0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Obnovitelné zdroje energie jsou nyní ziskovější než jaderná energie, ukazuje nový výzkum

Snaha o urychlení dekarbonizace vedla k nárůstu investic do jaderné energetiky, zejména v Evropské unii a Spojených státech. Společná studie, na níž se podílely Evropský úřad pro životní prostředí, Stockholmská ekonomická škola a Postupimský institut pro výzkum dopadů na klima, však vyvolává kritické otázky ohledně životaschopnosti jaderné energie jako rychlého dekarbonizačního řešení.

Vědecký tým ve svém výzkumu zdůrazňuje převahu obnovitelných zdrojů energie z hlediska nákladové efektivity a rychlosti realizace. Tím, že výzkumníci staví jadernou energii do kontrastu s obnovitelnými zdroji, zdůrazňují nepříznivé dopady investic do jaderných elektráren. Ve zprávě zdůrazňují, že každé rozhodnutí o výstavbě nových jaderných zařízení neúmyslně zpožďuje postup dekarbonizace ve srovnání s investicemi do obnovitelných zdrojů energie.

Flammanville a Olkiluoto

Zásadní aspekt jejich analýzy se týká rostoucích nákladů spojených s jadernými projekty. Studie uvádí příklady, jako je zpožděný projekt Flammanville ve Francii a elektrárna Olkiluoto ve Finsku, u nichž došlo k výraznému navýšení rozpočtu. Finanční zátěž projektů jaderné energetiky má historický precedens, jak dokládá studie z roku 2014, která odhalila, že 97 % analyzovaných investičních podniků v oblasti jaderných reaktorů se setkalo s překročením nákladů, což v průměru představuje závratný nárůst o 117 % na projekt.

Výzkumníci identifikovali faktory, které přispívají k finanční volatilitě jaderných projektů. Například zvýšené riziko selhání vede k vyšším úrokovým sazbám, což činí ziskovost jaderných projektů závislou na podmínkách financování. Tyto problémy jsou umocněny historickým trendem růstu nákladů na jaderné projekty v čase.

Místo drahého jádra obnovitelné zdroje

Studie dále zkoumá spolehlivost jaderného parku, zejména s ohledem na snižující se dostupnost francouzských elektráren. Výzkumníci tvrdí, že náběh jaderných elektráren je pomalý, což je činí nevhodnými pro záložní technologie v energetických systémech silně závislých na větrné a solární energii. Místo toho tým navrhuje využít technologie výroby energie s nízkými investičními náklady a vysokými proměnlivými náklady, jako je skladování vodíku, baterie nebo přečerpávací vodní elektrárny.

Výzkumníci v závěru zprávy konstatují, že sice uznávají potenciál jaderné energie v dlouhodobém horizontu, ale současně zdůrazňují, že její výstavba vyžaduje značný čas a investice, což činí rychlou dekarbonizaci náročnou.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků