Vize digitálního závodu Continental

Vydáno 27.7.2021 automotiveBrandýs nad Labemco2 neutralcontinentaldigitalizaceTomáš Vondrák

Koncept digitálního závodu je pojem, který dnes řeší nespočet společností. Jakým způsobem se ,,mění“ společnost Continental Automotive Czech Republic? Jaké trendy udává závod v Brandýse nad Labem, jakožto nominovaný modelový závod pro digitalizaci? Zeptali jsme se Tomáše Vondráka, který jako první Čech usedl do vedení firmy a v současnosti zastává pozici Plant Manager (čtyř závodů v Brandýse) a Managing Director Continental Automotive v ČR.

 

Do roku 2020 jste si dali za cíl nakupovat veškeré energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2040 chcete být výrobně uhlíkově neutrální. Jak se vám tyto cíle plní? Případně co pro to jako společnost děláte?

 Závazek nakupovat veškerou energii z obnovitelných zdrojů byl dodržen. Nejenom v Continentalu Brandýs nad Labem, ale i v dalších závodech vskutku nakupují energii výlučně z obnovitelných zdrojů. A jak jste správně zmínila, Continental se zavázal k dlouhodobé strategii karbonové neutrality pro vlastní výrobu do roku 2040. Tohle téma je pro nás velmi důležité a z dlouhodobého hlediska nezbytné. To znamená, že závazek hodláme naplnit. Podnikáme k němu jak menší krůčky, tak cíleně strategické a investičně nákladnější kroky. 

 V roce 2020 jsme realizovali přímo u nás v Brandýse projekt zvaný ,,bezplastová kantýna,“ který ušetřil nemalé množství tun CO2 v našem závodě. V příštích pěti až deseti letech chystáme v rámci naší závodní strategie několik typů projektů: solární panely, výsadba stromů nebo projekt CO2 kolektorů. Ten sice není v Čechách ani Evropě příliš známý, ale máme určité podněty z USA a Austrálie. Závazek je důležitý jak pro nás, tak pro náš celý řetězec s dodavateli a zákazníky, který chceme mít uhlíkově neutrální do roku 2050.

 

Přibližně tři roky u vás běží proces digitalizace. V předchozím roce 2020 jste začali s konceptem digitálního závodu. Jak tento koncept pokračuje? Jakým způsobem se měníte?

 Digitalizace je nedílnou součástí naší strategie. Je to jeden z našich takzvaných umožňovatelů, respektive driverů a propisuje se do všech oblastí našeho závodu. V první řadě bych rád podotkl, co pro mne digitalizace není. Protože když se zeptáte padesáti ředitelů, tak získáte padesát různých odpovědí. Digitální závod není dle mého názoru to, že vidíte ve výrobě pár operujících kolaborativních robotů nebo robotů, samonaváděcích vozíků nebo lidí s tabletem. Pro mne znamená digitalizace princip, myšlení, propojování a fungování firmy jako celku. To znamená, že náš projekt digitálního závodu pojímáme skutečně holistickým způsobem. Digitalizujeme výrobní a výrobně podpůrné a logistické procesy, ale i veškeré administrativní procesy. 

 

Můžete jmenovat další příklady?

 Je to například typ spolupráce a komunikace v týmech z home office, budoucí individuální QR kódy pro vstup do areálu pro zaměstnance i návštěvy, způsob sdílení a bookování pracoviště, firemní přepravy a pracovních stolů, plánování a řízení výrobních směn, dále struktura výrobních a kvalitativních dat formou klíčových procesních a výsledkových indikátorů, jejich práce s nimi a vyhodnocování v reálném čase včetně řízeních odchylek a akčních plánů. S tím vším bezvýhradně souvisí digitalizace výroby, výrobně podpůrných procesů a logistiky – například digitalizace skladových systémů, stejně jako spolupráce s dodavateli a zákazníky na bázi velkých dat a z nich odvozených prediktivních modelů například pro dlouhodobé plánování potřeb v celém subdodavatelském řetězci. Jsme velmi rádi, že jsme byli v Brandýse na konci roku 2020 nominováni jako modelový závod pro digitalizaci. Což je na jednu stranu velmi motivující a potěšující, na druhou stranu zavazující a odpovědné k definici konceptu budoucího digitálního závodu. Pro nás to znamená řešení ve spolupráci s mezinárodními týmy vymýšlet, integrovat, validovat a zavádět do praxe. Nejen u nás v Brandýse, ale po celém světě v rámci sítí závodů, se kterými spolupracujeme. 

 

Když se podíváme zpět do historie na průmyslovou revoluci, kdy začínala pára, poté elektřina, fungování strojů…  Dá se tedy říci, že tohle vše dává smysl procesu směrem k digitalizaci?

 Bezesporu. Za mě osobně se digitalizace stává velkou příležitostí. Je to určitý katalyzátor změny a rozvoje, ale zároveň konkurenceschopnosti a jeho udržitelnosti. Zejména pokud se digitalizace pojme holisticky a nejen výrobně a exkluzivně. Právě propojení digitalizace a automatizace nazýváme s Petrem Bařinou, teamleaderem v týmu Smart Automation, chytrou automatizací. Protože automatizovat můžeme vše, ale ne pokaždé má automatizace smysl, účinnost a efektivnost. Automatizujeme tedy tam, kde vidíme návratnost a přidanou hodnotu pro dlouhodobou konkurenceschopnost. 

Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že automatizaci a digitalizaci je potřeba skloubit se standardizací?

 Přesně tak. Jelikož se snadněji digitalizují standardizované zařízení, moduly výrobní linky, ale i celé výrobně logistické procesy. Naše filozofie ve vztahu k výrobě vypadá tak, že si postavíme výrobní linku, kterou i ve virtuálním prostředí rozběhneme a objevíme veškeré výhody a nevýhody výrobního konceptu ještě před tím, než se linka jako taková zadá do výroby. Díky našim standardním modulům a řešením jsme ve virtuálním prostředí schopni otestovat efektivnost výrobního procesu, aniž by se začal konstruovat a vyrábět. My tak budeme o několik měsíců napřed vůči celému produktovému cyklu, což je významně přidaná hodnota a úspora času, kterého není v automotive nazbyt. 

 

V České republice narůstá trend robotiky, na rozdíl od výrobních kapacit Continentalu v Německu, které se budou snižovat, a čímž se tedy bude snižovat i poměr robotiky. Proč bude výroby v Německu ubývat?

Jedná se o strategické rozhodnutí Continentalu, jak transformovat výrobní kapacity nejen v Evropě, ale i po celém světě. Výrobní kapacity v Německu budou značně poníženy a přesunuty do regionu CEE včetně České republiky. Kapacity v Německu nejsou přehlcené, nicméně nákladově z dlouhodobého hlediska nekonkurenceschopné. 

 

Co coboti? Vy jste řekl, že jste se jich ze začátku báli a zavírali je do klecí. Dnes pracujete s více než padesáti coboty?

 Máte pravdu. S coboty jsme začínali na přelomu roku 2017 – 2018. Akceptace technologie zejména mezi našimi výrobními dělníky, ale stejně tak částečně ve vedení firmy a engineeringu, nebyla tak vysoká. Objevovalo se zde určité stigma, že kolaborativní roboti vezmou lidem práci. Nicméně v roce 2017 jsme čelili 50% růstu a bez cobotů a jejich implementace bychom nebyli schopni efektivní růst realizovat. Díky jejich začlenění do výrobních procesů jsme získali vysokou akceptaci ve všech oblastech našeho závodu a naučili jsme se je efektivně využívat tam, kde to dává smysl. To znamená pomoc našim zaměstnancům z pohledu ergonomie, efektivity, snížení zmetkovitosti, zlepšení kvality pro naše zákazníky a finálně optimalizace našich výrobních nákladů. 

 

Aktuálně pracujeme s více jak padesáti coboty a téměř stovkou industriálních robotů. Je velmi důležité pochopit, jaké se nabízí výhody a nevýhody obou řešení. Tedy do jakých procesů dává smysl zakomponovat industriální roboty, jakou formou a naopak jak zakomponovat kolaborativního robota, který spolupracuje v těsné blízkosti s operátorem výrobní linky.

Podle vás je tedy potřeba přizpůsobit se novým trendům?

 Ano, nové trendy jsou součástí naší transformace a industriální evoluce. Máme vizi digitálního závodu a ten bude obsahovat mnoho prvků Průmyslu 4.0 (například chytrá automatizace). Samozřejmě kompetence potřebné k obsluze digitálního závodu, práce v něm a řízení chytré automatizace vedou ke zcela odlišným kompetenčním profilům než profily pracovníků, které zaměstnáváte v klasické montážní továrně. Což je obrovská příležitost pro naše zaměstnance. My jim chceme dát příležitost k tomu se rekvalifikovat a zvyšovat kvalifikaci proto, aby byli připraveni včas na budoucí pozice Průmyslu 4.0 u nás v závodě. 

 

Mimo jiné k tomu bude sloužit i nově vznikající tréninkové centrum v prostorách nové multifunkční budovy na bázi virtuální reality. Tréninkové programy budou probíhat ve virtuální realitě tak, aby si naši zaměstnanci vše vyzkoušeli na virtuální lince, kterou budou posléze obsluhovat na výrobní ploše nebo pro rekvalifikaci činností, kdy ze stávajících výrobních operátorů budou systémoví operátoři. Ubydou jim tak klasické montážní úkony a naopak se naučí obsluhovat plně automatickou výrobní linku včetně její primární údržby. 

 

Budete jako první v České republice zavádět AUTOSTORE. Můžete nám ho přiblížit?

 Bezesporu. AUTOSTORE je součástí našeho nového a plně automatického logistického konceptu v našem druhém závodě, který momentálně prochází rozsáhlou transformací. I když byl tento závod původně postaven pro mechanické produkty, již několik let se transformuje do závodu vyrábějící elektronické produkty. AUTOSTORE je skladovací systém, který je plně automatizovaný, můžete ho znát například z médií od firmy Amazon. Ten je v několika úrovních plně ovládán roboty a na zadání požadavku objednání materiálu z výroby najde vybraný materiál ve správném uložení a plně automatizovaně ho vyskladní na samořiditelný vozík, který zaveze materiál přímo do výroby ,,just in time.“ Jedná se o velmi sofistikovaný a propracovaný systém, plný chytře automatizovaných prvků. Jsme za to rádi, protože máme v Brandýse dva 5 500 m2 velké sklady a mimo jiné jsme díky této technologii schopni transformovat 2 000 m2 do výrobní plochy. 

 

Hovořil jste o Amazonu. Nedávno jste se spojili s Amazonem Alexa, co přesně tedy společně vytváříte?

 Spolupráce má několik úrovní a oblastí. Společnosti Continental a Elektrobit (EB) oznámily významný pokrok v oblasti hlasových zážitků zabudovaných do automobilového průmyslu: první integraci Alexa Custom Assistant do vozidla. Jedná se o komplexní řešení, které umožňuje výrobcům automobilů získat přístup k pokročilé AI společnosti Alexa a vytvářet své vlastní inteligentní asistenty. Spolupráce spojuje automobilovou elektroniku společnosti Continental a softwarové odborné znalosti společnosti EB a integruje Alexa Custom Assistant do vysoce výkonného počítače Continental v kokpitu se softwarem a integračními službami poskytovanými společností EB. Vysoce integrované hardwarové a softwarové řešení pomůže výrobcům automobilů urychlit nasazení špičkového přizpůsobeného hlasového zážitku pro digitální kokpity. Výrobci automobilů mohou zatím vyzkoušet Alexa Custom Assistant jako ukázku řešení v sériovém testovacím vozidle.

 

Vy jste známý tím, že chodíte denně mezi zaměstnance výrobní linky. Je to pravda? Dá se to vůbec ve vašem časovém vytížení stíhat?

 Ano, já se snažím každý den navštívit výrobu a přidružené oblasti již několik let. Výrobních provozů máme nicméně hodně, jelikož jsme vybudovali další dva výrobní závody nedaleko Brandýsa. Proto se řídím dle svého definovaného standardu práce pro lídry. To znamená, že mám svůj pracovní den rozpracovaný tak, abych mohl do výroby přijít denně. Považuji za velmi důležitou přímou interakci s výrobním týmem, kterou mi tzv. Gemba Walk umožňuje. Upřednostňuji otevřenou komunikaci a jsem rád, když mne zastaví zaměstnanec a můžeme hovořit o jeho práci, nápadech, zlepšeních a zároveň vítám zpětnou vazbu na práci managementu. Díky digitalizaci dat vím, co v závodech předchozí den nefungovalo. Tam cíleně směřují moje kroky a já tak mohu zjistit, jakým způsobem dané problémy a odchylky týmy řeší, případně jakou podporu z mé strany potřebují.

 

 

V říjnu oslavíte 150. výročí firmy. Chystáte nějaký program pro veřejnost?

 Rádi bychom. Nicméně se budeme muset přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci v České republice, vládním nařízením a taktéž našim vlastním nařízením. Rád bych tento významný milník se zaměstnanci oslavil, ale jakou formou bude probíhat, je dnes těžké predikovat. Každopádně bychom čtenáře rádi pozvali na Alexa Live event, který proběhne 21. července 2021. Pokud byste měli o akci zájem – můžete se zaregistrovat zde: https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-live. Jedná se o společné řešení, které umožňuje plynulý technologický zážitek a přirozený dialog mezi řidičem a vozidlem a bude mít svůj veřejný debut jako exkluzivní automobilová ukázka Alexa Custom Assistant ve vozidle.

(tk)

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

Vydáno 24.6.2022

P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin v Evropě. Na primární položky produkce, novinky a úskalí spojená s energetickou krizí a konfliktem na Ukrajině jsme se zeptali Ing. Jiřího Kyncla, generálního ředitele společnosti.     Vaší vizí jsou stále lepší výrobky a služby pro Vaše zákazníky. Můžete nám […]

Profesionálně od podlahy až po střechu

Profesionálně od podlahy až po střechu

Vydáno 24.6.2022

Polyuretanová, tedy PUR pěna je jedním z nejlehčích a nejlepších izolantů. Způsob, jakým se pěna aplikuje, řeší spoustu kritických detailů, se kterými se řemeslníci potýkají u jiných izolantů, které musí opracovat, tvarovat, spojovat či lepit. Jaké typy střech se PUR pěnou izolují? K čemu se PUR pěna používá ve filmovém a zábavním průmyslu? Jak přispívá […]

Tradiční dodavatel v netradiční době

Tradiční dodavatel v netradiční době

Vydáno 24.6.2022

Společnost Doosan Škoda Power s.r.o., výrobce parních turbín a souvisejících energetických zařízení, má za sebou dlouhou a úspěšnou historii 118 let a více než 650 dodaných strojů o souhrnném výkonu 130 GW po celém světě. Štepán Šmida, který ve společnosti působí na pozici Business Development Manager, na Dnech teplárenství a energetiky mluvil o možnostech, které […]

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

Vydáno 23.6.2022

Naše produkty vyrábíme ze surovin, které si bereme z přírody. Přetváříme je do přírodního stavebního materiálu, ze kterého umožňujeme našim zákazníkům stavět zdravé a udržitelné bydlení. Naše společnost je vedena snahou vracet přírodě, když si z ní něco bereme, a proto jsme v letošním roce zintenzivnili práci na projektech, které jsou spojené s ochranou a […]

Zobrazit Více