0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Neustále hledáme způsoby, jak optimalizovat výrobní procesy a zvyšovat jejich efektivitu

Společnost Aura Engineering Hranice je renomovaným dodavatelem inovativních řešení v oblasti automatizace a robotizace výroby. V následujícím rozhovoru jsme si povídali s ředitelem společnosti Ing. Jaromírem Strakou o tom, jaké konkrétní systémy využívají v Auře pro konstruování těchto strojů a co dělají pro udržitelnost své výroby.

Jak se dotýká vaší společnosti 4.0 průmyslová revoluce ?

Jsme spolehlivým partnerem pro vstup do 4.0 průmyslové revoluce, kdy se výrazně zaměřujeme na automatizaci výroby, strojové vidění, propojení a zisk dat v reálném čase. Nabízíme využívání digitálních technologií k efektivnější a flexibilnější výrobě.

Ani Česká republika nezůstává pozadu v digitální transformaci a naše společnost reaguje na aktuální technologický vývoj a implementuje konkrétní opatření, jež reflektují na probíhající změny v způsobu podnikání a pomáhají výrazně zvýšit produktivitu a rozvoj firmy. Nabízíme tak kompletní inženýrské, projektové, výrobní a instalační řešení.

Jaké systémy využíváte pro návrhy a konstruování?

Využíváme 3D konstrukčních systémů PTC Creo Parametric. Poskytuje nám nejširší škálu výkonných a přitom pružných schopností, které pomáhají řešit nejnaléhavější konstrukční výzvy. Využíváme také osvědčené technologie programu Creo Pro/ENGINEER, plus stovky nových možností, které zvýší produktivitu navrhování.

Jedním z nástrojů, který se používá pro virtuální zprovozňování, je také Process Simulate. Tento digitální výrobní nástroj umožňuje simulační ověření výrobních procesů ve 3D prostředí. V Process Simulate jsou vytvářeny simulační 3D modely jednotlivých strojů, pracovních buněk i celých výrobních linek. Díky pokročilým nástrojům pro nastavení sekvence operací, možnosti řídit simulaci pomocí událostí a signálů a dalším funkcím lze vytvořit velmi přesný digitální obraz zařízení. Jeho využití je možné i v off-line programování a různých simulací.

Dalším nástrojem je Internet věcí v průmyslovém využití (IIoT), který je základní technologií pro iniciativy v průmyslu 4.0 a který využívá propojení chytrých senzorů, akčních členů a pod. s pracovníky různých společností odpovědných za provoz výrobních zařízení. Pomocí platforem průmyslového internetu věcí se společnosti připojují, monitorují, analyzují a pracují na průmyslových datech novými způsoby, aby zlepšily efektivitu, maximalizovaly růst příjmů, snížily náklady a další.

Co znamená freestyle a parametrická geometrie pro uživatele?

Jsou to dva různé přístupy k modelování v oblasti CAD. Tvůrci mohou pracovat s volnými tvary a křivkami. Je zde možné i vytvářet složité tvary například organické tvary, povrchy a zakřivení, které nejsou omezeny parametrickými pravidly.

Při použití freestyle geometrie se modely často vytvářejí intuitivně a umožňují tvůrcům více kreativity. Umožňuje to tvůrcům využít intuitivně více kreativity a zajímavých prvků. Oproti tomu parametrie využívá více matematických pravidel a parametrů. Jsou zde jasně definované rozměry. To je hlavně vhodné pro strojírenské a průmyslové aplikace, kde je důležité zachovat přesnost a konzistenci. Propojením obou systémů je 3D parametrický konstrukční systém PTC Creo Parametric. Tato kombinace umožňuje tvůrcům flexibilitu a kreativitu při zachování přesnosti a konzistence.

Které funkce pro práci v multi-CAD prostředí nabízíte?

Stejně jako je možné importovat neutrální 3D formáty (např. STEP, IGES, VDA, atd.) přímo do PTC Creo Parametric, mohou nyní uživatelé pracovat se soubory CATIA, Siemens NX, SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor bez potřeby samostatného překladače nebo přístupu k softwaru nebo licenci příslušného CAD systému. S PTC Collaboration Extension může uživatel v PTC Creo také spolupracovat s ostatními CAD systémy tak, že se při změnách dat v CATIA, SolidWorks a Siemens NX bude geometrie automaticky aktualizovat uvnitř PTC Creo Parametric.

Jaká opatření přijímáte k minimalizaci dopadu vašich projektů na životní prostředí a zajištění udržitelnosti průmyslových procesů?

Při návrhu elektrických systémů klade naše firma důraz na spolehlivost, efektivitu a dodržování příslušných normativů. Využíváme nejnovější technologie v oblasti PLC řízení a SCADA systémů pro monitorování a řízení procesů.

Jaký je váš přístup k optimalizaci výrobních procesů a zvyšování jejich efektivity?

Naším cílem je neustále hledat způsoby, jak optimalizovat výrobní procesy a zvyšovat jejich efektivitu. To zahrnuje implementaci automatizace, využití datové analýzy a neustálé hledání inovativních řešení.

Jaké jsou klíčové faktory, které berete v úvahu při plánování a realizaci projektů pro průmyslové klienty?

Klíčové faktory zahrnují požadavky klienta, technickou proveditelnost, časový plán, rozpočet adodržení příslušných normativů. Dále také zohledňujeme udržitelnost a možnosti budoucího rozvoje.

Jak řešíte problematiku bezpečnosti a ochrany při navrhování a instalaci průmyslových zařízení?

Bezpečnost je pro nás prioritou. Při navrhování a instalaci průmyslových zařízení dodržujeme všechny příslušné bezpečnostní normy a standardy. Provádíme důkladné analýzy rizik a implementujeme odpovídající ochranná opatření.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků