0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Pro-kognitivní osvětlení zvyšuje psychický i fyzický výkon a odolnost, zlepšuje zdraví a pomáhá ve stresových situacích. 

Světlo dopadající do očí má velký vliv na náš momentální i dlouhodobý stav. Ovlivňuje kvalitu spánku, zdraví, fyzický výkon i psychickou odolnost. Je-li správné, pomáhá. V opačném případě nám dokáže i škodit. 

Životní rytmus se už od nepaměti odvíjí od střídání dne a noci. Za denního světla jsme připraveni na aktivitu a výkon, za tmy naopak odpočíváme během spánku. Tato vazba mezi denním světlem a noční tmou však bývá u mnoha lidí narušena. Výjimkou nejsou jak pracovníci v bezpečnostních, ochranných a záchranných sborech, tak ani v komerčních organizacích. Během výkonu práce lidé běžně pobývají v prostorách s nevhodným osvětlením nebo jsou dokonce nuceni při nočních směnách i v noci bdít. Pod špatným osvětlením v podobě nekvalitních zářivek či LED svítidel se zhoršují naše kognitivní schopnosti, klesá celková výkonnost a zhoršuje se naše fyzické a psychické zdraví. Proto je nutné se snažit nepříznivým dopadům špatného světla předcházet a zmírňovat je. Výrazně k tomu může pomoci aplikace bio-optimalizovaného osvětlení, které se svým spektrálním složením a dalšími vlastnostmi maximálně přibližuje přirozenému dennímu světlu, na které je fyziologie člověka uzpůsobena. 

Bdělost, odolnost, výkon a náladu podporuje ve světle přes den modrá spektrální složka 

U fungování lidského těla je nutné si uvědomit, že náš denní (cirkadiální) rytmus je od pradávna přirozeně synchronizován slunečním zářením. Během dne na nás svítí slunce vyrovnaným spektrem s obsahem všech vlnových délek viditelného spektra, tj. všech barev. Zastoupení modré a zelené složky je pro nás signálem, že je den, tedy čas na aktivitu. Takové světlo v těle mimo jiné aktivuje produkci hormonu serotoninu, který pomáhá k plné bdělosti a soustředění, zrychluje naše reakce, zvyšuje výkonnost, rychlost a kvalitu ukládání do krátkodobé paměti i její vyvolávání.

Významně také ovlivňuje naše emoční naladění a odolnost ve vypjatých situacích. Serotonin zároveň podmiňuje kvalitu produkcie melatoninu, důležitého hormonu vznikajícího v epifýze pouze v noci a výhradně za tmy. Ten má v organismu řadu klíčových funkcí, např.  působí jako „vyslanec“ centrálních hodin, který startuje ve všech tkáních a orgánech regeneraci a reparaci buněk, napomáhá usínání, zlepšuje kvalitu spánku a tím přispívá ke kvalitě kognitivních funkcí, působí jako antioxidant, zbavuje tělo nebezpečných volných radikálů a má protizánětlivé a protinádorové účinky.

Právě v souvislosti se správnou tvorbou a funkcemi zmíněných hormonů v těle lidé, kteří pracují, učí se, nebo podávají jakýkoli duševní, nebo fyzický výkon za denního světla či při umělém osvětlení podobajícímu se dennímu světlu od slunce, dosahují lepších výsledků a také jsou odolnější vůči stresu. Naopak tam, kde se pracuje pod nekvalitním osvětlením, výkonnost i nálada klesá. 

Pro sbory a organizace, které potřebují výkonné, odolné a vyrovnané pracovníky a kolektivy, pak kvalita a vlastnosti osvětlení skýtají enormní potenciál. Pokud do prostor neproudí dostatek denního světla, řešením může být, krom například světlovodných systémů, speciální osvětlení. Jedná se o bio-optimalizované zdroje světla, které svými vlastnostmi a plynoucí biologickou účinností dokáží napodobovat a nahrazovat přirozené denní světlo.

Pro-kognitivním osvětlením je možné napodobit přirozené světelné podmínky

V pro-kognitivním osvětlení jsou stejně jako v denním světle rovnoměrně zastoupeny všechny barvy i vlnové délky, a především obsahuje oproti jiným běžným umělým světelným zdrojům zvýšený podíl stimulující modré a azurové složky. Zároveň je světlo z těchto zdrojů distribuováno v prostoru dokonale rovnoměrně. Díky tomu nepůsobí nepřirozeným dojmem, poskytuje nejvyšší vizuální komfort a disponuje téměř shodnou biologickou účinností slunce. 

Srovnání spektrálního složení a biologické (plná křivka) a vizuální (čárkovaná křivka) účinnosti denního světla, zářivky, běžné bílé LED a bio-optimalizovaného prokognitivního LED osvětlení, zdroj: Lenka Maierová,  ČVUT UCEEB

Oproti pro-kognitivnímu osvětlení jsou klasické zářivky či běžné LEDky dennímu slunečnímu světlu vzdálené. Nemají vyrovnané spektrum ani optimální vlnové délky a lidé se pod nimi častěji cítí unavení a jsou méně bdělí. Také mají negativní vliv na jejich celkové zdraví a vitalitu. Naopak kvalitní světelné podmínky podle mnoha studií a výzkumů pozitivně ovlivňují produktivitu, potěšení z práce, celkovou náladu a vztahy v kolektivech. 

Také v lokálních experimentech společnosti Spectrasol, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Národního ústavu duševního zdraví se prokázal pozitivní vliv pro-kognitivního osvětlení například ve školním prostředí. Při srovnání pro-kognitivního a standardního osvětlením v podobě klasických zářivek a běžných LED svítidel, se ukázalo, že pod pro-kognitivním světlem dosahují studenti výrazně lepšího prospěchu a výsledků v psychologických testech. Zlepšila se také jejich krátkodobá paměť, psychická odolnost a emocionální naladění. Naopak se snížila celková nemocnost a pozdní příchody. Ke zlepšení kognitivních schopností, aktivity i celkového naladění došlo také při experimentální instalaci v domově seniorů a dalších provozech. 

V neposlední řadě dokáže bio-optimalizované osvětlení zlepšit podmínky pracujících na směny. Noční směny představují pro člověka enormní a nepřirozenou zátěž. Světovou zdravotnickou organizací WHO byly dokonce zařazeny mezi potenciální karcinogeny. Snížená kvalita spánku a chronický spánkový dluh, tzv. sociální jet leg mnohdy stojí za vyšší četností chyb, nižší soustředěností i slabší schopností zvládat emoční vypětí a stress. Expozice vhodným osvětlením může přispět ke zlepšení světelné hygieny a ve svém důsledku pomoci také k lepšímu zvládání krizových situací. 

Kvality osvětlení jsou jedním ze základních kamenů při vytváření podnětného a komfortního pracovního prostředí vzhledem k jeho přímému dopadu na náš výkon, zdraví a vitalitu. Také pro organizace v sektoru ochrany a bezpečnosti dnes skýtá díky moderním technologiím výrazný potenciál pro zlepšení svých činností a plynoucích výsledků.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků