Kontrola ocelových konstrukcí

Vydáno 15.12.2021 český průmysl

S nedestruktivním zkoušením se většinou lze setkat při výrobě nových komponent, výrobků a konstrukcí, ale neméně důležité je také nedestruktivní zkoušení kovových materiálů a svarových spojů při údržbě a revizích ocelových konstrukcí. Společnost TÜV SÜD Czech tyto revize nabízí jako součást komplexní služby.

 Jednou z nejčastějších chyb, kterou provozovatelé svých závodů, ale i stát jako vlastník mostních a jiných ocelových konstrukcí, dělají, je to, že podceňují vliv jejich stárnutí na bezpečnost při používání a provozu. Následkem čehož pak mohou být fatální stavy, kdy se tyto konstrukce zhroutí a dojde i k poškození jiných částí staveb, které konstrukce podpírá. V případě pohyblivých tribun ocelových konstrukcí staveb může dojít také ke zraněním a v nejhorších případech i ke ztrátám na životech. 

Posouzení stávající ocelové konstrukce se musí provést při zjištění závažných neshod při kontrole dokumentace, při zjištění závad při prohlídce, před provedením úprav nosné ocelové konstrukce, před jakýmkoliv stavebním nebo technologickým zásahem ovlivňujícím spolehlivost konstrukce, před významným jednorázovým zvětšením provozního zatížení a při změně účelu užívání konstrukce. Prohlídky konstrukcí dělíme na výchozí, běžné a podrobné.

Výchozí prohlídka se provádí v rámci přejímky nové konstrukce nebo u starších konstrukcí, kde provozovatel konstrukce nedisponuje záznamy z výchozí prohlídky,

 anebo k dané konstrukci nemá žádnou provozní dokumentaci. Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových a čepových spojů, protikorozní ochrana a těsnost vnitřních uzavřených prostor.

Při běžné prohlídce se nosná konstrukce s příslušenstvím kontroluje vizuálně. Prověřuje se, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání při provozu. Kontrolují se kotvení konstrukce, zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce, spoje konstrukce, ať už šroubové nebo svarové, stav protikorozní ochrany, příp. korozní poškození. U dynamicky namáhaných konstrukcí se zjišťuje, zda nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provádí vizuálně nebo pomocí nedestruktivních metod. 

Kontrola ocelových konstrukcí společností TÜV SÜD Czech

Při podrobné prohlídce se provádí stejné úkony jako u běžné prohlídky, a navíc se provádí kontrola dokumentace. Zaměřuje se skutečný geometrický tvar konstrukce a měří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných konstrukcí se provádí defektoskopická kontrola svarů a určených detailů. Mimořádná prohlídka se provádí v případě závažných zjištění při běžné nebo podrobné prohlídce nebo po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce. Rozsah se určí podle zápisu běžné nebo podrobné prohlídky nebo podle rozsahu mimořádné události. Prohlídka použitelnosti souvisí s provozem konstrukce a jejím obsahem je kontrola deformací, kmitání, prohlídka příslušenství a bezpečnostních prvků. U některých konstrukcí se předepisují speciální druhy kontrol, jako jsou statická nebo dynamická zatěžovací zkouška, případně dlouhodobé sledování konstrukce.

Na základě spolehlivosti ocelových konstrukcí jsou tyto roztříděny do tříd a jsou pro ně předepsány intervaly kontrol. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC1 a CC2 se běžná prohlídka provádí jednou za 5 let, podrobná prohlídka nejméně jednou za 10 let. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a u konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se běžná prohlídka provádí jednou za rok, podrobná prohlídka jednou za 5 let.

Povinnost k provádění prohlídek má vlastník stavby a prohlídku smí provádět osoba se vzděláním v oboru, musí umět číst výkresy a vyznat se ve statickém výpočtu. U osob, které samy nejsou oprávněny ocelové konstrukce navrhovat, je požadována určitá praxe s prováděním prohlídek pod dohledem osoby oprávněné ocelové konstrukce navrhovat. U rozsáhlých ocelových konstrukcí se vyplácí mít specializovanou skupinu na provádění kontrol. Na speciální druhy kontrol (např. nedestruktivní zkoušení svarů, měření korozních úbytků apod.) se musí přizvat osoba k tomu oprávněná a kvalifikovaná v oboru nedestruktivního zkoušení.

Inspektoři TÜV SÜD Czech standardně provádějí kontrolu legislativních požadavků, dokumentace. Speciální druhy kontrol – nedestruktivní zkoušení svarů, měření korozních úbytků a jiné NDT kontroly –  nabízí TÜV SÜD Czech pro své partnery jako novou službu.

Všechny tyto činnosti provádějí řádně vyškolení a zkušení odborníci s odpovídající praxí právě v návaznosti na provádění těchto kontrol. 

Včasným rozpoznáním a vyloučením neshod v celém procesu inspekce ocelové konstrukce minimalizujeme rizika, a to jak při výchozích revizích, tak v průběhu životnosti ocelové konstrukce.

 

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

Vydáno 24.6.2022

P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin v Evropě. Na primární položky produkce, novinky a úskalí spojená s energetickou krizí a konfliktem na Ukrajině jsme se zeptali Ing. Jiřího Kyncla, generálního ředitele společnosti.     Vaší vizí jsou stále lepší výrobky a služby pro Vaše zákazníky. Můžete nám […]

Profesionálně od podlahy až po střechu

Profesionálně od podlahy až po střechu

Vydáno 24.6.2022

Polyuretanová, tedy PUR pěna je jedním z nejlehčích a nejlepších izolantů. Způsob, jakým se pěna aplikuje, řeší spoustu kritických detailů, se kterými se řemeslníci potýkají u jiných izolantů, které musí opracovat, tvarovat, spojovat či lepit. Jaké typy střech se PUR pěnou izolují? K čemu se PUR pěna používá ve filmovém a zábavním průmyslu? Jak přispívá […]

Tradiční dodavatel v netradiční době

Tradiční dodavatel v netradiční době

Vydáno 24.6.2022

Společnost Doosan Škoda Power s.r.o., výrobce parních turbín a souvisejících energetických zařízení, má za sebou dlouhou a úspěšnou historii 118 let a více než 650 dodaných strojů o souhrnném výkonu 130 GW po celém světě. Štepán Šmida, který ve společnosti působí na pozici Business Development Manager, na Dnech teplárenství a energetiky mluvil o možnostech, které […]

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

Vydáno 23.6.2022

Naše produkty vyrábíme ze surovin, které si bereme z přírody. Přetváříme je do přírodního stavebního materiálu, ze kterého umožňujeme našim zákazníkům stavět zdravé a udržitelné bydlení. Naše společnost je vedena snahou vracet přírodě, když si z ní něco bereme, a proto jsme v letošním roce zintenzivnili práci na projektech, které jsou spojené s ochranou a […]

Zobrazit Více