0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

DHL vydává nejnovější publikaci DHL Logistics Trend Radar o hlavních trendech, které významně ovlivní logistiku

  • Megatrendy a externí vlivy, například covid-19, změna klimatu, urbanizace a geopolitické události, se neustále mění a urychlují transformaci logistiky
  • Trvalá udržitelnost je i nadále významným generátorem inovací, přičemž nejvíce může v blízké budoucnosti přispívat k transformaci logistiky dekarbonizace a využívání alternativních zdrojů energie
  • Odolnost dodavatelských řetězců je ještě důležitější než dosud a analýzy velkých dat pomáhají nalézat příležitosti pro diverzifikaci dodavatelských řetězců
  • Růst spotřebitelské poptávky vyžaduje zvyšování efektivity pomocí automatizace – produktivitu pomáhají zlepšovat mobilní roboti pro vnitřní prostory a stacionární roboti

DHL popisuje v šestém vydání publikace DHL Logistics Trend Radar 40 trendů, které budou mít v příštích deseti letech zásadní vliv na vývoj podniků, společností a technologií pro globální logistiku. Z uvedených trendů logistiku nejvíce změní dekarbonizace, roboti, velká data, diverzifikace dodavatelských řetězců a řešení využívající alternativní zdroje energie. Zpráva je výsledkem rozsáhlé analýzy makro- i mikrotrendů a poznatků z intenzivní komunikace se zákazníky a velkou sítí partnerů, která zahrnuje výzkumné instituty, technologické společnosti a startupy.

„Události uplynulých dvou let nám jasně ukázaly, jak důležité jsou robustní dodavatelské řetězce a fungující logistika. Inovativní společnosti proto vytvářejí z logistiky, která dříve působila tiše v pozadí, strategické aktivum a zdroj pro tvorbu hodnoty,“ říká Katja Buschová, obchodní ředitelka společnosti DHL a vedoucí divize zákaznických řešení a inovací DHL, a doplňuje: „Jsme přesvědčeni o tom, že pro úspěch v budoucnosti je nepostradatelná inspirace spolu s inovacemi, otevřenou výměnou znalostí a zkušeností a intenzivní spoluprací. Zveřejněním šestého vydání publikace DHL Logistics Trend Radar znovu naše zákazníky a partnery vyzýváme k tomu, aby společně s námi utvářeli tuto éru logistiky.“

Publikace DHL Logistics Trend Radar, vydávaná každé dva roky, představuje společenské, ekonomické a technologické trendy, které jsou pro odvětví logistiky nejdůležitější, a sleduje jejich vývoj. Od roku 2015 debatovalo s odborníky DHL o nových trendech a nápadech více než 70 000 návštěvníků inovačních center DHL – zčásti i v rámci úspěšných virtuálních akcí v průběhu pandemie. Výsledky těchto rozhovorů jsou shrnuty v publikaci DHL Logistics Trend Radar, která je pro globální logistické společnosti jedinečným strategickým nástrojem pro budoucí směřování podnikového a technologického vývoje.

„Jako Severka ukazuje zpráva o trendech DHL Logistics Trend Radar našim zákazníkům, partnerům a kolegům cestu do budoucnosti, a to již téměř deset let,“ uvádí Klaus Dohrmann, viceprezident zodpovědný v rámci divize DHL Customer Solutions & Innovation za inovace v Evropě, a dodává: „Do letošního vydání jsme zařadili nové trendy, které získávají pro odvětví logistiky na významu, například počítačové vidění, interaktivní umělou inteligenci, chytré etikety a DEIB (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging – diverzita, rovnost, inkluze a sounáležitost), zatímco mnoho ostatních trendů z předchozích vydání vysvětlujeme v ještě větších podrobnostech. Například trvale udržitelná logistika, největší trend z pátého vydání, je dále rozdělena na cirkulární ekonomiku, dekarbonizaci, řešení využívající alternativní zdroje energie a ostatní trendy. Naši zákazníci přikládají tématu trvalé udržitelnosti i nadále nejvyšší prioritu, ale v transformaci logistiky se hlavní pozornost začíná upínat k zajišťování odolnosti dodavatelských řetězců. Při řízení dodavatelských řetězců přitom již nejde jen o efektivitu a provozní dokonalost, ale stále více se prosazuje poznatek, že dodavatelské řetězce jsou zásadním generátorem měřitelných hodnot.“

Větší přehlednost a diverzifikace dodavatelských řetězců hrají klíčovou roli pro zvyšování jejich odolnosti


Vzhledem ke stále častějšímu výskytu katastrof souvisejících s klimatem a geopolitických konfliktů se společnosti snaží diverzifikovat své dodavatelské řetězce, aby stabilizovaly své provozní procesy. Možnou strategií pro společnosti je tzv. multisourcing, tedy spolupráce s různými, vzájemně si konkurujícími dodavateli, nebo tzv. multishoring, při němž jsou využíváni poskytovatelé z různých zemí nebo regionů. Rozšiřováním dodavatelské základny a výrobních i prodejních sítí lze zlepšovat odolnost, agilitu, schopnost reagovat i konkurenceschopnost. Ze společností dotazovaných při přípravě publikace DHL Logistics Trend Radar 76 % plánuje, že v příštích dvou letech významně přizpůsobí svou dodavatelskou základnu s cílem zvýšit odolnost svých dodavatelských řetězců. Rozhodujícím faktorem pro zajišťování odolnosti dodavatelského řetězce je transparentnost. Analýzami velkých množství dat lze identifikovat dosavadní modely, rozpoznávat změny status quo v reálném čase a sestavovat prognózy pro budoucnost. Organizace, které dokážou nepřetržitě analyzovat velká množství nestrukturovaných dat, budou mít velkou výhodu, zatímco společnosti, které sledují jen nejdůležitější data o transakcích, nechávají bez využití enormní potenciál. Digitální dvojčata, další nový trend, který pomáhá zviditelňovat podnikové procesy, zjednodušují předvídanou údržbu, jejímž prostřednictvím lze snížit výpadky výroby o 70 % a udržovat funkční dodavatelské řetězce, zatímco počítačové vidění umožňuje efektivnější procesy a bezpečnější provoz.

Hlavní téma pro všechny: ekologická trvalá udržitelnost

Téma ekologické trvalé udržitelnosti získává na celém světě na významu. Letošní publikace DHL Logistics Trend Radar se v rámci detailního rozboru určitých trendů v oblasti trvalé udržitelnosti zabývá nejen technologiemi, ale také systémy a procesy. Novými trendy, u nichž lze předpokládat, že budou mít mimořádně velký vliv, jsou dekarbonizace, řešení využívající energie z alternativních zdrojů, cirkulární ekonomika a povědomí o ochraně životního prostředí. 

Co se týká dekarbonizace, Světové ekonomické fórum nedávno zjistilo, že by dosažení klimatické neutrality v dodavatelských řetězcích zvýšilo ceny v průměru maximálně o 4 %. Vzhledem k tomu, že je mnoho zákazníků již ochotno platit více za trvale udržitelnější alternativy, zkoumají společnosti aktuálně dostupná řešení pro dekarbonizaci svých dodavatelských řetězců. V uplynulých pěti letech se nákupní chování 85 % spotřebitelů stalo ekologicky uvědomělejším a 65 % zásadně nebo alespoň v určité míře změnilo své životní zvyklosti. Společnosti proto zvažují různé možnosti, jak zajistit, aby byly jejich produkty „zelenější“. Důležitým faktorem jsou přitom dodavatelské řetězce. 

Co se týká řešení používajících alternativní zdroje energie, zkoumají společnosti přechod na flotily elektromobilů. Ze 755 miliard amerických dolarů investovaných v roce 2021 do energetické transformace směřovalo 36 % do elektromobility. 

Trendem, který by mohl vyžadovat nové obchodní modely, je cirkulární ekonomika. V současnosti je zrecyklováno nebo znovu využito pouze 8,5 % materiálů, které spotřebováváme. Logistickým společnostem se nabízejí ve všech segmentech dodavatelského řetězce enormní možnosti, jak na principech cirkulární ekonomiky zvyšovat svou trvalou udržitelnost, a uspokojovat tak požadavky svých zákazníků.

Automatizace a efektivita nabízejí největší potenciál pro zvyšování produktivity


Společnosti se musejí zabývat automatizačními a hospodárnými technologiemi, které vedou ke zvyšování produktivity, aby držely krok s rostoucí spotřebitelskou poptávkou. V této oblasti důležitými trendy jsou mobilní roboti pro vnitřní prostory a stacionární roboti, kteří podporují kvalifikované zaměstnance. Vývoj mobilních robotů pro vnitřní prostory tuto techniku v uplynulých letech výrazně diferencoval a vyznačuje se nepřetržitým technickým pokrokem. Mobilní roboti pro vnitřní prostory dokážou již přepravovat zboží z jednoho místa na druhé, pomáhají při nakládce a vykládce kontejnerů nebo nákladních vozidel, a dokonce je lze používat pro čištění a zabezpečování budov. Naproti tomu stacionární roboti mohou být strategicky rozmístěni ve skladech nebo logistických centrech, aby optimalizovali procesy. V budoucnosti se stanou automatizované procesy se spolupracujícími roboty neodmyslitelnou součástí logistiky.

DHL má čtyři inovační centra v Německu, Singapuru, USA a Spojených arabských emirátech a jako průkopník budoucnosti logistiky urychluje vývoj inovací pro zákazníky na celém světě. Tato kreativní centra pořádají workshopy, prohlídky inovačního centra, akce a společné inovační projekty. Jejich cílem je lépe chápat požadavky zákazníků a nalézat kroky vedoucí k vyřešení klíčových výzev, jimž dodavatelské řetězce čelí. DHL zkoumá budoucí vývoj a hledá nové osvědčené metody, potenciální možnosti využití v logistickém odvětví a význam těchto trendů pro logistiku na základě soustředěného a systematického přístupu orientovaného na uživatele.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků