0Kč

Žádné produkty v košíku.

Vyplatí se opravy elektromotorů? 

Elektromotory se používají už skoro dvě stě let od jejich objevu slovenským knězem Štefanem Aniánem Jedlíkem v roce 1828. Na Světové výstavě ve Vídni v roce 1873 získal jeho vynález nejvyšší ocenění. Dnes elektromotory můžeme naleznout skoro všude, nejpopulárnější a nejdiskutovanějším nasazením je v poslední době automobilový průmysl, kdy aktuálně zuří válka mezi spalovacími motory a těmi elektrickými. Jako nikdo a nic, ani elektromotory nejsou nesmrtelné. Co když se poškodí? 

Rozhodnutí, zda elektromotor opravit, nebo vyměnit, může být ošemetné, proto je třeba si v začátku položit několik jednoduchých otázek:

Jaká je velikost motoru? 

Menší motory jsou obvykle levnější a je snazší najít pro ně náhradu s krátkou dodací lhůtou. Na druhou stranu se menší motory snáze a levněji vyjímají z těla stroje na opravu. Větší motory naopak představují značnou investici, často mají dlouhou dodací lhůtu a obvykle se tak opravují, pokud je to vůbec možné.

Jak ovlivní odstávka ziskovost? 

To je zásadní problém. Čím je motor kritičtější, tím nákladnější budou jeho prostoje z hlediska ziskovosti. Pokud jsou k dispozici skladové náhradní díly, které byly udržovány a jsou připraveny k nasazení, je to jiná záležitost. Pokud není k dispozici náhradní motor, který by jej nahradil, pak firma musí posoudit dobu realizace opravy versus dobu realizace jeho výměny.

Kdy byl motor naposledy opravován? A jaký typ opravy byl nutný? 

Pokud byla oprava provedena nedávno a nutné opravy byly stejné jako ty, které jsou vidět znovu, je třeba zjistit, zda není problém v jeho použití. Na druhou stranu, pokud nebyl použit kvalitní dodavatel oprav, je možné, že chyba spočívá v procesu opravy a ne v motoru samotném.

Kolikrát již byl motor opravován, nebo převinut? 

Teoreticky lze elektromotor opravovat neomezeně dlouho, ale prakticky existuje určitý limit. Tato hranice existuje, když cena opravy přesáhne cenu nového nebo když jej nekvalitní servis opravoval tolikrát, že již nemáte důvěru, že bude fungovat tak, jak má.

Jak spolehlivý je motor? Byl správně vybrán? 

Motor, který neustále vyžaduje opravy a má krátkou střední dobu mezi poruchami není nejspolehlivější. Je možné, že spolehlivost motoru bude možné obnovit opravou, nebo repasí provedenou servisním dodavatelem certifikovaným výrobcem, nicméně vždy je na stole otázka, zda byl elektromotor vůbec správně vybrán z hlediska jeho použití, nebo kvality. Pokud lze opravou zachovat (nebo dokonce zvýšit) spolehlivost motoru, může to mít zásadní vliv na to, zda má být motor opraven. A spolehlivost motoru do značné míry závisí na tom, kdo a jak opravy provádí.

Jaká je a bude účinnost motoru

Náklady na energii tvoří hlavní část celkových nákladů na vlastnictví elektromotoru, a proto je účinnost motoru nesmírně důležitá. Jednou z výhod opravy motoru je možnost zachovat jeho účinnost. Správně provedené opravy nemají žádný negativní vliv na účinnost motoru a ve skutečnosti mohou přinést drobné zlepšení účinnosti. To může ovlivnit rozhodnutí o opravě nebo výměně ve prospěch opravy nebo nového motoru, pokud se jedná o starší, méně účinný motor.

Jaké jsou náklady na opravu? 

Cenová nabídka opravy zahrnuje řadu faktorů, například co je s motorem v nepořádku a podle jakých specifikací bude motor opraven. Dále jsou to náklady spojené s prostoji na vytažení motoru, jeho opravu a opětovnou instalaci. Při zvažování opravy je třeba vzít v úvahu také ztrátu příjmů a ztrátu produktivity. Dalším faktorem je, zda je k dispozici náhradní motor, který by mohl být nahrazen během opravy. Všechny tyto náklady dohromady ovlivní rozhodnutí o opravě nebo výměně.

Jaký je v praxi stávající servisní dodavatel? 

Před rozhodnutím o opravě je třeba v neposlední řadě zvážit stávající zkušenosti s dodavatelem oprav. Zvážit je vhodné časové možnosti servisu, spolehlivost při dodržování termínů, splatnost a otázku, jakým způsobem se provedení opravy projeví na záručních podmínkách. Pro kvalitní opravy by měl dodavatel minimálně dodržovat osvědčené průmyslové postupy, používat konzistentní metody a postupy oprav a účinnost a výkon motoru by měly být zachovány nebo překročeny. Při opravě elektromotoru je nezbytné zdokumentovat všechny údaje na výrobním štítku. Nikdy by se nemělo stát, aby došlo k trvalému odstranění výrobního štítku, neboť jde o důležitou součást motoru. 

Nejčastější opravované problémy elektromotorů

Vinutí motoru

Vinutí motoru jsou dráty, které jsou vytvarovány do cívek, které jsou vloženy do statoru motoru. Vzhledem k povaze provozu elektromotorů v těžkém průmyslovém prostředí jsou vinutí často vystavena znečištění nečistotami a vlhkostí, což vede k poškození izolace vodičů, které následně snižuje výkon elektromotoru. Tento stav lze napravit pomocí převíjení elektromotorů v renomovaném servisu.

Ložiska

Ložiska jsou jednou z nejdůležitějších součástí každého elektromotoru. Podporují funkci rotoru tím, že udržují stálou a malou vzduchovou mezeru, aby se správně přenášelo zatížení z hřídele na motor. Kontrola ložisek, zejména kontrola mazání ložisek, je rozhodující pro zachování bezproblémového chodu elektromotoru.

Pojistky

Pojistky jsou navrženy s ohledem na možnost výměny. Jsou to bezpečnostní zařízení, která zabraňují poškození motoru v důsledku příliš velkého výkonu přiváděného do systému. Pokud dojde k přepětí v elektromotoru nebo přidruženém strojním zařízení, obvod se přepálí, čímž se zabrání dalšímu poškození. Vždy je dobré mít po ruce náhradní pojistky pro elektromotor, abyste předešli delšímu zastavení v důsledku přepětí.

Řemeny

Řemeny se mohou opotřebovat při intenzivním používání nebo nadměrném zahřívání. Nadměrné vibrace mohou způsobit posun řemenů a jejich případné tření o jinou součást, což způsobí další opotřebení. Kontrola řemenů průmyslového elektromotoru by měla být standardním úkolem v každém programu preventivní údržby.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků