0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Digitální transformace: Ingredience, bez které se úspěšné podnikání neobejde

Události posledních dvou let urychlily digitální transformaci firem, tedy proces, kterým firmy používají maximum digitálních technologií k tomu, aby zlepšily fyzické aspekty svého podnikání: obchodní modely, efektivitu práce a zákaznickou zkušenost. Jejím synonymem je digitalizace. Ve vaší firmě ji můžete vnímat jako nasazování nových aplikací, systému a infrastruktury, či jako inovaci těch stávajících. Nejspíš jste zaznamenali poptávku managementu po rychlých, hmatatelných výsledcích, měřitelných například návratností investice, nebo zvýšením hodnoty podniku.

Digitální transformace je v kontextu EU vítána a podporována. Existují pro ni dotační tituly a programy nejen pro státní instituce, ale i pro soukromé podniky. Takovým může být schválena dotace až do výše 60 % pořizovacích nákladů. Zanedbatelné procento firem svoji digitální transformaci financuje samo, protože si uvědomuje, že musí zachovat svou tržní konkurenceschopnost. Ale i v takovém případě lze část vynaložených nákladů pokrýt z dotace zpětně. V případě nedostatku volné hotovosti lze nezbytnou digitalizaci financovat jednak klasickým financováním, úvěrem, případně lze digitalizaci konzumovat jako službu, a tak ji i pla tit. Část nákladů pak pokryjí úspory získané při transformaci – konsolidací anebo odstraněním nákladů na stávající infrastrukturu, software a jejich podporu. 

Mezi typické trendy v digitální transformaci, alespoň pro lokální trh, patří modernizace aplikací a infrastruktury, ochrana a zabezpečení dat, podpora hybridní práce (kombinace office a home office, nebo dokonce práce odkudkoli). Ostatní trendy jsou v našem kontextu spíše vlaštovkami. Myšleno třeba využití blockchainu mimo kryptoměny, či rozsáhlé nasazování umělé inteligence. 

Ačkoli transformace nutně neznamená cloud, část nového a inovovaného aplikačního portfolia zpravidla v cloudu provozována bývá. Nejčastěji se setkáváme s využitím Software-as-a-Service (SaaS). Typickým příkladem je Office 365, nebo Salesforce, tedy CRM v cloudu, dále pak HR systémy (Workday), podpora projektového řízení (Trello, Github), či helpdesk (ServiceNow). 

STORAGE ONE

V poslední době se často mluví o kontejnerových aplikacích. Přiznejme si, že dokud nebude většina „krabicových“ softwarových aplikací od základů přeprogramována pro nasazení v kontejnerech, bude muset vaše IT spravovat více a více virtuálních serverů a jejich operačních systémů. 

Nezapomínejme na databáze a aplikační platformy, na kterých je provozována, byť jen nějaká aplikační část nebo mikroslužba. Proto je namístě uvažovat i o odsunu aplikací, kterým „bude v cloudu líp“, nebo o posílení aplikační i hardwarové infrastruktury ve vlastních datových centrech. Kromě toho, že aplikací a serverů bude nevyhnutelně více, je třeba počítat se zvýšenými nároky na jejich dostupnost. Logickým požadavkem je, aby se i tato část transformovaného IT chovala jako cloud. To znamená, aby měla schopnost řídit kvalitu služeb, reagovala pružně na změny poptávky, umožňovala přesný přehled o využití a měla, pokud možno, jednoduchou správu. 

Samotná transformace však s sebou nese mnohá rizika. Zmiňme například riziko compliance, tedy souladu s předpisy GDPR apod., riziko kybernetické bezpečnosti, nebo riziko nedostatku odborných znalostí. Většinu rizik můžete obejít výběrem firmy, která bude v digitální transformaci nejen dodavatelem a poskytovatelem podpory, ale také jakýmsi business průvodcem. Na takového spolehlivého partnera lze uvedená a mnohá další rizika přenést, jinými slovy mu je defacto odprodat.

 V oblasti digitalizace podniků je naše společnost STORAGE ONE již spolehlivým partnerem mnoha komerčních organizací. Naší specializací je právě podpora potřeby zvýšené výkonnosti a dostupnosti aplikací, jejich dat, ochrana před rizikem kybernetických hrozeb, jejich následků a podpora zajištění souladu s předpisy týkajícími se ochrany informací. Našim zákazníkům pomáháme se zajištěním jejího financování a s vyřízením unijní finanční podpory. Jsme schopni zajistit infrastrukturu účtovanou jako služba na základě využití. 

Projekt digitální transformace Madeta a.s. přinesl výrazné zrychlení odezvy klíčových aplikací a zlepšení jejich dostupnosti. Zároveň je potravinářská korporace chráněna před ransomware i katastrofami velkého rozsahu. Madeta provozuje velký virtualizační cluster v hlavních lokalitách a několik menších clusterů v pobočných závodech. Morální, ekonomická i fyzická životnost infrastruktury se blížila ke konci a také bylo třeba upgradovat software. Jeden z clusterů v pobočkách byl na hranici kapacity. I síťová infrastruktura potřebovala obnovu technologie. 

STORAGE ONE

Záměrem projektu byla náhrada infrastruktury v Českých Budějovicích a dílčí optimalizace infrastruktury v dalších lokalitách. Dodávaly se mimo jiné také licence a navazující služby s důrazem na respektování stávajícího stavu. Výsledkem bylo zefektivnění práce, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti IT Madety s maximální užitnou hodnotou, spolehlivostí a jednoduchostí ovládání. To vše za plného provozu, protože mlékárenskou výrobu nelze snadno zastavit. Jednou z potřeb bylo vybudovat ochranu před ransomware a posílit schopnost IT zotavit se z kritických havárií velkého rozsahu. 

Cílem bylo umožnit trvalý provoz v hlavních lokalitách tak, že každá lokalita bude sloužit jako ochrana svého protějšku. Přitom bude možno výpočetní i datovou zátěž balancovat mezi lokalitami. Řešení také umožnilo zálohování způsobem, který je ve společnosti Madeta a.s. již v produkci. 

Rozšiřuje ho o možnost tvorby kopií záloh schopných ochránit data proti událostem mimořádného rozsahu. Zálohovací software Commvault, je schopen stát se nejenom jednotným místem pro backup, ale lze ho použít také ke kompletní správě dat a k centralizaci ochrany proti ransomware. Tímto se výrazně snížila potřeba investic do dalších licencí. Navrhli jsme datová úložiště tak, abychom posílili robustnost clusteru a dostupnost dat. Jako servery pro virtualizaci jsme doporučili servery HPE ProLiant s procesory AMD. Doplnili jsme služby podpory dodavatele, které nabízíme nad rámec hardwarové a softwarové podpory poskytované výrobci. 

Kromě včasné a rychlé migrace na nové prostředí, které má výkonovou rezervu na celou dobu své životnosti, ocenila Madeta skutečnost, že její kritická businessová aplikace bez jakéhokoli ladění začala poskytovat velmi rychlou odezvu a IT si tak vysloužilo pochvalu od provozních složek. 

Jednu z dalších digitálních transformací jsme provedli ve společnosti Certicon a.s. Tato společnost potřebovala vytvořit nové provozní řešení v existujícím i nově provozovaném DC v Praze a Plzni. Museli jsme zachovat plnou kompatibilitu se stávající infrastrukturou a jejími provozními postupy. Cílem bylo zabezpečit poskytování služeb zákazníkům Certiconu v oblasti návrhu, vývoje a testování softwaru, včetně mobilních a vnořených systémů, počítačového vidění či optimalizace rozhodovacích procesů. 

Ošetřili jsme rizika, která společnost uvedla v zadávací dokumentaci. Jednalo se například o eliminaci snížení výkonu při výpadku jednoho hypervisoru, nebo o eliminaci kritické degradace výkonu při výpadku více než jednoho hypervisoru. Při výpadku konektivity je umožněna práce v lokálních systémech. Následně je možná snadná replikační obnova mezi pobočkami. 

Pro důležité virtuální stroje jsou v druhé lokalitě udržovány jejich synchronizované stínové kopie s využitím jak replikovaných snapshotů, tak i s využitím replikovaných záloh. Certicon může nyní provádět plánované překlopení provozu, neplánované překlopení, a navíc i testovací nastartování stínového VM v izolované/odpojené síti jako kontrolu připravenosti. 

Volili jsme serverovou technologii Enterprise třídy, založenou na serverech HPE ProLiant s procesory Intel. Dodali jsme síťovou infrastrukturu HPE Aruba a licence pro virtualizaci. Data jsme opět zabezpečili pomocí software Commvault. Infrastrukturu jsme doplnili páskovou knihovnou tak, aby pojala až 5 plných záloh. S páskovou knihovnou dodržujeme pravidlo 3-2-1. Součástí dodávky byla instalace a implementace s následovanou tvorbou provozní dokumentace a se školením. 

STORAGE ONE je v oblasti „as-a-Service“ stabilním partnerem většiny výrobců IT technologií působících na českém trhu. Rádi bychom v tomto segmentu zdůraznili naše partnerství se společností Hewlett Packard Enterprise. HPE tento koncept edge-to-cloud platformy jako služby, která firmám pomáhá zefektivnit podnikání, uvedla na trh již v roce 2010 a od roku 2017 jej prodává pod označením GreenLake. Výpočetní prostředky, kapacity pro ukládání dat i síťové porty jsou HPE prostřednictvím STORAGE ONE, jako kvalif kovaného partnera, poskytovány, jako by tvořily privátní cloud. Uživatelé platí pouze za využívanou kapacitu těchto zdrojů. Mají přitom k dispozici rezervu na pokrytí okamžitých špiček, ale i možnost velmi rychlého navýšení prostředků, pokud by byl růst požadavků trvalý. Zahrnuta je technologická obnova i možnost restrukturalizace během čerpání služby. Čerpání služby GreenLake lze řídit a související fakturaci lze sledovat z jednotné konzole GreenLake Cloud Central. 

GreenLake lze využít pro jakékoli pracovní zatížení, ať už z oblasti infrastruktury, datových úložišť, výpočetních systémů, virtualizace, SAP HANA anebo Big Data. Pokrývá i HPC, databázové platformy a kontejnery. Hodnotou, kterou „as-a-Service“ přináší zákazníkům, jsou úspory v oblasti kapitálových nákladů, rychlejší zhodnocení investic, lepší využití IT prostředků a kratší doba zprovoznění pořizovaných prostředků, což je dnes pro naše zákazníky zcela zásadní.

Zdroj: Solution Architekt STORAGE ONE, a. s. Vladimír Blažek

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků