0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Využitím virtuální reality jsme si ušetřili čas i náklady, linku jsme díky tomu spustili o 15 týdnů dříve

Společnost Continental Automotive v nedávné době instalovala novou výrobní linku ve svém závodě v Brandýse nad Labem. Než byl celý projekt realizován na ostro, použila firma virtuální realitu, ve kterém spustila digitální dvojče linky. Mohly se tak s předstihem vychytat případné chyby a problémy a celý proces se také významně urychlil. Více nám o celém projektu řekl Jakub Hamerník, vedoucí týmu Smart Automation.

V brandýském závodu společnosti Continental neustále sledují moderní trendy a technologie. Mnohé z nich pak následně testují, a pokud vidí přínos, pak je implementují do výrobních i dalších procesů. Své zkušenosti pak předávají v rámci celé skupiny Continental dál. To vše je součástí transformace podniku s cílem stát se modelovým plně digitálním závodem Průmyslu 4.0. Jedním z klíčových prvků, který hraje v celém procesu významnou roli, je využití virtuální reality.

Proč jste se rozhodli testovat novou linku nejprve ve virtuální realitě?

Příprava nové linky trvá několik měsíců a následná ladění a úpravy mohou trvat další týdny či měsíce, což znamená významné časové a finanční nároky. Proto jsme se rozhodli implementovat koncept virtuálního zprovoznění. Tato metoda nám umožnila pracovat s výrobním procesem ještě před fyzickou stavbou linky. Hlavním motivem bylo využít digitálního modelu k plnému porozumění budoucí výrobní linky.

Jak se vám tento postup osvědčil?

Dá se říct, že i přes vyšší počáteční investici do virtuální reality a modelu linky, se nám náklady rozhodně vyplatily. Právě díky nim jsme dokázali zahájit provoz linky o 15 týdnů dříve, než by bylo možné bez virtuálního zprovoznění. Virtuální provoz linky nám také mimo jiné pomohl odhalit osm kolizních bodů a navrhnout devět změn v původním návrhu, díky kterým jsme předešly kolizím v reálném provozu. Navíc jsme mohli také prověřit ergonomii všech manuálních stanic na lince, změřit dobu cyklu každé stanice a zkontrolovat, zda byly splněny standardy Continentalu. Dále jsme měřili dobu oběhu jednotlivých robotů a provedli pilotní projekt na optimalizaci spotřeby elektrické energie u jednoho robotického pracoviště. Tuto optimalizaci plánujeme rozvíjet pro budoucí výrobní linky na celosvětové úrovni.

Využili jste při testech ve virtuální realitě i nějaké další technologie?

V pilotním projektu jsme také využili brýle s rozšířenou realitou (tzv. augmented reality – AR) Microsoft HoloLens 2. Uživatel skrze brýle vidí normálně, jen se mu v zorném poli objevují virtuální objekty či informace. Může to být třeba postup prací při servisním zásahu nebo provozní údaje k zařízení. Využíváme je ale také při školeních či při vzdálené komunikaci se zákazníky.

V Brandýse jste také zavedli privátní 5G síť, k čemu má sloužit?

Privátní síť 5G je nezbytná podmínka pro přechod na plně digitální firmu v rámci konceptu Průmysl 4.0. Zároveň vnímáme tuto 5G privátní síť jako klíčovou třetí složku naší IT infrastruktury. Naše snahy směřují k tomu, abychom byli připraveni na budoucí projekty, které budou vyžadovat právě 5G připojení jako vstupní podmínkou. Plánujeme postupně integrovat do této sítě stále více robotů, senzorů a dalších zařízení, abychom co nejlépe využili výhod, které nám 5G přináší. Tím dosáhneme zvýšení efektivity výroby, minimalizaci neplánovaných odstávek z důvodu poruch zařízení a získáme lepší přehled nad celým výrobním procesem.

Jaké další technologie byste v budoucnu rádi využili ve vaší výrobě?

V Continental, jako technologické firmě, se samozřejmě věnujeme různým oblastem nových trendů. Naším hlavním zájmem jsou například pokroky v 3D tisku, rozšíření umělé inteligence do našich výrobních procesů a predikce vadných produktů na základě analýzy dat. Nicméně si uvědomujeme, že každý technologický krok vyžaduje svůj čas a ve společnosti jako naší klade velký důraz na stabilitu a spolehlivost nových řešení, která budou následně implementována do reálných výrobních procesů.

Máme také interní pravidla a stávající standardy, které musíme zohlednit při vytváření finálního technologického řešení v rámci nových projektů. Toto dodržování pravidel je důležité, abychom zabránili fragmentaci a izolovanosti jednotlivých částí společnosti. Naším cílem je spíše vytvořit integrovaný digitální závod, kde různé technologické inovace budou pracovat v souladu a synergii.

S automatizací a digitalizací výroby se také pojí rizika kyberkriminality, o které se v poslední době čím dál častěji hovoří, jste před těmito riziky chráněni, případně přijímáte nějaká opatření ke zvýšení bezpečnosti?

Společnost Continental, a zejména naše korporátní IT oddělení, aktivně pracuje na této problematice ve spolupráci s našimi konzultačními partnery. Je však třeba zdůraznit, že nemám oprávnění sdělovat podrobnější informace, neboť se jedná o oblast IT bezpečnosti, kde je zásadní zachovávat opatrnost.

Na druhou stranu bych rád upozornil na významnou bezpečnostní výhodu spojenou s 5G mobilní privátní sítí. Tuto síť vnímáme jako zcela bezpečnou, a to zejména díky několika faktorům, které jsou součástí procesu připojení. Pro připojení do naší sítě je nezbytné mít naši SIM kartu, dále musí být MAC adresa koncového zařízení registrována v našem systému. Nicméně největší výhodou je samotná podstata 5G MPN (Mobilní privátní sítě) – využíváme privátního frekvenčního pásma, které je určeno výhradně pro naše koncová zařízení. Tímto způsobem zajišťujeme vysokou úroveň bezpečnosti pro naše komunikace a data.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků