0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Zákaz využití nebezpečného skleníkového plynu v elektrických rozváděčích by znamenal velký posun pro životní prostředí

Vyjednavači Rada evropské unie a Evropského parlamentu předběžně dosáhli politické shody týkající se omezení využívání látek, které způsobují globální oteplování. Znamenalo by to nově také úplný zákaz využití rozváděčů středního napětí, které pro izolaci používají fluorované plyny, z nichž nejsilnějším je fluorid sírový.

Evropská unie se nově přiblížila kompletnímu zákazu využití nebezpečného skleníkového plynu SF6 (fluorid sírový) v elektrických rozváděčích, což znamená, že se v evropských zemích brzy objeví nová pravidla, která s sebou přinesou využití alternativních technologií bez využití tohoto silného plynu. Alternativní technologie jsou k dispozici již mnoho let, jsou vyzkoušené a funkční a to hlavně v kategorii rozváděčů středního napětí až do 24kV včetně, což je oblast, kde se využívá největší množství těchto zařízení. Podle kritiků přinese tento zákaz problémy pro masové využití obnovitelných zdrojů energie s cílem dekarbonizovat Evropu, které jsou často závislé právě na rozváděčích.

Podle Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu je SF6 na vrcholu seznamu nejsilnějších skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování 25 200krát vyšším než u CO2 za období 100 let. Protože se SF6 přirozeně neabsorbuje ani neničí, může v atmosféře zůstat aktivní až 3 200 let. Kromě toho existují zdravotní a bezpečnostní problémy týkající se toxických vedlejších produktů, které vznikají v důsledku oblouků, výbojů a jiskření SF6.

V Evropě platí zákaz všude kromě spínačů

V Evropě je používání SF6 pro většinu aplikací zakázáno, ale v posledních letech je patrný rostoucí trend používání plynu SF6 ve spínacích přístrojích, který se bude pravděpodobně zrychlovat v důsledku postupného zavádění decentralizované elektrické sítě v Evropě – pokud regulační orgány něco nepodniknou.

V roce 2022 Evropská komise na tento trebd reagoval a navrhla, aby byl SF6 zakázán ve většině nových elektrických zařízení již v roce 2026 pro rozváděče do 24 kV a pro vyšší napětí do roku 2031, a to v rámci širších plánů na snížení obsahu F-plynů.

Plyn SF6 se však zatím stále hojně používá v jističích a rozváděčích v elektrárnách, větrných turbínách a elektrických rozvodnách k zhášení oblouků a zastavení zkratů. Je spolehlivý a jeho nároky na údržbu jsou nízké – což je velmi výhodné, pokud je vaše elektrické zařízení například součástí větrné turbíny pracující v Severním moři. Poskytuje také kompaktní plynem izolované rozváděče, které jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Používání plynu SF6 v rozváděčích v distribuční síti je však nejen nežádoucí, ale není již ani nutné, protože pro spínací aplikace jsou k dispozici dobré alternativy. Například spínání ve vakuu v kombinaci s pevnou izolací je bezpečné a ekologické řešení, které se v Evropě používá již mnoho let.

Technologie vakuového spínání je spolu s přirozenou vzdušnou izolací vhodná pro využití a splnění současných nároků sítě a zároveň pomáhá účinně bojovat proti globálnímu oteplování. Pouhý 1 kg SF 6 se rovná 25 200 kg CO 2 a rozhodnutí zakázat tento plyn je tedy určitě opodstatněné.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků