0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Rösler PowerLine – první regulace průtoku tryskacího média na bázi AI 

Díky jedinečnému šoupěti Rösler PowerLine se tryskání metacími koly výrazně  zjednodušuje. Nově vyvinuté inteligentní šoupátko se stará o to, aby byl výkon  tryskání optimálně řízen dle různých požadavků. Řízení probíhá nezávisle na  otáčkách metacího kola a bez časově náročného ručního nastavování množství  tryskacího média. Proto jsou víceméně eliminovány poruchy zařízení a chyby  obsluhy, čímž se výrazně zlepšuje celková bezpečnost procesu a zařízení. Tato  optimalizace spolu s nižší spotřebou tryskacího média a nižším energetickým  vstupem vede k vysoké hospodárnosti procesu tryskání. 

Metací kola jsou bezesporu srdcem tryskacích strojů a mají významný vliv na výkon  tryskání, požadované doby cyklů a náklady na tryskání. Při uvádění nového tryskače do  provozu byly dříve nutné časově náročné úpravy množství protékajícího tryskacího média  během vytváření tryskacích programů, výměny tryskacího média a při údržbě. V tomto  ohledu hraje rychlost metacího kola zásadní roli: Pokud se z jakéhokoli důvodu rychlost  metacího kola sníží, sníží se odběr proudu a výkon tryskacího média. Nový „inteligentní“  ventil Rösler umožňuje automatické, optimální nastavení a řízení výkonu tryskání nezávisle  na otáčkách metacího kola. Ruční a často chybné seřizování mušlového šoupátka je tedy  minulostí! 

AI umožňuje první samoučící řízení toku tryskacího média  

Základem tohoto nového patentovaného systému je inovativní mušlové šoupátko.  Prostřednictvím speciálních senzorů se otevření šoupátka automaticky nastaví na  specifikovaný průtok tryskacího média. Pro určení velikosti otvoru byl vyvinut speciální  software, který bere v úvahu parametry odběru proudu, rychlosti metání a průtok tryskacího  média. Jednou z vlastností tohoto softwaru je, že pomocí nabídky „nastavení průtoku  tryskacího média“ umožňuje automatické vytváření samostatných programů pro každé  metací kolo během několika minut. Již není třeba manuálních úprav. Vše, co musí obsluha  udělat, je zadat na ovládacím panelu optimální provozní parametry pro příslušný tryskací 

proces, jako je rychlost metání, průtok tryskacího média nebo odběr proudu. Pokud je  například potřeba rychlá průchodnost obrobků, může obsluha jednoduše zvýšit průtok  tryskacího média a rychlost metání. Současně při zpracování jemných obrobků zase  naopak lze snížit průtok média a rychlost metání na hodnotu, která zabrání poškození  tryskaných dílů. 

Rychlejší, bezpečnější a energeticky úspornější tryskání 

Při každodenním provoze zajišťuje šoupě Rösler PowerLine výrazně kratší tryskací cykly. Odpadá tak doposavad složité a zdlouhavé nastavování šoupátka. Poruchy a provozní  chyby jsou do značné míry eliminovány a procesy tryskání probíhají bezpečně a  reprodukovatelně, čímž se zabrání neplánovaným odstávkám systému. Inteligentním  řešením lze zároveň dosáhnout úspor energie. Navíc pro nové obrobky lze jednotlivé  tryskací programy snadno vytvářet a ukládat. Je také možné snadno realizovat složité  tryskací procesy s různým množstvím tryskacího prostředku. Příkladem tohoto je  odpískování odlitků, kde se začne tryskat s malým množstvím tryskacího média, které se  postupně zvyšuje. Tím je zajištěno, že písek, který se dostane do stroje s odlitky je  bezpečně a účinně oddělen od tryskacího média a odlitky jsou řádně vyčištěny. Ve srovnání  s tradičními operacemi odpískování, kdy se některé turbíny zapínají a vypínají postupně,  pomáhá šoupě PowerLine výrazně zkrátit doby cyklů. Rösler PowerLine nabízí podstatné  výhody i pro Shot-Peeningový proces tím, že výrazně zkracuje doby pro jednotlivá  nastavení šoupátek. Další výhodou je automatické monitorování a dokumentování toku  tryskacího média. Díky tomu lze snadno ověřit, že daný proces tryskání byl proveden  s definovanými parametry.  

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků