0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Identity management jako základ ochrany firemních dat

Nejjednodušší způsob, jak se zlomyslní hackeři dostanou k digitálním datům společnosti, je prostřednictvím odcizených přihlašovacích údajů. Vzhledem k tomu, že jsou útočníci sofistikovanější než kdykoli předtím, mohou být hesla odhalena poměrně snadno. Vědět, kdo má přístup k vašim zařízením, sítím a IT zdrojům, je první linií obrany proti těmto útokům. Identity management (IdM) neboli správa identit, je proto nejdůležitější odpovědností IT oddělení. Pomáhá udržovat IT systémy, sítě a data v bezpečí a poskytuje ochranu proti kybernetickým hrozbám, ať už zevnitř, nebo vně podnikového firewallu. Identity management poskytuje první linii ochrany proti kybernetickým útokům.

Jak Identity management funguje?

Hlavním cílem správy identit je zajistit, aby byl přístup ke konkrétním aplikacím a systémům udělen pouze ověřeným uživatelům. Každé síťové entitě je přiřazena digitální entita a jakmile je vytvořena, systém správy identit umožňuje tyto identity udržovat, upravovat a monitorovat po celou dobu životního cyklu přístupu každého uživatele nebo zařízení. Správa identit jednoduše umožňuje správným osobám přístup ke správným zdrojům, ve správný čas, ze správných důvodů a s plnou evidencí. „Identity management v tomto případě funguje jako jakýsi centrální mozek, který ústředně řídí přístup jednotlivých identit k určeným zdrojům – ke svým účtům, certifikátům, VPN, vzdálený přístup – napříč řízenými IT systémy,“ říká Lukáš Cirkva, jednatel společnosti BCV solutions, českého dodavatele IdM systému. 


Výhody Identity managementu

Softwarový nástroj, který správu identit zajišťuje, je Identity Manager. Tento systém dovoluje správcům automatizovat mnoho úkolů souvisejících s uživatelskými účty, včetně přidávání nových zaměstnanců do sítě, díky čemuž získají přístup k příslušným systémům a aplikacím na základě jejich pracovní role. Software značně urychluje celý proces ze dnů na pouhé minuty.  Díky synchronizačním nástrojům je možný přenos dat. Dále je součástí reportovací funkce, auditní funkce a uživatelské rozhraní, které umožňuje delegace odpovědnosti za konkrétní úkoly na konkrétní uživatele.

Správa identit zlepšuje zefektivněním komunikačních procesů a řízením přístupu nejen bezpečnost IT, ale také zdokonaluje uživatelskou zkušenost. Identity Manager umožňuje zaměstnancům bezpečný a pohodlný přístup k aplikacím a datům, které potřebují ke své práci, bez ohledu na to, kde se nacházejí.


Správa identit jde ruku v ruce se správou přístupů

Pokud se vaše bezpečnostní strategie soustředí pouze na správu identit, zanecháváte svou organizaci velmi zranitelnou. Jakmile je totiž uživatel identifikován, má přístup ke všem vašim aplikacím a sítím, takže zlomyslným hackerům se stačí přihlásit s odcizenými přihlašovacími údaji kteréhokoliv zaměstnance, aby získali úplný přístup. Proto je důležité si uvědomit, že to, že je síťová entita oprávněna být v podnikové síti neznamená, aby měla automatický přístup ke každé aplikaci nebo datové sadě v síti. Uživatelský přístup ke konkrétním zdrojům musí být udělen na základě atributů identity, jako je například pracovní role a její úroveň v organizaci.

Oprávnění zaměstnance být v podnikové síti neznamená, že by měl mít přístup ke všem aplikacím a datům.

Když zkombinujete správu identit se správou přístupu, můžete uživatelům poskytovat pouze ty aplikace, které jsou relevantní pro jejich práci. Pokud by byl takový účet napaden, hackeři budou mít v přístupu omezený rozsah a lze zabránit závažnému dopadu kybernetického útoku. 

V souvislosti se zvyšujícími se kybernetickými útoky je implementace správy identit jedním ze zásadních kroků k ochraně firemních dat.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků