0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

EASTLOG 2024 se zaměří na zodpovědnou logistiku. Vystoupí Deborah Dull nebo Jan Švejnar

Nejvýznamnější logistický kongres v Česku zveřejnil své letošní ústřední téma. Zní Zodpovědná logistika a cílem pořadatelů je věnovat se nejen udržitelnosti, ale odpovědnosti v logistice v celé své šíři.

EASTLOG se letos koná posedmadvacáté, a to ve dnech 30. a 31. května 2024 v Praze. Už nyní je na webu www.eastlog.cz otevřena registrace, uživatelé logistických produktů a služeb mají vstup zdarma. 

Kongres EASTLOG zveřejnil své letošní hlavní téma – Zodpovědná logistika. „O udržitelnosti se dnes mluví na hodně konferencích a fórech. Zodpovědná logistika ale neznamená pouze zelená. Mnoho souvislostí vychází z ESG, ale i tak se lze na zodpovědnost dívat ještě ve větší šíři,“ vysvětluje Jeffrey Osterroth, jednatel ATOZ Group, která kongres již posedmadvacáté organizuje. 

Mnohé k letošnímu programu napoví oficiální anotace kongresu: „Logistika bývá popisována přídavnými jmény jako rychlá, flexibilní, efektivní či spolehlivá. Jedno z označení, které se ale stále více používá, je zodpovědná. První věc, která nás napadne při diskusi zodpovědné logistice, představuje samozřejmě vztah k životnímu prostředí. Zodpovědnost ale není pouze zelenost. Vzhledem k tomu, že automatizace a digitalizace v průmyslu narůstají a rozmáhá se užití umělé inteligence, musí být logistika odpovědná i vůči lidem, kteří v ní působí. Odvětví musí být zodpovědné i vůči společnosti jako celku, státu či municipalitám. Logistika se také nemůže zbavit role odpovědného hráče v podnikové struktuře – uspokojovat potřeby ostatních oddělení a zároveň sledovat zájmy vlastníků, generovat přijatelný zisk a prostředky pro investice. V neposlední řadě jsou logistika a supply chain odpovědné vůči všem aktérům v dodavatelsko-odběratelském řetězci.“

Kongres se uskuteční ve dnech 30.–31. května 2024 v pražském centru O2 universum a očekává se účast stovek logistických profesionálů z Česka i zahraničí. 

Nový programový koncept

EASTLOG je v logistické komunitě oceňován jako akce, která každoročně přináší novinky. Letos se to týká především skladby programu. 

Částečnou přestavbou prošel dopolední blok. Tomu vždy dominuje úvodní inspirativní přednáška nebo duel zajímavých osobností. Tentokrát přijala pozvání Deborah Dull, která je světově uznávanou odbornicí na udržitelnost dodavatelských řetězců. Založila síť Circular Supply Chain Network, je autorkou knihy „Cirkulární dodavatelský řetězec: 17 nejčastějších otázek“ a udržitelnosti dodavatelských řetězců se věnuje ve společnosti Genpact. „Povíme si, jak se oběhovým hospodářstvím zabývat z nové perspektivy, a to skrze optiku dodavatelského řetězce. Uvedeme souvislosti toho, jak jsme se ocitli v podmínkách současné lineární ekonomicky, dále pak výzvy, které s sebou lineární ekonomika nese pro dodavatelské řetězce, a přednosti přechodu na cirkulární provoz a logistiku,“ poodhaluje téma přednášky Deborah Dull.

V minulosti vždy navazovala velká panelová diskuse. „Letos chceme zkusit něco nového, a tak jsme se rozhodli pro takový mozaikový koncept velmi stručných přednášek, které se z různých úhlů pohledu podívají na téma zodpovědné logistiky, s následnou debatou s publikem, respektive mezi samotnými přednášejícími,“ uvádí Jeffrey Osterroth. Tento blok je pracovně nazván Tisíc a jeden pohled na zodpovědnou logistiku a zazní v něm pravděpodobně 7–10 několikaminutových prezentací. V tuto chvíli je skladba přednášek teprve v přípravě, ale pravděpodobně se budou týkat dopravy a distribuce, developmentu, dekarbonizace, optimalizace supply chainu, ESG a CSRD, odpadů, pracovního trhu, zodpovědné implementace technologie či vztahu ke komunitám a municipalitám. Během tohoto bloku mohou účastníci položit jakékoliv otázky k prokazatelným přínosům daných projektů, jejich implementaci, finanční a technické náročnosti či dosažitelnosti ideálu, kterým je zodpovědná logistika.

Také odpoledne na účastníky a účastnice čekají nové sekce. Dvě budou zaměřeny výhradně na případové studie a dva diskusní kulaté stoly zacílí na HR a ESG. Níže přinášíme anotace pro každou ze sekcí. 

Případové studie: Intralogistika

Jeden z odpoledních bloků bude zaměřen na vnitropodnikovou logistiku, protože právě v této oblasti se odehrávají největší technické a technologické změny. Sekci bude tvořit sled případových studií, v nichž vystoupí vždy zástupci obou stran obchodního případu. Posluchači si tak učiní představu o tom, jak se daná inovace realizovala. Případové studie se zaměří na témata jako automatizace a robotizace, digitalizace logistických procesů, snížení energetické náročnosti či průmyslový development.

Případové studie: Doprava a SCM

Zatímco první odpolední sekce věnují pořadatelé intralogistice, ve druhém se – lapidárně řečeno – podíváme na to, co se děje mimo firmu. Tématem tedy bude doprava a dodavatelsko-odběratelské řetězce. Oba prvky spolu velmi úzce souvisejí, což bylo patrné zejména ve spojitosti s pandemií covid-19, ruskou agresí na Ukrajině či napětím na Blízkém východě. Tento programový bod bude opět koncipován jako soubor krátkých případových studií nebo inovací, které tematicky obrazí oblasti jako doprava, spedice, supply chain nebo inventory management.

Kulatý stůl HR

Součástí letošního kongresu bude opět oblíbený kulatý stůl zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskusi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků, rostoucí personální náklady spojené s inflační krizí, nutnost specializace u jistých profesí při současné potřebě zajistit některé činnosti pracovníky s univerzálními dovednostmi, souhra lidí a strojů, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru a perspektivy firem atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní také krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu.

Kulatý stůl ESG

Tento programový bod je letošní novinkou, kterou organizátoři reagují na nové požadavky v oblasti ESG. Nefinanční reporting se týká všech velkých podniků a do budoucna i některých malých a středních. „Mentalita“ nefinančního reportingu ale prostupuje napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci. Workshop bude mít podobu kulatého stolu, kolem něhož zasednou odborníci na ESG. V průběhu se uskuteční stručné prezentace, na jejichž základě se rozvine diskuse přítomných odborníků.

Ekonomický blok s Janem Švejnarem

Pozdně odpolední sekce se bude věnovat ekonomickým otázkám. Úvodní řeč přednese renomovaný národohospodář Jan Švejnar, který ekonomickou řečí popíše nynější stav České republiky, zmíní hlavní hrozby i příležitosti a zhodnotí zdejší hospodářství v evropském či globálním kontextu. Následuje panelová diskuse, která se bude pohybovat na základní ose, kterou ohraničují dva, do jisté míry protilehlé body – zodpovědnost a ekonomická realita. Panelová diskuse, v níže vystoupí ekonomové, logistici i podnikatelé, tak bude odpovídat na základní otázku: Budeme na to mít být zodpovědní? 

Příležitosti pro setkání a exkurze do provozů

Během polední pauzy mohou účastníci využít speciální speed-datingovou platformu BizLOG. Jde o přibližně desetiminutové předjednané schůzky, díky nimž se mohou obě strany seznámit osobně i se základní nabídkou možného budoucího obchodního partnera.

Závěr prvního kongresového dne má už neformální podobu díky Logistickému Business Mixeru. Jde o celovečerní platformu určenou pro podporu networkingu. Přítomní se mohou zapojit do tematického programu nebo jen tak se sklenkou v ruce korzovat mezi lidmi a navazovat nové obchodní i osobní kontakty.

Druhý konferenční den patří návštěvám logistických provozů, kdy se konají až čtyři exkurze. V tuto chvíli jsou domluveny dvě – a to v novém distribučním centru společnosti Amazon v Kojetíně a novém skladu společnosti Euromedia ve Stochově na Kladensku. Oba provozy charakterizuje vysoká míra automatizace a robotizace. Další exkurze budou potvrzeny v následujících měsících a účastníci se budou přihlašovat, jakmile bude nabídka konečná. Organizátoři upozorňují, že poptávka po exkurzích bývá vysoká, a tak doporučují už nyní registraci na celý kongres EASTLOG 2024, díky čemuž budou mít účastníci šanci zapsat se na exkurze v co nejbližším termínu. 

Rekordní rok 2023

Letošní ročník kongresu EASTLOG se koná posedmadvacáté. Vloni zaznamenal nejvyšší návštěvnost ve své historii, kdy se jej ve dnech 25. a 26. května účastnilo 684 odborných hostů. Takovou pozornost vzbudilo téma, které znělo Logistics Unlimited. Akci vloni podpořilo 63 partnerů, vystoupilo 58 řečníků a moderátorů, zaznělo 12 případových studií a k návštěvě byly čtyři logistické provozy. V programu bylo 21 vstupů včetně čtyř panelových diskusí a v rámci sekce BizLOG se uskutečnilo 192 organizovaných jednání. „Letos bychom chtěli přivítat ještě více návštěvníků, kteří mají zájem o logistiku a supply chain. Prostoru máme dost, protože akci pořádáme v kongresovém centru O2 universum, které patří mezi největší v Česku,“ dodává Jeffrey Osterroth.

Další informace o akce a rezervace na www.eastlog.cz

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků