0Kč

Žádné produkty v košíku.

S paděláním certifikátů se setkáváme napříč všemi průmyslovými segmenty

Typickým zákazníkem nadnárodní společnosti TÜV SÜD jsou firmy z oblasti engineeringu a výroby, ale i energetické společnosti, právní kanceláře, banky, pojišťovny, nebo investiční fondy. O tom, jak je její činnost žádaná, svědčí i fakt, že certifikáty TÜV SÜD se padělají. Na otázky redakce, týkající se aktuální situace na trhu odpovídal Ing. Michal Svrček, MBA – ředitel divize Industry Service.

Letošní rok je ve většině oborů silně ovlivněn válkou na Ukrajině. postihuje tento fakt nějak vaši činnost? 

V letošním roce, kdy většina společností očekávala oživení po pandemii COVID-19, přišla krize na Ukrajině, a ta výrazně pozměnila plány nás všech, včetně TÜV SÜD. Vnímáme pozvolnou změnu struktury zákazníků – některé i poměrně etablované firmy zmizely z trhu, další bojují s odbytem, v mnoha případech zaměřeným na východní trhy, z nichž některé jsou nyní cílem sankcí. Vlivem války na Ukrajině vnímáme pokles v oblasti služeb spojených s exportem na trhy v Bělorusku, Rusku nebo Ukrajině, jako jsou např. přejímky tlakových a energetických zařízení, TS reglementy apod. 

V oblasti obecných požadavků ti zodpovědnější ze zákazníků i nadále naštěstí ve svých výběrových řízeních přikládají velkou váhu i aspektu kvality, jistoty a bezpečnosti, na druhou stranu u některých našich partnerů vnímáme odklon od tohoto přístupu směrem k přístupu „nejnižší cena vítězí a je mi jedno jak“, což se zadavateli často vrací ve formě nečekaných víceprací. 

Kdo je vaším typickým zákazníkem? 

Globálně přímo působíme prostřednictvím pěti divizí na všech kontinentech vyjma Austrálie. V divizi Industry Service jsou našimi partnery zejména společnosti z oblasti engineeringu a výroby. Spolupracujeme ale i s energetickými společnostmi, právními kancelářemi, bankami, pojišťovnami nebo investičními fondy. Velký podíl na trhu máme i v oblasti inspekce a certifikace výrobních linek, strojů a obecně elektrických zařízení. V současnosti zaznamenáme zvýšenou poptávku i v oblasti testování a certifikace wallboxů pro elektromobilitu (pozn. nabíjecí stanice pro elektromobily). 

Má český trh ve vašem oboru nějaká lokální specifika? 

Díky členství České republiky v EU je velké množství klíčových norem harmonizovaných. Předpisová základna EU v regulované sféře je platná např. nejenom v Německu nebo Francii, ale i v ČR. Samozřejmě, že v jednotlivých oblastech a zemích nalezneme určitá „lokální specifika“ platná pro danou oblast. Obecně však platí, že např. pro oblast tlakových nádob je v ČR stejně jako EU platná tzv. PED direktiva (Pressure Equipment Directive – 2014/68/EU), pro strojní technologie MD direktiva (Machinery Directive – 2006/42/EC) apod. 

Jako jediná společnost v ČR nabízíte ndt metodu akustických emisí. V čem tkví její inovativnost a při jakých činnostech si nejčastěji nachází své využití? 

Jedná se o pasivní detekční metodu, která sleduje dynamickou odezvu materiálu na působící zatížení. V praxi to znamená, že danou metodou detekujeme aktivní zdroje akustických emisí, jako jsou vnitřní strukturní změny – lokální plastická deformace, šíření trhliny, koroze, eroze a fázové transformace, netěsnosti, závislosti na vlastnostech materiálů, až do vzdálenosti několika metrů. 

Výhodou je, že se jedná o neinvazivní metodu, která je rychlejší, probíhá v reálném čase a celkově zefektivňuje zpracování kontroly. Doba odstávky provozovaných zařízení se zkracuje na minimum ve srovnání s odstávkami pro provádění jiných NDT metod. 

Jaké činnosti poskytujete v rámci vodíkového ekosystému? 

Jedná se o službu technické analýzy legislativního prostředí a norem k tématu vodíku. Dále jsou to studie připravenosti, případně standardní inspekční činnosti. Před několika týdny jsme na trh uvedli dvě nové certifikační značky TÜV SÜD „Fuel Cell System“ a „Hydrogen System Component“. Tyto značky jsou zaměřené na certifikaci výrobku nebo jeho části a kompatibilitu s danými normami, jako je např. IEC 62282. 

S čím jako společnost působící v poměrně konzervativní oblasti bojujete nejvíce? 

TÜV SÜD je celosvětově respektovanou a trhy akceptovanou společností, jejíž výstupy mají významný vliv na obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem na jedné straně, na druhé straně pomáhají veřejnosti vytvářet obrázek o tom, zda daný výrobek daného výrobce je bezpečný. Je třeba si uvědomit, že naše deklarace ve formě inspekční zprávy nebo certifikátů dokládá, že dané zařízení nebo výrobek je bezpečný a splňuje daná kritéria. 

Z tohoto důvodu v posledních letech zaznamenáváme zejména zvýšený počet padělků našich certifikátů nebo úprav těch, které jsme vydali – např. změny informací o posuzovaném výrobku, jeho identifikace, normy na základě kterého byl certifikát vystaven apod. V rámci skupiny máme pro tuto problematiku alokovaný celý tým expertů. S paděláním se setkáváme napříč všemi průmyslovými segmenty – od relativně jednoduchých zařízení až po ta složitá. Extrémním případem pak bylo padělání a pozměňování našich certifikátů výrobků určených pro jadernou energetiku. Tyto případy však předáváme k řešení orgánům činným v trestním řízení. 

Jaká pozitiva přinesl letošní rok a jaké jsou vaše plány pro nejbližší měsíce? 

Určitě je to vývoj za prvních 7 měsíců letošního roku, který je stabilní a na úrovni, kterou jsme si pro letošní rok nastavili. Z finančního pohledu jsme rádi, že se nám i přes náročné pandemické období daří držet růstový trend skupiny. Rok 2021 jsme uzavřeli na tržbách překračujících celosvětově 2,7 miliardy eur a s více než 25 000 zaměstnanci. Na lokální úrovni se TÜV SÜD Czech podařilo minulý rok zakončit na tržbách blížících se 700 milionové úrovni (v CZK) generovaných bezmála 400 kmenovými zaměstnanci.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků