0Kč

Žádné produkty v košíku.

Bez našich součástek by se ročně nevyrobila polovina aut na celém světě

Část produkce Vitesco Technologies naleznete dnes téměř v polovině celosvětově vyrobených moderních vozidlech. Co je budoucností automotive, jaká bude transformace oboru a jak společnost Vitesco Technologies vyřešila možné výpadky v dodávkách zemního plynu, se dozvíte v rozhovoru s jejím ředitelem, panem Lukášem Rosůlkem.

Zásadním tématem dneška je transformace automobilového průmyslu. Jaká je Vaše vize?

Co z Vašeho pohledu transformace přinese? Co transformace přinese a co přinést má, jsou dvě různé věci. Může se stát, že transformace proběhne i bez České republiky. My, coby exportér s více než 95 % produkce na zahraniční trhy, součástí být musíme, protože zmíněná transformace mimo naši zem již probíhá výrazně rychleji. Jde primárně o změnu systémů pohonu vozidel. Od tradičních pohonů se přechází buď směrem k nějaké formě hybridizace, nebo k plně bateriovým vozidlům. Naší firemní misí je POWERING CLEAN MOBILITY, což překládáme jako: „vytváříme řešení pro čistou mobilitu”. To je alfou a omegou naší dnešní činnosti. Vytváříme řešení pro naplnění požadavků regulátorů z hlediska toho, jak velkou část zátěže životního prostředí má tvořit provoz automobilů. 

Sdílení, doprava bez emisí, podíl softwaru na hodnotě budoucího automobilu. Jak vidíte budoucnost dopravy Vy? 

Začal bych softwarem: z hlediska konstrukce vozu a míry přidané hodnoty se podíl softwaru na hodnotě výrazně navyšuje a brzy bude tvořit třeba i 30 % ceny vozu. Sdílení je zcela v pořádku. Každé osobní auto jezdí v průměru denně jednu hodinu a dvacet tři hodin někde stojí. Když najede třeba 5-10 tisíc kilometrů ročně, tak jen někde zabírá místo. Do budoucna se také nabízí využití aut coby bateriového úložiště. Není to otázka zdali, ale kdy. Pro stabilitu přenosové sítě očekávám využívání aut k nabíjení spotřeby našich domácností. Zdá se, že v budoucnosti se má upouštět od výroby hybridních vozidel, které by takto fungovaly naprosto výborně (protože jsou schopny elektrickou energii i vyrábět), což je asi škoda. Samotná elektromobilita ale není jedinou cestou ke snižování emisí. My se v našem trutnovském závodě věnujeme například řešením k tzv. čistému dieselu. Vyrábíme přesné senzory oxidu dusíku, které bleskově komunikují s řídící jednotkou motoru, aby emisní zátěž z výfuku byla co nejnižší. Doprava se na emisích podílí významnou mírou, takže má vždy smysl bavit se o tom, jakým způsobem je můžeme snížit. 

Když jsme v září vedli rozhovor s členem představenstva, panem Klausem Hau, zajímala nás jednak struktura činností R&D Vitesca a synergie plynoucí z Vašich tzv. center kompetencí. Jak ve Vašich závodech benefitujete z propracovaného ekosystému inovaci? 

S jakými subjekty v rámci Vašeho know-how v rámci skupiny spolupracujete? Ve všech třech lokalitách v České republice, tedy ve Frenštátě, v Ostravě a v Trutnově, máme centra služeb, kde se kolegyně a kolegové starají o aktivity pro Vitesco, abychom využívali synergických efektů v rámci regionu, země i celého světa. Jde řádově o stovky lidí. V rámci inovací spolupracujeme se všemi našimi partnery globálně. Kromě výhod má takto globálně propojený svět ale i svá rizika. V tuto chvíli jezdí vlaky s dodávkami materiálu přes Bělorusko. V případě eskalace probíhajícího konfliktu na Ukrajině do dalších zemí, se to dotkne všech. Propojený svět, zdá se, naráží na své limity. 

Mezi klíčové kompetence Vitesca v oblasti elektroniky, kde usilujte o silné pozice na celosvětových trzích, patří vysokonapěťová elektronika a systémy bateriového managementu. Jak se takové kompetence projevují ve fungování Vašich závodů? 

V tuto chvíli se již projevují. Systémy bateriového managementu jsou součástí vysokonapěťové elektroniky. Tyto technologie v současnosti zavádíme do výroby ve Frenštátě. Dále máme například vysokonapěťové invertory, neboli měniče. V ostatních lokalitách se zabýváme vývojem systémů, které souvisí s udržitelnou mobilitou. Věnujeme se i dalším oblastem, například teplotnímu managementu, bez kterého se dnes bateriové vozidlo neobejde. Měníme celou architekturu nahrazující systém agregátů ve vozidlech. Nyní je to zjednodušeně motor – převodovka a nějaké další systémy pohonného ústrojí. Nová architektura je kompaktnější a v rámci jednoho systému umožňuje integraci elektromotoru, měniče a převodovky. 

Ve Vašich závodech vyrábíte produkty pro velké automobilové hráče. Jak se Vaše zákaznické portfolio vyvíjí i z pohledu Vašeho oddělení od společnosti Continental? 

Není to věc, která by probíhala revoluční cestou, jde naopak o evoluční vývoj. Vitesco Technologies je původní část divize Continental Powertrain, která se vždy zabývala systémy pohonu vozidel. My jsme součástí té transformace, o které jsem již hovořil, a v tuto chvíli tvoříme řešení pro naše zákazníky, která oni musí aplikovat v souvislosti s přísnějšími emisními normami. Vyvíjíme a vyrábíme systémy umožňující přechod od tradičních pohonů k novým. V roce 2030 se bude na všech hlavních trzích podíl elektrifikovaných a elektrických prodaných vozidel pohybovat mezi 50 až 70 procenty. 

Co se Vám letos ve firmě nejvíce povedlo a z čeho máte největší radost? 

V druhém kvartálu letošního roku jsme dostali informaci, že v rámci obou našich výrobních závodů, které mají spotřebu každý více než 4,2 megawatty plynu, budeme v případě nedostatku zemního plynu omezeni na odběru, protože nejsme kritická státní infrastruktura. Dodáváme desítkám různým zákazníků, kteří vyrábějí řádově miliony vozidel pro celý svět ročně. Bez našich výrobků by se nevyrobila skoro polovina aut na celém světě. Nemůžeme si dovolit zastavit výrobu za žádné situace. Ve frenštátském závodě aktuálně nahrazujeme vytápění tepelnými čerpadly a masivně investujeme do solárních projektů. V Trutnově jsme ve spolupráci s městem absolvovali v rekordním čase stavební řízení. To nám umožnilo začít 1. září napojovat horkovod z nedaleké elektrárny Poříčí. Ta spaluje štěpku z regionální biomasy a je CO2 neutrální. Na svatého Martina jsme otočili kohoutem a začali plně vytápět náš závod horkou vodou, namísto plynu. A to tady po nás zůstane. Když jste na něčem závislí, tak nejste svobodní. Z toho, že na zemním plynu už nejsme závislí a jsme svobodní, z toho mám opravdu velkou radost.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků