0Kč

Žádné produkty v košíku.

Logistická centra zítřka ve světle posledních trendů

Ještě nikdy nebyl význam dodavatelských řetězců pro propojování lidí a zlepšování životů ve společnosti tak důležitý jako nyní. Jsme svědky toho, jak podniky mění logistiku z nenápadné operace na strategické aktivum. Přední světová společnost DHL aktualizovala v šestém vydání svůj Logistics Trend Radar podle nejnovějších poznatků, které budou mít v příštích deseti letech zásadní vliv na vývoj podniků, společností a technologií pro globální logistiku.

Logistiku nejvíce změní dekarbonizace, roboti, velká data, diverzifikace dodavatelských řetězců a řešení využívající alternativní zdroje energie. Zpráva je výsledkem rozsáhlé analýzy makro- i mikrotrendů a poznatků z intenzivní komunikace se zákazníky a velkou sítí partnerů, která zahrnuje výzkumné instituty, technologické společnosti a startupy.

„Události uplynulých dvou let nám jasně ukázaly, jak důležité jsou robustní dodavatelské řetězce a fungující logistika. Inovativní společnosti proto vytvářejí z logistiky, která dříve působila tiše v pozadí, strategické aktivum a zdroj pro tvorbu hodnoty,“ říká Katja Buschová, obchodní ředitelka společnosti DHL a vedoucí divize zákaznických řešení a inovací DHL, a doplňuje: „Jsme přesvědčeni o tom, že pro úspěch v budoucnosti je nepostradatelná inspirace spolu s inovacemi, otevřenou výměnou znalostí a zkušeností a intenzivní spoluprací. Zveřejněním šestého vydání publikace DHL Logistics Trend Radar znovu naše zákazníky a partnery vyzýváme k tomu, aby společně s námi utvářeli tuto éru logistiky.“

Větší přehlednost a diverzifikace dodavatelských řetězců hrají klíčovou roli pro zvyšování jejich odolnosti

Vzhledem ke stále častějšímu výskytu katastrof souvisejících s klimatem a geopolitických konfliktů se společnosti snaží diverzifikovat své dodavatelské řetězce, aby stabilizovaly své provozní procesy. Možnou strategií pro společnosti je tzv. multisourcing, tedy spolupráce s různými, vzájemně si konkurujícími dodavateli, nebo tzv. multishoring, při němž jsou využíváni poskytovatelé z různých zemí nebo regionů. 

Rozšiřováním dodavatelské základny a výrobních i prodejních sítí lze zlepšovat odolnost, agilitu, schopnost reagovat i konkurenceschopnost. Ze společností dotazovaných při přípravě publikace DHL Logistics Trend Radar 76 % plánuje, že v příštích dvou letech významně přizpůsobí svou dodavatelskou základnu s cílem zvýšit odolnost svých dodavatelských řetězců. Rozhodujícím faktorem pro zajišťování odolnosti dodavatelského řetězce je transparentnost. Analýzami velkých množství dat lze identifikovat dosavadní modely, rozpoznávat změny status quo v reálném čase a sestavovat prognózy pro budoucnost. 

Organizace, které dokážou nepřetržitě analyzovat velká množství nestrukturovaných dat, budou mít velkou výhodu, zatímco společnosti, které sledují jen nejdůležitější data o transakcích, nechávají bez využití enormní potenciál. Digitální dvojčata, další nový trend, který pomáhá zviditelňovat podnikové procesy, zjednodušují předvídanou údržbu, jejímž prostřednictvím lze snížit výpadky výroby o 70 % a udržovat funkční dodavatelské řetězce, zatímco počítačové vidění umožňuje efektivnější procesy a bezpečnější provoz.

Automatizace a efektivita nabízejí největší potenciál pro zvyšování produktivity 

Společnosti se musejí zabývat automatizačními a hospodárnými technologiemi, které vedou ke zvyšování produktivity, aby držely krok s rostoucí spotřebitelskou poptávkou. V této oblasti důležitými trendy jsou mobilní roboti pro vnitřní prostory a stacionární roboti, kteří podporují kvalifikované zaměstnance. Vývoj mobilních robotů pro vnitřní prostory tuto techniku v uplynulých letech výrazně diferencoval a vyznačuje se nepřetržitým technickým pokrokem. 

Mobilní roboti pro vnitřní prostory dokážou již přepravovat zboží z jednoho místa na druhé, pomáhají při nakládce a vykládce kontejnerů nebo nákladních vozidel, a dokonce je lze používat pro čištění a zabezpečování budov. Naproti tomu stacionární roboti mohou být strategicky rozmístěni ve skladech nebo logistických centrech, aby optimalizovali procesy. V budoucnosti se stanou automatizované procesy se spolupracujícími roboty neodmyslitelnou součástí logistiky.

Funkce moderních logistických center

Moderní logistické centrum blízké budoucnosti, ale ostatně i nyní, už nemůže být jen strohá skladištní hala. Vzhledem k jasným trendům stále vyššího využívání pokročilých prvků digitalizace a automatizace, musí mít dostatečné kancelářské zázemí a mělo by navíc v ideálním případě obsahovat i prostory pro retailový provoz a další doplňkové činnosti. Vzhledem k dalšímu viditelnému trendu: multimodální logistice, bude pro skutečně velká centra nutný i přístup k železnici a dobrá dostupnost letiště. Logistické centrum budoucnosti bude dále, pro možnost využití internetu věcí (IoT), jistě vybaveno privátními 5G sítěmi, které budou sloužit jak pro robotizaci, tak i pro další funkce automatizace.

Roboti vevnitř i venku

Vzhledem k nástupu robotizace skladů musí v budoucnu moderní logistické centrum vyhovovat jak pro využití in-door robotů, tak i out-doorových. Zejména na trzích s vyššími náklady na pracovní sílu se indoor mobilní roboti již hojně využívají při vyřizování objednávek. Jakmile se podaří nasadit vnitřní mobilní roboty ve větším měřítku, mají obrovský potenciál snížit náklady a zvýšit efektivitu v rámci provozu. 

Ještě zajímavějším trendy tématem jsou pak, výše zmíněné, out-door prvky. Trend venkovních autonomních vozidel zahrnuje různé samořídící roboty, které se pohybují především venku na souši nebo na vodě, a to jak na soukromých pozemcích, tak na veřejných komunikacích. Tento trend se zaměřuje na vozidla, která jsou buď zcela bez řidiče, nebo alespoň vysoce automatizovaná s občasným řízením lidským řidičem. 

Koncem roku 2021 dokončil americký startup TuSimple vůbec první plně autonomní jízdu návěsu nákladního automobilu po veřejných komunikacích a o několik měsíců později japonské konsorcium přepravních společností úspěšně vyplulo a zakotvilo první plně autonomní kontejnerovou loď na světě bez posádky na palubě. Bude však trvat ještě mnoho let, než lidé začnou plně autonomním technologiím důvěřovat a než předpisy umožní jejich nerušené použití v globálním měřítku.

Potrubní pošta se vrací? 

Zajímavým trendem, který DHL radar uvádí, jsou systémy trubkových systémů. Systémy trubek si získaly širokou pozornost veřejnosti, když se v roce 2012 do hlavních médií dostal koncept vysokorychlostní technologie „hyperloop“. Od té doby se myšlenkou nízkotlakého magnetického pohonu zabývalo mnoho soukromých podniků, které kultivovaly ekosystém alternativních technologií pro přepravu cestujících a nákladu. Během následujících několika let tak možná v každém skutečně High-end logistickém centru nalezneme i tuto renovovanou technologii.

Alternativní energetika nakonec

Legislativní požadavky regulátorů na snížení dopadů emisí CO2 a další ekologická témata se pochopitelně nevyhýbají ani logistice. Logistická centra zítřka tak budou zcela jistě vybavena fotovoltaickými panely, rekuperačními jednotkami, dále systémy pro jímání a zpracování dešťové a odpadní vody, velmi pravděpodobně i nějakým zařízením pro lokální zpracování pevného odpadu a v neposlední řadě také nádržemi na vodík, který se ukazuje, coby zajímavá alternativa k fosilním palivům v dopravě.

Budoucí logistická centra budou konstruována jako mimořádně zajímavé komplexní technologické celky s určitou mírou energetické, dopravní a informační autonomie. Vzhledem k využívání dronů a zmíněné robotizace bude návštěva takového objektu podívaná jako z klasických sci-fi filmů. Já se těším. A vy?

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků