0Kč

Žádné produkty v košíku.

Vyhlášení cen soutěže Chytrá města

Nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú, dne 1.12. 2022 udělila již po šesté ceny za významné projekty v oblasti Smart City.  Hlavním cílem této soutěže je identifikace, hodnocení a podpora realizace programů v rámci problematiky chytrých měst. Hodnoceny jsou pak odbornou porotou podle předem daných kritériích, tzv. čtyř pilířů: proveditelnosti, udržitelnosti, úspory a informovanosti. 

Oceněny byly projekty a řešení v 9 kategoriích, dále osobnosti z veřejného a soukromého sektoru, které se výrazně zasloužily na rozvoji chytrých řešení ve městech a obcích, dalších 5 projektů získalo zvláštní cenu poroty. Náš časopis Svět průmyslu, jako mediální partner, dostal možnost předat jednu z letošních cen.  

CENA: IDEA – CÉRKA ARCHITEKTURA BUDOUCNOSTI.

Projekt realizace území Dolu Frenštát (přihlašovatel obec Trojanovice) 

Jedná se o pozoruhodnou myšlenku, která doposavad nebyla realizována. Podle plánu by projekt měl z obce Trojanovice vytvořit komplexní lokalitu s nadregionálním významem. A co to znamená? V areálu by měly vznikat nové možnosti nejen pro bydlení, ale i pro kulturu, vzdělání či umožnit fungování malých a středních podniků z širšího regionu. Mimoto se počítá s obnovitelnými zdroji a využitím dešťové vody. Velkou motivací pro dořešení projektu je i cirkulární ekonomika a s ní související zamezení odlivu mladých lidí z kraje. Je proto i v plánu vytvoření Terénního experimentálního pracoviště Ostravské univerzity. Momentálně je projekt ve fázi předpřípravy, a vzhledem k tomu že je opravdu rozsáhlý, začne se realizovat nejspíš až v roce 2025. Na jeho uskutečnění pracují jak architekti, urbanisti, energetici tak i odborníci z řad ochrany životního prostředí. Jak moc budou úspěšní, ukáže čas. 

CENA: MODEL

Sencito – chytřejší obec (přihlašovatel Sencito s.r.o.)

Primárně je služba určena obcím a městům a umožňuje místní správě i obyvatelům plně využít výhody internetu věcí neboli IoT. A v čem je výjimečná? Podporuje integraci zařízení různých výrobců a následně správu dat z jediné aplikace. Jedná se tak o plně funkční systém, který již používají desítky obcí. Nespornou výhodou tak je, že i na dálku má občan dokonalý přehled o všem, co ho zajímá, například zda-li nehrozí znečištění vzduchu v okolí nedaleké továrny, přeplněnost kontejnerů na tříděný odpad, měření hluku, měření hladiny v nádržích, varování z meteostanice, dálkové odečty vody, zabezpečení majetku. Je i cenným pomocníkem pro obyvatelé v záplavovém území, kdy včas upozorní na nebezpečně vysokou hladinu vody. Tím se tak stává velmi vhodným pomocníkem i pro obce, kteří se potýkají nejen s častými povodněmi i bleskovou záplavou. 

PROJEKT PRO OBEC DO 10 TISÍC OBYVATEL:

Chytrá ekologická komunální energetika včetně kogenerační jednotky na pelety (přihlašovatel Mikolajice). 

Projekt zahrnuje soubor chytrých řešení jako je  unikátní topný systém s kogeneračním kotlem na dřevěné pelety, dále fotovoltaickou elektrárnu, inteligentní řídící systém a řízení budov v rámci distribuce tepla. Mikolajice na Opavsku tak ušetří až 40 % energií. Obec využívá k výrobě elektřiny a tepla biomasu a fotovoltaickou elektrárnu, energii pak následně ukládá do baterií. Vzhledem k faktu,  že se jedná o obec s pěti sty obyvateli, je to velmi odvážné a účinné řešení. Obec je navíc schopna pokrýt spotřebu i ze 100 %.  Vzhledem k tomu, jak aktuální je téma komunitní energetiky, tento projekt určitě zaujme. Jen pro informaci uveďme, že v České republice má vlastní zdroj 160 obcí, ve většině případů se právě jedná o fotovoltaické elektrárny. 

Vyhlášení cen soutěže Chytrá města

PROJEKT PRO MĚSTO S 10 AŽ 50 TISÍCI OBYVATELI:

Hospodaření se srážkovými vodami – ZŠ Na výsluní, Uherský Brod (přihlašovatel město Uherský Brod)

Zacházení s dešťovou vodou nenechalo v klidu základní školu v Uherském Brodu. Rozhodli se tam vytvořit program na hospodaření s dešťovými vodami, a vymysleli opatření, která pak byla realizována stavebními úpravami stávajících budov a vybudováním nových zařízení. Členitý terén si vynutil komplexní řešení v podobě zasakovacích průlehů, odvodňovacích žlabů, akumulačních nádrží i polopropustných povrchu. Je velkým bonusem, že dešťové kapky z celého areálu neodtečou do kanalizace. Zadržovaná voda je využívána jako zálivka zeleně ve městě.

PROJEKT PRO MĚSTO S 50 AŽ 200 TISÍCI OBYVATELI:

PlzniTo (přihlašovatel Správa informačních technologií města Plzně, p.o.) 

Jedná se další komunikační kanál, který umožňuje občanům a návštěvníkům města Plzně upozornit příslušný úřad na závady na majetku města. Aplikace funguje v Plzni od roku 2015 a stala se mezi obyvateli velmi oblíbenou, a to jak ve své mobilní, tak i webové verzi. Primárně šlo při vzniku hlavně o to, jak co nejrychleji vyřešit jakýkoli problém, který se naskytl na městském majetku. Jen pro zajímavost uvádíme, že mezi nejčastější upozornění patří černé skládky, závady na silnicích či cyklostezkách. 

PROJEKT PRO MĚSTO S VÍCE NEŽ 200 TISÍCI OBYVATELI:

Rezidence Hvězdová (přihlašovatel DOMOPLAN, a.s.)

Ingredience moderního městského bydlení je typické pro Rezidenci Hvězdová. Polyfunkční dům využívá konceptu zelených střech, které výrazně pomáhají k zadržování vody a k následnému zpomalování jejího odtoku. S opětovným využíváním dešťové vody dále pracuje i zabudovaná retenční a akumulační nádrž. K výrazné energetické šetrnosti vede i osazení každé z bytových jednotek vlastní stanicí, která umožňuje lepší přehled o aktuální spotřebě. Projekt měl na starosti architekt Roman Gale, který navrhl speciální řešení omítky v zajímavém lávovém designu. 

PROJEKT PRO REGION:

Datový portál DATA KHK a katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje (přihlašovatel Královéhradecký kraj)

Jedná se o datový portál, který je informačním místem pro veřejnost z dostupných a otevřených dat královéhradeckého kraje. Do uživatelsky přívětivých formátů jsou data zpracována a předávána transparentně veřejnosti formou infografik, zajímavých přehledů, statistických a mapových výstupů a datových karet. Na jednom místě jsou tak k dispozici strategické dokumenty, navíc je portál rozcestníkem všech portálů a aplikací Královéhradeckého kraje a CIRI. 

PROJEKT PRO STÁT:

Chytrá správa budov a vzdálené měření energií (přihlašovatel BeiT s.r.o.)

Ideální řešení pro správce budov. Komplexní systém pro správu budov a majetku, zahrnuje vzdálené měření energií pro správce budov, SVJ, a distributory energií. A co systém podporuje? Například hlídání termínů oprav a údržby budov, měření energií, účetnictví, fakturace, platební nástroje, vyúčtování, analýzy, technické správy či havárie.

Vyhlášení cen soutěže Chytrá města

MEZINÁRODNÍ PROJEKT:

MERATCH – monitorovanie a smart manažment vodných zdrojov pre 21. storočie (přihlašovatel GOSPACE Tech s.r.o.)

Další slibný projekt při řešení povodní a záplav. Jedná se o integrované hardwarové a softwarové zařízení, které dokáže měřit, monitorovat a řídit vodní zdroje, zásoby vody, kvalitu vodních zdrojů. Navíc je vhodné i pro měření ve vodním hospodářství i jako prevence před povodněmi a záplavami. Využít ho lze i na jiné různé projekty a kontroly povrchových či podzemních vod v městském či venkovském prostředí. Vhodný je do těžko dostupných lokalit. 

Odborná porota dále ocenila významné osobnosti v oblasti smart city. A to jsou:

OSOBNOST PRO VEŘEJNÝ SEKTOR: Mgr. Jan Grolich – hejtman Jihomoravského kraje. 

OSOBNOST PRO SOUKROMÝ SEKTOR: Ing. Jiří Kůs – předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a spoluzakladatel nanoSPACE

Dále se porota rozhodla udělit dalších pět zvláštních cen, z toho 3 byly předány pod záštitou mediálních partnerů soutěže. 

ZA PŘÍNOS V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Budova nové radnice Prahy 12 (přihlašovatel Městská část Praha 12)

Dalo se by se říci, že se jedná o nový symbol pražských Modřan. Jde o velmi zajímavý projekt, jak po technické, tak i designové stránce. Nová radnice může zákoně připomínat tvary kostek cukru, jelikož hlavní inspirací byl modřanský cukrovar, který kdysi hrál velkou roli právě v Modřanech. Stavba zahrnuje v sobě dvoje impozantní radniční hodiny, piazzettu, balkon pro řečníky a vysoký sloupový řád značící důstojnost a důležitost budovy. Mimoto je nová radnice i maximálně úsporná i z hlediska údržby a energetické náročnosti. 

ZA PŘÍNOS V OBLASTI EKOLOGICKÉHO ZÍSKÁVÁNÍ POTRAVIN:

A-shape – komunitní aquaponický systém pro potravinovou soběstačnost (přihlašovatel Future Farming s.r.o.)

Tuto cenu jsem na Svět průmyslu vítězi předávala já. Jedná se uzavřený ekosystém, který funguje na přírodních principech. A co to je ta Aquaponie? Jde o integrovaný systém produkce potravin, který spojuje chov ryb s pěstováním rostlin bez půdy. Využívá totiž k růstu rostlin živinami nasycenou vodu z chovu ryb. Je to systém, který produkuje rostliny a ryby v té nejvyšší kvalitě, a to bez hnojiv a chemikálií. Velkou výhodou tohoto systému jsou nízká spotřeba vody až o 90 %, nižší výskyt škůdců, absence plevele, okopávání, anebo zavlažování. Navíc je systém vhodný pro celoroční pěstování. Tímto způsobem se pak dodává čerstvá zelenina a rybí maso. Pro zajímavost uveďme, že se společnost podílela i na nedávném otevření Mendelova skleníku v Brně. Stalo se tak při příležitosti významného výročí slavného genetika a přírodovědce Gregora Mendele. Skleník byl upraven ve formě aquaponické farmy. Jde o speciálně navržený systém 21 trysek, které dodávají živné roztoky rostlinám ve čtyřech vývojových fázích. Společnost Future Farming dodala i 105 rostlin odrůdy Ambrosia hrachu cukrového. 

ZA PŘÍNOS VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU:

Digiškolka (přihlašovatel BAKALÁŘI software s.r.o.)

Na podporu vzdělání v předškolním věku vznikl projekt Digiškolka, který má především za úkol podpořit rozvíjení a zefektivnění přípravy dětí na školu. Na druhou stranu je i jednoduchou formou při spravování celkové agendy školky. V aplikaci lze velmi rychle zajistit komunikaci s rodiči, omluvenky, zápisy do škol či třídní knihy. Jak jsme již zmínili, jedná se i o vzdělávací portál, který spojuje osvědčené metody práce s dětmi a možnosti moderních technologií. Lze v něm najít i metodické příručky či pracovní sešity, které jsou navíc rozdělené do tří úrovní podle věku dítěte. 

ZA PŘÍNOS V OBLASTI INTEGRACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM DO SPOLEČNOSTI SLYŠÍCÍCH:

Tichý svět (přihlašovatel Tichý svět, o.p.s.)

Organizace Tichý svět existuje už od roku 2006. Hlavní prioritou je poskytování podpory v podobě sociálních služeb osobám se sluchovým postižením, které jim pak ulehčují začlenění do společnosti. Mimo jiné založili projekt Tichá linka, ve kterém se jedná o online tlumočení do znakového jazyka či přepisu mluvené řeči, navíc nabízejí i internetové zpravodajství, kavárnu či cukrárnu, kurzy znakového jazyka a chráněná pracoviště. 

ZA ZAPOJENÍ OBČANŮ DO REALIZACE PROJEKTŮ VE VEŘEJNÉM PROSTORU:

Tvoříme prostor (přihlašovatel město Ostrava) 

Jedná se o dotační fond, který je na podporu komunity. Hlavním cílem je finančně podpořit projekty realizované v městském prostředí nebo v jeho těsné blízkosti na území celé Ostravy. Finanční podpora je do výše 500 tisíc korun a může se o ni přihlásit jak fyzická osoba, tak i spolek či ústav. Podmínkou je, aby do projektu byla zapojena i veřejnost. Navíc je žadatel povinen po celou dobu výstavby podávat informace veřejnosti o průběhu přestavby. Z realizovaných projektů zmiňme například Fajnová Bedřiška, Altán v centru Staré Bělé či Vílí zahrádka. 

Soutěž je velmi zajímavou akcí, která především podněcuje k inovacím a progresivnějšímu přístupu, ale i k řešením, která jsou ekologická a ekonomicky úsporná. Proto si vypůjčím slova moudrého Davida Attenborougha „Naše přežití vyžaduje víc než inteligenci. Vyžaduje moudrost.“ 

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků