmysl

Vydáno 16.11.2021

Plastový 3D tisk patří mezi ty technologie Průmyslu 4.0, kterým se v minulosti nedostávalo tolik pozornosti. V současné době však prudce dohání tempo a nachází své nezastupitelné místo v průmyslu. Tuto pozici si nevydobyl náhodou – dokazují to i příklady jeho využití z výroby ŠKODA AUTO. Jaké je hlavní využití 3D tisku plastů ve výrobních podnicích? Kam směřuje jeho […]

Magnety jsou pojítkem, prodáváme efektivitu

Magnety jsou pojítkem, prodáváme efektivitu

Vydáno 8.11.2021

Společnost WALMAG MAGNETICS s.r.o. bude letos slavit, a to hned dvakrát. ,,Finanční rok sice skončil, ale už teď máme zásoby objednávek na rekordních číslech a stále přibývají. Budeme tedy pokračovat v tom, co děláme,” říká Filip Šejba, spolumajitel společnosti.  Můžete nám představit vaše produkty, případně o které je v současnosti největší zájem? Již více než 30 […]

Zobrazit Více