0.00Kč

Žádné produkty v košíku.

Digitální tržiště odpadů a jeho role v dodavatelském řetězci cirkulární ekonomiky

Nejčtenější

V tradiční lineární ekonomice odpadem proces výroby končí. V cirkulární ekonomice to naopak znovu začíná. Včerejší odpad tak znovu vstupuje do nekonečného kola a ze zátěže se stává surovinou. 

Po tisíce let byla výroba jednoduchou přímkou, přesněji spíše úsečkou od bodu těžby suroviny, přes výrobu zboží, jeho distribuci, spotřebu až k odpadu. Tvrdí se, že při současném trendu spotřeby a zvyšování počtu lidí budeme v roce 2030 potřebovat plné dvě kapacity naší planety, abychom měli k dispozici dostatek surovin pro veškerou výrobu zboží. S tímto problémem by nám mohla pomoci změna paradigmatu a odklon od úsečky ke kruhu. V cirkulární ekonomice neexistuje v ideálním případě takřka žádný definitivní odpad. Materiálové toky jsou tak znovu otevírány v rámci sběru a recyklace odpadu, aby vstoupil opět do výroby jako surovina. 

To vyžaduje mnohem více než jen koncentraci na recyklaci. Je třeba již ve fázi designu uvažovat o trvanlivosti, repasování a o potřebě efektivně oddělit přírodní a technické cykly. V přírodních cyklech se pracuje s materiály, které příroda umí sama zpracovat, protože se časem rozloží a dodají potřebné živiny do půdy zpět. V technologických cyklech obíhají materiály, se kterými si už příroda jen tak poradit neumí. Může jít o kovy, plasty,  případně umělé chemikálie, které je potřeba udržet v oběhu a naučit se je znovu využívat.

Nejde jen o sen ekologických aktivistů. Cirkulární ekonomika se firmám může vyplatit:

  • významná část spotřebitelů ve svých konzumentských preferencích upřednostňuje výrobky šetrné k životnímu prostředí
  • zaměření na opravitelnost a dlouhý životní cyklus přináší vysoce loyální klientelu
  • opětovné využívání materiálů, ze kterých firma výrobky vyrábí, eliminuje potřebu těžit nové a vzácné materiály a redukuje náklady na odpad
  • bezpečnost výroby z hlediska nezávislosti na zahraničních dodavatelích surovin z nestabilních regionů

Téma cirkulární ekonomiky vláda vnímá. Ministr Síkela v loňském listopadu u příležitosti druhého ročníku Konference Cirkulární ekonomiky v praxi na toto téma uvedl: „Téma cirkulární ekonomiky je v tuto chvíli zcela nezbytné s ohledem na potřebu šetřit zdroje. Vzhledem k nejistotě, jež nyní panuje kolem dodavatelských řetězců, je model cirkulární ekonomiky i jedním z nástrojů ke zvýšení surovinové soběstačnosti.“

80 % spotřebního zboží se v dnešní době po prvním půl roce používání stane odpadem!

Pojďme se tedy podívat na odpad:

Odpad je z pohledu emisí čtvrtým největším sektorem v EU hned za energetikou, zemědělstvím a zpracovatelským průmyslem a v roce 2019 přispíval 3,3 % k celkovým emisím skleníkových plynů. Aby odpad nebyl jen zátěží, ale i atraktivní komoditou, o to se snaží česká společnost Cyrkl. Ta byla loňského listopadu oceněna v rámci soutěže Technology Fast 50 Central Europe 2022 hned ve dvou kategoriích. Speciální cenu (CE Tech Rocketship) pro tři firmy z regionu střední Evropy uděluje Deloitte ve spolupráci se společností Google Cloud. Cena náleží společnostem, které vyvinuly vysoce kvalitní a škálovatelné technologické řešení s velkým obchodním potenciálem. Porota vybírala z 200 přihlášených firem.

CYRKL je mezinárodní technologická a poradenská společnost, jejíž hlavní misí je přinášet principy cirkulární ekonomiky do světa odpadového hospodářství prostřednictvím využívání inovativních technologií, analýzy dat a strojového učení. Díky tomu CYRKL pomáhá na největší evropské digitální odpadové platformě tisícům společností přeměňovat odpady na zdroje. Výsledkem jsou stovky tisíc ušetřených tun emisí CO2, které by jinak byly vypuštěny do atmosféry. V rámci poradenských činností jeho tým odpadových expertů rovněž zpracovává Cirkulární odpadové skeny, přinášející firmám významné finanční úspory. CYRKL také vytváří tržní analýzy a přispívá k transferu recyklačních technologií a odpadové legislativy. 

Alibaba pro zdroje 

CYRKL nabízí digitální platformu, na níž mohou společnosti z jakéhokoliv průmyslového odvětví zdarma zveřejňovat inzeráty na prodej svých odpadních materiálů. Následně od nich mohou další firmy tyto druhotné materiály nakoupit a znovu je využít či zrecyklovat. K jejich propojení slouží jednoduché filtry jako: typ a lokalita materiálu, jeho objem nebo možnosti přepravy. Firma nabízí dvě verze služby. Bezplatná varianta umožňuje přístup k balíčku služeb Cyrkl Free. Ten dává možnost odpovědět až na 50 nabídek a vkládat neomezené množství nabídek industriálních odpadových materiálů. Placený účet pak nabízí neomezenou možnost reakce na nabídky, podporu odpadových expertů a další funkcionality. 

O tom, že je digitální tržiště s odpady progresivním a dynamickým obchodním modelem svědčí ekonomické výsledky: „V minulém roce jsme vyrostli meziročně o 237 % v tržbách a o 753 % GMV (= gross merchandise volume – objem peněz, které proteče přes Cyrkl tržiště)” uvedla na dotaz Světa průmyslu marketingová specialistka firmy, paní Veronika Kučerová. Dále uvedla: 

„Společnost má v tuto chvíli sedmdesát zaměstnanců a cílem pro tento rok je pokračování v rychlém růstu na všech trzích, na kterých aktuálně působíme (CZ, SK, PL, DACH, IT, ES, BGR, FR). V dalším roce se potom chystáme za hranice Evropy, primárně do USA.”

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků