0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Udržitelnost v potravinářství: hliníkové plechovky hrají zásadní roli v budoucnosti cirkulární ekonomiky

Hliníkové plechovky používané v potravinářství jsou jedním z nejpoužívanějších nápojových obalů na světě. Velká část evropských států bohužel hliník recykluje méně než například Thajsko nebo další asijské země. Správné třídění plechovek má obrovský ekologický potenciál – vytříděné hliníkové obaly lze totiž recyklovat prakticky donekonečna.

Efektivní recyklace hliníku je zásadním krokem pro dosažení řady světových environmentálních a ekonomických cílů. Produkce plechovek z recyklovaného hliníku vyžaduje pouze 5 % energie v porovnání s jeho prvotní produkcí, čímž šetří přírodní a ekonomické zdroje a omezuje vznik emisí skleníkových plynů. Dle některých dostupných studií dosahuje hliník dokonce nejvyšší míry úspor recyklační energie ze všech nejpoužívanějších materiálů. Díky možnosti téměř nekonečné recyklace hliníku dochází s každým recyklačním cyklem k další redukci uhlíkových emisí, což podtrhuje unikátní udržitelný charakter tohoto materiálu. Navíc použití recyklovaného hliníku vede k výraznému snížení celkových výrobních nákladů.

Dopad hliníku na životní prostředí

Globální dopad zbytečně vyhozených hliníkových obalů je obrovský. Nejen, že znečišťuje přírodu, ale výroba nových plechovek je energeticky velmi náročná. Je tedy zásadní, aby výrobci a prodejci plechovek a jiných hliníkových obalů zdůrazňovali význam podpory účinných recyklačních postupů, zaváděli do svých výrobních procesů metody šetrné k životnímu prostředí a vyzývali své zákazníky k třídění. „Přestože se to na první pohled nemusí zdát, může být hliník ekologicky velmi šetrným materiálem. Zhruba 75 % z téměř jedné miliardy tun hliníku, který byl kdy vyroben, je stále v oběhu. S využitím moderních technologií můžeme ovšem dosáhnout ještě lepších výsledků. Ne všude ale lidé hliník správně a řádně recyklují,“ říká Jaroslav Dušek, country manager HELL ENERGY, evropského výrobce energetických nápojů. Díky vybudování nové ultramoderní továrny na recyklaci hliníkových plechovek patří společnost HELL ENERGY mezi přední představitele ekologicky šetrné výroby a podporovatele cirkulární ekonomiky.

Nekonečné putování hliníkové plechovky

Proces recyklace začíná u zákazníka – ten musí nápojovou plechovku správně vytřídit. „Omezujícím faktorem při recyklaci plechovek už pro nás dnes nejsou velké ztráty na materiálu nebo vysoké finanční a časové investice, ale nízká míra třídění hliníku v některých zemích. Co spotřebitelé nevytřídí, nejde zrecyklovat,“ vysvětluje situaci Dušek.

Vyhozením plechovky do správného kontejneru přitom její cesta teprve začíná. Po svozu odpadu jsou plechovky ještě jednou pečlivě vytříděny a následně pečlivě vyčištěny, což je nesmírně důležité pro účinnosti celého recyklačního cyklu. Vyčištěné hliníkové plechovky se poté rozdrtí na malé kousky, aby se usnadnil proces tavení. Roztavený hliník se odlévá do forem, známých jako ingoty nebo odlitky. Ty jsou následně lisovány, válcovány a použity k výrobě nových hliníkových plechovek.

Evropa si vede hůř než asijské státy

Dle výzkumu z roku 2018 patří Česko mezi 7 evropských států s nejnižší mírou recyklace. Zatímco v Česku recyklujeme pouze 47 % ze všech plechovek, sousední Poláci jich recyklují 80 %, Slováci s Rakušany okolo 70-71 % a Němci dokonce neuvěřitelných 99 %.3 Alarmující rovněž je, že 16 z 31 zkoumaných evropských států má nižší míru recyklace hliníkových plechovek než některé asijské země. Například v Thajsku podle letošního průzkumu recyklují okolo 78 % všech plechovek uvedených na tamní trh.

„Pro podniky a jednotlivce je zásadní, aby se aktivně zapojili do recyklačních procesů a přijali ekologické postupy pro udržitelnější budoucnost. Jakožto výrobci rychloobrátkového spotřebního zboží jsme si v HELL ENERGY vědomi svého vlivu na budoucnost světové společnosti a dlouhodobě děláme maximum pro implementaci ekologicky šetrnějších alternativ do našich produkčních postupů. Věříme, že naše akce může být inspirací pro naše zákazníky a další firmy,“ podotýká Dušek.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků