0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Ve výzvě OP TAK je připraveno celkem 250 milionů korun 

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Proof of Concept. Firmy ve spolupráci s výzkumnou organizací tak mohou žádat o finanční podporu na uvedení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Výzvu vyhlásilo 10. dubna 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. API bude žádosti přijímat do 10. září 2024. Pro žadatele je připraveno celkem 250 milionů korun.

„Aby malé a střední podniky či start-upy uspěly se svými produkty, potřebují před uvedením na trh ověřit funkčnost svých výrobků a také šanci na úspěch na vysoce konkurenčním trhu. My jim s tím chceme pomoci a přispět tak k rozvoji jejich potenciálu,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Výzva Proof of Concept z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v tom podnikatele podpoří.“

Záměrem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií. „Žadatelé mohou dotační podporu využít na ověření technické proveditelnosti výzkumu a vývoje s potenciálem výsledek výzkumu zhodnotit na trhu, nebo finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Cílem výzvy je také je podpora předávání znalostí a posilování vazeb mezi výzkumnou sférou a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi“.

Firmy mohou ve výzvě získat až 70 % způsobilých výdajů a výzkumné organizace 85 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. Podrobné informace o této výzvě z OP TAK jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/proof-of-concept-optak/proof-of-concept-vyzva-ii/.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie. 

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků