0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Úspěšné firmy fixují kurz koruny, ostatní budou ztrácet

Výhodnost spotového směnného kurzu a zajištění kurzového rizika musí být téma pro všechny firmy. Ne každý se jim dostatečně věnuje, přitom to může představovat rozdílový náskok. Nesmyslná korektnost, administrativa a různé kvóty vedou ke ztrátě konkurenční výhody. Firmy musí expandovat do nových zemí, my jsme připraveni být partnerem s 27 měnami.“, říká generální ředitelka Citfin, Martina Zvěřinová.

Co české firmy ve finanční oblasti nejčastěji podceňují?

Oblast výhodnosti kurzu je často nevyužitým prostorem pro lepší hospodaření a firmy tomu nevěnují dostatečnou pozornost. Přesvědčení některých společností, že na tom zas tolik nezáleží, je mylná. Zkontrolovat si bankovní kurz není nic neslušného, je to tvrdý business.

Český zahraniční obchod na tom není nejlépe, jak to zlepšit?

Na vládní úrovni je třeba intenzivně pracovat na snížení fatální závislosti ČR na automotive prů- myslu. Je skvělé, že jsme v tomto oboru silní, ale musíme investovat i do dalších odvětví. U firem je to o chuti hledat nová odbytiště. Přes 31 % vývozu jde do Německa, následuje Slovensko s 9 %, pak Polsko a Francie. Expanze na nový trh není jednoduchá ani levná, ale diverzifikace obchodních partnerů je důležitá. Proč do Indie vyvážíme jen 0,5 % našeho celkového exportu, do Izraele 0,6 % nebo do Mexika jen 0,5 %? Do třetí největší ekonomiky na světě, Japonska, jde pouze 0,3 % našeho exportu. Máme skvělé firmy s dlouhou tradicí, kvalitní výrobky a šikovné lidi, bohužel to nevyužíváme.

Jaké možnosti české firmy nevyužívají?

Předně je to zajištění kurzového rizika. Strategie „ono to nějak dopadne“ je vždy tou nejrizikovější. I menší zakázku lze hedgovat Forwardem. Vůle a chuť si zajistit kurzové riziko v konkrétních zakázkách může být klíčová konkurenční výho- da. Za druhé je to nedostatečná informovanost o výkyvu kurzu.

Už dlouho máme velmi nízkou nezaměstnanost, co s tím?

Nezaměstnanost 3,7 % je na českou ekonomiku opravdu příliš nízká. Najít dobrého zaměstnance je někdy prakticky nereálné. Trh práce je přebraný a požadavky často nereálné. Čím dál víc je to o racionalizaci procesů, jejich zjednodušení a následné automatizaci. Věřím, že nám s jednoduššími procesy pomůže v budoucnu AI a tím nám umožní využít opravdu talento- vaných jedinců v oblastech s nejvyšší přidanou hodnotou, kterou AI zatím není schopna vyřešit. Otázka AI se hodně démonizuje, ale je třeba na ni pohlížet jako na příležitost, nebát se, zkoušet, učit se s ní pracovat a pochopit její možnosti.

Jak se bude koruna vyvíjet v dalších měsících?

Teď je koruna silná, protože ČNB nebude sni- žovat hlavní 2T REPO sazbu zase tak rychle. Domníváme se, že bychom se ve 4Q mohli vrátit k 25 korunám za euro. Vše ale mohou změnit prezidentské volby v USA.

Stále vidíme málo žen ve vysokých funkcích, co si o tom myslíte?

Nemyslím si o tom nic. Nepřemýšlím o tom, jestli nějakou práci dělá žena nebo muž. Pro mě osobně je mnohem důležitější, aby byl tým složený z růz- ných lidí, s rozdílným přístupem, pohledem a ná- zory. Názorový konflikt je příležitost, ale musí tam být vždy vzájemný respekt. To je základní předpoklad pro rozvoj čehokoliv.

Pokud se budu obklopovat pouze jediným typem lidí, jak poznám, že cesta, kterou jdu, je opravdu ta správná? A co nám přinese, když se primár- ně budeme snažit postavit tým podle nějakých kvót? Budeme šťastnější? Budeme úspěšnější? Vyděláme víc peněz?

Domácí ekonomika prakticky neroste, jak to vypadá v businessu?

Za 1Q domácí ekonomika vzrostla jen o 0,4 %, což je skutečně málo. Procházíme slabším obdobím, ale jsem optimistka. Máme skvělé tradiční firmy, a to si v businessu nekoupíte. České firmy jsou schopné v zahraničí nabídnout mix tradice, důvěry a vysoké kvality, takže si stačí více věřit a investovat do proniknutí na nové trhy. Citfin je pak schopen dodat potřebnou konkurenční výhodu ve 27 měnách nejen v oblasti řešení kurzového rizika.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků