0Kč

Žádné produkty v košíku.

Železniční dodavatelská jde vpřed, nepříznivé době navzdory.

Železniční dodavatelská s.r.o. je jedním z největších soukromých dodavatelů náhradních dílů v České republice a dále pokračuje v pětadvacetileté tradici na trhu. Ročně společnost zpracuje tisíce zakázek, s loňským obratem 126 milionů korun. Patří do portfolia investiční skupiny Thein, jejíž divize Thein Industry je v podstatné míře zaměřena na železniční průmysl a zahrnuje komplexní služby od zakázkové výroby a oprav komponentů vozidel až po pronájem lokomotiv.

Její další specializací je vývoj vlastních vodíkových technologií v oblasti kolejové i silniční dopravy. Činnost Železniční dodavatelské a svět lokomotiv nám přiblížil CEO společnosti, Petr Bálka, který nám mj. zodpověděl i otázky týkající se témat jako jsou digitalizace, vodíkové technologie a dopady událostí na Ukrajině na železniční průmysl.

Železniční dodavatelská je obchodně výrobní firma. Na čem je v současné době postavena? Čemu se věnujete v rámci obchodu a čemu v rámci výroby?

Produktově jsme se postupem času vyprofilovali na dodávky elektrických a mechanických komponentů a doplňkového sortimentu lokomotiv ČKD a Škoda. Životnost lokomotivy je třicet a více let. I přes upgrade lokomotiv, například instalací motorů západní provenience a elektrických systémů, je zde stále obrovské množství lokomotiv, které jsou provozovány s původní technologií. Do těchto lokomotiv stále dodáváme náhradní díly, a to nám umožňuje dodávat sortiment komponentů. Postupně rozšiřujeme sortiment o další typy KV.

Pokud jde o obchod, vynikáme v rychlosti a dostupnosti nabízených komponentů. Zaskladněné díly jsou pro zákazníka okamžitě k dispozici, od objednávky k dodání proběhne obvykle velmi krátký čas. Vlastní logistika podporuje pružnost v reakci na požadavky zákazníků.

V rámci investiční skupiny Thein Industry jsou i výrobní firmy, které pro nás zajišťují výrobu některých komponentů. Společnost následně dodává finální produkt. Výrobní firmy ve skupině nám zajišťují přesné obrábění na CNC strojích, tepelné povrchové úpravy, svařování nerezových konstrukcí, atd.

Dění na Ukrajině do jisté míry zasahuje každého jednotlivce i každou firmu v České republice. Jak velké změny způsobil u Vaší společnosti?

Situace ve východní Evropě nás přímo ovlivňuje. K našim zákazníkům, vyjma České republiky, Slovenska a dalších, patřila Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Realita je nyní taková, že máme na Ukrajině finanční prostředky, ale standardní platební styk nefunguje a připravené smlouvy nejsou realizovány. Je až neuvěřitelné, co dokáže způsobit několik týdnů v rámci dodavatelských řetězců.

Situace s nákupem materiálu a cenotvorbou je každodenní výzvou. Došlom ke zpomalení dodávek externích dodavatelů, není k dispozici kompletní sortiment materiálů, dochází k náhradám, což prodražuje výrobu.  Pryč je doba, kdy bylo vše predikovatelné a dosažitelné „na zavolání“. Věříme, že v dohledné době se situace na východě stabilizuje a dojde k narovnání dodavatelsko-odběratelských vazeb.

Jak se dotýká digitalizace Vašeho přístupu k zákazníkům?

Co se týče strategie a rozvoje firmy, zavádíme nový ERP systém, který unifikuje a zrychluje podnikové procesy napříč skupinou Thein Industry. Rád bych digitalizoval rozhraní vůči zákazníkovi, které by umožňovalo jedno- dušší dohledání komponentů náhradních dílů a pod profilem zákazníka vytvořil jeho virtuální sklad a katalog, de facto e-shop pro všechna KV. Toto umožní nákup dílu od šroubku až po celou lokomotivu.

A co digitalizace portfolia firmy jako takového?

Nedávno jsme rozšířili naše služby o možnost 3D podkladu pro výrobu. Zákazník si postupně vytvoří profil a sklad 3D virtuálních dílů. Na základě výkresů pak navrhneme proces výroby, tzn. 3D tisk, CNC obrábění, tisk 3D vytavitelných modelů pro odlitky, atd.

A jak řešit, že nemáte výkres, ale musíte vyrobit něco, co lokomotiva potřebuje, což je hlavně u těch starších problém?

Další zajímavou oblastí, kterou nabízíme, je „reverse engineering“. Je to podle mě možnost, jak díl vyrobit zpětně. Oskenujete součást, okótujete ji a máte ji připravenou buď pro 3D tisk, nebo pro pětiosé obrábění.  Tato technologie nám umožňuje opětovnou výrobu dílů a komponent i od již zaniklých výrobců.

Jak vnímáte bezemisní technologii v železnici?

V současnosti dokončujeme praktická řešení v oblasti „hydrogen technology“ a rádi bychom ji co nejdříve nabízeli zákazníkům. Sledujeme aktuální vývoj a požadavky trhu, na který se snažíme pružně reagovat. Jednoznačně vidíme, že bezemisním technologiím v rámci kolové dopravy bude patřit podstatná část trhu.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků