0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Intenzifikácia ČOV pomocou technológie HYBAS™

Nároky na čistenie odpadových vôd sa neustále zvyšujú vplyvom narastajúceho množstva produkovanej odpadovej vody a znečistenia súvisiaceho s investíciami do priemyslu a novej bytovej výstavby. Zároveň sa neustále sprísňuje legislatíva, postoj úradov a pohľad obyvateľstva ku kvalite vyčistenej odpadovej vody, ktorá prispieva vysokou mierou k dobrému stavu životného prostredia.

Výstavba nových, rekonštrukcie a intenzifikácie starých čistiarní odpadových vôd (ČOV) je hlavnou aktivitou spoločnosti ČOVSPOL, a. s. 

Členstvo v medzinárodnej skupine Veolia nám umožňuje prístup k najmodernejším technológiám a inováciám v oblasti technológie čistenia odpadových vôd, chemickej úpravy vody (CHUV) a mnohých iných odvetví. 

Jednou z nich je aj technológia HYBAS™, ktorú sme použili pri intenzifikácii priemyselnej ČOV v Slovenskej Ľupči, pričom bol zachovaný kaskádový charakter nádrží. Použitá technológia umožňovala navýšenie maximálnej kapacity ČOV: pri navýšení organického zaťaženia o 40 %, dusíkatého zaťaženia o 50 % a zaťaženia fosforom o 184 % bez potreby stavby nových nádrží. 

HYBAS™ je technológiou hybridného reaktora, ktorá spája technológie aktivovaného kalu a nárastovej biomasy na voľne sa pohybujúcom nosiči. To umožňuje znížiť vek kalu suspendovanej biomasy za účelom odstránenia väčšieho množstva organického znečistenia bez ohrozenia nitrifikácie, ktorá ďalej nerušene prebieha na nosičoch. Použitým nosičom biomasy je AnoxK™5, so špecifickým povrchom 800 m2 /m3 . Takto vznikol najväčší hybridný reaktor v strednej Európe. 

Prvé dva stupne kaskády sú rovnako rozdelené na tri sekcie: denitrifikáciu, nitrifikáciu na hybridý reaktor. Tretí stupeň kaskády je prevádzkovaný ako čisto anoxický. V rámci intenzifikácie boli ďalej vymenené všetky staré prevzdušňovacie elementy za nové, došlo k rekonštrukcii rozvodov tlakového vzduchu, upravení prerozdelenia prítoku odpadovej vody na jednotlivé stupne kaskády, inštalácii miešadiel do aktivačných nádrží, stavbe skladu chemikálii a inštalácii dávkovacieho zariadenia na účely zrážania celkového fosforu. 

Pri rekonštrukcii boli inštalované nové sondy a analyzátor na meranie rozpusteného kyslíka, pH, amoniaku, dusičnanov a celkového fosforu, pričom tieto zariadenia slúžia na efektívne riadenia prevádzky ČOV. 

Každé riešenie je unikátne navrhnuté pre potreby zákazníka, tak aby v čo najvyššej miere zohľadňovalo požiadavky klienta. S využitím moderných aj tradičných technológii je takto možné uspokojiť všetky dotknuté strany s minimálnymi požiadavkami na stavebné práce a následnú obsluhu ČOV. Tešíme sa na spoluprácu

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků