0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Velká část pracujících ve směnném provozu vnímá svou práci jako rizikovou kvůli únavě, potvrdil průzkum společnosti Déhora

Kvůli častému střídání směn v různou denní dobu přináší práce ve směnném provozu větší riziko úrazu. Mohou za to často špatně zvolené směnové modely, které narušují přirozený biorytmus zaměstnanců a mají vliv na zvýšenou únavu během pracovní doby. Většina firem však nepřijímá žádná opatření, která by únavě a následným dopadům zabránila. Jak vnímají bezpečnost práce ve směnných provozech sami pracující ukázal průzkum společnosti Déhora. 

Průzkum poradenské společnosti Déhora ve spolupráci s agenturou Ipsos mezi téměř 2000 zaměstnanci směnných provozů ukázal, že práci na směny vnímá více než třetina z nich   (38 %) jako rizikovou, a to zejména v důsledku střídání směn, tedy práce v různou denní dobu. Téměř 40 % respondentů se občas na směně obává úrazu a více než pětina (22 %) pracuje v neustálém strachu, že se zraní, pokud jsou zrovna unavení. Je alarmující, že s únavou se na směně nikdy nepotýkají jen pouhá 4 % pracujících. Znamená to, že současné nastavení podmínek práce na směny ve firmách je nevyhovující a zaměstnanci kvůli nevhodným směnovým modelům často čelí vyčerpání. Přitom následky únavy nevedou jen ke špatně odvedené práci, ale mohou mít i vážné zdravotní následky. 

„Z výsledků průzkumu je patrné, že většina zaměstnavatelů nepřikládá plánování směn svým zaměstnancům takový význam, jaký by měli. Neuvědomují si, že pokud se při plánování směn zaměří na individuální potřeby svých zaměstnanců, mohou riziko únavy, a tedy i nekvalitní práce a možných úrazů, minimalizovat,“ říká Eduard Hégr ze společnosti Déhora, která se zabývá plánováním pracovních sil ve směnných provozech. 

Zaměstnanci, kterým se někdy přihodil při práci na směny úraz, to ve více než pětině (22 %) případů přisuzují právě únavě. O něco málo zaměstnanců (18 %) pak vybralo jako důvod úrazu nepozornost, což však s únavou úzce souvisí. Z těchto výsledků je očividné, že směnný provoz přináší často vysoké pracovní riziko. „Česká legislativa v souvislosti s prací na směny neukládá zaměstnavatelům riziko hodnotit a přijímat opatření k jeho snížení, proto se firmy většinou touto problematikou samy bohužel preventivně nezabývají. To je i jeden z důvodů, proč se úrazy během směnného provozu stávají tak často, a pokud firmy svůj postoj k plánování směn nezmění, budou se stávat i nadále, “ dodává Eduard Hégr

Tuto skutečnost potvrzují i výsledky průzkumu, ve kterém pouze necelých 5 % dotázaných zaměstnanců uvedlo, že jejich nadřízený zkoumá a vyhodnocuje rizika spojená se směnným režimem práce a jen 10 % zaměstnavatelů plánuje směny tak, aby předešli únavě, přetížení či snížení pozornosti svých zaměstnanců při směně.  Téměř třetina (29 %) respondentů potvrdila, že je zaměstnavatel posílá alespoň na pravidelné zdravotní prohlídky či specializovaná vyšetření, ale podobný počet dotázaných (27 %) se domnívá, že jejich zaměstnavatel nepřijímá opatření pro snížení rizik plynoucích z režimu práce na směny vůbec žádná. 

K tomu, aby se nebezpečí úrazů či jiných zdravotních problémů při směnném provozu snížilo na minimum, stačí věnovat více pozornosti plánování směn zaměstnanců. Nastavení směn by mělo sledovat určitá pravidla a zohlednit účinky pracovní doby na zdraví, výkonnost, bezpečnost i sociální život zaměstnanců. Je proto smutné, že celá čtvrtina lidí, kteří se průzkumu zúčastnili, uvedla, že jejich zaměstnavatel nikdy nezohledňuje při plánování směn jejich zdravotní stav, osobní potřeby či péči o rodinu. Ve velkých firmách může být řešením zavedení speciálního oddělení pro plánování směn, nebo pozice plánovače a organizátora směn. Ti jsou zodpovědní za to, že zaměstnanci dostávají jen takové směny, které vyhovují jejich osobním a fyzickým požadavkům, ale současně nenarušují chod a provoz firmy. Těmito specialisty na směny se ale můžou dle průzkumu chlubit jen 3 % firem. 

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků