0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

ARGO HYTOS JE LÍDR V SEGMENTU FILTRAČNÍ TECHNIKY „NOVINKY NA TRH PŘINÁŠÍME KAŽDÝ ROK,“ ŘÍKÁ PAN VANÍČEK

V minulém rozhovoru jsme hovořili o novinkách, které společnost Argo Hytos nabízí v oblasti hydrauliky. Nyní je čas podívat se na druhou, neméně významnou, část portfolia, kterou tvoří filtry. O nich jsme si povídali s Janem Vaníčkem, který se v Argo Hytosu specializuje právě na prodej filtrů.

Jak velký význam vlastně mají filtry pro Argo Hytos?

Filtrační technika má pro společnost Argo-Hytos velký význam a také dlouholetou tradici. V loňském roce jsme oslavili 75 let od počátků této cesty. Přitom původní filtr vůbec nevypadal jako komponent, který známe z dnešní doby. Tímto velmi jednoduchým filtračním zařízením byla vypouštěcí zátka olejové vany motoru, do které byl implementovaný magnet. V té době byla jakákoliv filtrace olejových náplní v plenkách a zmíněné patentované řešení přineslo velký pokrok pro zvýšení ochrany mazaných kluzných částí nejen motorů automobilů před poškozením kovovými částicemi. Po tomto úspěchu, a díky dalšímu rozvoji oboru, se postupně naše společnost stala leaderem ve světě filtrace olejů. Začali jsme se více specializovat na filtraci hydraulických systémů, kde se značka ARGO, později ARGO-HYTOS stala pojmem.

Jak vypadá vaše portfolio filtrační techniky dnes?

Vybudovali jsme široké portfolio výrobků, které pokrývají potřeby celého hydraulického systému jak stacionárních, tak v poslední době zejména mobilních aplikací. Vyrábíme velké spektrum sacích filtrů, od nejjednodušších, což jsou např. sítka různých jemností a tvarů z polyesterových, nebo nerezových vláken přes tlakové, vysokotlaké do 630 bar a v neposlední řadě i odpadní pro malé až velké průtoky oleje. Pro zajímavost, náš největší zpětný filtr umožňuje průtok 800 litrů oleje za minutu. Kromě těchto základních řad vyrábíme kombinované filtrační jednotky – zpětně sací filtry pro hydrostatické obvody mobilních strojů, autonomní filtrační jednotky pro různé stacionární stroje a další příslušenství pro olejové nádrže – nalévací a zavzdušňovací zátky, hladinoměry.

Argo Hytos je známý tím, že na trh uvádí poměrně často různé novinky, zkuste nám nějaké představit.

Máte pravdu, že s novinkami se snažíme přicházet na trh každoročně. Někdy zůstávají uživatelům skryté, ale jejich význam je přitom obrovský. Mám tím na mysli postupný přechod od patentovaného filtračního materiálu Exapor Max2 na ExaporMax3. Tato novinka kombinující až sedm vrstev materiálu zajišťuje další vylepšení skvělých vlastností svého předchůdce. Jedná se zejména o větší množství zachycených nečistot v tomto materiálu při dalším snížení tlakové ztráty, která je způsobena průchodem oleje přes filtrační vrstvy. Další významnou novinkou je systém AirEx. Vyvinuli jsme nový typ systému separace vzduchu pro odpadní filtry. Při zohlednění všech pracovních podmínek snižuje vzduchová separace AirEX obsah vzduchu v hydraulickém mediu o ca 40 %, nezávisle na objemovém průtoku a viskozitě. Použitím AirEX je v mnoha případech možno zmenšit objem olejové nádrže až o 30 % při stále lepší separaci vzduchu než u konvenčního řešení. Díky této novince lze předcházet poruchám způsobeným vzduchovými bublinami, snížit náklady na olej a v neposlední řadě díky menší spotřebě ropných produktů pomoci naší přírodě.

Uplatňujete při výrobě filtrační techniky robotizaci a automatizaci?

Ano. I při výrobě filtrů a filtračních elementů lze využít automatizace a robotizace. Jednak při obrábění hliníkových, nebo železných těles filtrů, případně při výrobě filtračního materiálu a jeho přípravě pro jednotlivé filtrační elementy. A právě při stavbě našeho nejnovějšího závodu v Menzingenu v Německu, kde se filtry a filtrační elementy vyrábí, se s tímto trendem počítalo již v rané fázi plánování této investice.

Jak se dařilo obchodně v loňském roce?

I přes období Covidu 19 v posledních letech a stagnaci trhu jsme byli i v roce 2022 úspěšní. Je to zejména díky neustálému monitoringu potřeb trhu, práci našich ARGO-HYTOS společností, které celosvětově pečují o stávající zákazníky a aktivně vyhledávají nové. Nebráníme se ani novým výzvám v zajímavých zákaznických projektech ať už v mobilní, tak stacionární hydraulice. Zmínil bych například segment větrných elektráren. Dále nám v úspěchu velmi pomáhá znalost trhu a prolínání našeho filtračního portfolia s portfoliem ventilů a systémů, které též vyrábíme. Díky těmto velmi často složitým řešením víme, jak komponenty nejlépe ochránit před nežádoucími částicemi, což nám zpětně pomáhá právě při vývoji filtračních řešení.

Jak vlastně vypadá vývoj nového filtru, od prvotního návrhu až po finální výrobu, jak dlouho to trvá?

Jak jsem se zmínil v úvodu, vývoj v obecné rovině probíhá v naší společnosti permanentně. Zmíním se ale o procesu vývoje zákaznického řešení. Často spolupracujeme se zákazníky již v začátcích vývoje jejich nových strojů. Naši produktoví manageři nebo aplikační inženýři definují potřeby zákazníků zejména na úrovni potřebné výkonnosti filtru, tedy oblasti tlaku a průtoku oleje, stupeň ochrany komponent – tedy jemnost filtrace, množství nečistot, které je potřeba zachytit v době mezi servisními zásahy, indikace znečištění, umístění a upevnění v systému, nebo ochranu před vandalismem. Na základě těchto parametrů zákazníkovi navrhneme nejlepší řešení. Po schválení zákazníkem se vyrobí prototypy, které se u zákazníka řádně otestuji, případně dále upraví. Po závěrečných testech a schváleních dojde k realizaci sériové výroby. Tento proces může od prvotního kontaktu se zákazníkem trvat několik dní až měsíců dle aplikace.

Nabízíte vašim zákazníkům nějaké doplňkové služby?

Servis a podporu potřeb zákazníků považujeme za samozřejmost. Každá ARGO-HYTOS společnost disponuje týmem specialistů, kteří se zákazníkům věnují od počáteční fáze zpracování požadavku až po finální odzkoušení při implementaci do systému.

Jaké jsou výhledy do budoucna, jaké máte strategické vize a cíle?

Cílů a vizí do budoucna máme několik. Tím nejbližším, ale pro nás nejdůležitějším, je výrazné rozšíření portfolia filtračních vložek pro segment aftermarketu. Realitou je, že velká část koncových uživatelů strojů po skončení záruky, případně financování stroje opouští síť autorizovaných servisů a využívá služeb regionálních servisních partnerů. A právě k nim se málokdy dostávají kvalitní náhrady originálních náhradních dílů. Často tak není hydraulický systém stroje ochráněn tak, jak výrobce zamýšlel a dochází k fatálním poruchám. A právě tomu chceme předcházet. Filtrační elementy bude možno objednávat díky novému on-line konfigurátoru, což výrazně zkrátí reakční dobu pro naše partnery. Zkušební provoz nového portálu a na něj navázaných technických a logistických služeb již byl zahájen v Německu, během roku 2024 bude implementován i v České republice a dalších evropských zemích. Průběžně rozšiřujeme nabídku filtračních elementů i o náhrady konkurenčních výrobců při zachování vysokých standardů filtrace, na kterých si naše společnost velmi zakládá.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků