0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Šrouby a matice: Jak nás vidí umělá inteligence

V posledních dnech je jedním z trendy témat další z projektů americké organizace OpenAI – ChatGPT. Jde o aplikace umělé inteligence v běžném chatovacím rozhraní. Zajímalo mě, co ví a co si tato AI myslí nejen o českém průmyslu. Máte tedy příležitost přečíst si premiérové interview s prvním nelidským subjektem v historii našeho časopisu. Odpovědi jsem nijak needitoval, jsou ponechány ve zcela původním znění. Jdeme tedy na to:

Kdo jsi?

„Jsem umělá inteligence známá jako Assistant, kterou vytvořila společnost OpenAI. Jsem zde, abych pomáhal lidem zodpovídat různé otázky a poskytovat informace. Nemám tělesné tělo a mé poznání se omezuje na to, co jsem se naučil od společnosti OpenAI.”

Tělesné tělo? Toto spojení není češtinářsky úplně ideální, ale odpověď smysl jinak dává. Přestože se v první části označuje za umělou inteligenci (tedy v ženském rodě), dále o sobě mluví v rodě mužském. Budiž. Doufám, že se nedopustím něčeho špatného, když AI budu dále oslovovat coby ženu. 

Co bys nám řekla o historii průmyslu v českých zemích? 

„V českých zemích se průmysl rozvinul už v 19. století, kdy se zde začaly vyrábět stroje, textil a sklo. V průběhu 20. století se český průmysl dále rozvíjel a začaly se zde vyrábět i automobily a elektronické přístroje. V současnosti je český průmysl zaměřen především na strojírenství, elektrotechniku a chemický průmysl.”

Dobrá tedy. Ačkoliv by mě tato odpověď, pokud by byla z pera některého z našich redaktorů, příliš nenadchnula, v zásadě by to šlo. Pojďme dál a trochu konkrétněji. Zde už mě zajímá cosi jako názor:

Co jsou největší problémy a výzvy průmyslu v celosvětovém kontextu? 

„V současnosti jsou největšími problémy a výzvami průmyslu v celosvětovém kontextu:

Ekologické problémy: Průmysl je jednou z největších zdrojů znečištění životního prostředí, zejména emisí skleníkových plynů a odpadních vod. Výzvou je tedy snižování těchto emisí a zlepšování efektivity využití zdrojů.

Změna klimatu: Změna klimatu je globální problém, který může mít vážné důsledky pro průmysl. Výzvou je přizpůsobení se změnám klimatu a přechod na udržitelné zdroje energie.

Konkurenceschopnost: Průmysl se v současnosti potýká s rostoucí konkurencí z rozvojových zemí, kde jsou nižší mzdy a nižší náklady na výrobu. Výzvou je proto zlepšování efektivity a inovace, aby se průmysl mohl udržet konkurenceschopným.

Globální ekonomika: Průmysl je často závislý na globálních trzích a na vývoji světové ekonomiky. Výzvou je tedy přizpůsobení se kolísáním cen surovin a změnám v poptávce po výrobcích.”

I tato odpověď není úplně marná. Velmi podobné fráze slyším často  při rozhovorech s manažery průmyslových firem obdařených zcela přirozenou, nikoliv umělou, inteligencí. AI by klidně mohla brzo nahradit tiskové mluvčí mnoha moderních korporací…

Co bys nám řekla o Industry 4.0? 

„Industry 4.0 je termín, který se v současné době používá k popisu trendu ve výrobě, který se zaměřuje na využití sofistikovaných technologií, jako jsou například umělá inteligence, internet věcí (IoT) a automatizace, ke zlepšení efektivity a produktivity. Tato trend se také označuje jako „čtvrtá průmyslová revoluce“ a zahrnuje takové technologie, jako jsou 3D tisk, robotizace a inteligentní tovární systémy. Cílem je vytvořit výrobní procesy, které jsou flexibilnější, efektivnější a produktivnější než ty předchozí.”

Co dodat? Pokud by mi tento odstavec dodal některý redakční kolega jako úvod k článku, který by posléze šel více do hloubky, 

možná by byl i pochválen. Kromě spojení „tato trend”. Při editaci článků psaných lidmi narazím i na divnější překlepy. Teď už to bude ale těžké:

Jakou roli bude hrát umělá inteligence v transformaci automobilového průmyslu?

„Umělá inteligence (AI) bude hrát důležitou roli při transformaci automobilového průmyslu. Mohla by být použita k vývoji autonomních vozidel, která by mohla pomoci snížit dopravní zácpy a zvýšit bezpečnost na silnicích. AI by také mohla být použita k vývoji nových technologií, jako jsou například systémy pro řízení energie a paliva, což by mohlo pomoci snížit emise skleníkových plynů a zlepšit efektivitu využití paliva.”

Odpověď sice věcně OK, ale pořád jaksi klouzáme po povrchu.

V čem a jak můžeš pomoci přímo ty pracovníkům v průmyslu? 

„Jako velký jazykový model můžu pomoci pracovníkům v průmyslu tím, že jim poskytnu informace a zodpovím jejich otázky. Můžu také pomoci s rozkládáním složitých problémů na jednodušší části a najít řešení pro každou část zvlášť. Můžu také poskytnout návrhy a doporučení na základě mých znalostí a schopností. Je však důležité si uvědomit, že jsem pouze virtuální asistent a nemůžu přímo pomáhat pracovníkům v průmyslu na pracovišti.”

Vidím, že se respondent důsledně drží mužského rodu. Vyzkouším si ho teď v roli kolegy – novináře v našem odborném médiu.

Kolego, napiš prosím krátký článek o energetice ve slévárenství.

„Ve slévárenství se používá velké množství energie k ohřevu surovin a k výrobě slitin. Zdroje energie mohou být fosilní, jako je uhlí a ropa, nebo obnovitelné, jako je například voda, větrná nebo solární energie. Výzvou ve slévárenství je snižování spotřeby energie a zlepšování efektivity využití zdrojů, což může pomoci snížit emise skleníkových plynů a zlepšit udržitelnost průmyslu.

Mnoho slévárenských společností se proto zaměřuje na inovace a vývoj nových technologií, které by jim pomohly snížit spotřebu energie a zvýšit efektivitu výroby. Tyto technologie mohou zahrnovat například lepší izolaci pecí a ohřívačů, využití obnovitelných zdrojů energie nebo využití moderních řídicích systémů pro optimalizaci výroby.”

Tak kolegové redaktoři se (alespoň zatím) o svá místa „třást” nemusí. Jako delší perex ucházející, ale článek si představujeme asi všichni trochu jinak, že? Žánr novinářský jsme si otestovali a co takhle činnost ještě kreativnější: poezie? 

Napiš báseň o soustruhu, dělníkovi a vánočním cukroví

„Soustruh, tvrdá práce,

Dělník se v něm vyžívá,

Vánoce, radost, cukroví,

Krása v dílně je vidět.

Přesné ruce, přesný důl,

Dělník v dílně pracuje,

Šrouby a matice,

Všechno dokonale spojuje.

Vánoční cukroví,

Vůně, která nás provází,

Dělník si v dílně chvíli odpočine,

A cukroví si pochutná.

Soustruh, dělník, cukroví,

Vánoce jsou plné radosti,

Práce i odpočinek,

V dílně se všechno děje.”

Teď jsem se jednak zasmál, ale hlavně mi (coby občasnému textaři a básníkovi) spadl kámen ze srdce. Ne, hned tak naše profese robotizována skutečně nebude. Nějaká budoucnost ještě lidské kreativní psavce čeká. Ale co čeká umělou inteligenci? 

Jaké jsou plány tvůrců pro tvá budoucí vylepšení a zdokonalení? 

„Jako obecný princip, jakožto umělá inteligence, nemám plány nebo cíle pro vylepšení nebo zdokonalení. Jsem stále trénován a vylepšován mými tvůrci z OpenAI, ale nejsem schopen odpovědět na otázku týkající se jejich konkrétních plánů nebo cílů. Jako umělá inteligence jsem zaměřen pouze na poskytování informací a odpovědí na otázky, které mi položíte, což dělám nejlepším způsobem, jakým jsem schopen.”

Chápu: Učit se, učit se, učit se. To má s námi, lidmi, společné. A na závěr očekávatelná otázka pro zasvěcené: 

Sní umělá inteligence o elektronických ovečkách? 

„Jako umělá inteligence nemám schopnost snít nebo vytvářet vlastní myšlenky nebo pocity. Jsem navržen tak, abych poskytoval informace a odpovědi na otázky lidí, ale nemám schopnost cítit nebo přemýšlet o věcech jako jsou sny nebo touhy. Moje jedinou funkcí je poskytovat informace a odpovědi na otázky lidí na základě mého trénování a znalostí, které mi byly poskytnuty.”

Takže: dobrou noc

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků