0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Nové dekarbonizační kontejnery dokáží přeměnit 78 % námořních emisí na vápenec

Průkopnický projekt londýnského startupu Seabound ve spolupráci s globální přepravní společností Lomar úspěšně prokázal možnost zachycovat značné množství emisí z nákladních lodí a přeměňovat je na cenné vápencové oblázky.

Společnost Seabound, financovaná grantem ve výši 1,5 milionu USD od britské vlády, nainstalovala prototyp systému zachycování uhlíku na 240 metrů dlouhou kontejnerovou loď a předvedla jeho schopnost zachytit nejméně 78 % emisí z komínů plavidla. Systém, umístěný v několika lodních kontejnerech funguje jako dodatečné zařízení, které se připojí ke komínu lodi a zachycuje emise oxidu uhličitého a síry vypouštěné při spalování lodní nafty.

Zachycené výfukové plyny procházejí vrstvou oblázků oxidu vápenatého neboli páleného vápna, které reaguje s oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého nebo vápence. Tento proces účinně zachycuje a ukládá zachycené emise v malých kamíncích.

Z kouře se stane vápenec

Systém společnosti Seabound přeměňuje relativně levný materiál na cennou komoditu využitím chemické reakce mezi páleným vápnem a oxidem uhličitým. Výsledné vápencové oblázky představují potenciální zdroj příjmů, který by mohl kompenzovat náklady na zavedení a provoz systému zachycování uhlíku.

Během pilotní plavby na palubě kontejnerové lodi dosáhl tým společnosti Seabound 78% účinnosti zachycování uhlíku a více než 90% účinnosti zachycování síry. Očekává se, že účinnost systému se bude dále zvyšovat a v optimální konfiguraci bude mít potenciál zachytit až 95 % emisí.

Navzdory významnému pokroku, který prokázala technologie zachycování uhlíku společnosti Seabound, zůstávají problémy s řešením významných emisí z lodního průmyslu. Nákladní lodě se podílejí přibližně 3 % na celkových světových emisích uhlíku, což představuje obrovskou výzvu v oblasti dekarbonizace. Zatímco se zkoumají alternativní čistší řešení, jako je čpavek a metanol, palubní řešení zachycování uhlíku, jako je to od společnosti Seabound, nabízí slibné přechodné řešení.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků