0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Co přinesl českým dopravcům silniční balíček

Na začátku letošního roku vstoupil v platnost tzv. silniční balíček, nazývaný také balíčkem mobility. Jedná se primárně o jakési sladění podmínek dopravců napříč Evropskou unií. Od 21. května letošního roku tento balíček řeší i podmínky týkající se společností, využívajících menších vozidel do 3,5 tun.

Výše zmíněná legislativa postihuje povinnosti jak na straně dopravce, tak na straně řidiče. Jde o řadu administrativních povinností ve spojení s vysláním řidiče a o to, aby byly sladěny odměny řidičů podle mzdové úrovně jednotlivých zemí, kam náklad míří, nebo i jen projíždí. 

Pro řidiče definuje změny rozsahu dokladů přítomných ve vozidle při jeho provozu, změny rozsahu zadávaných údajů do záznamových zařízení a již zmíněné odměny podle minimálních mzdových sazeb platných v členském státě EU, do něhož byli vysláni. Po dobu vyslání v tomto členském státě mají nárok také na příspěvky na náhradu výdajů pokrývajících náklady na cestu, stravu a ubytování, na maximální délku pracovní doby, minimální dobu odpočinku, atd. Řidič vozidla s digitálním tachografem je povinen nyní zapisovat i symbol země, do níž při překročení hranic vstupuje.

Podnikatelé mají nově povinnosti již před samotným transportem. Jde zejména o povinnost předložit prohlášení o vyslání orgánům členského státu, na jehož území je řidič vyslán prostřednictvím vícejazyčného veřejného rozhraní připojeného k systému pro vnitřní trh IMI. Toto prohlášení musí zejména obsahovat identifikaci podnikatele v silniční dopravě, alespoň ve formě čísla eurolicence, totožnost řidiče, předvídaný začátek a konec vyslání a prováděné přepravní služby (např. přeprava zboží, přeprava osob, mezinárodní přeprava, kabotáž).

Přibyly i nové povinnosti po proběhlé jízdě: Po vyslání musí podnikatel zaslat nejpozději do 8 týdnů od obdržení žádosti ze strany státu vyslání například záznamy z tachografu, dokumenty týkající se odměny řidiče s ohledem na dobu vyslání, rozvrh pracovní doby řidiče, pracovní smlouvu a doklad o zaplacení odměny řidiči.

Podle vyjádření několika manažerů velkých tuzemských dopravních společností nejsou ještě v tuto chvíli kontroly veškerých náležitostí časté a nařízení se údajně zatím příliš nevymáhají. Firmy oceňují přínos ČESMADu při vyjednávání dopadu podmínek na české dopravce. 

Implementace nových povinností do provozního režimu u větších společností je již hotová. V praxi jde o to, aby byly zaevidovány přesné časy vstupů řidičů do konkrétních států a aby jejich odměna byla kalkulována podle aktuální situace na pracovním trhu té dané země. Takovéto vykazování může být technologicky založeno na GPS zařízeních ve vozidlech, případně za pomocí digitálního tachografu. Dopravci využívající služeb subdodavatelských firem tak čelili výzvě, jak zapracovat externí zdroje dat do svých informačních systémů. 

Z pohledu velkých dopravců se jedná o očekávanou a víceméně bezproblémovou změnu v podnikání. Na konci letošního května ale vstoupila v platnost další část, která se týká dopravců využívajících pro své služby vozidel do 3,5 tuny. Takovouto dopravu provozují často menší, ryze české společnosti a vyhovět všem novým legislativním požadavkům je v jejich případě větší výzva. Jiří Matoušek, jednatel rychnovské dopravní společnosti ADM CZ, oceňuje fakt, že je pro provozování „malé” mezinárodní dopravy konečně potřebné doložit odbornou způsobilost, což čistí trh od neseriózních firem, nicméně poukazuje na problém, kdy neexistuje v tuto chvíli ještě specifická koncese pro provozování dopravy vozidly mezi 2,5 a 3,5 tunami, což celou záležitost komplikuje. Povinnosti provozovatelů „malé dopravy” se tímto krokem přibližují povinnostem velkých dopravců. 

V případě menších firem přináší nová situace komplikace v rámci managementu, kdy je relativně obtížné zodpovědně sledovat v reálném čase veškeré změny na pracovních trzích EU. Navýšení administrativní zátěže je podle Jiřího Matouška (ADM CZ) výrazné a firmy pravděpodobně v budoucnu donutí k jistému navýšení personálních kapacit pro zpracování veškerých nových povinností.

Sečteno, podtrženo: Silniční balíček přinesl změny jak pozitivní, tak i hodnocené méně pozitivně. Ty negativní se nejintenzivněji dotkly našich menších českých společností, nicméně celkový přínos novinek v dopravní legislativě je nepopiratelný. Teprve budoucnost však ukáže, zda se očekávání všech zúčastněných stran naplní a balíček přispěje k vyšší kvalitě dopravních služeb a i ke spokojenosti řidičů – zaměstnanců. 

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků