0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Budoucnost průmyslové kontroly přístupu – integrované autentizační řešení

V době, kdy průmysl 4.0 a internet věcí (IoT) nabývají na významu, je nezbytné, aby moderní výrobní podniky přijaly odpovídající bezpečnostní opatření pro spolehlivou ochranu osob, zařízení a dat. Zásadní roli zde hraje implementace flexibilní a škálovatelné bezpečnostní infrastruktury. Předpokladem pro umožnění bezpečného a plynulého výrobního provozu je využití moderního autentizačního řešení založeného na radiofrekvenční identifikaci (RFID) a mobilních technologiích.

V průběhu digitální transformace jsou stroje a logistické systémy ve výrobních závodech stále více propojeny. Tím se nejen optimalizují výrobní procesy, ale také se zvyšuje výkonnost, kvalita a snižují se náklady. Vysoký stupeň propojení je však spojen s výzvami. Čím více je továrna automatizovaná, tím více dat generuje, shromažďuje a analyzuje. Tyto cenné informace je potřeba chránit před neoprávněným přístupem. Také je nutné zabránit provozním chybám nebo sabotážím, které v síťovém prostředí mohou způsobit vážné následky, jako jsou výrobní chyby nebo provozní odstávky.

Prostoje ve výrobě – výzva pro průmysl

Prostoje ve výrobě mají na podniky značně negativní dopad. Příčiny jsou různé a sahají od technických závad přes lidské chyby až po cílené kybernetické útoky. Výsledky nedávného průzkumu ukazují, že mezi hlavní příčiny neplánovaných výpadků systémů a sítí v roce 2021 patří bezpečnostní problémy a nedbalost koncových uživatelů. Výpadky systémů vedou k omezení výroby, a tím ovlivňují ziskovost společnosti. Mohou také vést ke zpoždění dodávek produktů, což má negativní dopad na pověst firmy a vztahy se zákazníky. Neplánované prostoje výrobce dnes stojí o 50 % více než před třemi lety. Náklady na jednu hodinu prostoje se pohybují od 39 000 dolarů u spotřebního zboží až po více než dva miliony dolarů v automobilovém průmyslu. Aby se takovým situacím předešlo, je důležité investovat do preventivních opatření, jako je pravidelná údržba, školení zaměstnanců a budování robustní bezpečnostní infrastruktury, která se dokáže ubránit proti kybernetickým útokům a kontroluje přístup a vstup do výrobních prostor.

„All-in-One“ autentizace pro vyšší bezpečnost

V rozvinutých strukturách továrny jsou přístupy často kontrolovány mnoha různými metodami: přístup k ovládání stroje vyžaduje zadání kódu PIN, řidič vysokozdvižného vozíku potřebuje klíč, skříňka je zabezpečena visacím zámkem a počítač je chráněn heslem. Tato mozaika však nejen snižuje efektivitu, ale ohrožuje také bezpečnost, pokud jsou například hesla sdílena nebo prolomena. Inovativní přístup k ochraně průmyslových aktiv v dnešním stále více propojeném světě nabízí univerzální autentizační řešení založené na RFID a mobilních technologiích NFC (Near Field Communication) a Bluetooth® Low Energy (BLE). Jedním systémem lze pokrýt nejrůznější aplikace – spektrum sahá od přístupu k ovládání robotů až po přístup do čistých prostor ve výrobě.

Jako identifikační prostředek lze použít jak stávající identifikační kartu zaměstnance, tak chytrý telefon nebo klíčenku, které jsou vždy po ruce. Maximální flexibilita při výběru identifikačního média znamená, že pro každou oblast podniku lze najít to nejlepší řešení.

V administrativě jsou vhodné zejména digitální identifikační karty, zatímco ve výrobě se doporučuje používat robustní karty. Nezáleží na tom, zda se jedná o chytrý telefon, kartu nebo klíčenku – identifikační médium stačí přiložit k příslušné čtečce a okamžitě je umožněn přístup a vstup. To výrazně šetří čas a zvyšuje produktivitu, zejména pokud je za směnu zapotřebí provést mnoho autentizačních procesů. Na mezinárodním trhu je k dispozici celá řada karetních technologií, každá s vlastními datovými formáty, komunikačními frekvencemi a bezpečnostními funkcemi. V podniku se proto mohou používat různé technologie. Multifrekvenční čtečky, které nabízí například dodavatel řešení Elatec, podporují více než 60 technologií transpondérů běžně používaných po celém světě, a nabízejí tak maximální flexibilitu.

Integrace různých autentizačních aplikací do jediného řešení zjednodušuje, ale také výrazně zvyšuje úroveň zabezpečení. Výhody tohoto komplexního řešení jsou zřejmé: umožňuje společnostem efektivněji navrhovat své bezpečnostní protokoly. Oprávnění lze přidělit každé osobě zvlášť a v případě potřeby je zrušit. V případě ztráty lze token zablokovat prostřednictvím centrálního systému.

Řešení typu „vše v jednom“ navíc může pomoci minimalizovat lidské chyby při ověřování totožnosti, a tím dále snížit potenciální rizika. V době Průmyslu 4.0 a internetu věcí (IoT) je to zásadní pro splnění rostoucích požadavků na bezpečnost a ochranu dat.

Kroky pro úspěšné zavedení „All-in-One“ autentizačního řešení

Žádné dvě výrobní společnosti nejsou stejné a vždy by měly implementovat takové řešení, které umožňuje maximální flexibilitu a přizpůsobivost. Škálovatelný systém umožňuje začít například s ověřováním strojů a dle potřeby přidávat další aplikace, jako jsou kiosková řešení pro používání vozíků s nářadím, jednotné přihlašování v podnikové síti nebo evidence pracovní doby.

Jednotný přístupový systém zvyšuje bezpečnost, pohodlí a je také základem pro zvýšení efektivity výroby. Harmonizace generovaných dat ve všech přístupových systémech zajišťuje větší transparentnost činností zaměstnanců. Tímto způsobem lze identifikovat a využít optimalizační potenciál s ohledem na výrobní procesy. Kromě toho lze lépe plánovat směny a efektivní využití místností a zdrojů.

Zavedení komplexního řešení autentizace přináší výrobnímu prostředí řadu výhod. Snížením složitosti, zvýšením bezpečnosti a analýzou generovaných dat mohou společnosti zvýšit produktivitu a vyhnout se případným odstávkám závodu. Vytvářejí také pevný základ pro ochranu své infrastruktury v kontextu aplikací Průmysl 4.0 a IoT. Integrované autentizační řešení tak představuje rozhodující krok k modernizaci průmyslovému řízení přístupu.

Pro úspěšné zavedení jednotného autentizačního řešení založeného na RFID, NFC a BLE v moderním výrobním podniku je třeba těchto sedm kroků:

1. Analýza potřeb: identifikujte specifické požadavky podniku.

2. Možnost aktualizace: pouze systém, který je škálovatelný a nabízí pravidelné aktualizace, je z dlouhodobého hlediska správným řešením.

3. Integrace: bezproblémová integrace vybraného řešení do stávajícího IT prostředí.

4. Flexibilita: multifrekvenční čtečky umožňují používat identifikační média s různými technologiemi transpondérů.

5. Školení zaměstnanců: předání potřebného know-how pro obsluhu nových systémů a zvýšení povědomí o bezpečnostních aspektech.

6. Dodržování předpisů a ochrany údajů: zohlednění platných právních požadavků a pracovněprávních předpisů, které upravují používání systémů pro zajištění kvality a zaznamenávání pracovní doby.

7. Průběžné monitorování a optimalizace: pravidelné přezkoumávání zavedeného řešení z hlediska účinnosti a případných úprav.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků