0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Young Energy Europe: stále komplexnější pohled na  problematiku úspor energií a dalších zdrojů

V rámci 6. ročníku projektu Young Energy Europe byly minulý týden v kopuli Česko-německé obchodní a průmyslové komory oceněny ty nejlepší energeticky úsporné projekty. Celkem 23 úspěšných absolventů ze 7 firem vypracovalo 9 úsporných projektů.

Autoři vítězného projektu se rozhodli hledat úspory přímo v provozu. Tím se ukázalo být externí mytí obalů používaných přímo ve firmě a s ním spojená logistika. Tým z firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. navrhl zefektivnit logistiku a nahradit externí mytí obalů používaných ve firmě vlastním iontovým čištěním.

První místo Vitesco Technologies

Klasická řešení úspor mají ve firmě Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., na starost specializovaná oddělení, proto se scouti z této firmy; Petra Staňková, Zbyněk Čada, Vojtěch Harapát a Tomáš Fučík, snažili najít pro svůj projekt nový nápad. Vybrali si oblast čištění obalových materiálů z čisté výroby, které firma interně používá. Tyto obaly jsou v současné době odváženy k mytí v externí firmě, která k jejich čištění používá vodu a detergent. Scouti navrhli nahradit toto mytí iontovým čištěním přímo ve firmě.

„Měli jsme několik schůzek s naším energy managementem a hledali jsme společně cesty, kde by se dalo něco uspořit, a nebo změnit. Tento projekt kombinoval více aspektů ) vedoucích k úsporám najednou. Také jsme se odpíchli od požadavku logistiky, který visel ve vzduchu už delší dobu.“ říká Tomáš Fučík, člen vítězného týmu. Při tomto postupu se ušetří elektrická energie, voda, detergent i doprava.

Zároveň bude možné zmenšit zásobu dotčených obalů zhruba na polovinu. Investice se vrátí na ušetřených nákladech za externí mytí přibližně do jednoho roku a úspora emisí CO2 byla vyčísla na téměř 2 tis.t/rok. Projekt byl schválen k realizaci, která by měla být dokončena ve 3. čtvrtletí roku 2024.

„Původně jsme se soustředili na vodní hospodářství, využití dešťové vody aj., ale tam návratnost nebyla tak zajímavá. Tento projekt teď všichni přijímají pozitivně“, udává Petra Staňková a Zbyněk Čada dodává: „Realizaci projektu jsem zpočátku neviděl reálně. Je skvělé, že firma realizaci projektu podpořila.“

Na druhém místě se umístily týmy, jejichž projekty si byly blízké tím, že se na konkrétním vlastním příkladu pokusily vytvořit příklad využitelný pro další místa a objekty. V obou případech se jednalo o efektivní využívání zdrojů, především elektrické energie, ve vlastním sídle.

Druhé místo Bilfiger a Moravskoslezské Investice a Developement


Pan Štěpán Vizina ze společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s  se zabýval mapováním potenciálu veřejné správy přispět k energetickým úsporám. Vypracoval seznam možných opatření pro zlepšení hospodaření se zdroji. Zabýval se opatřeními týkajícími se budov, ve kterých veřejná správa sídlí, jejich provozu a zmínil i opatření nepřímá, např. možnosti osvěty a vzdělávání. Blíže pak rozpracoval tři opatření pro vlastní sídlo MSID, a sice využití tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení, vybudování FVE a výměnu osvětlení. „Ve veřejném sektoru je obří potenciál pro změnu, ale veřejný sektor je nutné zaujmout, proto jsme začali u sebe“ vysvětlil Štěpán Vizina při své prezentaci.


Druhým týmem na stříbrné pozici byl tým ve složení Viktor Vajc, Lea Jadrníčková, Olexandr Abramov z firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Tento tým vypracoval návrh šesti úsporných opatření pro sídlo vlastní společnosti, kancelářskou budovu v Praze v Karlíně. „V rámci projektu jsme vytvořili CO 2 Roadmapu pro naše kanceláře v kancelářské budově v pražském Karlíně. Cílem bylo nalézt v roadmapě úsporná opatření, která by bylo možné následovat,“ zdůraznil při prezentaci projektu Viktor Vajc. Scouti navrhli systém jednodušších technických ale i organizačních změn s malými investicemi a celkovou návratností necelého půl roku, a vyčíslili, že pouze zavedením těchto opatření lze uspořit asi 25 % emisí vzniklých ve firmě spotřebou elektřiny, tepla a vody.

Třetí místo Škoda Auto


Třetí místo putovalo tento rok do společnosti Škoda Auto a.s. týmu ve složení Renata Bittnerová, Petr Dočekal, Tomáš Kaulfus a Viliam Kolesár. Ti navrhli praktické řešení, jak zlepšit využití kovového „odpadu“ z výroby. Po vytipování vhodných dílů – výřezů ocelového plechu – navrhli systém, jak umožnit využití tohoto materiálu v režimu „re-use“ místo současné prosté recyklace. Podle zhodnocení současného stavu, by se do režimu přímého materiálového využití mohlo přesunout až 500 t kovového odpadu, který je v současné době recyklován ve slévárně. „Zahájení projektu plánujeme v průběhu října“, uvedl Viliam Kolesár a upozornil, že bude možné tento projekt následně rozšířit i na další koncernové společnosti.


Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků