Kontrola ocelových konstrukcí

Vydáno 15.12.2021 český průmysl

S nedestruktivním zkoušením se většinou lze setkat při výrobě nových komponent, výrobků a konstrukcí, ale neméně důležité je také nedestruktivní zkoušení kovových materiálů a svarových spojů při údržbě a revizích ocelových konstrukcí. Společnost TÜV SÜD Czech tyto revize nabízí jako součást komplexní služby.

 Jednou z nejčastějších chyb, kterou provozovatelé svých závodů, ale i stát jako vlastník mostních a jiných ocelových konstrukcí, dělají, je to, že podceňují vliv jejich stárnutí na bezpečnost při používání a provozu. Následkem čehož pak mohou být fatální stavy, kdy se tyto konstrukce zhroutí a dojde i k poškození jiných částí staveb, které konstrukce podpírá. V případě pohyblivých tribun ocelových konstrukcí staveb může dojít také ke zraněním a v nejhorších případech i ke ztrátám na životech. 

Posouzení stávající ocelové konstrukce se musí provést při zjištění závažných neshod při kontrole dokumentace, při zjištění závad při prohlídce, před provedením úprav nosné ocelové konstrukce, před jakýmkoliv stavebním nebo technologickým zásahem ovlivňujícím spolehlivost konstrukce, před významným jednorázovým zvětšením provozního zatížení a při změně účelu užívání konstrukce. Prohlídky konstrukcí dělíme na výchozí, běžné a podrobné.

Výchozí prohlídka se provádí v rámci přejímky nové konstrukce nebo u starších konstrukcí, kde provozovatel konstrukce nedisponuje záznamy z výchozí prohlídky,

 anebo k dané konstrukci nemá žádnou provozní dokumentaci. Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových a čepových spojů, protikorozní ochrana a těsnost vnitřních uzavřených prostor.

Při běžné prohlídce se nosná konstrukce s příslušenstvím kontroluje vizuálně. Prověřuje se, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání při provozu. Kontrolují se kotvení konstrukce, zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce, spoje konstrukce, ať už šroubové nebo svarové, stav protikorozní ochrany, příp. korozní poškození. U dynamicky namáhaných konstrukcí se zjišťuje, zda nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provádí vizuálně nebo pomocí nedestruktivních metod. 

Kontrola ocelových konstrukcí společností TÜV SÜD Czech

Při podrobné prohlídce se provádí stejné úkony jako u běžné prohlídky, a navíc se provádí kontrola dokumentace. Zaměřuje se skutečný geometrický tvar konstrukce a měří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných konstrukcí se provádí defektoskopická kontrola svarů a určených detailů. Mimořádná prohlídka se provádí v případě závažných zjištění při běžné nebo podrobné prohlídce nebo po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce. Rozsah se určí podle zápisu běžné nebo podrobné prohlídky nebo podle rozsahu mimořádné události. Prohlídka použitelnosti souvisí s provozem konstrukce a jejím obsahem je kontrola deformací, kmitání, prohlídka příslušenství a bezpečnostních prvků. U některých konstrukcí se předepisují speciální druhy kontrol, jako jsou statická nebo dynamická zatěžovací zkouška, případně dlouhodobé sledování konstrukce.

Na základě spolehlivosti ocelových konstrukcí jsou tyto roztříděny do tříd a jsou pro ně předepsány intervaly kontrol. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC1 a CC2 se běžná prohlídka provádí jednou za 5 let, podrobná prohlídka nejméně jednou za 10 let. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a u konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se běžná prohlídka provádí jednou za rok, podrobná prohlídka jednou za 5 let.

Povinnost k provádění prohlídek má vlastník stavby a prohlídku smí provádět osoba se vzděláním v oboru, musí umět číst výkresy a vyznat se ve statickém výpočtu. U osob, které samy nejsou oprávněny ocelové konstrukce navrhovat, je požadována určitá praxe s prováděním prohlídek pod dohledem osoby oprávněné ocelové konstrukce navrhovat. U rozsáhlých ocelových konstrukcí se vyplácí mít specializovanou skupinu na provádění kontrol. Na speciální druhy kontrol (např. nedestruktivní zkoušení svarů, měření korozních úbytků apod.) se musí přizvat osoba k tomu oprávněná a kvalifikovaná v oboru nedestruktivního zkoušení.

Inspektoři TÜV SÜD Czech standardně provádějí kontrolu legislativních požadavků, dokumentace. Speciální druhy kontrol – nedestruktivní zkoušení svarů, měření korozních úbytků a jiné NDT kontroly –  nabízí TÜV SÜD Czech pro své partnery jako novou službu.

Všechny tyto činnosti provádějí řádně vyškolení a zkušení odborníci s odpovídající praxí právě v návaznosti na provádění těchto kontrol. 

Včasným rozpoznáním a vyloučením neshod v celém procesu inspekce ocelové konstrukce minimalizujeme rizika, a to jak při výchozích revizích, tak v průběhu životnosti ocelové konstrukce.

 

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

Deset let prototypování automatizační firmy budoucnosti

Deset let prototypování automatizační firmy budoucnosti

Vydáno 15.12.2021

ICE Industrial Services letos slaví desetileté výročí své existence. Firma projekty realizuje ve třiceti zemích světa a spolupracuje s globálními společnostmi. Nyní přináší automatizaci i do stavebnictví.  „Lidé nejsou stroje a automatizace je jediná cesta, jak je přestat ničit těžkou prací,“ říká zakladatel a ředitel žďárské společnosti Tomáš Vránek.  Vy jste poměrně mladý člověk, který […]

Ekologická varianta zámkové dlažby

Ekologická varianta zámkové dlažby

Vydáno 15.12.2021

Společnost Semmelrock Stein + Design dlažby s.r.o. nabízí svým zákazníkům volnost a prostor ve své realizaci. V letošním roce se integrovala do společnosti Wienerberger a představila novinku ekologické zámkové dlažby. Zeptali jsme se Petra Magdy, jednatele společnosti. Vy nabízíte široké spektrum produktů. Můžete je představit? Okolí našich domovů je v dnešní době vnímáno mnohem více jako […]

Tisk 3D plastů dobývá průmysl

Tisk 3D plastů dobývá průmysl

Vydáno 16.11.2021

Plastový 3D tisk patří mezi ty technologie Průmyslu 4.0, kterým se v minulosti nedostávalo tolik pozornosti. V současné době však prudce dohání tempo a nachází své nezastupitelné místo v průmyslu. Tuto pozici si nevydobyl náhodou – dokazují to i příklady jeho využití z výroby ŠKODA AUTO. Jaké je hlavní využití 3D tisku plastů ve výrobních podnicích? Kam směřuje jeho […]

Magnety jsou pojítkem, prodáváme efektivitu

Magnety jsou pojítkem, prodáváme efektivitu

Vydáno 8.11.2021

Společnost WALMAG MAGNETICS s.r.o. bude letos slavit, a to hned dvakrát. ,,Finanční rok sice skončil, ale už teď máme zásoby objednávek na rekordních číslech a stále přibývají. Budeme tedy pokračovat v tom, co děláme,” říká Filip Šejba, spolumajitel společnosti.  Můžete nám představit vaše produkty, případně o které je v současnosti největší zájem? Již více než 30 […]

Zobrazit Více