0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Teplárenská lokalita Mělník se připravuje na budoucnost bez uhlí: vedle plynu tu bude i zařízení pro energetické využití odpadu

Teplárenskou lokalitu Mělník čeká do konce desetiletí ukončení výroby z uhlí a přechod na alternativní, nízkoemisní a bezemisní zdroje. Aby dodávky tepla pro stovky tisíc Pražanů a Středočechů zůstaly zachovány, Skupina ČEZ již nyní intenzivně připravuje výstavbu nových technologií. 

Vedle hlavních plynových a obnovitelných zdrojů zde vznikne také doplňkové zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Dnes zástupci ČEZ podepsali smlouvu na výstavbu ZEVO s konsorciem společností Metrostav DIZ a Subterra. Nerecyklovatelné a dále nevyužitelné odpady by se v Mělníce měly začít přeměňovat na teplo už na počátku roku 2028.

Přeměna teplárenských lokalit na nízkoemisní je součástí dekarbonizační strategie Skupiny ČEZ Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka vyhlášené v roce 2021. Skupina ČEZ plánuje ukončit využívání uhlí ve výrobě tepla do konce tohoto desetiletí, postupně snižovat podíl uhlí na výrobě elektřiny a do roku 2040 dosáhnout klimatické neutrality. Kompletní transformací projde i teplárenská lokalita Mělník.

Kombinace nízkoemisních technologií

„V našich teplárenských lokalitách plánujeme uplatnit kombinace různých nízkoemisních technologií. Jako přechodové palivo chceme využít zemní plyn, který má oproti hnědému uhlí poloviční emise, a u těchto zdrojů zároveň počítáme s postupným navyšováním podílu spalovaného vodíku. Dále chystáme v teplárenských areálech výstavbu fotovoltaik, díváme se na možnosti uplatnění například elektrokotlů, tepelných čerpadel, bateriových úložišť či jiných akumulačních řešení, v některých lokalitách zkoumáme možnost výstavby malých modulárních reaktorů, vodíkových elektrolyzérů nebo právě ZEVO. I v Mělníce se bude jednat o kombinaci více zelených řešení,“ uvedl Jan Kalina člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika. 

Dnes zástupci ČEZ podepsali smlouvu o výstavbě ZEVO s vítězem veřejného výběrového řízení, konsorciem společností Metrostav DIZ a Subterra. Výstavba by měla probíhat v letech 2025–2027. Z pohledu celé transformace teplárenské lokality Mělník představuje ZEVO jen minoritní část zdejšího budoucího výrobního mixu, i tak ale nahradí více než 3 000 vagónů uhlí ročně. Jedná se především o klíčovou součást plánů Středočeského kraje v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v blízké budoucnosti, kdy dojde k zákazu skládkování využitelných odpadů.

Středočeský kraj je nejlidnatějším krajem v České republice, aktuálně má 1,4 milionů obyvatel a jejich počet navíc neustále stoupá. Zároveň se dlouhodobě drží na prvním místě v produkci komunálního odpadu a to jak v absolutním objemu (860 tisíc tun ročně), tak v přepočtu na obyvatele (623 kg/osobu ročně). V současnosti končí 70 % středočeských komunálních odpadů na skládkách. Středočeský kraj proto počítá se zařízením ZEVO ve své dlouhodobé koncepci odpadového hospodářství; po vytřídění zbytky nerecyklovatelného a jinak nevyužitelného odpadu odkloní z neekologických skládek a naopak je smysluplně využije pro získání energie ve formě tepla a elektřiny. Nejen v souvislosti s výstavbou ZEVO Kraj v lokalitě investuje do výstavby nové dopravní infrastruktury, která již nyní neodpovídá rostoucí průmyslové výrobě na Mělnicku.

Dodávky tepla do 230 tisíc domácností

„Naše připravované investice do transformace lokality Mělník zajistí bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla do 230 tisíc pražských a středočeských domácností i v dalších letech. Kromě významného snížení emisí dojde postupně také ke snížení hlukové zátěže a lokalita Mělník se promění i vizuálně – zmizí například některé stavby včetně nejvyššího 500MW bloku odstaveného v roce 2021. Chceme i nadále zůstat dobrým sousedem a podporovat rozvoj okolních obcí a komunitní život v nich,“ řekl Miroslav Krpec, generální ředitel Energotrans, společnosti ze Skupiny ČEZ, která lokalitu provozuje. 

„Jsme hrdí na to, že se můžeme účastnit velmi významného a zároveň největšího a nejsložitějšího současného energetického projektu v České republice. Zařízení na energetické využití odpadů se běžně v Evropě využívají jako mnohem ekologičtější náhrada skládkování. Skupině ČEZ dodáme zařízení využívající ty nejlepší dostupné technologie současnosti. Špičková ZEVO s přísně kontrolovanými emisními parametry pomáhají šetřit životní prostředí a jsou přirozenou součástí cirkulární ekonomiky,“ uvedl Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ.

Hnědé uhlí od roku 1960

Hnědé uhlí pohánělo elektrárny a následně i teplárny v lokalitě Mělník od roku 1960. V roce 2021 zde byl odstaven jeden z největších uhelných bloků v České republice, elektrárna Mělník III s instalovaným výkonem 500 MW. Současné teplárenské zdroje doslouží do konce desetiletí. Místo nich převezmou žezlo v dodávkách tepla nové nízkoemisní technologie: vedle plynové kotelny a paroplynových bloků to budou například obnovitelné zdroje, teplená čerpadla a také právě ZEVO.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků