0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Studie Eaton: Nedostatek flexibility a soukromých investic může v některých částech Evropy zmařit energetický přechod

Nová studie poukázala na jeden z hlavních problémů, s nímž se potýkají některé z největších evropských ekonomik při dosahování svých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, a to na problém, který lze označit jako „nedostatek flexibility“. Vlády musí reagovat politikami, které zajistí spravedlivé, transparentní a snadno dostupné trhy potřebné k přilákání soukromých investic do zvýšení flexibility na straně poptávky.

Vzhledem k tomu, že výroba energie z uhlí a zemního plynu je postupně ukončována, musí vnitrostátní sítě vyrovnávat nestálost výroby energie z proměnlivých obnovitelných zdrojů, jako jsou komerční větrné elektrárny, s minutovými požadavky na energii v dané zemi. Flexibilita je nezbytná pro stabilizaci sítě s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, přičemž jediným způsobem, jak mohou země dosáhnout vysoké úrovně flexibility, je podpora investic do možností reakce na straně poptávky, jako je skladování energie. Otevřené trhy s flexibilitou jsou zásadním předpokladem pro podporu těchto investic.

Na nedostatek flexibility upozorňuje Index připravenosti na energetickou transformaci (Energy Transition Readiness Index, ETRI) pro rok 2023, který vypracovala Asociace pro obnovitelnou energii a čisté technologie (Association for Renewable Energy and Clean Technology, REA) a který letos společně sponzorují Eaton, globální společnost zabývající se inteligentním řízením energie, a Foresight Group, správce infrastruktury a soukromých kapitálových investic zaměřených na udržitelnost.

Německo a Spojené království trápí největší rozdíl ve flexibilitě

Na tomto základě se Německo a Spojené království potýkají s největším rozdílem ve flexibilitě do roku 2030, přičemž problémem je také Dánsko, Řecko, Irsko, Nizozemsko a Španělsko. Pouze Norsko, Finsko a Švédsko se zdají být schopny tuto mezeru snadno překonat – jejich mezera je menší, částečně proto, že mají přístup k velkému množství vodní energie, ale také proto, že mají dobře zavedené trhy s flexibilitou.

Francie a Itálie se potýkají s menšími rozdíly než některé sousední země, ale přesto musí udělat více pro to, aby přilákaly investice do flexibility, které budou do roku 2030 potřebovat. Švýcarsko čelí relativně malému nedostatku díky vysoké úrovni flexibilní vodní energie, ale jeho regionální struktura řízení znamená špatnou koordinaci politik pro zajištění veškeré potřebné flexibility. Polsko je v počátečních fázích energetické transformace, má velké ambice, ale čelí problémům s financováním nezbytných investic pro zlepšení přístupu poskytovatelů flexibility k síti.

Tento podrobný a zajímavý průzkum přináší mnoho dobrých zpráv pro Evropu, přičemž index zahrnuje také dílčí hodnocení socioekonomických a technologických faktorů, které podporují nebo brání investicím do přechodu na novou energetiku. Zvyšování úrovně podpory podpůrných technologií, jako je infrastruktura pro nabíjení elektrických vozidel a zavádění inteligentních měřičů, je jedním ze způsobů, jak mohou země zvýšit flexibilitu, a tím pomoci odstranit nedostatek flexibility, a existují důkazy, že některé země tuto příležitost využívají.

Německo i Spojené království vykazují největší zlepšení v „atraktivitě pro investory“ od začátku každoročního průzkumu v roce 2019, což ukazuje, že se správným politickým prostředím mají obě země potenciál přilákat investice do energetického přechodu, překlenout nedostatek flexibility a vytvořit vysoce obnovitelné sítě. Takto dopadly jednotlivé země v celkovém hodnocení:

Cyrille Brisson, viceprezident pro prodej a marketing, EMEA, Eaton, k tomu řekl: “Nadšení podniků pro přechod na novou energetiku roste, což je podpořeno obavami z emisí uhlíku, energetické bezpečnosti a kolísání cen. Vlády na to musí reagovat politikami, které vytvoří spravedlivé, transparentní a snadno dostupné trhy potřebné k přilákání soukromých investic do flexibility na straně poptávky a k tomu, aby byl energetický přechod dostupný a cenově přijatelný pro všechny. Stabilita a předvídatelnost zvýší důvěru investorů v projekty, které mohou mít často poměrně dlouhou dobu návratnosti.”

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků