0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

K sešrotování lodí se začali používat roboti firmy Leviathan a výsledky jsou překvapivé

Vyřazování velkých kontejnerových lodí z provozu představuje složitý a ekologicky citlivý proces, který obvykle probíhá v chudých zemích Asie nebo Afriky. Při tomto postupu jsou lodě demontovány pomocí speciálních řezacích nástrojů. Tato metoda je sice hojně využívána díky své nákladové efektivitě, ale nese s sebou značné nevýhody, včetně kontaminace životního prostředí a obav o bezpečnost pracovníků. Bylo proto na čase do celého procesu pustit roboty.

S tímto řešením přišla německá společnost Leviathan. Ta vyvinula speciální robotická ramena, které k demontáži lodí používají účinnou kombinaci vody a písku. Tento přístup nabízí oproti tradiční metodě několik výhod. Zaprvé je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, protože robotická ramena jsou poháněna elektřinou, což vede k výraznému snížení emisí uhlíku. Kromě toho tato nová technika usnadňuje vyzvedávání oceli z lodí, která pak může být přepravována do evropských hutí pomocí elektrifikovaných vlaků, což dále snižuje ekologickou stopu.

Robot zachytává i škodlivé látky

Robotická ramena navíc vyžadují menší počet operátorů, takže proces je pracovně efektivnější a efektivnější. Využití počítačových simulací ke zjištění nejúčinnějšího a nejrychlejšího postupu demontáže lodí zvyšuje bezpečnost i efektivitu.

Proces demontáže na vodní bázi nejenže lodě rozloží, ale také zachytí veškeré nebezpečné látky, čímž zabrání jejich úniku do oceánů. Tyto látky mohou být potenciálně znovu použity při demontáži jiných konstrukcí, čímž vzniká uzavřený systém, který minimalizuje množství odpadu a znečištění.

Bude to stačit?

Navzdory potenciálním přínosům tohoto inovativního přístupu přetrvávají problémy. Odhaduje se, že v příštím desetiletí bude nutné recyklovat přibližně 15 000 lodí. Vyvstává otázka, zda nová, bezpečnější a ekologičtější robotická technologie bude stačit na zvládnutí tohoto objemu, nebo zda kvůli ekonomickým důvodům a naléhavosti vyřazování lodí z provozu přetrvají starší, ekologicky škodlivější a nebezpečnější metody.

Závěrem lze říci, že tradiční přístup k vyřazování kontejnerových lodí z provozu pomocí řezacích nástrojů poháněných fosilními palivy s sebou nese značné ekologické a bezpečnostní nevýhody. Nástup robotických ramen využívajících vodní a pískové trysky nabízí jednoznačně udržitelnější a bezpečnější alternativu. Nicméně i tak řešení environmentálních a bezpečnostních problémů spojených s recyklací lodí bude vyžadovat společné úsilí průmyslu, vlád a organizací, které se snaží chránit planetu i pracovníky v tomto důležitém, avšak nebezpečném odvětví.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků